Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1764 2019-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń o średnich miesięcznych kosztach utrzymania w 2019 roku mieszkańców w domach pomocy społecznej w Toruniu oraz średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2018 932 2018-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 24 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2017 r.
2016 1757 2016-05-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia realizacji całości zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń, a powiatem toruńskim
2016 847 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Toruń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Toruń części zadań gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń a gminą Lubicz
2016 849 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności w roku 2015 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego
2015 411 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Toruń z działalności za 2014 r.
2010 1880 2010-09-30 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Toruń z dnia 14 września 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Torunia dla części osiedli
2010 658 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 2 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 1676 2009-10-13 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 15 września 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego.
2009 798 2009-04-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Toruń
2009 548 2009-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2009 36 2009-01-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń z dnia 15 grudnia 2008r. projektu operatu opisowo-kartografiznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Torunia dla części osiedli: Stawki, Podgórz, Rudak, Czerniewice, obejmujący obręby ewidencyjne od numeru 63 do numeru 74 oraz numer 76