Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5381 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 163.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok
2019 2495 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2018 i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2018 2424 2018-04-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2017 1947 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2016 1730 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2015 1635 2015-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2014 2169 2014-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 1034 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2011 983 2011-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/ 2011 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2010 1015 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 39/ 2010 Burmistrz Kcyni z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2009.