Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5395 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5396 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 3739 2019-07-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zawarte pomiędzy powiatem bydgoskim a miastem Zielona Góra
2019 1272 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2019 1273 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 474 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 5/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 473 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 4/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 476 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmujacym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych majacych znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się.
2019 475 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2018 5240 2018-10-18 ANEKS Aneks nr 3/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 4788 2018-09-24 ANEKS Aneks nr 2/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 4787 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska na odcinku od km 0+000 do km 3+100 i od km 4+300 do km 9+800 o łącznej dług. 8,6 km oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska od km 3+300 do km 4+600 o dług. 1,3 km
2018 4790 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej nr 1508 C Niemcz – Jarużyn na odcinku od km 1+965 do km 2+061 (do granicy pasa drogowego drogi gminnej – ul. Jana Pawła II), dług. 0,096 km
2018 4789 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz na odcinku od km 3+230 do km 9+630, dług. 6,4 km
2018 3894 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 313/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3895 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 315/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3432 2018-06-29 ANEKS Aneks nr 1/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 1172 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2018 1173 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr EK-I.041.2.2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie dokształcania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest Województwo, młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych
2018 636 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 3/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 637 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 2014r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych
2018 542 2018-01-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2018 543 2018-01-31 ANEKS Aneks nr 4/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 381 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sicienko wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
2017 4148 2017-11-02 ANEKS Aneks nr 2/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 2843 2017-07-06 ANEKS Aneks nr 1/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 1752 2017-04-10 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych, zawarte pomiędzy powiatem świeckim a powiatem bydgoskim
2017 910 2017-03-01 ANEKS Aneks nr 3 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2016 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 587 2017-02-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2016 4459 2016-12-05 ANEKS Aneks nr 2 Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2016 1426 2016-04-18 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2016 895 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 2/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 896 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 3/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 897 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia przez poowiat bydgoski - ziemski miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 357 2016-01-22 ANEKS Aneks nr 1/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 września 2015r. do porozumienia zawartego dnia 19 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 3365 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Osielsko zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3366 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3367 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2014r. do porozumienia dotyczącego wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zawartego w dniu 22 listopada 2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Bydgoskiego reprezentowanym przez Starostę Wojciecha Porzycha i Wicestarostę Zbigniewa Łuczaka przy kontrasygnacie Skarbnika - Grażyny Czepanko, a Wójtem Gminy Osielsko Wojciechem Sypniewskim.
2012 691 2012-03-28 ANEKS Aneks nr 6/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 grudnia 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2012 692 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.19.2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowanym przez: 1. Pana Rafała Bruskiego - Prezydenta Miasta Bydgoszczy a Powiatem Bydgoskim - ziemskim reprezentowanym przez: 1. Pana Wojciecha Porzycha - Starostę Bydgoskiego, 2. Pana Zbigniewa łuczaka - Wicestarostę Bydgoskiego
2012 693 2012-03-28 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.2.2012 Powiatu Świeckiego i Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2011 2377 2011-11-14 ANEKS Aneks nr 4/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 września 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 1505 2011-08-05 ANEKS Aneks nr 3/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 czerwca 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 961 2011-05-18 ANEKS Aneks nr 1/2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 lutego 2011r. do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zwanego dalej Porozumieniem.
2011 505 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr OR-III.031.1.2011 Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 stycznia 2011r. pomiędzy powiatem świeckim a powiatem bydgoskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2011 202 2011-02-08 ANEKS Aneks nr 4/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 października 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.10.2009 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 203 2011-02-08 ANEKS Aneks nr 5/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 listopada 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2011 204 2011-02-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2010r. zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz na prawach powiatu reprezentowanym przez: 1. Pana Konstantego Dombrowicza - Prezydenta Miasta Bydgoszczy a powiatem bydgoskim - ziemskim rezprezentowanym przez: 1. Pana Kazimierza Krasowskiego - Starostę Bydgoskiego 2. Pana Wojciecha Porzycha - Wicestarostę Bydgoskiego
2010 1770 2010-08-30 ANEKS Aneks nr 2/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskiem na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2010 1771 2010-08-30 ANEKS Aneks nr 3/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 lipca 2010r. do porozumienia zawartego dnia 15.12.2009r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskiem na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego
2010 1350 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie
2010 1243 2010-06-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie
2010 1244 2010-06-02 ANEKS Aneks nr 1/2010 Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 marca 2010r. do porozumienia z dnia 29.01.2010r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koronowie
2010 679 2010-03-25 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania
2010 12 2010-01-06 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2009r. do porozumienia zawartego dnia 30.12.2008r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawnosci osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego.