Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 356 2012-02-20 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie o decyzjach nr WCC/1163I/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139I/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335C/13859/W/OWA/2012/ML
2010 1679 2010-08-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(14)/2010/6/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 906 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-12(2)/2010/310/IXzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Plocku dla odbiorców z terenu Torunia.
2009 2574 2009-12-21 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-44(14)/2009/310/IX/RW zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dla odbiorców z terenu Torunia.
2009 1530 2009-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 7 lipca 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 1531 2009-08-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-42(4)/2009/310/VIIIzm2/RW zatwierdzającej zmianę dla taryfy dla ciepła nr OWA-4210-37(17)/2008/310/VIII/ES z dnia 4 grudnia 2008 r., zmienionej decyzją nr OWA-4210-33(4)/2009/310/VIIIzm/RW z dnia 26 maja 2009 r., w zakresie określonych w niej cen za dostawę ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie Torunia ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
2009 1236 2009-06-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/ 1139B/13859/W/OWA/2009/ML i nr OCC/335A/ 13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem.