Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 173

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4893 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2019 4892 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4895 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4894 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3032 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice
2019 3033 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/ 52/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2557 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łysomice
2019 1229 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.
2019 604 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łysomice
2019 605 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ostaszewo
2019 606 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Papowo Toruńskie
2019 603 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Lulkowo
2019 600 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gostkowo
2019 601 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kamionki Duże
2019 602 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kamionki Małe
2019 611 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wytrębowice
2019 612 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zakrzewko
2019 613 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zęgwirt
2019 610 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Tylice
2019 607 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Papowo Toruńskie Osieki
2019 608 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Różankowo
2019 609 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Turzno
2018 6739 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019.
2018 6477 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6476 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6529 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Osłonowego na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Łysomice
2018 6528 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
2018 5126 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L/282/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2018 5127 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr L/289/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łysomice
2018 3427 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łysomice oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łysomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3428 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Łysomice
2018 2442 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łysomice
2018 2443 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1749 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1750 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 .
2018 1751 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice.
2018 528 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lulkowo
2018 529 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/234/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności sportowej.
2018 530 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Łysomice jest organem rejestrującym.
2017 5496 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2018.
2017 4546 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/214/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 4545 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/213/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.
2017 4547 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/215/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok.
2017 4549 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/211/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 4548 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/216/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2017 3925 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leona Filcka w Świerczynkach
2017 3924 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostaszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostaszewie
2017 3926 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łysomicach
2017 3928 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach
2017 3927 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/ 2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Turznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Turznie
2017 2596 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2017 2426 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2427 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2253 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Łysomice
2017 2254 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysomicach
2017 1338 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 936 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 937 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łysomice.
2017 541 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2017 540 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/17-18 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, Gmina Łysomice.
2017 543 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice.
2017 542 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4967 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 4917 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2017.
2016 4126 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok.
2016 4127 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 4128 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 2814 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości
2016 1562 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodkach Wsparcia – nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Łysomice – udzielających schronienia osobom pozbawionym schronienia, w tym osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Łysomice.
2016 1017 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4777 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2016 z dnia 22 grudnia 2015r.
2015 3751 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3750 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2015 3753 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 3752 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3545 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Łysomice
2015 2992 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim.
2015 1980 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki
2015 1678 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 maja 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1401 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 844 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 845 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 846 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
2015 483 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice
2015 484 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo
2015 485 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
2015 426 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2015 425 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2015.
2014 3896 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łysomice
2014 3659 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 2882 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Kamionki Małe
2014 2186 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI /296 /2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2014 1466 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 789 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 marca 2014r. w sprawie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz zakupu posiłku wraz z dowozem
2014 790 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 4 marca 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Osłonowego na lata 2014 – 2020 w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Łysomice
2013 4231 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014
2013 3841 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3840 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3839 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2013 3844 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 3843 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 251/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3842 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzającego kwartał poprzedzający rok podatkowy celem obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 3187 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 października 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2013 1383 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1091 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1090 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1093 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2013 1092 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 362 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
2013 363 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2013.
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2013 35 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179 /2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 36 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2012 3232 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3105 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2012 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 3106 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3107 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2536 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zęgwirt
2012 2535 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewko
2012 2534 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wytrębowice
2012 2533 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tylice
2012 2532 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turzno
2012 2531 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Różankowo
2012 2530 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie Osieki
2012 2529 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie
2012 2528 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostaszewo
2012 2527 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łysomice
2012 2526 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lulkowo
2012 2525 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionki Małe
2012 2524 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamionki Duże
2012 2523 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gostkowo
2012 2478 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łysomice
2012 1958 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 1889 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łysomice
2012 1095 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Łysomice
2012 1096 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 344 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Łysomice
2012 345 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice
2012 207 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice
2011 3380 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2012
2011 3295 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
2011 2768 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2011 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2767 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. uchylająca uchwałę Nr XXXVI/239/2002 z dnia 08 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2769 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 2771 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2770 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 1397 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Różankowo
2011 994 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego
2011 321 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony
2011 132 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2011
2010 2662 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2011 r
2010 2663 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r
2010 2664 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r
2010 1151 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łysomice na okręgi wyborcze
2010 1152 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych
2010 677 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 377 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Łysomice.
2010 274 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/ 2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim.
2010 104 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2010.
2009 2619 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa
2009 2620 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice
2009 2118 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
2009 2117 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 2120 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/239/2002 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 2119 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatku od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
2009 1763 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Łysomice.
2009 1470 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1308 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim
2009 937 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie podziału gminy Łysomice na stałe obwody głosowania
2009 936 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 368 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2009.