Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6002 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Łubianka
2019 6001 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nazwania ronda w miejscowości Łubianka
2019 6003 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 6005 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/123 /2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubianka
2019 6004 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2003 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 5947 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Klubie Seniora „Pod Wiatrakiem”
2019 5946 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pobytu w miejscowości Bierzgłowo
2019 5945 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2019 5944 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5943 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5932 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 4964 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Pigża, gmina Łubianka
2019 4889 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka
2019 4890 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu ewidencyjnego Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka
2019 4880 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 4879 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 4881 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4883 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI /108/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2019 4882 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 3568 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka.
2019 3567 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3569 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/ 86/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Pigża.
2019 3571 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łubianka.
2019 3570 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2005 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 2860 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Pigża i utworzenia Sołectwa Leszcz.
2019 2861 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Bierzgłowo i utworzenia Sołectwa Słomowo.
2019 2834 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2019 2835 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Brąchnowo
2019 2463 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubianka w 2019 roku”.
2019 2464 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/ 55 /2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Łubianka.
2019 2321 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI /58/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 2320 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2019 2322 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 2324 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2019 2323 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2019 564 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/ 36/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/ 26/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14  grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałami nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016 r
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łubianka.
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2019
2018 6963 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubianka
2018 6338 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 6340 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6339 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6231 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2018 6176 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2018 4689 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/223/2001 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2001r w sprawie Statutu Gminy.
2018 4688 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/ 2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych .
2018 4691 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2018 4690 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 312/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2018 4522 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Łubianka oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4154 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubianka na rok 2018.
2018 3962 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka
2018 3133 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2018 2695 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Łubianka
2018 2696 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1980 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawie okręgów wyborczych.
2018 1979 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 1978 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Łubianka jest organem rejestrującym.
2018 1981 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 1984 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łubianka” programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1983 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2018 1982 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2018 642 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2018
2017 4796 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 4797 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2017 4798 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2017 4717 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 4718 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łubianka.
2017 4057 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2016 z dnia 12 października 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2017 3401 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2017 3402 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2017 2559 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/203/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Łubianka jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 2250 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych o spożycia poza miejscem jak i miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2017 1332 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Łubianka jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2017 1331 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Łubianka do nowego ustroju szkolnego
2017 1334 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych
2017 1333 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 835 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/195 /2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubianka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków
2017 836 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2017 263 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „ Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Łubianka”
2017 3 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2017
2016 4910 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 4141 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 4142 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 4143 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2016 3642 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2016 3586 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/175/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 3288 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2016 3287 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2016 3289 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2016 3291 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 3290 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3036 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2016 2707 2016-07-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2624 2016-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/223/2001 Rady Gminy Łubianka w sprawie Statutu Gminy Łubianka.
2016 2577 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1922 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XVI/1312016 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubianka nie należących do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 1548 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2016 1196 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/ 107/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubianka w latach 2016 – 2020.
2016 1091 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałą nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2016 285 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2016
2015 3785 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3784 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 3787 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok
2015 3786 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2016 r.
2015 3571 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.
2015 3316 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka
2015 1108 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka
2015 479 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zamiany Statutu Gminy Łubianka
2015 199 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2015
2014 3720 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
2014 3721 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3722 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2015 r.
2014 2869 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka
2014 2232 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Łubianka
2014 729 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/14 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 587 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2014 191 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2014
2013 3709 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2014 r.
2013 3673 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3672 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3675 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2014 r.
2013 3674 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3367 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Łubianka.
2013 2852 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2013 2670 2013-08-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 01/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2619 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie o zmianie uchwały Rady Gminy Łubianka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Łubianka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2013 2088 2013-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2012 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2012 rok.
2013 1984 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 1985 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1920 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 193/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 1700 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 1099 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/156 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2013 1100 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2013 1083 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 1084 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 836 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2013
2013 591 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 93 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/160 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 94 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/ 161 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 3797 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/158 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3796 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/159 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3799 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/162 /2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3798 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2012 2980 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/ 141/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2979 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/ 144/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013 r.
2012 2978 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/ 2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2013 r.
2012 2983 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2982 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łubianka.
2012 2981 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2744 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 31 października 2012r. o zmianie uchwały ustalającej dzienne stawki opłaty targowej na 2012 r.
2012 2282 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 5 października 2012r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubianka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad oraz opłat za korzystanie z przystanków.
2012 1982 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2012 1947 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1484 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.
2012 809 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/ 94/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 marca 2012r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka.
2012 751 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XII.78.2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2012
2012 398 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie utworzenia straży gminnej.
2011 3007 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 3006 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3008 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3010 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2012 r.
2011 3009 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/ 2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2012 r.
2011 1862 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka.
2011 772 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Łubianka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2011 178 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2011
2011 52 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka.
2010 2364 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2363 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 2366 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 r.
2010 2365 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/ 2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.
2010 1982 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubianka i jej jednostkom podległym.
2010 751 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Łubianka
2010 459 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2010 rok.
2009 2222 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2221 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 2223 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2010 r.
2009 2225 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2009
2009 2224 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2010 rok
2009 2160 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka
2009 1715 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w sołectwie Pigża
2009 1030 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 378 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr II/137/2009 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 315 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2009 r
2009 53 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego