Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 3473

Słowa kluczowe: Oświata, przedszkola, żłobki

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5967 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5905 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5919 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/341/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych
2019 5860 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/163/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 5792 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2019 5793 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
2019 5784 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2019 5781 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5783 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5826 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5839 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej
2019 5814 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2019 5809 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5813 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/163/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 5779 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/44/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5775 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie
2019 5776 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5688 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/187/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5681 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 5700 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2019 5734 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Robakowie
2019 5733 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Stolnie
2019 5633 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XII-60/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nieszawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5660 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/103/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  planu dofinansowania  form  doskonalenia zawodowego  nauczycieli  szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę  Dragacz
2019 5615 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna.
2019 5621 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/103/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Warlubie
2019 5595 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5596 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/44/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat grudziądzki
2019 5559 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
2019 5552 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
2019 5561 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 5560 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5513 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 17 października 2019 r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 5495 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 5497 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 5481 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
2019 5478 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5482 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
2019 5488 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/91/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5483 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2019 5453 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 5435 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze
2019 5444 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5447 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy Świecie nad Osą.
2019 5401 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.93.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 5398 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5405 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Janikowie
2019 5407 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5406 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2019 5366 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/88/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5378 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Brzoziu
2019 5332 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5320 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/163/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5318 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno
2019 5350 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5346 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 1 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5336 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 5289 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5288 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 50/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2019 5297 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 5308 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5306 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę XXI/104/2009 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 23 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5237 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 5245 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5247 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 5231 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe
2019 5232 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Nowe
2019 5234 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 93/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2019 5263 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5269 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dragaczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 5270 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół uczniów dla których Gmina Dragacz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2019 5250 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku i Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Starogrodzie.
2019 5252 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2019 5256 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5186 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia.
2019 5202 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5203 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5179 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli
2019 5184 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/358/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5185 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 5218 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5221 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Śliwice.
2019 5225 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie
2019 5205 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/40/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki
2019 5209 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec zmienionej Uchwałą Nr XXIII/285/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/310/2018 z dnia 2 października 2018 r.
2019 5212 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu
2019 5164 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
2019 5175 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie
2019 5177 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 5139 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2019 5133 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5127 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/76/19 Rady Gminy Choceń z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5140 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu
2019 5156 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 5150 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wielgie
2019 5146 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski
2019 5098 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 5100 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2019 5097 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w  przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna
2019 5086 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5096 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5101 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2019 5111 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 5112 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2019 5110 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość
2019 5107 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5108 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5070 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca regulamin określający wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 5066 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych, wobec których Gmina Rogowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 5077 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 5073 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/73/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno
2019 5050 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5051 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5058 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5036 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Rypin z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5018 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2019 5017 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”
2019 5014 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.
2019 5023 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
2019 5031 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/418/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2019 5030 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski
2019 5024 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.74.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4991 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4990 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2019 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4994 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4997 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 69/VII/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2019 4995 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżewo
2019 4970 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2019 4975 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 4932 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 4941 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 216/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
2019 4930 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 4931 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Piotra Tylickiego w Kowalu
2019 4946 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 4950 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
2019 4942 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.
2019 4945 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów logopedów i doradców zawodowych zatrudnianych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
2019 4913 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowo
2019 4912 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
2019 4908 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4916 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Zgniłobłotach
2019 4915 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Zgniłobłotach i nadania statutu
2019 4914 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4897 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska
2019 4893 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
2019 4892 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4898 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Książki.
2019 4905 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/47/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 13 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno
2019 4904 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4903 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4882 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 4879 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubianka.
2019 4885 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4884 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4861 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryńsk oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2019 4864 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4867 2019-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2019 4841 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 4840 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmża oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4843 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin
2019 4849 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/68/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2019 4847 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/134/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin
2019 4805 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/148/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4804 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/146/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”
2019 4807 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XII/150/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z  pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz
2019 4820 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo.
2019 4815 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2019 4780 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. zmianiajaca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4785 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin.
2019 4748 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2019 4751 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 4743 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Papowo Biskupie
2019 4746 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Włocławskiego
2019 4754 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 4755 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno
2019 4752 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 4753 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4741 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4710 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form i sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku.
2019 4706 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/278/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
2019 4711 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Rogowie
2019 4716 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin
2019 4712 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4692 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4691 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 4702 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/280/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2019 4697 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/119/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo
2019 4660 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4662 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
2019 4654 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wynagradzania nauczycieli
2019 4658 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/132/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4663 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego
2019 4669 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 4671 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 4664 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4668 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4634 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2019 4631 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4626 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie.
2019 4645 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia
2019 4644 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 4638 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4602 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2019 4603 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 4592 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/112/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4599 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
2019 4604 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia niektórym nauczycielom zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 4617 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4618 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/64/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4607 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kruszwica za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2019 4616 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/71/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4564 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 4573 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 4518 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4519 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/109/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chełmża publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 4504 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 4505 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 4494 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 38/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 4495 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 39/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2019 4483 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4466 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 4456 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4455 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4454 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4459 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 4458 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4457 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 4433 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 4432 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4431 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4447 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 4441 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytoń oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4439 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4403 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2019 4402 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelno.
2019 4396 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 4406 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.
2019 4409 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4408 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2019 4407 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4390 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4389 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski
2019 4391 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i młodsze.
2019 4393 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4392 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka.
2019 4373 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4375 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.218.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4371 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4372 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno
2019 4378 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasto Grudziądz, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4379 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 4376 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4377 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4358 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4363 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4341 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/246/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2019 4326 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.
2019 4328 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 4330 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 4278 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
2019 4277 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, trybu i kryteriów przyznawania nagród i dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 4279 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze
2019 4284 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
2019 4283 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 168/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2019 4238 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4239 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4235 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
2019 4237 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2019 4245 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i lokalizacji siedziby Publicznego Przedszkola w Gostycynie
2019 4248 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/67/209 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4249 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 4246 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4247 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4217 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr VII/51/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4222 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 4192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.116.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota
2019 4196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2019 4190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2019 4204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 4200 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4201 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 4179 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/ 2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4182 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej, wobec których Gmina Książki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 4180 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2019 4171 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4162 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski”.
2019 4163 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
2019 4155 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2019 4125 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2019 4128 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4115 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2019 4105 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu rypińskiego
2019 4106 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4110 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4089 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4103 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4030 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka
2019 4029 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2019 4021 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo
2019 4045 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Bielicach.
2019 4032 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami mieszanymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 4031 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
2019 4009 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół w Gminie Dąbrowa
2019 3996 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 3995 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3999 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu aleksandrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4001 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2019 4000 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski.
2019 3975 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
2019 3974 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2019 3981 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/229/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią i granic ich obwodów oraz zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 3978 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2019 3930 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3927 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2019 3944 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3943 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2019 3919 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/253/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2019 3914 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3926 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/269/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3925 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/268/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3957 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 3955 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2019 3959 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica
2019 3958 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brodnica publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3948 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 3945 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3953 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz
2019 3952 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3873 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2019 3895 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3896 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3833 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 3832 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujący od 1 września 2019 roku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2019 3841 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
2019 3840 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pensum innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Waganiec niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2019 3825 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3821 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 3820 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3824 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3822 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3862 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3860 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3872 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3869 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3856 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 3843 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 3842 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec oraz granic ich obwodów.
2019 3855 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3849 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3780 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/143/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 3781 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/145/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 3770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3784 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia
2019 3804 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3805 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 3791 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3802 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2019 3750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2019 3737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski
2019 3738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 3707 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3698 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów
2019 3697 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3708 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3671 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3664 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3663 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3679 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowe
2019 3676 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XII / 54 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brodnickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3673 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano.
2019 3637 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 3648 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świekatowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3592 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie
2019 3589 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XI.65.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąpielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3587 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3599 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 3612 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 3604 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.
2019 3600 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 3567 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3563 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3580 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3568 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubianka.
2019 3550 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 3561 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3517 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3513 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Ostrowitem oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 3519 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2019 3531 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1308/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r.
2019 3520 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 3487 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrwilno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3458 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/20/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2019 3438 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrocza oraz określenia granic ich obwodów
2019 3407 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 3406 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3422 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3408 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 3388 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX-49/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Miejska Nieszawa jest organem prowadzącym.
2019 3394 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 3373 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” zamieszkujących na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 3376 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3364 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego
2019 3368 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów
2019 3330 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grudziądzki
2019 3337 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/120/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3316 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na 2019r.
2019 3322 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 3342 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy na okres od dnia 1 września 2019 r.
2019 3356 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/232/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy
2019 3340 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2019 3341 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie
2019 3224 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie
2019 3226 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Grucie
2019 3220 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 3221 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym
2019 3240 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Topólka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Topólka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3269 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 3285 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/113/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
2019 3267 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3268 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2019 3209 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych
2019 3208 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim
2019 3210 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3214 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
2019 3212 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII.58.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3199 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3203 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu świeckiego.
2019 3148 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie
2019 3149 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 3140 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Rogowo.
2019 3137 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/71/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2019 3139 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI/73/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3150 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2019 3170 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica
2019 3175 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, pobierającej naukę na terenie Gminy Brodnica bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 3166 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 3155 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
2019 3156 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 3109 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Unisław od dnia 1 września 2019 roku
2019 3103 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 roku
2019 3113 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2019 3110 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3062 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/110/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
2019 3063 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/111/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023
2019 3061 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3056 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 129/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 r.
2019 3060 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
2019 3073 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3076 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Koneck z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Koneck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3072 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu
2019 3064 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/112/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021
2019 3071 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski”
2019 3033 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/ 52/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3032 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Łysomice
2019 3037 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/36/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 3036 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr ViII/61/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2019 3010 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin
2019 3013 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 2969 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 we Włocławku w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
2019 2968 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Włocławek
2019 2979 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 2983 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie
2019 2982 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego w Rzeszynku w filię
2019 2948 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 2954 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Chodczu
2019 2935 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn oraz nadania mu statutu
2019 2934 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2019 2937 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie, Szkoła Filialna w Wielkim Mędromierzu
2019 2936 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 2870 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu nakielskiego
2019 2862 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych.
2019 2841 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 2838 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2851 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2019 2842 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn
2019 2815 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuchowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2784 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin
2019 2783 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2019 2786 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano.
2019 2785 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
2019 2736 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.
2019 2679 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaj świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo
2019 2694 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 2675 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Radziejowskiego.
2019 2676 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski
2019 2698 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Tucholskiego
2019 2712 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 2718 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 2705 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zespołów Szkół, dla których Gmina Zbiczno jest organem prowadzącym oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 2711 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryńsk.