Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2697

Słowa kluczowe: Odpady komunalne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6054 2019-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6003 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 6013 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 6014 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5966 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 5965 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5964 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5903 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5871 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5854 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5853 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5872 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5878 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5877 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5873 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5803 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5801 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 5786 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 5820 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5831 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5830 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5829 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5772 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 5773 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5774 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5715 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5710 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5695 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5730 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 5726 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 5720 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5605 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5606 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 5534 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 5445 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 5410 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5369 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5257 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2019 5242 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5267 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5262 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5192 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5193 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
2019 5190 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5191 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 5215 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2019 5216 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 5200 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2019 5210 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5170 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5154 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2019 5021 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5028 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4909 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4817 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4709 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4563 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4491 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4424 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4388 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 4316 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 4298 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4112 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 4119 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4007 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
2019 3962 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3966 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2019 3905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 3864 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3865 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3809 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3811 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 3749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2019 3732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3554 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3493 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3507 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3482 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3483 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3410 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3414 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3328 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3326 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 3348 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2019 3350 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 3349 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3207 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2019 3196 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3198 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3158 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2958 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2930 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 241/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r.
2019 2809 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2770 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 2662 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska
2019 2670 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2613 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2592 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2625 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2624 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2561 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2541 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2261 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2134 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 2135 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 2142 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2004 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1831 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1838 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1792 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1802 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 1803 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1741 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2019 1698 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1656 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 706/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1625 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1649 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1611 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1612 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1562 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno
2019 1577 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1470 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1446 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1445 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1447 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1449 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1448 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 1420 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1374 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1319 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 1323 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1347 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1301 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1182 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1183 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1180 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1181 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1213 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2019 1214 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2019 1189 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2019 1203 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1154 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1121 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1122 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1074 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1044 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2019 1063 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1002 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2019 1003 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 1001 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 980 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 995 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 996 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
2019 956 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 860 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2019 823 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/78/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/77/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 725 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 719 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 732 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 731 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 669 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 684 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2019 693 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 657 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2019 624 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 577 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2019 583 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 512 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/ 28 /2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2019 493 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 492 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 495 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 494 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 447 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającej w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 430 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 472 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 463 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 413 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny
2019 414 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 376 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 384 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 385 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/ 26/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14  grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałami nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016 r
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2019 321 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 307 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV-31/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 271 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015 r.
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2019 54 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2018 7007 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
2018 6999 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
2018 6940 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6905 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2018 6880 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 6735 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6809 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 6731 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 6715 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną pzez właściciela nieruchomości opłatę za gospdoarowanie odapdami komunalnymi
2018 6573 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6613 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6576 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6594 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 6593 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie
2018 6555 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6523 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6511 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 6481 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2018 6510 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6475 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 6425 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2018 6360 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki
2018 6357 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/ 2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6369 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6416 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2018 6415 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 6377 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II /24/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2018 6271 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 6270 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6332 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartniczka.
2018 6320 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6319 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6183 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6209 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6182 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6167 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6119 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6077 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia
2018 6058 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6062 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 6021 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty.
2018 5981 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5900 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 5869 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.338.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5862 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5871 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.340.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 5870 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L.339.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baruchowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2018 5832 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 5788 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5790 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 5744 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/78/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 5468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.412.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5479 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2018 5417 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXI/329/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/127/16 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5347 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2018 5356 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXVI/612/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5320 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5260 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2018 5174 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/513/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 5177 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilnoi zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5132 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/395/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.
2018 5094 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4884 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/71/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały nr XXXVIII/233/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 4893 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4567 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4595 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.324.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4311 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 4350 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 4156 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2018 4105 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 4060 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3993 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3995 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.392.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3817 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.67.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3753 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 3699 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3700 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3715 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/458/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 3608 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.58.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2018 3494 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3450 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3358 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 3359 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 3123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3030 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3009 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 2905 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2857 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2487 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/41/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 1851 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1752 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1681 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 1557 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1558 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 1485 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1493 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1135 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 1145 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1034 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 939 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 904 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 882 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy
2018 883 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 869 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 820 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rogóźno
2018 821 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 805 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodnica
2018 742 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/446/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 708 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty.
2018 679 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 680 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 691 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/254/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 590 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 67/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 485 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/69/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 429 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/286/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 430 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/287/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 431 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/288/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 380 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/450/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2018 363 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 271 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/121/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru i  terminów składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 290 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/248/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 171 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 90 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/17 Rady Gminy Kowal z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 123 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 100 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 76 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 26 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 25 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/351/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 42 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/318/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 75 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 47 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/483/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5549 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5506 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5560 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/155/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 5559 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/154/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 5435 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.314.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5456 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 5468 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/429/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2017 5385 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5330 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5331 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5294 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5299 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5300 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX256/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 5261 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2017 5237 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5214 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 289/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 5209 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5224 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 5223 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 5159 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5160 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 5144 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5127 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2017 5128 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5175 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 5189 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5163 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2017 5161 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na terenie Gminy Zbiczno oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017 5162 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Zbiczno.
2017 5031 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4999 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 5072 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 5037 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/282/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4880 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2017 4883 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4878 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4879 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017 4907 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
2017 4927 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2017 4892 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kowal oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 4893 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kowal z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4791 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4813 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4827 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4734 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4672 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Kikół z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4709 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/62/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4710 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/63/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprostowania uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4659 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/335/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4658 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/336/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 4632 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2017 4625 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2017 4611 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2017 4609 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4590 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2017 4543 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeziora Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4554 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4533 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/44/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2017 4501 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2017 4500 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 4515 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/223/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4502 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/17 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 4324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobre
2017 4318 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4326 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2017 4325 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 4280 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4281 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4282 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4205 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr LIII/452/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4222 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4180 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Sośno z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4101 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 4116 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 4135 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4054 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 4055 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 4067 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 4045 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 4016 2017-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3995 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2017 4000 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostycyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3952 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3921 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2017 3854 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3855 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/95/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko.
2017 3836 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/265/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3846 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3789 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3727 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 3729 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3696 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3703 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3615 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 września 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3546 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/53/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3547 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/54/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3561 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3516 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo
2017 3513 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2017 3527 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 3526 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 3324 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3345 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3346 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 3281 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3282 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3176 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3179 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2017 3134 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3079 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr 627/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3018 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 2909 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/455/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2863 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/17 Rady Gminy Koneck z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2869 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - wykorzystywane jedynie przez część roku w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2816 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2765 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 2767 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2017 2758 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2759 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2788 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2792 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2772 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2787 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2017 2733 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2737 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2738 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2701 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/346/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2709 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2696 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX/206/17 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 2700 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/947/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2662 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2590 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2017 2548 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubraniec
2017 2426 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2427 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2017 2403 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"
2017 2361 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2359 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2357 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Lubiewo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lubiewo
2017 2356 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2349 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 2313 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/17 Rady Gminy Koneck z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2223 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 2205 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2017 2101 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2102 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 2105 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1999 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/340/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 1901 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża
2017 1918 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 1919 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmża.
2017 1854 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 224/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1667 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1533 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.238.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2017 1542 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1245 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogilno
2017 1188 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 994 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/328/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 967 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
2017 997 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 995 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/329/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej