Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2940 2019-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykonania budżetu za 2018 r.
2019 2652 2019-04-30 ANEKS Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 15 marca 2019 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2019 1686 2019-03-22 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2018 5332 2018-10-23 ANEKS Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 14 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2018 5241 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na trasie od ul. Św. Ducha przez Jacewo do ul. Jacewskiej poza granicami Miasta Inowrocławia, zawarte na podstawie uchwały nr XLL/504/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej oraz uchwały nr XLVIII/383/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej
2018 2786 2018-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykonania budżeteu za 2017 r.
2018 1720 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2017 2472 2017-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2017 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2017
2017 2337 2017-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.
2017 1283 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2016 1731 2016-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 maja 2016r. w sprawie wykonania budżetu za 2015 r.
2016 961 2016-03-18 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2015 4678 2015-12-23 ANEKS Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 września 2015r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2015 3178 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 12 października 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 1878 2015-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wykonania budżetu za 2014 r.
2015 1063 2015-04-02 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2014 3550 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 2 a Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury komunikacyjnej
2014 2306 2014-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 lipca 2014r. z wykonania budżetu za 2013 r. przez Miasto Inowrocław
2014 953 2014-03-28 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2013 2000 2013-05-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr NR 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 maja 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok przez Miasto Inowrocław
2013 1406 2013-03-29 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2012 1263 2012-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok przez Miasto Inowrocław
2012 698 2012-03-28 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2012 25 2012-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIR-II.0232.3.15.2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej zawarte w Inowrocławiu
2011 3343 2011-12-27 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 października 2011r. do Porozumienia w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2011 1750 2011-08-19 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie informacji z wykonania budżetu lata 2005-2010
2011 542 2011-03-29 Informacja Informacja nr 2/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2011 543 2011-03-29 Informacja Informacja nr 1/2011 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2010 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2010 722 2010-03-31 zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Inowrocław zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław
2009 2590 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/514/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - galeria"
2009 1940 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/511/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 1853 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/510/2009 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania
2009 1711 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 21 września 2009r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2009 624 2009-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Inowrocław zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Inowrocław
2009 461 2009-03-11 ANEKS Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 15 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie miasta Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej