Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 317

Słowa kluczowe: nieruchomości

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5807 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2019 5610 2019-10-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 372/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/20/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w przedmiocie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
2019 5565 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
2019 5493 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII-66/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty do wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz najemców
2019 5330 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 5284 2019-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Lipna.
2019 5260 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności tych gruntów
2019 5102 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2019 4962 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Dobre.
2019 4963 2019-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Płużnica.
2019 4888 2019-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 12 września 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Grudziądzkiego
2019 4199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Miasta Brodnicy.
2019 4090 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3890 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Lubiewice, w gminie Lubiewo, stanowiącej działkę ewid. nr 287.
2019 3834 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2019 3606 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 3607 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2019 3608 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.
2019 3479 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasta Rypin.
2019 3480 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno.
2019 3435 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mrocza
2019 3369 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 3219 2019-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 3194 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miejsko-wiejskiej Radzyń Chełmiński.
2019 3167 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 3027 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
2019 3028 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy miasto Grudziądz
2019 3029 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Miasta Chełmży.
2019 2949 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2844 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 2688 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 2606 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sicienko
2019 2607 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2615 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 2418 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Żnin
2019 2427 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów stanowiących dotychczas własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 2378 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 92/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń.
2019 2255 2019-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Białe Błota.
2019 2206 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 2179 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Drzycim
2019 2110 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/144/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1988 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka
2019 2047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów
2019 1930 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 1951 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wąpielsk
2019 1901 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych.
2019 1904 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2019 1849 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Wielgie a nie będących drogami publicznymi
2019 1795 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Chełmża zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1729 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 1690 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1692 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko
2019 1593 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Nowe
2019 1461 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1463 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2019 1489 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. nr XVIII/125/2016 w przedmiocie zamiany gruntów między gminą a osobą fizyczną
2019 1441 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 1354 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobre
2019 1309 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1222 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1193 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2019 1206 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Pakość
2019 1004 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1010 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 953 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 954 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2019 958 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2019 897 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2019 845 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 825 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Rypin, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 820 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 691 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania
2019 664 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i  wysokości stawek procentowych udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2019 591 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 618 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr LI/148/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 506 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/42/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz
2018 6841 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 6677 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 6614 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 6615 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6546 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Kowal z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kowal.
2018 6219 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2018 5851 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/253/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2018 5727 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/395/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubraniec, ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2018 5467 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/147/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
2018 4943 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/182/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrcz.
2018 4843 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/549/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2018 4828 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/336/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 4687 2018-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 4670 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.76.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2018 4487 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/117/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu
2018 4279 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/589/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2018 3395 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1353/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali
2018 3396 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1354/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - właścicielom lokali mieszkalnych
2018 3324 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 875/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2018 2615 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/325/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu.
2018 1669 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza
2018 333 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2017 5133 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1072/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 5134 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LII/1073/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub ich części, na rzecz właścicieli lokali
2017 4836 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia, i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2017 3870 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2017 3810 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 3072 2017-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 61/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 2739 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/87/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2017 2619 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr 590/17 Rady Miasta Torunia z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń.
2017 2488 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/918/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz niektórych innych uchwał
2017 2420 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2017 2355 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/214/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2017 2083 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2017 2057 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty.
2017 1503 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2017 950 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2017 818 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 661 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 4904 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 4523 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/177/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2016 4405 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 4412 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
2016 3733 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 października 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 3492 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwalę Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r.
2016 3493 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2008 r.
2016 3433 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2016 3452 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2016r. w sprawie sposobu uregulowania stanu spraw majątkowych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wchodzących w zasób pasów drogowych ulicy I Armii Wojska Polskiego i Krótkiej w Więcborku
2016 3456 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2016 3296 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIV/171/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.
2016 2553 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 158/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Świecie w zakresie ich nabywania i zbywania
2016 2434 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2016 2053 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIII/201/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Aleksandrowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2016 1991 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Nowe, Warlubie, powiat Świecki.
2016 1992 2016-06-13 Informacja Informacja nr WGK.6601.8.1.2016 Starosty Świeckiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Świecie, miasto Świecie, miasto Nowe, powiat Świecki.
2016 1908 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/16 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2016 1240 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu
2016 1002 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
2016 693 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Lipno granic pomiędzy miejscowościami Borek i Rumiankowo
2016 465 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2016 331 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 332 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/95/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 318 2016-01-20 Informacja Informacja nr 2/2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyłożonego do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla północno-wschodniego obszaru miasta Grudziądza
2016 319 2016-01-20 Informacja Informacja nr GEG.6620.2.2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr 14, 15, 16 i 17 miasta Chełmża.
2016 289 2016-01-18 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Kijewo Królewskie, Stolno i Unisław.
2015 4759 2015-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 4003 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami
2015 3492 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Boniewo systemem odbierania odpadów komunalnych i opłatami za odbiór tych odpadów
2015 3523 2015-11-17 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 3524 2015-11-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Inowrocławski z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 3041 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 2917 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie
2015 2869 2015-09-25 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1063/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013r. W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015 2795 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Gruta
2015 2794 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Grudziądz
2015 2796 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łasin
2015 2798 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świecie nad Osą
2015 2797 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Radzyń Chełmiński
2015 2404 2015-07-23 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Brodnickiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków poprzez założenie kart budynkowych i lokalowych, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, dla części obszaru Powiatu Brodnickiego dla jednostek ewidencyjnych: Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Zbiczno, Bartniczka, Górzno, Świedziebnia, Osiek.
2015 2270 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania, nieruchomości stanowiących własność Gminy Drzycim.
2015 1820 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/36/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 1776 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat lub czas nieoznaczony.
2015 1654 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 maja 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brodnickiego
2015 1605 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2015 1478 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1477 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1480 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1479 2015-04-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 1292 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 780/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 780/14
2015 1293 2015-04-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 781/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2014r. sygn. akt II SA/Bd 781/14
2015 1229 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2015 1188 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 1076 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr 57/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2015 1106 2015-04-07 Informacja Informacja Starosty Chełmińskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin: Chełmno i Papowo Biskupie.
2015 1055 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2015 971 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2015 994 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2015 1003 2015-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2015 952 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2015 508 2015-02-19 Informacja Informacja nr 2/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Chełmża i Wielka Nieszawka
2015 509 2015-02-19 Informacja Informacja nr 3/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Lubicz, Łysomice i Zławieś Wielka
2015 490 2015-02-17 Informacja Informacja nr 1/2015 Starosty Toruńskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy: Czernikowo, Obrowo i Łubianka
2015 359 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/52/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad wydzierżawiania terenów inwestycyjnych
2015 272 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2015 261 2015-01-29 Informacja Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Sadki
2015 69 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki
2015 73 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/33/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2015 31 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2014 3519 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLII/304/14 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 3506 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Radziejów służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 3207 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/61/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2014 2890 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
2014 2696 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 868/14 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2014r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych.
2014 2670 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/317/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 29 września 2014r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Stolno oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Stolno
2014 2460 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 342/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
2014 2144 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/374/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis
2014 2118 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2014 1966 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/603/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2014 1592 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niz 3 lata i na czas nieoznaczony
2014 1595 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/355/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynki powstałe w wyniku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Dobrcz zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy Miasto Wąbrzeźno służebnościami gruntowymi i przesyłu
2014 1274 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/433/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2014 1155 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1043 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2014 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
2014 1090 2014-04-03 Informacja Informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r. informacja Starosty Świeckiego z dnia 31 marca 2014r.
2014 866 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także upoważnienia Wójta do podejmowania decyzji w tym zakresie
2014 605 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2013 4068 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn
2013 4036 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin służebnością przesyłu
2013 3749 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242 /2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2013 3742 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3751 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku
2013 3787 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3753 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2014 rok
2013 3701 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.214.2013 Rady Gminy Baruchowo z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz formy poboru podatku
2013 3707 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3673 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 3661 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 25 listopada 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Brodnica
2013 3630 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 3669 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3668 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3605 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3611 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3613 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/110/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Wieniecką, ul. Wysoką, ul. Szpitalną i tory kolejowe.
2013 3504 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3472 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2014 r.
2013 3442 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/230/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2013 3450 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3467 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3374 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2013 3135 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.273.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2013 3136 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.274.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 3061 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/144/13 Rady Gminy Topólka z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
2013 2814 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 2750 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/82/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach wyznaczonych przez Plac Wolności, ul. Zduńską, Zielony Rynek, ul. Związków Zawodowych, ul. Bechiego, Bulwary Marszałka Piłsudskiego, ul. Piwną, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Brzeską do Placu Wolności, w których wykonano remont całej elewacji albo ograniczono emisję dwutlenku węgla poprzez: przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
2013 2758 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim.
2013 2739 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.
2013 2538 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013 r.
2013 2491 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi i przesyłu
2013 2386 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2294 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/487/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 2268 2013-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2013 2236 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gminnych.
2013 2134 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/901/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali
2013 2135 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/902/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
2013 1928 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/457/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1784 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1739 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2013 1583 2013-04-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/483/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2013 1571 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1508 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wąbrzeźna
2013 1509 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych
2013 1510 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
2013 1432 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/444/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
2013 988 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2013 903 2013-02-22 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Tucholskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Kęsowo.
2013 831 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/62/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013 r.
2013 590 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/308/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niz 3 lata.
2013 457 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 460 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/181/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2013 260 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/294/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 12 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/749/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom
2012 3838 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sępoleńskiego.
2012 3124 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2012 2762 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2012 2444 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2012r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 2455 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 412/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu.
2012 2412 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/66/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki.
2012 2115 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
2012 1904 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 1909 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2012 1858 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
2012 1860 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Krajeński na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
2012 1738 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.
2012 1716 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 1717 2012-08-28 Informacja Informacja Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Miasto Koronowo
2012 1659 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 1559 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/165/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowo
2012 1562 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 1436 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 1282 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Pruszcz.
2012 1248 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 16 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą
2012 1230 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
2012 1212 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech
2012 1225 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania , wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
2012 1174 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/284/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania i wydzierżawiania nieruchomości przeznaczonych pod usługi uzdrowiskowe w Inowrocławiu
2012 1147 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich oddawania w najem, dzierżawę i użyczenie
2012 1107 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1083 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2012 1070 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/200/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2012 1076 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Miasta Wabrzeźna
2012 1001 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/161/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
2012 1002 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny
2012 960 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr X / 83 /12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 925 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 837 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/76/12 Rady Gminy Lipno z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipno na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 842 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2012 804 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 729 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/100/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 706 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miasta Kowal z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 731 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzelno
2012 741 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/269/98 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 kwietnia 1998r. w sprawie zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2012 732 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 marca 2012r. w sprawie  warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2012 661 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 631 2012-03-23 Informacja Informacja nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 6 marca 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 581 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2012 572 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 278/12 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2012r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.
2012 457 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania
2012 447 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna
2012 430 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Lniano .
2012 401 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr IX/108/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 358 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2012 362 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 330 2012-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 242 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 122 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 123 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 124 2012-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 4/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 34 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości