Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3740 2019-07-02 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r.na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się znajdujących się na terenie jego działania, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2019 2331 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2019 2156 2019-04-05 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka
2019 1129 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 r.
2019 1130 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 974 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2018
2018 4157 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko
2018 2153 2018-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2018 980 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 r.
2018 981 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018 r.
2018 693 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2017
2017 1620 2017-04-07 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 986 2017-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2017 909 2017-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2016
2017 878 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 r.
2017 879 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2017 r.
2017 735 2017-02-16 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2016 3752 2016-11-03 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r.
2016 3141 2016-09-15 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Bydgoszczy do trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 maja 2016r. pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2016 3142 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko oraz gminą Dobrcz
2016 3119 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2016 2712 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Dabrowa Chełmińska w zakresie wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej odnoszących się do zaopatrywania mieszkańców oraz podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, przy wsparciu technicznym i infrastrukturalnym Miasta Bydgoszcz i spółki MWiK
2016 899 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 r.
2016 898 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2016 901 2016-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2016 900 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016 r.
2016 523 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2015
2016 288 2016-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2015 2499 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2015 2485 2015-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka
2015 786 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 787 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015 r.
2015 789 2015-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2015 410 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2014
2014 3527 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3497 2014-11-25 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3368 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sicienko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3125 2014-11-07 ANEKS Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 2341 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014 2083 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2014 1085 2014-04-03 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2014 833 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 834 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2014 r.
2014 560 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/1/2013 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 25 stycznia 2013r.
2014 521 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr WE/4/2010 w sprawie przyjęcia zadania Gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 16 marca 2010r.
2013 4143 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy w dniu 23 września 2013 r. pomiędzy:
2013 2820 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2013 1808 2013-05-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 1578 2013-04-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2013 1282 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie nr WE/1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka
2013 1205 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 18/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1146 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 1147 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2013 r.
2012 3677 2012-12-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego
2012 2685 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 października 2012r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 2277 2012-10-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Sicienko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 2250 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2012 2208 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Solec Kujawski polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 884 2012-04-12 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2012 768 2012-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
2012 744 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2012 689 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 690 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 576 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2012 r.
2012 577 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.
2011 2421 2011-11-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działających przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2011 552 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011 r.
2011 553 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 r.