Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 935

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska i gospodarka wodna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5893 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2019 5670 2019-10-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia określającego obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota
2019 5514 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Radomin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie likwidacji Aglomeracji Radomin
2019 5349 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2019 5123 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/ 81/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Aleksandrowiec-Włóki w miejscowości Sienno, gmina Dobrcz.
2019 5008 2019-09-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nakielskiego
2019 4986 2019-09-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 19 września 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu żnińskiego
2019 4784 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
2019 4756 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/181/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część wschodnia i zachodnia
2019 4757 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2019 4715 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X.73.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 4657 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/130/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich przy drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy-miasto Grudziądz
2019 4677 2019-09-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. nr LI/1379/10 w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie
2019 4566 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
2019 4477 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 4442 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydroznej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powioatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano.
2019 4443 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 4444 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej beącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano
2019 4324 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040
2019 4305 2019-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nakieskiego
2019 4310 2019-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie poiwatu żnińskiego
2019 4273 2019-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2019 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota.
2019 4209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 4175 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka
2019 4062 2019-07-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu żnińskiego
2019 3918 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2019 3949 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
2019 3971 2019-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/19 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z publicznej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Janikowo
2019 3850 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota.
2019 3743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2019 3744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/137/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3593 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników przyrody
2019 3559 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 3502 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 3431 2019-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych
2019 3390 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ze 190  drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice i Laskowice
2019 3323 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brzozie”
2019 3273 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Brodnica
2019 3197 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących w alei dębowej w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz
2019 3067 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/117/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki
2019 3066 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/116/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2019 3065 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/115/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich
2019 3082 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/51/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody rosnącym w Brzuchowie na działce o numerze ewidencyjnym 343/36 obręb Jeleńcz.
2019 3069 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/119/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2019 3068 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/118/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2019 3030 2019-05-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.
2019 2872 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miasto Chełmno zadań z zakresu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Chełmna przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2019-2020.
2019 2865 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Osie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2019 2776 2019-05-08 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 12 kwietnia 2019 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2018 ROK
2019 2730 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Radomin z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony czterech drzew z gatunku buk pospolity z terenu gminy Radomin
2019 2737 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 2727 2019-05-06 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe nr 0050.15.2019 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Łabiszyn
2019 2590 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr Vi/47/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 6 drzew rosnących w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 5 relacji Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2019 2552 2019-04-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nadgoplański Park Tysiąclecia”
2019 2389 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek
2019 2401 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 2033 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 2087 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/53/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody
2019 1956 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1902 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – jednostronnej alei śródpolnej w Zamartem
2019 1887 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1856 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2019 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2019 1811 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1756 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 1684 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr III/55/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2019 1691 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 1588 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2019 1409 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu jarzębów szwedzkich rosnących w alei drzew przy ul. Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy
2019 1410 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody buka pospolitego rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2019 1411 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody skupiska czterech topól rosnących przy ul. Ducha Świętego w Bydgoszczy
2019 1350 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/80/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2019 1269 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat
2019 1218 2019-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2019 1207 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 994 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 856 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice
2019 579 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody.
2019 9 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/57/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
2019 10 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/58/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2018 6989 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 6909 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6915 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6801 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2018 6694 2018-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018 6559 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2018 6633 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1232/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/246/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2018 6168 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 7 drzew - pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2018 6145 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”
2018 6144 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
2018 6148 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kuźnica”
2018 6149 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki”
2018 6150 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno”
2018 6146 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2018 6147 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2018 6072 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z  pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina Sicienko
2018 6034 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy chronionej pomnika przyrody „Stanisław” w miejscowości Przysiek
2018 5640 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/410/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 5582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania łodzi motorowych o napędzie spalinowym oraz skuterów wodnych na Jeziorze Wielkim Cekcyńskim, gm. Cekcyn
2018 5445 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5208 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/297/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 5209 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki przyrody.
