Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 91

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4333 2019-08-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2019 2794 2019-05-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Włocławek w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
2019 2329 2019-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2018 rok
2019 2266 2019-04-11 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2019 1500 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2019 1454 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
2019 942 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok
2018 2235 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2017 rok
2018 1723 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
2018 937 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
2018 861 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
2017 1985 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2016 rok
2017 1967 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2017 1282 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek.
2017 1226 2017-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2017 1077 2017-03-13 Informacja Informacja nr 1/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2016 3879 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok
2016 2628 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok
2016 854 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2016 857 2016-03-09 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2016 746 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2015 2405 2015-07-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2015 1380 2015-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2014 rok
2015 700 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2015 702 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2015 704 2015-03-06 Informacja Informacja nr 1/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek.
2014 1370 2014-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2013 rok
2014 765 2014-03-07 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2014 767 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2014 768 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2013 1680 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2012 rok
2013 1241 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim
2013 1150 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek .
2013 1151 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2013 1096 2013-03-14 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2013 901 2013-02-22 ANEKS Aneks nr 3/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników- uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2013 861 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskoanlenia i Eduacji we Włocławku
2013 537 2013-01-22 ANEKS Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Eduakcji we Włocławku
2013 538 2013-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Eduakcji we Włocławku
2012 1596 2012-07-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski na linii komunikacyjnej Nr 11.
2012 1358 2012-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2011 rok
2012 770 2012-03-30 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok , położonych na obszarze Gminy Miasto Włocławek
2012 609 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2012 610 2012-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2011 3344 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski na linii komunikacyjnej Nr 11 .
2011 3342 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 3335 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 3336 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem
2011 2550 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Włocławek, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Włocławek
2011 2551 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Fabianki, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Fabianki na liniach komunikacyjnych nr 6 i nr 7.
2011 2552 2011-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2011r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Lubanie, w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Lubanie
2011 2087 2011-10-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2010r. zawarte pomiedzy Gmina Miasto Włocławek a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawski w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2011 2073 2011-10-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2010r. SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2010 rok.
2011 2019 2011-09-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim
2011 1875 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 54/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok
2011 1749 2011-08-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.
2011 1127 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie współfiansowania teoretrycznego dokształcania zaodowego młodocianych pracowników - uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2011 1128 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 2/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie współfinasowania teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włoclawku
2011 1129 2011-06-08 ANEKS Aneks nr 3/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie współfinasowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniow z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji
2011 547 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2011r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek
2011 548 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
2011 550 2011-03-29 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze gminy Miasto Włocławek
2010 2995 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 2996 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 2199 2010-11-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2010r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem włocławskim
2010 1743 2010-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2010 1744 2010-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2010 1581 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2010r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a gminą Brześć Kujawski w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej
2010 708 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2010 707 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
2010 684 2010-03-25 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2010 683 2010-03-25 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2010 482 2010-03-04 ANEKS Aneks nr aneks do porozumienia z dnia 3 września 2009 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku sporządzony w dniu 7 stycznia 2010 r.
2010 483 2010-03-04 ANEKS Aneks nr aneks do porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r. Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 481 2010-03-04 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2010 65 2010-01-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 1846 2009-11-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 października 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków obrębu ewidencyjnego Włocławek
2009 1847 2009-11-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 października 2009r. projekt operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych Włocławek
2009 1816 2009-11-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zawarte w dniu 3 września 2009 r.
2009 1798 2009-11-05 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2009r. do porozumienia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów Pomiędzy gminą miasto Włocławek z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku sporządzony w dniu 24 września 2009 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem Aleksandrowskim
2009 1521 2009-08-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2009r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 952 2009-05-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2009 683 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2008 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 r.
2009 652 2009-04-01 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek
2009 606 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2009 596 2009-03-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 595 2009-03-27 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 594 2009-03-27 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 605 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek.
2009 597 2009-03-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
2009 508 2009-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r.