Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 139

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3740 2019-07-02 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r.na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się znajdujących się na terenie jego działania, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2019 2331 2019-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2019 2156 2019-04-05 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka
2019 1127 2019-02-26 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz
2019 1129 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 r.
2019 1130 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 974 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2018
2018 4157 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko
2018 2153 2018-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2018 980 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2018 r.
2018 981 2018-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2018 r.
2018 693 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2017
2017 1620 2017-04-07 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 986 2017-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2017 909 2017-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2016
2017 878 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2017 r.
2017 879 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2017 r.
2017 735 2017-02-16 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2016 3752 2016-11-03 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r.
2016 3141 2016-09-15 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Bydgoszczy do trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 maja 2016r. pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2016 3142 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko oraz gminą Dobrcz
2016 3119 2016-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2016 2712 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Dabrowa Chełmińska w zakresie wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej odnoszących się do zaopatrywania mieszkańców oraz podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, przy wsparciu technicznym i infrastrukturalnym Miasta Bydgoszcz i spółki MWiK
2016 899 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016 r.
2016 898 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2016 901 2016-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2016 900 2016-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2016r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2016 r.
2016 523 2016-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2015
2016 288 2016-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2015 2499 2015-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2015 2485 2015-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka
2015 786 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r.
2015 787 2015-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2015 r.
2015 789 2015-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2015 410 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2014
2014 3527 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3497 2014-11-25 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3368 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sicienko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3125 2014-11-07 ANEKS Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 2341 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014 2083 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.
2014 1085 2014-04-03 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2014 833 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014 r.
2014 834 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2014 r.
2014 560 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/1/2013 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 25 stycznia 2013r.
2014 521 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr WE/4/2010 w sprawie przyjęcia zadania Gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 16 marca 2010r.
2013 4143 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy w dniu 23 września 2013 r. pomiędzy:
2013 2820 2013-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta
2013 1808 2013-05-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2013 1578 2013-04-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2013 1282 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie nr WE/1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Nowa Wieś Wielka
2013 1205 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 18/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2013 1138 2013-03-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Bydgoski - ziemski Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2013 1137 2013-03-18 ANEKS Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2013 1139 2013-03-18 ANEKS Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2013 1147 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2013 r.
2013 1146 2013-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2013 r.
2012 3677 2012-12-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2012r. w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego
2012 2685 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 października 2012r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 2277 2012-10-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Sicienko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 2250 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2012 2208 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Solec Kujawski polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2012 884 2012-04-12 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2012 768 2012-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
2012 744 2012-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy
2012 689 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 690 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Koronowo przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom
2012 576 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2012 r.
2012 577 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.
2011 2421 2011-11-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych działających przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
2011 1616 2011-08-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Osielsko
2011 683 2011-04-13 Informacja Informacja nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze miasta Bydgoszczy
2011 546 2011-03-29 ANEKS Aneks nr 3/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 marca 2011r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota, sporządzony w dniu 17 marca 2011 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota w sprawie parametrów linii komunikacji miejskiej
2011 552 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011 r.
2011 553 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011 r.
2010 2993 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 września 2010r. w sprawie pokrywania przez Gminę Świecie kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Bydgoszcz na każdego ucznia mieszkającego na terenie Gminy Świecie a uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Bydgoszcz
2010 2994 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr WE/12/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 października 2010r. w sprawie wzajemnego przekazania sobie zadań Gminy Koronowo oraz Miasta Bydgoszcz polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez przedszkola publiczne, dla których organem założycielskim jest jednostka nie będąca jednostką samorządu terytorialnego lub minister oraz przedszkola niepubliczne, dla których organem dotującym jest Gmina Koronowo i Miasto Bydgoszcz
2010 2810 2010-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 735/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie łagodzenia skutków zimy i ułatwienia mieszkańcom Bydgoszczy korzystania z dróg, parkingów i środków lokalnej komunikacji zbiorowej
2010 1966 2010-10-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 października 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy.
2010 1967 2010-10-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 października 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów miasta Bydgoszczy .
2010 1891 2010-10-01 zarzadzenie Zarzadzenie nr 612/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 września 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
2010 1713 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr LXIX/1080/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2010 1582 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 czerwca 2010r. zawarte w Bydgoszczy w dniu 15 czerwca 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Solec Kujawski w sprawie przyjęcia i powierzenia Miastu Bydgoszcz i Gminie Solec Kujawski zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz i gminę Solec Kujawski
2010 1583 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 czerwca 2010r. zawarte w Bydgoszczy w dniu 24 czerwca 2010r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko z w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Osielsko w gimnazjach których typy nie występują na terenie gminy Osielsko (z wyłączeniem profilu matematyczno-informatycznego) oraz w gimnazjach przy Liceach Ogólnokształcących prowadzonych przez Przyjmującego w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
2010 1514 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/5/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Nowa Wieś Wielka polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Nowa Wieś Wielka
2010 1515 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/7/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Nakło nad Notecią polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Nakło nad Notecią
2010 1516 2010-07-16 Porozumienie Porozumienie nr WE/8/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 24 maja 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Zławieś Wielka polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz pomiędzy miastem Bydgoszcz, a gminą Zławieś Wielka
2010 1449 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Sicienko w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1448 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2010r. w sprawie powierzenia gminie Sicienko zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszczy w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1445 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 20 maja 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań przez gminę Nowa Wieś Wielka i miasto Bydgoszcz z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
2010 1447 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr SG0719/7/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz zadań, z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu gminy Białe Błota w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1446 2010-07-02 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr SG 0719/6/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia gminie Białe Błota zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu miasta Bydgoszczy w szkołach prowadzonych przez Przyjmującego
2010 1218 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/9/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz miasta Chełmno
2010 1215 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/11/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Szubin
2010 1216 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE nr WE/10/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 4 marca 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Osielsko
2010 1220 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/3/2010, SGO 719/3/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych miasta Bydgoszcz oraz gminy Białe Błota
2010 1219 2010-05-28 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Nr WE/4/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia zadania gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 996 2010-05-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 marca 2010r. porozumienie międzygminne pomiędzy gminą miasto Bydgoszcz a gminą Białe Błota, w przedmiocie przejęcia zadań własnych z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 952 2010-04-30 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 26 marca 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2010 924 2010-04-27 Porozumienie Porozumienie nr WGK.I.0717/2/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 8 kwietnia 2010r. pomiędzy gminą Miasto Bydgoszcz a gminą Osielsko w sprawie wykonania Uchwały Nr II/27/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Gminy Osielsko w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i Uchwały Nr LXII/977/10 z dnia 24 marca 2010 roku Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 874 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 875 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 873 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 871 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 872 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 879 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia i powierzenia zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz i miasta Solec Kujawski polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne przedszkola oraz publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym są miasto Bydgoszcz i miasto Solec Kujawski
2010 880 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia zadania przedszkolnego gminy Nakło nad Notecią polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 878 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Chełmno przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz oraz powierzenia zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Chełmno
2010 876 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 5 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 877 2010-04-21 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 10 marca 2009r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2010 714 2010-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 r.
2010 655 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 r.
2010 656 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010 r.
2010 315 2010-02-10 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wykonania uchwały nr LIV/818/09 z dnia 28 października 2009 r. Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie przyjęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uchwały nr XXVII/221/09 z dnia 18 września 2009 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2009 1545 2009-09-07 ANEKS Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 sierpnia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy Starostą Bydgoskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2000 r. Nr 42, poz. 380), aneksu z dnia 31 maja 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2004 r. Nr 81, poz. 1405) oraz aneksu nr 2 z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 101, poz. 1629) pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy Starostą Bydgoskim
2009 797 2009-04-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Bydgoszczy
2009 635 2009-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 6 lutego 2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Szubin w sprawie powierzenia przez gminę Szubin miastu Bydgoszcz wykonywania zadań publicznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w Żłobku Specjalistycznym
2009 517 2009-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 r.
2009 507 2009-03-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008.
2009 518 2009-03-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009 r.
2009 300 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr Nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2008r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
2009 303 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr ANEKS Nr 1/2008 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 22 lipca 2008r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007r. w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wie1ozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
2009 301 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 11 lutego 2008r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2
2009 302 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin
2009 299 2009-02-19 Porozumienie Porozumienie nr UMOWA Nr 106 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 stycznia 2008r. pomiędzy miastem Zielona Góra a miastem Bydgoszcz, w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2009 240 2009-02-11 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 września 2009r. zawarte w dniu 30 grudnia 2008 r. w Bydgoszczy pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu a powiatem bydgoskim – ziemskim w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania
2009 182 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 31 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 183 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 184 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 marca 2008r. w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przez miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami gminy Solec Kujawski oraz przez gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami miasta Bydgoszcz
2009 186 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 30 maja 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nakło nad Notecią przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 185 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 181 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 3 marca 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 178 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Inowrocław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 179 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 180 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne przedszkola i publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz
2009 175 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 176 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz
2009 177 2009-02-03 Porozumienie Porozumienie nr POROZUMIENIE Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest gmina Osielsko
2009 133 2009-01-27 Porozumienie Porozumienie nr ANEKS Nr 3 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 19 grudnia 2008r. do porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego