Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5587 2019-10-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.
2019 1863 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 98 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018
2019 1765 2019-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za1 m² powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2018 4361 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 296 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
2018 1794 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2018 1718 2018-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2018 1459 2018-03-23 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Toruniu w 2018 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2018.
2017 3464 2017-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 238 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.
2017 3037 2017-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Łysomice, a Gminą Miasta Toruń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2017 1751 2017-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2017 1169 2017-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Toruniu w 2017 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2017.
2016 3634 2016-10-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę.
2016 3347 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr NR 268 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.
2016 2037 2016-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 58 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015.
2016 1018 2016-03-24 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2016 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2016 w Toruniu.
2016 850 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku, położonych na obszarze gminy Toruń
2016 848 2016-03-09 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego.
2015 3271 2015-11-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
2015 817 2015-03-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2015 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2015 w Toruniu.
2015 756 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.`
2014 724 2014-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2014 725 2014-03-05 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domów pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu w 2014 roku.
2014 582 2014-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2013 rok
2013 1472 2013-04-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze toruń za i półrocze
2013 937 2013-02-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu w 2013 roku.
2012 1164 2012-05-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Toruniu w 2012 roku.
2012 978 2012-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2011 1341 2011-07-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zgłaszania kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
2011 573 2011-03-30 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011 roku.
2011 554 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r., położonych na obszarze gminy Toruń
2011 556 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze gminy Toruń