Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 267

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5753 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 5621 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
2019 4111 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Leczniczo - Opiekuńczemu w Raciążku
2019 3689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2019 3137 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2019 2791 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
2019 2634 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2019 2112 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr IX/149/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego
2019 2053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 57/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.
2019 887 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 32 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2018 6777 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6474 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2018 6337 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2018 5694 2018-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2018 4860 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2018 4827 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
2018 4575 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 78/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 4578 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 81/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 3922 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 906/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2018 3923 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 907/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 3325 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 880/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 2705 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2018 1926 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2018 1822 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/259/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2018 1887 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 1440 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 70/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 1441 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 71/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 1442 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 72/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2018 1162 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019"
2018 716 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2018 255 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2018 246 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/439/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2017 5443 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/672/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2017 5444 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/671/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2017 4793 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/635/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2017 4792 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/636/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2017 4795 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/634/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2017 4794 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/637/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2017 4650 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie
2017 4620 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie oraz nadania jednolitego tekstu Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2017 4570 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Gostycyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2017 4578 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2017 4410 2017-11-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1502/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia nr OR-I.2123.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala
2017 3766 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2017 3683 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/615/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2017 3577 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr II/76/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Dobrczu
2017 3329 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/578/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2017 3330 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/577/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu  im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2017 3331 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/576/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 3318 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1981 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/372/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2017 1769 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 1528 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trawałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Śliwicach.
2017 1400 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/516/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2017 823 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/509/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2017 533 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2016 4923 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/126/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2016 4418 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/465/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2016 3015 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XVII/166/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
2016 2330 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2016 1986 2016-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wykazu spółek wodnych i ich związków z województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2016 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
2016 1929 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/562/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2016 1829 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/363/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 1482 2016-04-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2016 1015 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/339/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2016 692 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr IX/95/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński
2016 413 2016-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2015 3494 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/302/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2015 3175 2015-10-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2015 2651 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2015 2601 2015-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia zmian do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 2514 2015-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2015 2462 2015-08-05 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach
2015 2420 2015-07-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 2332 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/41/15 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 10 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2015 1491 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
2015 1218 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.
2015 781 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
2015 782 2015-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2015 764 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2015 24 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr II/ 8 /2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
2014 3206 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr L/60/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 3118 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 3065 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/449/2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu przyznawania
2014 3037 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LIV/836/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2014 2947 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Złotnikach Kujawskich, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
2014 2850 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ciechocinek
2014 2616 2014-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2014 2408 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LII/811/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 2400 2014-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 2295 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/46/2014 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach
2014 2303 2014-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 18/14 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2014 2118 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2014 1986 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LI/799/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
2014 1783 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/1234/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SP ZOZ im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2014 1660 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2014 1641 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 777/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2014 1497 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/219/2014 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1286 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu
2014 1287 2014-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2014 1191 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/281/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w najem, dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2014 748 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1142/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
2014 740 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIX/395/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2014 439 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 383 2014-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2014 288 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/737/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2014 289 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLV/738/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2014 13 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2013 4158 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/731/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2013 4159 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/732/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2013 4137 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII.293.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3626 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 3519 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/717/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 3527 2013-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/4/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2013 3391 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/1026/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. zmieniająca statut Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
2013 3235 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2013 3192 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/1/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 3193 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/2/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 3194 2013-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/3/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2013 3138 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.278.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie ,,Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej”.
2013 3145 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
2013 3071 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 września 2013r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 3002 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/204/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2013 2731 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2013 2732 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/681/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2013 2038 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/616/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 1951 2013-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2013 1817 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/209/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie
2013 1780 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/593/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
2013 1743 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/13 Rady Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu
2013 1631 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
2013 1572 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2013 1550 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/843/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w statucie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
2013 1356 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/139/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2013 1374 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/561/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2013 1127 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/230/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2013r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie "Gminna Przychodnia w Dobrczu".
2013 994 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2013 972 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/558/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku
2013 956 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2013 959 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2013 922 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/201/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn.
2013 881 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2013 782 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/529/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2013 783 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/530/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2013 796 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/786/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
2013 629 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
2013 636 2013-01-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2013 452 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr VII/92/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni w Osielsku
2013 456 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej, inkasenta i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 349 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2013 352 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
2013 249 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/500/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2013 235 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2013 42 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
2012 3855 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/499/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 3856 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/501/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 3852 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/508/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 3854 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/498/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 3859 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/504/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 3869 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
2012 3857 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/502/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 3858 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/503/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 3760 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie.
2012 3649 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/481/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 3587 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/183/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 3465 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/186/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 3246 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
2012 3088 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/200/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2012 3120 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
2012 3149 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 3016 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/478/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku
2012 2937 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/475/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 2936 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
2012 2935 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/480/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2938 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/476/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2941 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/482/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 2940 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/479/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
2012 2939 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/477/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2012 2922 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Złotnikach Kujawskich
2012 2813 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 2724 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
2012 2566 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwał : Uchwały Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2010 rok w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec; Uchwały Nr XXXVI/211/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec oraz Uchwały Nr XIX/102/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Waganiec
2012 2574 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
2012 2582 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/362/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 2553 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/463/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
2012 2552 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/459/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 2551 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/458/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 2550 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/457/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 2549 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/456/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 2548 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/453/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 2546 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/464/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 2479 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX.177.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 2434 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
2012 2452 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 409/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2012 2333 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 93 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2334 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/ 97 /2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
2012 2308 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 2274 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/152/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 2198 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni w Janowcu Wielkopolskim.
2012 2178 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grucie
2012 2165 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 września 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie
2012 2127 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 2137 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/128/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Śliwicach
2012 2100 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/61/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 2031 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/440/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 2032 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/441/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 2020 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XVII/164/12 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 2030 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/439/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 2035 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/444/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 2036 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/445/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu
2012 2033 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 2034 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/443/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 1955 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach.
2012 1970 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Dobrczu o nazwie Gminna Przychodnia.
2012 1857 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/147/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej- Przychodni w Łabiszynie
2012 1774 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim.
2012 1758 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/422/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 1761 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/428/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 1728 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
2012 1621 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1625 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu.
2012 1598 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
2012 1586 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2012 1560 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
2012 1564 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XII / 140 / 2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2012 1552 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/100/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni w Dragaczu z siedzibą w Dolnej Grupie
2012 1532 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Przychodni w Nowem.
2012 1511 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII.156.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
2012 1488 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadnaia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wielkiej Nieszawce
2012 1489 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: statutu Miejsko - Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim
2012 1473 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz
2012 1324 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/385/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu
2012 1323 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/384/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
2012 1322 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/383/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
2012 1325 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/386/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2012 1330 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
2012 1328 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/396/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy
2012 1327 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/395/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
2012 1266 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/355/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy
2012 1207 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/ 96/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 1196 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ruchomych aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina Sadki jest podmiotem tworzącym
2012 1125 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni w Sadkach
2012 1102 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/132/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania
2012 1105 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach.
2012 1092 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/353/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu
2012 1093 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
2012 1085 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 828 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/342/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2012 829 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/343/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy
2012 709 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Bobrowo z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów oraz warunków i sposobu przyznawania zasiłków zdrowotnych z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli
2012 678 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2012 636 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 09/2012 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2012 568 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/331/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku
2012 566 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/329/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym
2012 570 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
2012 569 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/332/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy
2012 425 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/316/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
2012 424 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
2012 427 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
2012 426 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/317/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy
2012 363 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/85/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 341 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/7/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem oraz użyczenie środków trwałych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W.Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu
2012 262 2012-02-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów, psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień, uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” powołanych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
2012 148 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/152/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 36 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/291/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 35 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/290/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu