Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3541 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2016 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 5 października 2016r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Grudziądz
2009 1490 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza.
2009 761 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 19 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2009 760 2009-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza
2009 675 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Świecie n/Osą w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świcie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 674 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Stolno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Stolno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 672 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Urzędem Miasta i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 687 2009-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/09 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r.
2009 673 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r.pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 667 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 669 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 668 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Wójtem Gminy Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 666 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Chełmno w sprawie objęcia doradctwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szlołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2009 671 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a miastem i gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy i miasta Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 670 2009-04-07 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 29 stycznia 2009r. zawarty w dniu 29 stycznia 2009 r. do Porozumienia z dnia 1 września 2008 r. pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak” w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2009 637 2009-04-01 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz