Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1433 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia przez gminę i miasto Lubraniec miastu Włocławek dotacji celowej na rok kalendarzowy 2010 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców
2010 1169 2010-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 17 marca 2010r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 r.
2010 933 2010-04-28 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy i miasta Lubraniec
2009 1576 2009-09-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarte w dniu 24 sierpnia 2009 r. we Włocławku pomiędzy gminą i miastem Lubraniec a miastem Włocławek.
2009 993 2009-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 18 marca 2009r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 r.
2009 627 2009-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lubraniec z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy i miasta Lubraniec