Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 130

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5950 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.
2019 5949 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5948 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4934 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4933 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4936 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie odwołania przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej.
2019 4935 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 4897 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska
2019 4301 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4302 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3917 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3918 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2019 3367 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3368 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów
2019 3369 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3000 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2760 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej
2019 2761 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2359 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1584 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019”
2019 1583 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1585 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2019 1587 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ulicy Warszawskiej
2019 1586 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1028 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska
2019 948 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 947 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 946 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 951 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska
2019 950 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2019 949 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 493 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 492 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 494 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 496 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 495 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 420 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska
2019 419 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 418 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6498 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 6497 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2018 6496 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5675 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 5124 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 5125 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4232 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4231 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym
2018 4234 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018 4233 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska
2018 3966 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3967 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska
2018 3968 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018 3633 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/298/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3178 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3179 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska
2018 3180 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska.
2018 2844 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2266 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/274/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2018 2275 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2264 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/269/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2018 2265 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2018”
2018 2278 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/281/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbicę Kujawska
2018 2279 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/282/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 2276 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018"
2018 2277 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1677 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1678 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/267/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 867 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XL/258/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury po nazwą: Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem
2018 798 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/252/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 352 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2018 198 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2018 12 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok.
2017 4733 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2017 4732 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2017 4735 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.
2017 4734 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4592 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3835 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3442 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3203 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 3035 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2017 2799 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2550 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2442 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska
2017 2443 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2329 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 2231 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska, do nowego ustroju szkolnego
2017 2232 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/184/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2017 2233 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/186/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 1990 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/182/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 466 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2017 467 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok
2017 367 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska przedszkolu publicznym.
2016 4599 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2016 4598 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 4601 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 4600 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3836 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 3573 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr V/22/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2016 3427 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr V/24/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.
2016 3429 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2940 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2941 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2824 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2605 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 2121 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/123/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 maja 2016r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1740 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/114/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1348 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska.
2016 1052 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2016 1053 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1051 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska
2016 1049 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
2016 1050 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2016 1054 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1058 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2016 1059 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1057 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska
2016 1055 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1056 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 348 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na 2016 rok
2015 4718 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVI/70/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2015 4596 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/60/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
2015 4595 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4597 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/61/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
2015 4599 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4598 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/62/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 1539 2015-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska
2015 1475 2015-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1309 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr V/25/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym
2015 562 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/20/15 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty