Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5511 2019-10-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 4976 2019-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2018 5242 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatu rypińskiego
2018 1962 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2018 1331 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2018 roku
2018 1332 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2018 roku.
2018 495 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2017 rok.
2016 3200 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2016 1791 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Lipnowskiego”
2016 1712 2016-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2015 rok.
2016 1667 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Powiatu Powiatu Lipnowskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 1197 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Powiatu Lipnowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2016 904 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2016 roku
2016 905 2016-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2016 roku
2015 4681 2015-12-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Powiatu Lipnowskiego z dnia 10 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4469 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3411 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 9 października 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 3137 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2015 2530 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Powiatu Lipnowskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2012 1700 2012-08-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 lipca 2012r. zawarte pomiędzyMinistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Lipnowskim