Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 936 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 245 /2014 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2013 rok.
2013 1853 2013-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2012 rok
2012 1579 2012-07-20 ANEKS Aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rok kalendarzowy 2012 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy Izbica Kujawska, pomiędzy Miastem Włocławek, a Gminą i Miastem Izbica Kujawska,
2012 1254 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte we Włocławku pomiędzy Gminą i Miastem Izbica Kujawska reprezentowaną przez Burmistrza Marka Śledzińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Elżbiety Kujawskiej a Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Andrzeja Pałuckiego, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Nr OPiK.0052.2.44.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. II Zastępca Prezydenta Miasta Wanda Muszalik.
2012 1004 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2011 rok.
2011 925 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2010 rok.
2010 657 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2009 rok