Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2835

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6038 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5805 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5806 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5807 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5673 2019-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci w części uchwały nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
2019 5674 2019-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2019.
2019 5740 2019-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 21 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zawarte pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą miasto Golub-Dobrzyń
2019 5580 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5522 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 5523 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal.
2019 5492 2019-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/83/19 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu.
2019 5477 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2019 5476 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5479 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5481 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
2019 5480 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019”
2019 5421 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 39/1763/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 5413 2019-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności nr XII/81/19 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2019 5416 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/82/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2019 5284 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Lipna.
2019 5285 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych
2019 5286 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 5075 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5049 2019-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 5038 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 5039 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/196/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2019 5023 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
2019 5022 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.71.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5025 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki
2019 5024 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.74.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4962 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Dobre.
2019 4963 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Płużnica.
2019 4906 2019-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
2019 4887 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 10/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 4790 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr 34/1539/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 4794 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w miejscowości Macikowo
2019 4795 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w związku z planowaną przebudową skrzyżowania
2019 4756 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia
2019 4757 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2019 4588 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/67/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn 12 wyrazów „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.”
2019 4517 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4502 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4486 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieś
2019 4485 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4488 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2019 4487 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 48/3
2019 4465 2019-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka.
2019 4423 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 28/1282/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2019 4369 2019-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4312 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022
2019 4311 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4315 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 4313 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4292 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4293 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4294 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4275 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4276 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. o nieważności uchwały nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 4267 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa
2019 4268 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, w zakresie § 5
2019 4269 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań w zakresie wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4234 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 4233 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4254 2019-07-30 Porozumienie Porozumienie nr 111/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2019 4235 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
2019 4205 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 4210 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2019 4160 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4161 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 4168 2019-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 90/2019 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2018  rok
2019 4121 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4120 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4123 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2019 4122 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4098 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4020 2019-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 4047 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”
2019 3993 2019-07-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 3972 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. i prowadzenie przez Powiat szkoły muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
2019 3817 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
2019 3818 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/21/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Grudziądzkiego.
2019 3815 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu, w zakresie § 5 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
2019 3816 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3819 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3822 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3868 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 3820 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3821 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 3743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2019 3742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 3745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/137/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3682 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018
2019 3683 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3630 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3631 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3632 2019-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3512 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3513 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 3514 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 3478 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3479 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasta Rypin.
2019 3480 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno.
2019 3403 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
2019 3415 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 22/954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budzetu województwa na rok 2019
2019 3375 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3376 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3219 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3194 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Radzyń Chełmiński.
2019 3195 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/53/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3172 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 21/859/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 3094 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
2019 3119 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3120 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3064 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/112/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021
2019 3065 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/115/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2019 3062 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/110/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2019 3063 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/111/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023
2019 3068 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/118/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 3069 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2019 3066 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/116/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2019 3067 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/117/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2019 3046 2019-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok
2019 3028 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasto Grudziądz
2019 3027 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
2019 3030 2019-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
2019 3029 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Chełmży.
2019 3012 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2989 2019-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Brodnicy, w części
2019 2972 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2949 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2950 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
2019 2951 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2019 2719 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 2579 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 1 lit. a, b oraz § 5 pkt 2 lit. d uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica
2019 2580 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 2581 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, w części § 3 w zakresie słów „wchodzi w życie z dniem podjęcia i”.
2019 2555 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 2556 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2519 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2461 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 12/498/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2019 2471 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 2454 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 2455 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2488 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2489 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2486 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 2487 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń
2019 2356 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - w części
2019 2314 2019-04-12 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze miasta Bydgoszczy
2019 2315 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.
2019 2316 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2256 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 2255 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Białe Błota.
2019 2258 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2019 2257 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2019 2095 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice
2019 2094 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 2009 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 2010 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2019.
2019 2011 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz placu zabaw przy ul. Szkolnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2019 1979 2019-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2018 rok
2019 1868 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. Nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 1888 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 12/456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 1842 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 1843 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 1844 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim
2019 1773 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 1766 2019-03-28 ANEKS Aneks Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr IB-I-T.041.19.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., zawarty pomiędzy:
2019 1728 2019-03-27 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia
2019 1729 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 1723 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1724 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2019.
2019 1711 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5
2019 1676 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2019 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 1653 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1654 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1668 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1646 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.25.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
2019 1647 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1644 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/96/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 1618 2019-03-21 ANEKS Aneks nr 2 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń,
2019 1619 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie częściowej nieważności uchwały nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparciai
2019 1651 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku
2019 1652 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1650 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1648 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1649 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1593 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Nowe
2019 1506 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 1350 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/80/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2019 1289 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw,wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
2019 1271 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 1218 2019-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2019 1165 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie
2019 1108 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/77/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania
2019 1107 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2019 1136 2019-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr III/1/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 1112 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 1032 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Raciążek w okręgu wyborczym Nr 12
2019 1026 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2019 1027 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2019 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2019 1020 2019-02-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2019 975 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna
2019 906 2019-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
2019 905 2019-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 880 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.
2019 879 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2019 878 2019-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2019 786 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2019 785 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 784 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 741 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2019 736 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2019 734 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski.
2019 733 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąpielsk
2019 694 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 699 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2018 rok.
2019 619 2019-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III-30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 598 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.21.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 599 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2019 584 2019-01-29 ANEKS Aneks nr 2 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w dniu 18 pażdziernika 2018 roku w Toruniu pomiędzy:
2019 555 2019-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 535 2019-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2019 r.
2019 498 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2018 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2019 rok
2019 497 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu
2019 440 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 439 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 426 2019-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 7 ust. 4 w zakresie „drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KD-L oraz przez” uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2019 480 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zadania w zakresie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” – I etap.
2019 469 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 467 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2019 323 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2019 228 2019-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2019 227 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2019 119 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2019 12 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/62/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 11 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/60/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2019 8 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2019 1 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 10 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/58/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2019 138 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2019 3 2019-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2019 7 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 9 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/57/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
2019 139 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń
2019 140 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminie Golub-Dobrzyń
2019 2 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Gniewkowie
2018 6978 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości ramach zadań własnych gminy.
2018 6974 2018-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 553/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin
2018 6925 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 6926 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 6697 2018-12-21 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 31 sierpnia 2018 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w Toruniu pomiędzy:
2018 6693 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 156/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski.
2018 6694 2018-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018 6663 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 148/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal, w części dotyczącej § 1 pkt 3 uchwały
2018 6658 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 24 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 6600 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2018 6601 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019.
2018 6602 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 6559 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2018 6599 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6530 2018-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 147/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie” w części dotyczącej § 4 ust. 4; § 10 ust. 6; oraz w zakresie sformułowań: „w szczególności” i „co najmniej” w § 7 ust. 2 i 6; § 8 ust. 2; § 11 ust. 1 i 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 6417 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 11 września 2018 r. zawarte w dniu 11 września 2018 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Unisław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6260 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 144/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 6261 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 145/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6091 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 525/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno.
2018 6090 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 524/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie.
2018 6093 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 527/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica
2018 6092 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 526/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka
2018 6142 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 6076 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6082 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Golub-Dobrzyń
2018 6081 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6080 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6028 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020",zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeżewo
2018 6013 2018-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 143/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 5994 2018-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 142/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 26 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXVIII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 6003 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 6004 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 5972 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 139/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5973 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 140/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin, w części dotyczącej § 4 uchwały oraz § 14 ust. 6 i 7 regulaminu stanowiącego załącznik niniejszej uchwały
2018 5967 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 134/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
2018 5966 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 133/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 5965 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 132/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części dotyczącej § 9 ust. 2; § 12; § 16 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 2 regulaminu
2018 5968 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 135/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 2, pkt 3 we fragmencie: „6) interpelacje radnych; 7) zapytania radnych;”, pkt 5 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 6 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 11 we fragmencie: „lub niemożności wykonywania jego zadań”, § 3 we fragmencie:„ nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” uchwały nr XLII/300/2018 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2018 5971 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 138/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie w części dotyczącej § 1 pkt 5 we fragmencie „tworzenia”, § 13 ust. 2, § 19 we fragmencie „w szczególności”, § 19 pkt 4, § 29 ust. 1, § 30, § 31, § 32 ust. 1 we fragmencie „wyznaczony przez Wójta pracownik Biura Rady”, § 32 ust. 2, § 57 ust. 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 - 3 oraz ust. 5, § 58, § 63 we fragmencie „wynikających z kierowanych do Rady Gminy skarg na działania Wójta i działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli” oraz § 65 pkt 4
2018 5970 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 137/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5969 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 136/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 5, § 13 ust. 3, § 19 pkt 4, § 29, § 30, § 31, § 32 ust. 1, § 36 ust. 2, § 57 ust. 1-4, § 58, § 60 załącznika do uchwały nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2018 5935 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 508/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo
2018 5934 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2018 5933 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drzycim
2018 5936 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2018 5939 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 512/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości
2018 5938 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 511/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
2018 5937 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 510/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie
2018 5889 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 w części dotyczącej: pkt 8, pkt 17 i pkt 23 uchwały nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 5890 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek w części dotyczącej: § 18 ust. 2, § 22, § 23 ust. 2 i 3, § 25 ust. 3, § 26 ust. 4 i ust. 5, § 27, § 28, § 30 ust. 3, § 31, § 32 ust. 3, § 33 ust. 3 zdanie 2, § 38 ust. 5, § 40 ust. 1 tiret 2, § 45, § 46, § 47 ust. 2 pkt 3, § 49 ust. 1, § 51 ust. 2 i ust. 4 zd. 1, ust. 7, § 56, § 57, § 58 ust. 2 zd. 2, § 59 ust. 4 i 7, § 64, § 68 ust. 3 i 4, § 74, § 78, § 85, § 90 ust. 1, § 91 ust. 6 zd. 2, § 92, § 94 ust. 1 zd. 2, ust. 2 i 3, § 98
2018 5887 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 122/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 ust. 6 pkt 3 w zakresie „reklam, obiektów małej architektury oraz”, § 25 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe)”, § 28 ust. 5 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 29 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (…) oraz nośników reklamowych”, § 30 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 30 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 31 ust. 4 pkt 4 lit. e tiret szóste, § 31 ust. 4 pkt 8 lit. a, § 31 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 31 ust. 6 pkt 9 lit. e w zakresie „obiektów małej architektury”, § 32 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, - § 32 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 33 ust. 4 pkt 7 lit. a, § 33 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 33 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 34 ust. 4 pkt 5 lit. a, § 34 ust. 6 pkt 3 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 34 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 36 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 36 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 8 pkt 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 37 ust. 6 pkt 3 w zakresie „wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem, o wysokości do 3,0 m”, § 37 ust. 6 pkt 5 w zakresie „urządzeń reklamowych” chwały Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie, oraz załącznika nr 6 do ww. uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN.
2018 5888 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo
2018 5891 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 126/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5894 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 129/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 5 pkt 4 lit. d oraz § 5 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
2018 5895 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 130/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5892 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 127/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck.
2018 5893 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 128/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.
2018 5784 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie.
2018 5783 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa.
2018 5785 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo.
2018 5787 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 121/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego, w części § 4 we fragmencie: „nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2018 5786 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5761 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 5700 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 5699 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów.
2018 5702 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 116/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 we fragmencie: „pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 6 i § 7 uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5701 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 8 we fragmencie: „pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 11 ust. 6, § 15 ust. 4, § 19 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 we fragmencie: „- w miarę możliwości” oraz § 21 ust. 3 uchwały nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 5627 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 5 i ust. 8, § 5 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 6 ust. 4 załącznika do uchwały nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 5628 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5629 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 112/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1068/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 1 ust. 13 oraz § 2 dotyczącej wyrażenia „po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą”.
2018 5614 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 42/2046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 5575 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Waganiec
2018 5576 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec
2018 5577 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo - w części obejmującej § 1 pkt 14 dotyczący § 46 ust. 2 i 4
2018 5546 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 41/2014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 5529 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018.
2018 5530 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/352/2018Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5413 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 i § 33 oraz § 39 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5374 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 1 pkt 6 uchwały nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 5375 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 5376 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 104/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 ust. 13 i § 17 ust. 2 oraz załącznika nr 5 w zakresie: § 1 ust. 3, § 2, § 3, § 4, § 12 ust. 4 zd. drugie, § 21 ust. 1, § 27, § 33 ust. 2 i § 40 ust. 1 - uchwały nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka.
2018 5297 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5243 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z 11 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2018 5230 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/353/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 5229 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/350/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniające uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 5239 2018-10-18 Komunikat Komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”
2018 5231 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/351/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 9 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Brodnicka II w Golubiu-Dobrzyniu.
2018 5168 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LXVII/302/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 5119 2018-10-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 5056 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI.301.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4997 2018-10-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego oraz tucholskiego.
2018 5022 2018-10-05 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.19.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Brodnica w sprawie zadania polegającego na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544
2018 4957 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 37/1757/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4898 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4899 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 4855 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/808/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4856 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 4853 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 4854 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/806/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej
2018 4859 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/813/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2018 4860 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2018 4857 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/811/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 4858 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/812/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2018 4832 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.298.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4831 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4834 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.300.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4833 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.299.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości dotacji
2018 4792 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 4 ust. 1 pkt 10, 12, 18 i 19 uchwały Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4743 2018-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4735 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4687 2018-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 4657 2018-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. o sprostowaniu błędu.
2018 4683 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/348/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4598 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 4597 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4600 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXII/344/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 4599 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu (załącznik nr 1 do uchwały), w części określonej w:- § 3 ust. 1 pkt 1,- § 3 ust. 1 pkt 4,- § 3 ust. 1 pkt 5,- § 3 ust. 1 pkt 6,- § 4 ust. 1 załącznika do uchwały.
2018 4559 2018-09-13 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 4512 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.290.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4513 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.293.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4411 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/345/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 4412 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/346/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/295/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu
2018 4413 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/347/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4366 2018-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4310 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4358 2018-09-05 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Chełmno, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem miasta Chełmno
2018 4251 2018-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w części: dotyczącej § 1 ust. 4 i 5 oraz § 6 we fragmencie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od”.
2018 4236 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4207 2018-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki.
2018 4143 2018-08-17 Porozumienie Porozumienie nr IB-II.041.120.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
2018 4096 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/287/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 4095 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/286/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 4094 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4099 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.289.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4098 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.285.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
2018 4097 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.282.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4037 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr L/1016/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 4036 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określanie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 4041 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/341/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4040 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/338/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 4018 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4009 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w części obejmującej § 2, 3, 5, 6, 7 i 8
2018 4014 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/796/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2018 3998 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/789/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 3999 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/798/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
2018 3978 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.
2018 3979 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21. ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” oraz § 22 ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” uchwały Nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3976 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3977 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3988 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.4.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 554 relacji Orzechowo – Kikół
2018 3989 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.77.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji Pakość - Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km pomiędzy
2018 3980 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 3987 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.142.2017 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika wraz z zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno
2018 3975 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3957 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLV/78/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 3956 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XLIII/287/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3959 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 4 pkt 4 lit. a tiret trzecie, czwarte, lit. b tiret pierwsze, trzecie, § 5 pkt 2 lit. c, pkt 4 lit. c, § 6 pkt 5 uchwały Nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biskupin, gmina Gąsawa
2018 3958 2018-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. b oraz § 5 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, gmina Gąsawa
2018 3937 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z 26 czerwca 2018 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota
2018 3938 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3939 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3911 2018-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy
2018 3912 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3902 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.279.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3901 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.278.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3904 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.281.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3903 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr LII.280.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 3886 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 397/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3887 2018-07-23 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 398/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3893 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3840 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.274.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3841 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LI.276.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2018 3842 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 3825 2018-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 80/2018 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2017  rok
2018 3780 2018-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3597 2018-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.
2018 3653 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/276/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017
2018 3654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 3455 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/327/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2018 3456 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/324/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .
2018 3435 2018-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec w części określonej w: § 1 pkt 2 oraz w punktach od 4 do 10
2018 3454 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/322/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3459 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/328/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2018 3463 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3457 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/325/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
2018 3458 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/326/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2018 3415 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 3379 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3416 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/776/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
2018 3418 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/785/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2018 3417 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/777/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023
2018 3340 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały Nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni,Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P, 1U, 2U, 2KD-L, 2KD-GP, 3KD-GP, 1KDW, 4MN, Uo.
2018 3304 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3305 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3273 2018-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. g w zakresie „obiekty małej architektury i” uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock.
2018 3231 2018-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 4 lit. c, pkt 7 w zakresie „obiektów małej architektury, ogrodzeń”, § 20 pkt 2 lit. b tiret czwarte uchwały Nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole-Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 3254 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L.272.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3230 2018-06-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. o możliwości zgłaszania kadydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 3225 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji powierzonego gminie przez powiat, zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” - I etap, zawarte pomiędzy gminą Golub-Dobrzyń a powiatem golubsko-dobrzyńskim
2018 3177 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.270.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3183 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LIX/320/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3129 2018-06-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 193/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3130 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa na rok 2018.
2018 3132 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/748/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
2018 3107 2018-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” oraz § 6 pkt 10 lit. a w zakresie „za wyjątkiem podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych” uchwały Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 3108 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2017.
2018 3034 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/317/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3002 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3005 2018-06-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok
2018 2955 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/750/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2018 2956 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/751/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2018 2953 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/746/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/803/2014 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 2954 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/749/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2018 2957 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/752/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2018 2960 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/755/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2018 2961 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/756/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2018 2958 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/753/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2018 2959 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/754/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 2931 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2932 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 6 pkt 4 lit. b w zakresie „ogrodzeń pełnych”, § 19 pkt 3 lit. d tiret drugie w zakresie „obiektów małej architektury”, § 20 pkt 2 lit. f, § 21 pkt 2 lit. a uchwały Nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy
2018 2933 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” uchwały Nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2892 2018-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.
2018 2909 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2871 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/315/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2872 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2018 2879 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII.263.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2839 2018-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakoś
2018 2840 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 178/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2841 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 179/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2813 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 174/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2812 2018-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 2815 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Toruń w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2814 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 175/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2790 2018-05-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2777 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chedecz
2018 2757 2018-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2758 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LV/311/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2744 2018-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2018 2751 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 2721 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2710 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LVI/314/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 2556 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku.
2018 2555 2018-05-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2557 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Rypińskiego.
2018 2560 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2558 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „i ćwiczeniach”.
2018 2501 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/312/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2551 2018-05-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2018 2495 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kijewo Królewskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych