Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7990

Słowa kluczowe: podatki i opłaty lokalne

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6011 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo
2019 6010 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 6003 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 6012 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 6016 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 6014 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 6013 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5968 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5966 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/86/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019 5965 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5964 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/84/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5962 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2019 5961 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
2019 5960 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 5956 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/321/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5954 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/141/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5947 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/127/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Klubie Seniora „Pod Wiatrakiem”
2019 5946 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pobytu w miejscowości Bierzgłowo
2019 5945 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2019 5944 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5943 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5915 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5914 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr xi/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.
2019 5903 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5916 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5932 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5923 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5917 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
2019 5863 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2019 5854 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5864 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2019 5872 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5871 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5850 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5843 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/82/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 5851 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5853 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5852 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5890 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5889 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 5891 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5896 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/46/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 5892 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2020 rok.
2019 5878 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5877 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5879 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 5881 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5880 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/146/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2019 5794 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5790 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
2019 5796 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 5795 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5789 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Drzycim
2019 5785 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2019 5782 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
2019 5788 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5786 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 5803 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5834 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5831 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5837 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5836 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5830 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5820 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5810 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5829 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5821 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5771 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
2019 5770 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020
2019 5769 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5774 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5773 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5772 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 5750 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2019 5751 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5748 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 5749 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 5752 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5765 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2019 5766 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.83.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5753 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 5764 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5696 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5695 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5692 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 5704 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 5703 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.
2019 5702 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.
2019 5684 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/181/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2019 5683 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/180/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2019 5679 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5691 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2019 5690 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5685 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/182/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5728 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5727 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5726 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 5739 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5738 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2019 5731 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5708 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w dodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5707 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2019 5706 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5724 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5716 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5715 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5641 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 5642 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5635 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5638 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie
2019 5645 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 5663 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/106/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków
2019 5664 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5661 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/104/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5662 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/105/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego za rok podatkowy 2020
2019 5625 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/108/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2019 5618 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
2019 5617 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5626 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5630 2019-10-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 327/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały XXXII/197/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 5628 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie
2019 5627 2019-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 5602 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5597 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5606 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 5605 2019-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 24 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5577 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5576 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określlenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5578 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
2019 5586 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5584 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Strzelno
2019 5556 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 5551 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/67/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 5557 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bobrowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 5563 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kowal w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 5561 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal
2019 5534 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2019 5540 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2020 r.
2019 5500 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020.
2019 5459 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 245/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5460 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 246/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5445 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 5446 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X /65/ 2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5414 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/60/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 5415 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/61/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5369 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5371 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 5342 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/94/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 5297 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 5304 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Brzozie instrumentem płatniczym
2019 5307 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
2019 5245 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5242 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5239 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5246 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 5267 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5262 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5257 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2019 5192 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/128/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5193 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/129/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
2019 5199 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Radomin.
2019 5180 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Osiek instrumentem płatniczym.
2019 5190 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5191 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/127/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości lub innej nieruchomości, wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 5215 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza i zagospodarowanie tych odpadów
2019 5216 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza
2019 5217 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 5200 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Radomin
2019 5210 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5211 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5170 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5154 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2019 5013 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 5028 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/149/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4967 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 4968 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu
2019 4909 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4916 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Zgniłobłotach
2019 4903 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2019 4880 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 4817 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4813 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4825 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 156/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 listopada 2016 r. nr XXII/159/16 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4827 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 255/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Szubin z dnia 26 listopada 2015 r. nr XVI/142/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4826 2019-09-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 157/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015 r. nr XI/77/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4782 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4708 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 4709 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4689 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Włocławek, w granicach wyznaczonych przez ul. Papieżka, działkę nr 42 KM 102, działkę nr 51/5 KM 102, działkę nr 3/45 KM 114, działkę nr 3/63 KM 114, działkę nr 3/52 KM 114, działkę nr 3/50 KM 114, działkę numer 55/6 KM 102, działkę nr 46/14 KM 102, działkę nr 44/16 KM 102 i działkę nr 4/3 KM 102
2019 4698 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2019 4669 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kamień Krajeński jest organem prowadzącym.
2019 4635 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr X/89/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4598 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szubina do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej.
2019 4563 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4574 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4491 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4493 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 37/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4479 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4424 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4385 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/50/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych.
2019 4388 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 4346 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18.06.2019 r.
2019 4316 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 4297 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 4298 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4302 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4287 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 142/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w przedmiocie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4288 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 128/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy podatkowych
2019 4234 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 4220 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4112 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 4119 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4069 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4064 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 4081 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Gminy Chodecz instrumentem płatniczym
2019 4071 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osiek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiek
2019 4022 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4027 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4005 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4007 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
2019 3913 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3962 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3966 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2019 3899 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski
2019 3905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 3852 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 3843 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 3837 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3865 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3864 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3853 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 3776 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3775 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym i schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi.
2019 3811 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 3809 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3793 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2019 3751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3711 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2019 3716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych
2019 3731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomosci oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3685 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/65/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2019 3686 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 3680 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3681 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2019 3635 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Choceń z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3647 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X/54/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym Klubie Senior+
2019 3654 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Włocławek uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego - Włocławski Rower Miejski
2019 3565 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r.
2019 3570 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/2005 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 3579 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno
2019 3554 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3557 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej
2019 3507 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 3527 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1321/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r.
2019 3493 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3506 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3535 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1435/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/110/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2017 r.
2019 3536 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1434/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/33/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3528 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1293/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnośści uchwały nr XXVIII/364/2017 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 listopada 2017 r.
2019 3534 2019-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1269/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/190/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2019 3482 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 3483 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3426 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 448/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/83/15 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 grudnia 2015 r.
2019 3410 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 3414 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3379 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym
2019 3340 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2019 3344 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 3328 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 3329 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 3351 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/212/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Bydgoszczy
2019 3352 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XII/213/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
2019 3348 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty
2019 3349 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3225 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 3207 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubiewo
2019 3196 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3198 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dobrcz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3201 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr V/43/ 2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
2019 3134 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3152 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
2019 3158 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3096 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3081 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/50/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 3088 2019-05-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1060/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/122/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu
2019 3039 2019-05-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 466/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 9 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienie załączników
2019 2995 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3007 2019-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 2954 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Chodczu
2019 2958 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 2930 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 241/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały nr XXXIII/383/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 października 2017 r.
2019 2891 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 981/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/291/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
2019 2917 2019-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 847/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów odstąpienia od ich usunięcia
2019 2848 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2806 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2019 2809 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2816 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019 rok
2019 2768 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2750 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2769 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 2771 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2770 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 2697 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 2670 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2704 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2709 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2708 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2657 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/78/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2613 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2621 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kamień Krajeński instrumentem płatniczym
2019 2612 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2589 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 2602 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Zakrzewo.
2019 2641 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/218/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności podatku dla inkasentów
2019 2644 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2625 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 2623 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2624 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2561 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 2572 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
2019 2540 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 2534 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2541 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 24 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2547 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2546 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 2460 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2019 2473 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2475 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr NR. IX.53.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 2431 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 2416 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłatza usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2019 r.
2019 2374 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2019 2381 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2019 2350 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 810/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/253/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z 10 listopada 2017 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2351 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 794/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/115/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2352 2019-04-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 902/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 2322 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 2260 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2261 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2201 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Waganiec.
2019 2217 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2019 2174 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2180 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 2181 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/63/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2019 2159 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 2160 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej
2019 2134 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 2106 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 2142 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2135 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 2004 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 2027 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V.54.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dabrowa Chełmińska
2019 1957 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1949 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wąpielsk uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Wąpielsk
2019 1969 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1959 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Pakość
2019 1831 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2019 1829 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2019 1852 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego-podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1838 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/13/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1803 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1802 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 1792 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1804 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 1818 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1806 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2019 1805 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1753 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/98/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty targowej
2019 1758 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1741 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2019 1698 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1701 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
2019 1677 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 1687 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII / 33 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Brodnickiego instrumentem płatniczym
2019 1694 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 1655 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1653 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1656 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 706/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1658 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1657 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 793/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1625 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1637 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1649 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1611 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1612 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1582 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy w Sicienku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1562 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno
2019 1565 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2019 1577 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1519 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/28/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.
2019 1518 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/30/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1530 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
2019 1521 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1470 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1437 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzieniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1445 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1424 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1435 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1448 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 1449 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1446 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1447 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1420 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1374 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1380 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2019 1320 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1323 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1318 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2019 1319 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 1338 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1346 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1347 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1339 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1345 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1297 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1291 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1303 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta
2019 1301 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1266 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/36/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 1222 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1223 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1231 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1181 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2019 1182 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 1183 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1167 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1174 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1180 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 1187 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 1213 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2019 1214 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
2019 1216 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1189 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2019 1196 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin
2019 1203 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1154 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1108 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/77/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania
2019 1110 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2019 1113 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1102 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/77/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i  deklaracji podatkowych
2019 1103 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/159/16 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2019 1104 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1119 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 1121 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1122 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1114 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2019 1117 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym.
2019 1118 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1088 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1089 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty
2019 1074 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fabianki oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1044 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a położonych na terenie Gminy Baruchowo
2019 1055 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1063 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1035 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 1002 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec
2019 1003 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2019 1010 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 1001 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 980 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 995 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2019 996 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.
2019 954 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
2019 953 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2019 958 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny oraz wysokości stawek procentowych tej bonifikaty
2019 956 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2019 912 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2019 886 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2019 896 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ryńsk za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2019 859 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 849 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będącej uprzednio własnością Powiatu Radziejowskiego.
2019 832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Wąpielsk.
2019 823 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/78/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2019 821 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/80/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty oraz określenia upoważnionych inkasentów
2019 819 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/77/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 812 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2019 811 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 776 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i jej wysokości od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stolno, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 775 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 773 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
2019 772 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/17/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozie w 2019 roku została podjęta z naruszeniem prawa
2019 771 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 768 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 767 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 761 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 746 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 745 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica
2019 724 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 721 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/27/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 719 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 725 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 732 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 731 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 727 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 684 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2019 669 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 695 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2019 693 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi