Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 177

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5445 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 5444 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5443 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5448 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/43/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Świecie nad Osą
2019 5447 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Świecie nad Osą.
2019 5446 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X /65/ 2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4329 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 4330 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3808 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie nad Osą na lata 2019-2024.
2019 3807 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 3809 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3811 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 3810 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII /58/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3173 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 3174 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2490 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 2151 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1971 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1972 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 517 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 292 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Świecie nad Osą
2019 130 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 128 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2019.
2019 127 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2019 129 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą.
2018 6372 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6377 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II /24/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2018 6376 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II /13/ 2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.
2018 6374 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2018 6375 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/ 18/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Świecie nad Osą sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6373 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 6333 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 5578 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świecie nad Osą
2018 5409 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4177 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 3677 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 3678 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw w miejscowości Linowo
2018 2748 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Świecie nad Osą” i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu
2018 2699 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Świecie nad Osą
2018 2572 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2018 2571 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 2573 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011 r.
2018 2575 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznych i zewnętrznych usytuowanych na obszarze Gminy Świecie nad Osą
2018 2574 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2007 r.
2018 2203 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 2091 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1580 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1530 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1353 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 885 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2018 884 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2018 887 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Świecie nad Osą dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 886 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 854 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 405 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 72 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2018.
2018 73 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 4963 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
2017 4962 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 4961 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4964 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą.
2017 4967 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Lisnowie.
2017 4966 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2017 4965 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bursztynowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bursztynowie.
2017 3725 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 3727 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 3431 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 3359 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Świecie nad Osą za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2834 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 2787 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2017 2788 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2789 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Świecie nad Osą.
2017 2510 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2017 rok.
2017 2223 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2222 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie nad Osą.
2017 2225 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 2224 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1540 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 1142 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX/137/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 151 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2017.
2017 152 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2017 153 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 4536 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień od podatku.
2016 4537 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2016 3751 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2456 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2457 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2016 2458 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2455 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2454 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy uchwala co następuje:
2016 1285 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą
2016 1283 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1284 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Świecie nad Osą
2016 1245 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla instytucji kultury.
2016 1246 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą,
2016 1247 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą,
2016 86 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2016.
2015 4331 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 4330 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku.
2015 4332 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/68/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2015 4334 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/2011 z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2015 4333 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/69/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2015 2179 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Świecie nad Osą.
2015 992 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 993 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 marca 2015r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2015 489 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2015 97 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2015.
2014 3712 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą
2014 3630 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3631 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od podatku.
2014 3632 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 2752 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 września 2014r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia jednostek pomocniczych
2014 2131 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie nad Osą na lata 2014-2019.
2014 2070 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą.
2014 2071 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII /199 /2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Świecie nad Osą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 914 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Świecie nad Osą na okręgi wyborcze.
2014 915 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2014 916 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 21 marca 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa .
2014 381 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 382 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 158 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2014.
2013 3937 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3938 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od podatku.
2013 3939 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 2811 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 6 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2013 2208 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV /141 / 2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 1354 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII /127/ 2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 1355 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1327 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 124 /2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1326 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 1329 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 1328 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 125 /2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 289 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2013
2013 230 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą
2013 190 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie nad Osą.
2013 191 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świecie nad Osą, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2012 3277 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3276 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 3278 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Świecie nad Osą w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3280 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnień od podatku.
2012 3279 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 2281 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2012 2180 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Świecie nad Osą na okręgi wyborcze
2012 1505 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2012 565 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie.
2012 179 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2012.
2012 55 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.
2012 56 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/52/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2012 57 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny
2011 2833 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 2832 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2834 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 2836 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od podatku.
2011 2835 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/11 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 1656 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 1657 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 1336 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX.41.2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2011 848 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Świecie nad Osą oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 750 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr XIX/90/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Linowo, Rychnowo i Bursztynowo w gminie Świecie nad Osą.
2011 218 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2011.
2011 72 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą.
2011 73 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
2010 2621 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku.
2010 1930 2010-10-14 uchwala Uchwala nr Nr XXXVI /180/ 10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 września 2010r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia jednostek pomocniczych
2010 1931 2010-10-14 uchwala Uchwala nr Nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 września 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie nad Osą
2010 1685 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1419 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/178/2010 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Linowie
2010 667 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2010
2009 2568 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą
2009 2567 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/146/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2513 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/145/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w podatku od srodków transportowych
2009 2512 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 1004 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/121/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 1005 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą.
2009 1006 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Świecie nad Osą.
2009 503 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
2009 99 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2009