Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 664 2018-02-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2124 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2013 2068 2013-05-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r.położonych na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2013 1686 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 22b/2013 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
2012 1066 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2011.
2012 627 2012-03-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, zwanym dalej Ministrem, a Gminą Miejską Golub-Dobrzyń, zwaną dalej Gminą
2011 1843 2011-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2010
2011 1052 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2011r. Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy: Gminą Miastem Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez: Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia a,Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez:1. Pana Wojciecha Kwiatkowskiego – Starostę Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego,2. Pana Jacka Boluk-Sobolewskiego – Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiegoprzy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Chojnackiej Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
2011 1053 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 6 maja 2011r. Zawarte w dniu w 6 maja 2011 r. w Golubiu-Dobrzyniu, pomiędzy:Gminą Miastem Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez:Pana Romana Tasarza - Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzyniaa,Gminą Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez:Pana Marka Ryłowicza Wójta Gminy Golub-Dobrzyń przy kontrasygnacie Pana Ryszarda Pawlikowskiego Skarbnika Gminy Golub-Dobrzyń,
2011 541 2011-03-29 Informacja Informacja nr Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r położonych na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2010 1103 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 21)2010 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2009
2009 1063 2009-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy-miasta Golubia-Dobrzynia za rok 2008