2018 4997 2018-10-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego oraz tucholskiego.
2018 4970 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody – Alei przydrożnej w Radzimiu.
2018 4988 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 4857 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/811/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 4856 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 4859 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/813/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2018 4858 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/812/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2018 4549 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 581/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4550 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/582/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4551 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/583/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4498 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/363/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4515 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew gatunku dąb szypułkowy, stanowiących pomniki przyrody.
2018 4404 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/462/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 16 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody pn. „Aleja przydrożna złożona z 400 drzew” w granicach administracyjnych Gminy Kcynia
2018 4415 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 27/7 w miejscowości Laskowice
2018 4384 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 368/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 4317 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 4133 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4038 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 890/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022”.
2018 4014 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/796/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2018 3999 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/798/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
2018 3980 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 3888 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/73/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek” na lata 2018-2023
2018 3889 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII.383.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – drzewa gatunku dębu szypułkowego zlokalizowanego przy ulicy Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko
2018 3750 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/274/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 roku
2018 3732 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3597 2018-07-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego.
2018 3615 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2018 3523 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3567 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 3472 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 3402 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/156/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew Kasztanowców Białych rosnących na cmentarzu w miejscowości Dobrcz.
2018 3397 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1355/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy"
2018 3418 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/785/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2018 3403 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/157/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Kasztanowiec Biały rosnącego w miejscowowści Kozielec.
2018 3314 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2018 3297 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 3278 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”
2018 3279 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037
2018 3280 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solniska Szubińskie PLH040030
2018 3237 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolista znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin.
2018 3242 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3132 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/748/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
2018 3023 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 3000 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 2956 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/751/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2018 2957 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/752/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2018 2954 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/749/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2018 2955 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/750/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2018 2960 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/755/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2018 2961 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/756/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2018 2958 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/753/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2018 2959 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/754/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 2920 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/256/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki w granicach administracyjnych Gminy Kęsowo.
2018 2923 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 347/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 2911 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”
2018 2862 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 2781 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 2667 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 970/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017r. nr XLIII/341/17 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Koronowo
2018 2524 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny, stanowiącego pomnik przyrody, usytuowanego na działce nr 25/2 w Pniewach.
2018 2494 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 2438 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/738/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz”
2018 2413 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2018 2199 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 2203 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 2110 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/929/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, będących pomnikami przyrody przy ul. Hallera na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2111 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/928/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z użytku ekologicznego na terenie Potulic, działka nr 3143/6 w obszarze Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2078 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim.
2018 1979 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 1989 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Choceń za park gminny
2018 2018 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 4/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”
2018 1960 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwalę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/250/15 w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu
2018 1854 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego
2018 1890 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2018 1894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Obrowo” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1477 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/717/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2018 1476 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/726/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie”
2018 1475 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/728/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek”
2018 1478 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/716/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
2018 1481 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/712/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018
2018 1480 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/714/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1479 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/715/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1337 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr L/476/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla Gminy Grudziądz”
2018 1300 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 1225 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1215/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Głębinowej w Bydgoszczy
2018 1079 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/131/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 1014 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody.
2018 744 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/705/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
2018 743 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/706/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 745 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/693/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 747 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/691/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 91 „Ruda”
2018 746 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/695/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 116 „Rzęczkowo” i nr 138 „Gutowo”
2018 634 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/181/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 599 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych na terenie obrębu ewidencyjnego Lipinki, Leśnictwo Bursztynowo
2018 573 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/482/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" z wybranych drzew z terenu gminy Żnin
2018 472 2018-01-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2017 r. Wyrok nr II SA/Bd 1497/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2016 r.w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 5 punkt 7 zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/255/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 405 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 268 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/117/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej Nr 5 E-261Świecie-Bydgoszcz w miejscowości Borówno.
2018 269 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/118/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku-Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) rosnącego w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
2018 270 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr VII/120/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 204 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.
2018 210 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pominika przyrody
2018 185 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2018 190 2018-01-08 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2018 48 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/484/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 5519 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2017 5558 2017-12-29 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2017 5446 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XL/680/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 195  „Orłowo”
2017 5427 2017-12-22 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2017 5366 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jamy”
2017 5365 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego”
2017 5368 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jar grądowy Cielęta”
2017 5367 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”
2017 5364 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Borek”
2017 5326 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 5325 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia stref ochronnych wokół ujęć wody
2017 5363 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Głusza”
2017 5341 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew zlokalizowanych na działce nr 39/13 w miejscowości Taszewo
2017 5375 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rogóźno Zamek”
2017 5374 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Minikowski”
2017 5377 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Źródła Gąsawki”
2017 5376 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stary Zagaj”
2017 5373 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las Mariański”
2017 5370 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”
2017 5369 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse”
2017 5372 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kulin”
2017 5371 2017-12-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Wieleckie”
2017 5239 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 5120 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2017 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 5150 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 5178 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”
2017 5091 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.146.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5092 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.147.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 5111 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/125/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2017 5182 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dury”
2017 5183 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwatu cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”
2017 5184 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Osiny”
2017 5179 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”
2017 5180 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Osiny”
2017 5181 2017-12-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek”
2017 4982 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy
2017 5011 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2017 5021 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 4559 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2017 Rady Gminy Ryńska z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk.
2017 4513 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/216/17 Rady Gminy Dragacz z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa z alei jednostronnej przydrożnej prawem chronionej w ciągu drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice uznanej za pomnik przyrody w miejscowości Wielkie Stwolno, numer rejestru wojewódzkiego 805, działka ewidencyjna nr 411, rejestr ewidencji gruntów 131
2017 4432 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 8 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2017 4312 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/623/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4333 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 4341 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/17 Rady Gminy Radomin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 20 sztuk drzew z gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2017 4201 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2017 4099 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/621/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4098 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
2017 4111 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 października 2017 r. w sprawie użytków ekologicznych
2017 4100 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/620/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
2017 4074 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie Gminy Brodnica
2017 4051 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 4043 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/626/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 258 „Kłóbka”
2017 4012 2017-10-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.
2017 3946 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3953 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego
2017 3910 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/797/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku dąb bezszypułkowy, będącego pomnikiem przyrody na terenie Szkoły Podstawowej w Olszewce, działka nr 132/1 w obszarze Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3901 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Lubraniec za park miejski i nadanie mu nazwy "Park Miejski im. Krzysztofa Wrzesińskiego"
2017 3902 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 3880 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3879 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3878 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3881 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3884 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3883 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3882 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 3831 2017-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2017 3760 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy - miasto Grudziądz"
2017 3785 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody z 5 drzew wchodzących w skład grupy pomników przyrody rosnących w zabytkowym parku dworskim w Grocholinie na terenie Gminy Kcynia
2017 3736 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z jednego drzewa z gatunku dąb szypułkowy z terenu gminy Radomin
2017 3643 2017-09-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1498/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/256/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego
2017 3620 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3604 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/999/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody: topoli czarnej, znajdującej się w parku Nad Starym Kanałem w Bydgoszczy i wiązu szypułkowego rosnącego przy Śluzie Prądy w Bydgoszczy
2017 3603 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/997/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy
2017 3548 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/55/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3549 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/56/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 3550 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr II/57/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Włóki w miejscowości Sienno.
2017 3529 2017-09-14 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Wrzosy II” w Toruniu, województwo kujawsko - pomorskie
2017 3498 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/774/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Lubaszczu na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3499 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/773/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 1 szt. drzewa gatunku buk zwyczajny, będącego pomnikiem przyrody w kompleksie pałacowym w Sucharach na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2017 3478 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice
2017 3357 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2017 3313 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/17 Rady Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza.
2017 3240 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027
2017 3241 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029
2017 3156 2017-08-10 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Ustronie w Brodnicy, powiat brodnicki, woj. kujawsko - pomorskie
2017 3145 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład grupy drzew będącej pomnikiem przyrody, rosnącego w parku dworskim w miejscowości Brzemiona w gminie Lniano.
2017 3129 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lisi Kąt PLH040026
2017 3130 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mszar Płociczno PLH040035
2017 3108 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031
2017 3088 2017-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2017 3061 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”
2017 3039 2017-07-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033
2017 3029 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 3012 2017-07-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2017 2975 2017-07-13 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia miejskiego wód podziemnych w Aleksandrowie Kujawskim, woj. kujawsko-pomorskie
2017 2859 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2017 2769 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2017 2638 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/569/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 213 „Zbytkowo”
2017 2591 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bądkowo
2017 2541 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dwóch drzew uznanych za pomniki przyrody
2017 2545 2017-06-20 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 2513 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2017 2506 2017-06-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003
2017 2429 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2017 2423 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 2435 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/17 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2431 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.60.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2017 2338 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2017 2344 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w alei drzew przy drodze gminnej w miejscowości Głuchowo, Gmina Chełmża.
2017 2332 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk
2017 2271 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/24/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/151/17 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 2233 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/186/17 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 2173 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Płużnica
2017 2139 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik.
2017 2144 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/31/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sadki
2017 1953 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/160/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim
2017 1945 2017-04-14 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 26 stycznia 2017 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2016 ROK
2017 1785 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/159/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 382 drzew wchodzących w skład alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim.
2017 1784 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/156/2017 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Drzycim
2017 1816 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Pruszcz
2017 1812 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/151/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 1669 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2017 1686 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2017 1696 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 1554 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/49/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1552 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.
2017 1589 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017
2017 1641 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Czernikowo
2017 1635 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/236/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2017 1507 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych wodach Powiatu Nakielskiego.
2017 1521 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/402/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.
2017 1522 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 1399 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/514/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017
2017 1463 2017-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w granicach regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft
2017 1384 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/151/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1360 2017-03-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”
2017 1239 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Cekcyn
2017 1263 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/155/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Brodnica”
2017 1192 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
2017 1193 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/17 Rady Gminy Choceń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Choceń.
2017 1179 2017-03-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 1149 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 6/225/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich
2017 1166 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr II/34/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów położonych w pasach drogowych dróg publicznych.
2017 1023 2017-03-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
2017 1030 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
2017 1033 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/217/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z trzech drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowościach Kotomierz i Sienno.
2017 1005 2017-03-06 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć w regionie wodnym Dolnej Wisły
2017 938 2017-03-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć
2017 838 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zmiany nazwy i celu ochrony rezerwatu przyrody „Czapliniec Ostrowo”
2017 839 2017-02-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zlikwidowania rezerwatu przyrody „Czapliniec Koźliny”
2017 803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy
2017 781 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr I/17/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Osielsko
2017 726 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/201/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn”
2017 589 2017-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2017 552 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 492 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 449 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/17 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
2017 412 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/102/16 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 381 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki
2017 387 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Waganiec.
2017 263 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „ Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Łubianka”
2017 287 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 513/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.
2017 290 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr 520/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2017 261 2017-01-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036
2017 221 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/746/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wiązu szypułkowego rosnącego przy ul. Cichej w Bydgoszczy
2017 233 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/129/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 241 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2017 177 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr xix/195/16 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2017 190 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV.213.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2017 202 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna
2017 79 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/188/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany "Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cekcyn"
2017 82 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gniewkowo
2017 97 2017-01-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
2017 66 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja
2017 67 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/109/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy - miasto Grudziądz
2016 4986 2016-12-30 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód w regionie wodnym Dolnej Wisły
2016 4900 2016-12-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2016 4823 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4817 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Leniec w Barbarce PLH040043
2016 4818 2016-12-16 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Leniec w Chorągiewce PLH040044
2016 4819 2016-12-16 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty
2016 4784 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 4642 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4596 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 4506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XV/152/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dragacz
2016 4484 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/175/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4485 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/176/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 4376 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 4289 2016-12-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stary Zagaj PLH040038
2016 4249 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 4134 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Reptowo”
2016 4136 2016-11-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2016 4091 2016-11-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły
2016 4023 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 3967 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 3968 2016-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 3934 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar grądowy Cielęta”
2016 3933 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar Brynicy”
2016 3932 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Hedera”
2016 3937 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wronie”
2016 3936 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skarpy Ślesińskie”
2016 3935 2016-11-10 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Łyse”
2016 3908 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 3909 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew- pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2016 3880 2016-11-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034
2016 3694 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.100.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.
2016 3699 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 października 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z trzech drzew pomnikowych w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie
2016 3569 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kępa Bazarowa”
2016 3568 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy”
2016 3570 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Osiny”
2016 3572 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wiosło Duże”
2016 3571 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”
2016 3494 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/121/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 października 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie gminy Brodnica
2016 3496 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 416/16 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2016 3481 2016-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 3399 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.
2016 3373 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień w miejscowości Tryl
2016 3329 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2016 Rady Gminy Lniano z dnia 26 września 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2016 3334 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice.
2016 3335 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie w miejscowości Krąplewice
2016 3231 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/151/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 3222 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 września 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Osy”
2016 3223 2016-09-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 września 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Gościąż”
2016 3152 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Fabianki w roku 2016
2016 3149 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź"
2016 3170 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/34/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe
2016 3169 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/33/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kuchnia
2016 3111 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna
2016 3081 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/16 Rady Gminy Radomin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 2865 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”
2016 2864 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”
2016 2863 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodno”
2016 2868 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Wronie”
2016 2867 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Mieleńskie”
2016 2866 2016-08-09 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Tarkowo”
2016 2687 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 2656 2016-07-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Górna Grupa, gmina Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie
2016 2577 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2500 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/606/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale nr LXII/1300/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 2720)
2016 2476 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody
2016 2475 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 2503 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego.
2016 2548 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 153/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2539 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pomników przyrody
2016 2536 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2016 2435 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2433 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2449 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radziejów
2016 2464 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/228/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grudziądz
2016 2458 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2318 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Gminy Radomin z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z niektórych drzew z terenu gminy Radomin
2016 2262 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody w miejscowości Zalesie, Gmina Chełmża.
2016 2211 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno
2016 2180 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2168 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 2187 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr xvii/127/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2185 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XI/78/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2128 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/158/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski
2016 2117 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński”
2016 2118 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Zbocza Płutowskie”
2016 2116 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łąki Ślesińskie”
2016 2113 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
2016 2114 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dury”
2016 2115 2016-06-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kuźnica”
2016 1965 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
2016 1839 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz.
2016 1831 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XX/370/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie
2016 1800 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XIV/119/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1754 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Rulewie
2016 1611 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie Gminy Zbiczno.
2016 1550 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 1536 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
2016 1537 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia
2016 1543 2016-04-29 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 29 stycznia 2016r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU ZA 2015 ROK
2016 1500 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1453 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1452 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1454 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XX/449/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, będących pomnikami przyrody przy ul. Hallera na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2016 1465 2016-04-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 1460 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno wypoczynkowe
2016 1320 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/100/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 1289 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XII/79/2016 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego tj. łąka o powierzchni 1,82 ha zlokalizowanego na działce nr 3315/1 obręb Bedlenki, gmina Drzycim, powiat Świecki, ustanowionego rozporządzeniem nr 1/2004 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
2016 1259 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/497/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego o nazwie „Stanisław”, rosnącego na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
2016 1260 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/498/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego o nazwie „Tadeusz”, rosnącego na terenie Lasu Gdańskiego w Bydgoszczy
2016 1283 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1083 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Rakutowskie”
2016 1030 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie
2016 1009 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 18 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody
2016 972 2016-03-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2016 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 marca 2016r. DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy.
2016 920 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/81/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 921 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 922 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 824 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/87/16 Rady Gminy Sośno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody