Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49595

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6072 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2020 rok
2019 6071 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat.
2019 6070 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020
2019 6073 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 56/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2019 6076 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 175/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 6075 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/78/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVII/76/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 6074 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dębowa Łąka
2019 6069 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 140/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 6064 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 137/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 6063 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 135/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 6062 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciążek
2019 6065 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/76/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 6068 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/75/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu.
2019 6067 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/74/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
2019 6066 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 6087 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 6086 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 6085 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 6088 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 6091 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 6090 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 6089 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 6084 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 6079 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Brodnica
2019 6078 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku
2019 6077 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 roku
2019 6080 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
2019 6083 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 6082 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 6081 2019-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
2019 6055 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/88/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 roku
2019 6056 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 6054 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6052 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżewo
2019 6053 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 6060 2019-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 6061 2019-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 6059 2019-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 6057 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 6058 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w  2020 roku.
2019 6041 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rojewo na lata 2020 – 2024”.
2019 6042 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rojewo
2019 6043 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
2019 6040 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
2019 6037 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 6038 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 6039 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2020 rok
2019 6044 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 6049 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki.
2019 6050 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr 90/43/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 6051 2019-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 8 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 6048 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2019 6045 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 6046 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
2019 6047 2019-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego.
2019 6026 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości będących w zakresie zadań własnych Gminy.
2019 6025 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w  2020 roku.
2019 6028 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zespole Szkół w Zakrzewie.
2019 6027 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6022 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/98/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 6021 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów.
2019 6024 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 6023 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/101/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 6034 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 6033 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 6036 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.60.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr F.0050.57.2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 6035 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr V/168/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 6030 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 6029 2019-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Powiat Aleksandrowski zadania publicznego w zakresie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - odbywającego się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020.
2019 6032 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 6031 2019-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 października 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 6001 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nazwania ronda w miejscowości Łubianka
2019 6000 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.
2019 5999 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 6002 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/120/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Łubianka
2019 6005 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/123 /2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubianka
2019 6004 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2003 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 6003 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5998 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 5993 2019-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5992 2019-11-13 Postanowienie Postanowienie nr 171/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 5991 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Rozgartach i Zaroślu Cienkim
2019 5994 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.153.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.
2019 5997 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.156.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec
2019 5996 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.155.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2019 5995 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.154.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka
2019 6016 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 6015 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków
2019 6014 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6017 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6020 2019-11-13 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 6019 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr 257/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 6018 2019-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 6013 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 6008 2019-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 6007 2019-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 6006 2019-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 5 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 6009 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 6012 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 6011 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo
2019 6010 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5990 2019-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Radziejowskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 5989 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5988 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.108.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5987 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 5986 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5985 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.78.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5984 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 5983 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 5982 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 5981 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5980 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5979 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5978 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5977 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5976 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5975 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5974 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5973 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5972 2019-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5971 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 41/67/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5970 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 5969 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Gostycyn, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 5968 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5967 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 5966 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 5965 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5964 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5963 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/83/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec
2019 5962 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2019 5961 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
2019 5960 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 5959 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5958 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 93/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (11)
2019 5957 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/323/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2019 5956 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/321/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5955 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/320/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 5954 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/141/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5953 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/140/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5952 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wtelnie przy ulicy Kwiatowej, gm. Koronowo.
2019 5951 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/137/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 5950 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.
2019 5949 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5948 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5947 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Klubie Seniora „Pod Wiatrakiem”
2019 5946 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pobytu w miejscowości Bierzgłowo
2019 5945 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2019 5944 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5943 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5942 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/128/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego
2019 5941 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barcin
2019 5940 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 5935 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5934 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5933 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5936 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5939 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 5938 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2019 5937 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5910 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Więcbork
2019 5911 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław.
2019 5908 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 5909 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kokocko, gmina Unisław
2019 5914 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr xi/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.
2019 5915 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5912 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław.
2019 5913 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 5902 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2019 5903 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5901 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5906 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5907 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5904 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji Filii Biblioteki Publicznej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
2019 5905 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5916 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5927 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 106/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko.
2019 5928 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 107/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu.
2019 5925 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 102/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie.
2019 5926 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie.
2019 5931 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 5932 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5929 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 108/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
2019 5930 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 5919 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/341/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych
2019 5920 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego
2019 5917 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
2019 5918 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5923 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5924 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia.
2019 5921 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/383/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (9)
2019 5922 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 5860 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/163/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 5861 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/166/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Włocławek
2019 5862 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5859 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek.
2019 5856 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 5857 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2019 5858 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Bartłomieja Kołodzieja
2019 5867 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5868 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.57.2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5869 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5866 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lubiewie
2019 5863 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2019 5864 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2019 5865 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. o zmianie Statutów Sołectw Gminy Sicienko
2019 5855 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5845 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 5846 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5847 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
2019 5844 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz
2019 5841 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2019 rok
2019 5842 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5843 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/82/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 5852 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5853 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5854 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5851 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5848 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 5849 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5850 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5870 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 5890 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5891 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5892 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2020 rok.
2019 5889 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 5886 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5887 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Drogosław, gm. Szubin.
2019 5888 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
2019 5897 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5898 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5899 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5896 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/46/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 5893 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2019 5894 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5895 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5885 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5875 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5876 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/142/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2019 5877 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5874 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim.
2019 5871 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5872 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5873 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5882 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2019 5883 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych: „Moje boisko - ORLIK 2012” przy al. 3 Maja oraz boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie.
2019 5884 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2019 5881 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5878 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5879 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 5880 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/146/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2019 5799 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/83/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 5800 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 5801 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 5798 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 5795 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5796 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 5797 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Szczekarzewo
2019 5802 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 5807 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2019 5808 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/127/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5809 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5806 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5803 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5804 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica.
2019 5805 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5784 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2019 5785 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2019 5786 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 5783 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5780 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 5781 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5782 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
2019 5787 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2019 5792 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2019 5793 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
2019 5794 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5791 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5788 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5789 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Drzycim
2019 5790 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
2019 5810 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5830 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5831 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5832 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5829 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5826 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5827 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadania jej statutu
2019 5828 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5833 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 5838 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5839 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej
2019 5840 2019-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 5837 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5834 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5835 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/95/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 5836 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5815 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5816 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2019 5817 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Wiatrakowa” ulicy w Wituni
2019 5814 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2019 5811 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 5812 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/147/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C
2019 5813 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/163/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 5818 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Brzozowej działki nr 58, 59, 62, 63 i 64 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5823 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książki.
2019 5824 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwaleniua Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2024.
2019 5825 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 5822 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
2019 5819 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2019 5820 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5821 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5779 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/44/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5772 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 5773 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5771 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
2019 5769 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5770 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020
2019 5777 2019-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5778 2019-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5776 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu
2019 5774 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5775 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie
2019 5752 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5751 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5750 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2019 5755 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
2019 5754 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd
2019 5753 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 5746 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr VII/119/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5745 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5749 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 5748 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 5747 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi
2019 5756 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Inowrocławia na lata 2019-2024
2019 5765 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2019 5764 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5763 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 5768 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5767 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 5766 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.83.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5759 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano.
2019 5758 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2019 5757 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017 – 2021
2019 5762 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5761 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
2019 5760 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 5696 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5695 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5698 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 158/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 5697 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Barcin.
2019 5692 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 5691 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2019 5694 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5693 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5699 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 5705 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 5704 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 5707 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2019 5706 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5701 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5700 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2019 5703 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.
2019 5702 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.
2019 5690 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5678 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koneck"
2019 5677 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 126/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5680 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5679 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5674 2019-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2019.
2019 5673 2019-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci w części uchwały nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
2019 5676 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5675 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 122/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5681 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 5687 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/185/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)
2019 5686 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/183/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
2019 5689 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5688 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/187/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5683 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/180/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2019 5682 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży.
2019 5685 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/182/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5684 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/181/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2019 5708 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w dodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5732 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2019 5731 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5734 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Robakowie
2019 5733 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Stolnie
2019 5728 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5727 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5730 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 5729 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/69/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5735 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno "
2019 5741 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.90.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5740 2019-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 21 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zawarte pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą miasto Golub-Dobrzyń
2019 5743 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 5742 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 23 października 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5737 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 286/10, 286/11, 710/1, 710/2, 1114/4, 1114/3, 474/4, 474/3 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 5736 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 100/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5739 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5738 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2019 5726 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 5714 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 5713 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5716 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5715 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5710 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5709 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2019 5712 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2019 5711 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych waunków jego funcjonowania.
2019 5717 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 5723 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5722 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk
2019 5725 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta, zmienionej uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlić wiejskich na terenie Gminy Gruta
2019 5724 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5719 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 86/41/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 5718 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5721 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5720 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5646 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022
2019 5647 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/95/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żalno
2019 5645 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 5643 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu.
2019 5644 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 5651 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 5652 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/124/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 5650 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2019 5648 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/101/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 5649 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo
2019 5636 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 5637 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/122/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mogilno
2019 5635 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5633 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII-60/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nieszawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5634 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/115/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5641 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 5642 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5640 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2019 5638 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie
2019 5639 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
2019 5666 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 5667 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 5665 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 5663 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/106/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków
2019 5664 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5671 2019-10-31 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 5672 2019-10-31 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 5670 2019-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia określającego obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota
2019 5668 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5669 2019-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5656 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminie Żnin
2019 5657 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 5655 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin
2019 5653 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 5654 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo
2019 5661 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5662 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/105/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2020
2019 5660 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/103/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  planu dofinansowania  form  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę  Dragacz
2019 5658 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2019 5659 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dragacz
2019 5619 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 5618 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 5620 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 5622 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/104/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie
2019 5621 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
2019 5614 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5613 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5615 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna.
2019 5617 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5616 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 5629 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/189/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 5628 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2019 5630 2019-10-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 327/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5632 2019-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 5631 2019-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5624 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu
2019 5623 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/105/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu
2019 5625 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2019 5627 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 5626 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5599 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 5598 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2019 5600 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej wewnętrznej
2019 5602 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5601 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo
2019 5594 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 23 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru przy ulicy Powstania Styczniowego w Rypinie
2019 5593 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/40/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 5595 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5597 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5596 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki
2019 5609 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 182/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. nr III/23/2018 w przedmiocie statutu gminy
2019 5608 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w przedmiocie zasady przyznawania i wysokości diet radnych oraz sołtysów
2019 5610 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 372/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/20/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w przedmiocie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
2019 5612 2019-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie
2019 5611 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1190/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/144/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 sierpnia 2017 r. nr XXV/144/17 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 5604 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno
2019 5603 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych
2019 5605 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5607 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1433/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 5606 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 5578 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.