Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 48

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 625 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno
2012 626 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/122/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wąbrzeźno
2012 408 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/109/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 409 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2012 258 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
2012 68 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 69 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno
2011 3141 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 3140 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3139 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3142 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów
2011 3145 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3144 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2011 3143 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2011 2367 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie
2011 2117 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2118 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2011r. w sprawie przejęcia i zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta Wąbrzeźno
2011 1993 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 1782 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/266/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 47, poz. 796)
2011 1783 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2011 1404 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ul. Przejazdowej i Targowej w Wąbrzeźnie
2011 1401 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego w Wąbrzeźnie
2011 1402 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ul. Kruczej, Gen. Pruszyńskiego i Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie
2011 1082 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Macieja Rataja w Wąbrzeźnie
2011 1058 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Przedszkolu Miejskim "Bajka" w Wąbrzeźnie
2011 1059 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie miejskiej Wąbrzeźno oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym
2011 112 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok
2010 2980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2010 2612 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 2611 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/330/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 2614 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/335/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Wąbrzeźno
2010 2613 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 2176 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/326/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 1887 2010-10-01 uchwala Uchwala nr L/317/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2010 1065 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/296/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 678 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/278/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty.
2010 602 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r.
2010 134 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla terenów usługowych przy ul. Przejazdowej i terenów mieszkalno-usługowych przy ul. Łabędziej.
2010 135 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla terenu drogi łączącej ul. Mikołaja z Ryńska z ul. Towarzystwa Jaszczurczego.
2010 136 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno.
2009 2173 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2174 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1629 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 1574 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie winni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie niektórych zezwoleń określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2009 1093 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/205/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.
2009 1094 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/206/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.
2009 842 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań służących ochronie środowiska
2009 590 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.