Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2208 2014-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 10/UMWP/DIF/2014 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiegozawarte pomiedzy:Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim
2010 1906 2010-10-06 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie adresu strony internetowej
2010 1434 2010-06-30 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2010 1339 2010-06-15 Informacja Informacja nr Informacja Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2009 r.
2010 1121 2010-05-18 Porozumienie Porozumienie nr 5/UMWP/BRDW/2010 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie opracowania pn. Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2010 730 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 93/1659/09 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych
2010 742 2010-04-02 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2009 1802 2009-11-05 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)
2009 1199 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 54/BRDW/2009 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania opracowania pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2009 1172 2009-05-27 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
2009 953 2009-05-06 Porozumienie Porozumienie nr TD.III.0116-POR-20/2009 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego
2009 874 2009-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 48/UM/DIF/2009/P Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarte w Gdańsku Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu oraz Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku zawierają porozumienie następującej treści Województwo Kujawsko-Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego powierza, a Województwo Pomorskie działając jako organizator przewozów na obszarze województwa pomorskiego przyjmuje do wykonania zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego dla następujących odcinków linii kolejowych i relacji pociągów
2009 796 2009-04-17 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie adresu strony internetowej, terminu i zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
2009 708 2009-04-09 Komunikat Komunikat Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”)