Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4887 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 10/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 3993 2019-07-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 5119 2018-10-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2015 3115 2015-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Województwa Pomorskiego
2015 2519 2015-08-12 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. ogłoszenie o naborze na IV kadencję Wojewódzkiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych
2014 3413 2014-11-20 ANEKS Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2014r. do Porozumienia nr 10/UMWP/DIF/2014 zawartego w dniu 3 czerwca 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Województwem Pomorskim w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2012 550 2012-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oczekujących na przysposobienie
2011 2166 2011-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 22/UMWP/BRDW/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim
2011 1237 2011-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
2010 66 2010-01-12 ANEKS Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2009r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Województwem Pomorskim w w sprawie przejęcia przez Województwo Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych krajowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
2009 2611 2009-12-28 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 2610 2009-12-28 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, terminu, od którego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”. "
2009 1603 2009-09-25 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 1524 2009-08-27 Porozumienie Porozumienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad i warunków współpracy Stron w celu wykonania opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej
2009 598 2009-03-27 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie regionalnego programu operacyjnego.