Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 123

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3450 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 3451 2019-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na terenie miasta Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2019 3452 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 2802 2019-05-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2019 2032 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 rok
2019 1745 2019-03-27 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2019 1162 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2019 1164 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2019 735 2019-02-07 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 grudnia 2018 r. w związku z upływem terminu wyłożenia do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla południowej części miasta Grudziądza ograniczonej od północy ul. Poziomkową, Rataja, Szosą Toruńską, Południową, Zieloną a od południa granicą administracyjną miasta (obręby ewidencyjne o numerach: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149), - dane objęte modernizacją, zawarte w tym projekcie, z dniem 28 grudnia 2018 roku, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
2018 5291 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 5292 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.8.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 5293 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4992 2018-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4615 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 4616 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4617 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 1721 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2018 1732 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2018 787 2018-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2018 396 2018-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.14.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Gruta
2017 4004 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.4.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 4005 2017-10-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3892 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 3891 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3893 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3896 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3894 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 1351 2017-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2017 1059 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2017 739 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2016 4828 2016-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3540 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a powiatem grudziądzkim
2016 3348 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3349 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3350 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3188 2016-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3101 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3103 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 1522 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 1148 2016-04-01 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2016 1028 2016-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2016 747 2016-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2016 318 2016-01-20 Informacja Informacja nr 2/2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyłożonego do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla północno-wschodniego obszaru miasta Grudziądza
2015 4252 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3200 2015-10-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3177 2015-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.12.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 października 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3116 2015-10-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2790 2015-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2729 2015-09-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem i gminą Radzyń Chełmiński a gminą-miasto Grudziądz
2015 2702 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2703 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 1391 2015-04-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2015 923 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2015 847 2015-03-19 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 2 marca 2015r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2015 570 2015-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2014 3945 2014-12-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 października 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2898 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2897 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2900 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2899 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2366 2014-08-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2354 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2353 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 968 2014-03-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2014r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2014 922 2014-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2014 876 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2013 4147 2013-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 4060 2013-12-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 3614 2013-11-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 października 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Gruta
2013 3056 2013-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 3039 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 września 2013r. Prezydenta Grudziądza w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem gminą Łasin, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2013 3040 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Grudziądz, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2013 2980 2013-10-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 2981 2013-10-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2013r. Prezydenta Grudziądza w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2013 2836 2013-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Dragacz
2013 2837 2013-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Grudziądz
2013 1207 2013-03-21 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 marca 2013r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2013 941 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2013 942 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2013 440 2013-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR-I.031.2.2013 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2012 3778 2012-12-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.15.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2012 2218 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2217 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2219 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2222 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.12.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 2221 2012-10-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2012 650 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2012 651 2012-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2012 629 2012-03-23 Informacja Informacja Prezydenta Grudziądza z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz  Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2012 574 2012-03-15 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 5 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gruta, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą Gruta z siedzibą w Grucie, NIP 876-244-36-22, REGON 871118632, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Halinę Kowalkowską - Wójta Gminy Gruta
2012 575 2012-03-15 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia nr 2 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą - Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"pomiędzy Gminą-Miasto Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, NIP 876-242-68-42, REGON 871118833, zwaną dalej „Gminą Miejską” reprezentowaną przez : Roberta Malinowskiego – Prezydenta Grudziądza a Gminą-Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, NIP 876-230-87-69, REGON 000527486, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez: Krzysztofa Chodubskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2012 327 2012-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2011 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 stycznia 2012r. do porozumienia międzygminnego z Gminą Rogóźno, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku z realizacją projektu unijnego pn: "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza"
2011 3334 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 5 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gruta, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3337 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3332 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 6 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Rogóźno, dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3333 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą – Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński , dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”
2011 3338 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3341 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Stolno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3347 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3339 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 3340 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 2607 2011-11-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2011r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Grudziądz, w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2011 2141 2011-10-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2011 902 2011-05-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu
2011 623 2011-04-07 Informacja Informacja nr 1/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz
2011 574 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2011 575 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2010 712 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2010 713 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
2010 719 2010-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
2010 681 2010-03-25 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 70 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 69 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 73 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 75 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 71 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 76 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 80 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 74 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy – miasto Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 79 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Kubuś i Przyjaciele przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2010 77 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 78 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2010 72 2010-01-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy Warlubie przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.