Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4978 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/19 Burmistrza Świecia z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019.
2019 4274 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/19 Burmistrza Świecia z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Świecie.
2019 2242 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/19 Burmistrza Świecia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2018 2187 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1160/18 Burmistrza Świecia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2017 1986 2017-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 809/17 Burmistrza Świecia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2016, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2016 1429 2016-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/16 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2015, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2015 1433 2015-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/15 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2014, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2014 1557 2014-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1028/14 Burmistrza Świecia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2013, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2013 1793 2013-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 754/13 Burmistrza Świecia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2012, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2012 1764 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/12 Burmistrza Świecia z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii zielonoświątkowej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Zborze „Szalom” Kościoła Zielonoświątkowego w Świeciu, nadzorowanym przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu, ul. Mickiewicza 6.
2012 1752 2012-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 563/12 Burmistrza Świecia z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2012 1313 2012-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/12 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2011, stopienia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.
2011 901 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/11 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2011r. przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2010 oraz wykonanie planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2010 2504 2010-12-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Świecie reprezentowaną przez Pana Tadeusz Pogodę- Burmistrza Świecia a Gminą Tuchola reprezentowaną przez Pana Tadeusza Kowalskiego – Burmistrza Tucholi.
2010 1324 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Świecia z dnia 4 maja 2010r. w sprawie listy miejscowości, które są położone w gminie Pruszcz będą należały do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie oraz Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Grucznie, tj. szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie