Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1981

Słowa kluczowe: opieka społeczna

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6071 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat.
2019 6074 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr 55/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dębowa Łąka
2019 6026 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości będących w zakresie zadań własnych Gminy.
2019 6027 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6016 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 6017 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5968 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5953 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/140/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5949 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5947 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Klubie Seniora „Pod Wiatrakiem”
2019 5946 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pobytu w miejscowości Bierzgłowo
2019 5938 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2019 5908 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 5918 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5924 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia.
2019 5847 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
2019 5862 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5885 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5816 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2019 5785 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2019 5825 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 5838 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5828 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5747 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi
2019 5768 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5692 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 5711 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych waunków jego funcjonowania.
2019 5718 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5638 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie
2019 5650 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi
2019 5658 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
2019 5601 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/80/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Kęsowo
2019 5573 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/130/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5452 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 5465 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych
2019 5367 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Włocławek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5373 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym lub osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi
2019 5380 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5322 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/172/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Lubicz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 5325 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/120/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5337 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kijewie Królewskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5299 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5230 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5246 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 5248 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 roku dotyczącej przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5208 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 5220 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5130 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych
2019 5126 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Choceniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5155 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Koneck z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5151 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 5089 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 5093 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 5122 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5061 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/103/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4940 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 195/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 4947 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4919 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
2019 4894 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4881 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4836 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4845 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4808 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/152/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4781 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4789 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/88/19 Rady Gminy Unisław z dnia 3 września 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4791 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4687 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4659 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/133/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 4633 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sicienko do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 4615 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4492 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4496 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 41/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4497 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 42/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4446 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w  Gminie Grudziądz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4285 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 175/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 4250 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4117 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu "Wąbrzeska Karta Seniora"
2019 4088 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4091 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4101 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4080 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 4082 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 4037 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz
2019 4039 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek.
2019 3997 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4008 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3984 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3936 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3938 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drzycim
2019 3915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3931 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 83/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3956 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3963 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3939 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3942 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3882 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3881 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/32/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3875 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3892 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3907 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3900 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3894 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3844 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3837 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3851 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 3863 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3852 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 3774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym i schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi.
2019 3785 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3810 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII /58/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3796 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3741 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 3704 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3699 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2019 3705 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Lisewo
2019 3713 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3706 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lisewo
2019 3686 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 3631 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3630 2019-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3649 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 3647 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/54/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+
2019 3626 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3584 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr 26/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Dębowa Łąka na lata 2019 – 2021
2019 3585 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3497 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3508 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3478 2019-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 3491 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3463 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3437 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2019 3417 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3421 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3393 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 3231 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.90.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich powołania
2019 3239 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 3142 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 3141 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2019 3132 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3174 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3160 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek
2019 3159 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2019 3111 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
2019 3098 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3097 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 3121 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3116 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu
2019 3115 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3051 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 116/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3074 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 3075 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2995 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2977 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2019 2978 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2853 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2811 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Stróżewie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 2812 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 2818 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 2789 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach
2019 2790 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.73.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 2689 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr 70/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 2714 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2715 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania
2019 2611 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2605 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sicienku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2647 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2630 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 2456 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 2457 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 2466 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
2019 2430 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksanrowie Kujawskim
2019 2438 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 2439 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
2019 2372 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 2319 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
2019 2328 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 2157 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.44.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 2167 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe , o których mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.”
2019 2104 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 2103 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 2140 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 2144 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę
2019 2143 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 2045 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej
2019 2084 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1934 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Czarnem
2019 1941 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1853 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem
2019 1854 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2019 1789 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1776 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1775 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 1800 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1799 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym
2019 1790 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1764 2019-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń o średnich miesięcznych kosztach utrzymania w 2019 roku mieszkańców w domach pomocy społecznej w Toruniu oraz średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2019 1744 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2019 1723 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1724 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2019.
2019 1668 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1672 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1673 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1627 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1626 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Chrostkowo za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1640 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1630 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1600 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 1607 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1608 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1592 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dot. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 1579 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2019 1535 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek”w Lipnie w 2019 roku.
2019 1507 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 1536 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1538 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Zakręcie” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1537 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2019 roku.
2019 1500 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2019 1454 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
2019 1416 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1353 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1395 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 1329 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
2019 1302 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim
2019 1285 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1307 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 1305 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 1221 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1233 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 1234 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gruta
2019 1185 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie
2019 1172 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1171 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1217 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1215 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Włocławskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu włocławskiego.
2019 1208 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 1159 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 1158 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski
2019 1146 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 1160 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
2019 1164 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2019 1163 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie na 2019 r.
2019 1162 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
2019 1130 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2019 r.
2019 1131 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2019 1109 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 1129 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2019 r.
2019 1138 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2019 1139 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2019 1132 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1133 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Bydgoskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2019 roku
2019 1097 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2019 r.
2019 1079 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
2019 1078 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2019 1081 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych w Nakle nad Notecią w roku 2019.
2019 1080 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2019 1046 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1045 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.33.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1060 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 1047 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.35.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1016 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.
2019 1023 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Sępoleńskiego
2019 1024 2019-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2019 983 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/5/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Osielsko
2019 984 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2019 982 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 977 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 978 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej dla osób objętych pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 986 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 999 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 1000 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego.
2019 993 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2019 989 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 990 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 948 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 947 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 971 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 949 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 926 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 927 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
2019 924 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023
2019 925 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 937 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 938 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
2019 935 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 936 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2019 908 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 920 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 921 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Tucholskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, gm. Tuchola, Powiat Tucholski w 2019 roku.
2019 883 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”
2019 890 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 873 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.5.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 872 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.4.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
2019 847 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/8/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania
2019 842 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Szubinie w roku 2019
2019 839 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/6/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 838 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 833 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 829 2019-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Brodnickiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy.
2019 782 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Kowal z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 744 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 743 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 742 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 703 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 711 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 712 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia
2019 679 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 676 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 673 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 697 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 696 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 682 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
2019 654 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Radomin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 660 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 620 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 621 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawanie i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ze świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2019 622 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 575 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 576 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Gostycynie ul. Słoneczna 4
2019 513 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 505 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 519 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 529 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2019 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu
2019 520 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 440 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 445 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 437 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
2019 438 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023"
2019 466 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 469 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 446 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 464 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 415 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 416 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 374 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 372 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 375 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 342 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 339 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 347 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 346 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 345 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 353 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 352 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 351 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 330 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 316 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 331 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 338 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 334 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 333 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 258 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.
2019 260 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.
2019 269 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 267 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 240 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 239 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 255 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 257 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/18 z dnia 8 marca 2018 r. Rady Gminy Chełmno w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2019 295 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 294 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 301 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 303 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 302 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2019 273 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 270 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 274 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 292 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Świecie nad Osą
2019 281 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 282 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 198 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 163 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 45 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III\22\2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 50 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 85 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 87 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/27/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Cekcyn
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 74 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 116 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin
2019 142 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 140 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminie Golub-Dobrzyń
2019 144 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
2019 143 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 14 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 148 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 135 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /32/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 139 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń
2019 136 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 147 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 152 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 153 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 149 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 15 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 155 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.
2019 16 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III-28/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 21 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 156 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno
2019 157 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 133 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 125 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 28 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 134 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 126 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 130 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 7008 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 6997 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6985 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 6978 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości ramach zadań własnych gminy.
2018 6986 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6996 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6987 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6952 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6934 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6951 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6967 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków.
2018 6953 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/ 16//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6958 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6946 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6947 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6911 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 6914 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6932 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6933 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6918 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6928 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6929 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6919 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2018 6920 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr II/14/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 6908 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 6846 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6845 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2018 6843 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6858 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6848 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6847 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania - posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6842 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6833 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6832 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6830 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 6837 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6836 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6835 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 6887 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2018 6884 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6883 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6893 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6889 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2018 6888 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Grudziądz
2018 6882 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6872 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6871 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6859 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6878 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6877 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6873 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023