Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1965 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1719 2018-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1642 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1641 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2018 1644 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1643 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1533 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1532 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1535 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1534 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 3195 2017-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1966 2017-04-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1342 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1343 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2017 1126 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 651 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 5/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksnadrowskiego
2017 650 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 214 2017-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Gminy Miasto Włocławek z dnia 26 września 2016r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowegow Zielonej Górze
2015 3478 2015-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Gminy Miasto Włocławek z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 2089 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2014 3572 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2014 2948 2014-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2014 2220 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/62/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 741 2014-03-06 ANEKS Aneks nr 3/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 637 2014-02-27 ANEKS Aneks nr Nr Nr 4/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 636 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 4/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 639 2014-02-27 ANEKS Aneks nr 2/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskoanlenia i Edukacji we Włocławku
2014 638 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 313 2014-01-31 ANEKS Aneks nr 1/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2013 4114 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2013 4115 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2012 3656 2012-12-16 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Gminy Miasto Włocławek z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem