Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 506

Słowa kluczowe: rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5673 2019-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci w części uchwały nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
2019 5522 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/76/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 5523 2019-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/77/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim prowadzonym przez Gminę Miasto Kowal.
2019 5492 2019-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/83/19 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku miejskim w Chodczu.
2019 5476 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XII/71/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 5477 2019-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/72/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole
2019 5413 2019-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności nr XII/81/19 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2019 5285 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.123.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych
2019 5286 2019-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr RGK.0007.124.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
2019 5275 2019-10-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 281/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. nr 8/2019 w przedmiocie powołania stałych komisji rady miasta
2019 4588 2019-09-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr X/67/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn 12 wyrazów „z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.”
2019 4465 2019-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka.
2019 4369 2019-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4311 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4312 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022
2019 4313 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4292 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4293 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4294 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4275 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4276 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. o nieważności uchwały nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 4268 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, w zakresie § 5
2019 4160 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4161 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 4120 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4121 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4122 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4020 2019-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 3816 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3815 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu, w zakresie § 5 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
2019 3818 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/21/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Grudziądzkiego.
2019 3817 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
2019 3632 2019-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 123/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 3094 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.72.2019 Rady Gminy Białe Błota z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
2019 2579 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 1 lit. a, b oraz § 5 pkt 2 lit. d uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy Cmentarnej, Folwarcznej, Działkowej i Cichej w miejscowości Kruszwica
2019 2580 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo
2019 2581 2019-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/38/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, w części § 3 w zakresie słów „wchodzi w życie z dniem podjęcia i”.
2019 2519 2019-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 2454 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 2455 2019-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2356 2019-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. - w części
2019 2315 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/38/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.
2019 2316 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 2256 2019-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 2095 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice
2019 2094 2019-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 1868 2019-04-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. Nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 1619 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie częściowej nieważności uchwały nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparciai
2019 1506 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 906 2019-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
2019 734 2019-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski.
2019 619 2019-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III-30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 555 2019-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 497 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu
2019 426 2019-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 7 ust. 4 w zakresie „drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KD-L oraz przez” uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2019 228 2019-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2019 3 2019-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2018 6663 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 148/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal, w części dotyczącej § 1 pkt 3 uchwały
2018 6625 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1076/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie skargi Powiatu Wąbrzeskiegona rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 80/2017 w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
2018 6530 2018-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 147/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie” w części dotyczącej § 4 ust. 4; § 10 ust. 6; oraz w zakresie sformułowań: „w szczególności” i „co najmniej” w § 7 ust. 2 i 6; § 8 ust. 2; § 11 ust. 1 i 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 6260 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 144/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 6261 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 145/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6013 2018-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 143/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie.
2018 5994 2018-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 142/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 26 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXVIII/471/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2018 5967 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 134/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/316/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
2018 5966 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 133/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/330/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąpielsk
2018 5965 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 132/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w części dotyczącej § 9 ust. 2; § 12; § 16 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 2 regulaminu
2018 5968 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 135/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 2, pkt 3 we fragmencie: „6) interpelacje radnych; 7) zapytania radnych;”, pkt 5 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 6 we fragmencie: „przewodniczącego obrad”, pkt 11 we fragmencie: „lub niemożności wykonywania jego zadań”, § 3 we fragmencie:„ nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” uchwały nr XLII/300/2018 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek
2018 5972 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 139/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/42/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 5973 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 140/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIV/359/18 Rady Gminy Radomin z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin, w części dotyczącej § 4 uchwały oraz § 14 ust. 6 i 7 regulaminu stanowiącego załącznik niniejszej uchwały
2018 5971 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 138/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/308/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie w części dotyczącej § 1 pkt 5 we fragmencie „tworzenia”, § 13 ust. 2, § 19 we fragmencie „w szczególności”, § 19 pkt 4, § 29 ust. 1, § 30, § 31, § 32 ust. 1 we fragmencie „wyznaczony przez Wójta pracownik Biura Rady”, § 32 ust. 2, § 57 ust. 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 - 3 oraz ust. 5, § 58, § 63 we fragmencie „wynikających z kierowanych do Rady Gminy skarg na działania Wójta i działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli” oraz § 65 pkt 4
2018 5969 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 136/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności: § 1 pkt 5, § 13 ust. 3, § 19 pkt 4, § 29, § 30, § 31, § 32 ust. 1, § 36 ust. 2, § 57 ust. 1-4, § 58, § 60 załącznika do uchwały nr LVII/373/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2018 5970 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 137/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/261/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre
2018 5889 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 w części dotyczącej: pkt 8, pkt 17 i pkt 23 uchwały nr XL/348/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2018 5890 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek w części dotyczącej: § 18 ust. 2, § 22, § 23 ust. 2 i 3, § 25 ust. 3, § 26 ust. 4 i ust. 5, § 27, § 28, § 30 ust. 3, § 31, § 32 ust. 3, § 33 ust. 3 zdanie 2, § 38 ust. 5, § 40 ust. 1 tiret 2, § 45, § 46, § 47 ust. 2 pkt 3, § 49 ust. 1, § 51 ust. 2 i ust. 4 zd. 1, ust. 7, § 56, § 57, § 58 ust. 2 zd. 2, § 59 ust. 4 i 7, § 64, § 68 ust. 3 i 4, § 74, § 78, § 85, § 90 ust. 1, § 91 ust. 6 zd. 2, § 92, § 94 ust. 1 zd. 2, ust. 2 i 3, § 98
2018 5887 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 122/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 ust. 6 pkt 3 w zakresie „reklam, obiektów małej architektury oraz”, § 25 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (ławki, słupy ogłoszeniowe)”, § 28 ust. 5 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 29 ust. 5 w zakresie „obiektów małej architektury (…) oraz nośników reklamowych”, § 30 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 30 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 31 ust. 4 pkt 4 lit. e tiret szóste, § 31 ust. 4 pkt 8 lit. a, § 31 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 31 ust. 6 pkt 9 lit. e w zakresie „obiektów małej architektury”, § 32 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, - § 32 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 33 ust. 4 pkt 7 lit. a, § 33 ust. 6 pkt 2 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 33 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 34 ust. 4 pkt 5 lit. a, § 34 ust. 6 pkt 3 w zakresie „obiekty małej architektury (…) ogrodzenia”, § 34 ust. 6 pkt 8 lit. d w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 1 w zakresie „obiektów małej architektury”, § 35 ust. 5 pkt 2 w zakresie „oraz nośników reklamowych”, § 36 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 36 ust. 2 pkt 2, § 36 ust. 8 pkt 1 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN, § 37 ust. 6 pkt 3 w zakresie „wraz z obiektami małej architektury i ogrodzeniem, o wysokości do 3,0 m”, § 37 ust. 6 pkt 5 w zakresie „urządzeń reklamowych” chwały Nr LI/311/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie, oraz załącznika nr 6 do ww. uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 21MN.
2018 5888 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo
2018 5891 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 126/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Złotniki Kujawskie
2018 5894 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 129/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 5 pkt 4 lit. d oraz § 5 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
2018 5895 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 130/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 5 pkt 5 uchwały Nr LXXVI/615/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo
2018 5892 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 127/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/270/18 Rady Gminy Koneck z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Koneck.
2018 5893 2018-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 128/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.
2018 5784 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Janikowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie.
2018 5783 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa.
2018 5785 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo.
2018 5787 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 121/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 października 2018 r., zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Włocławskiego, w części § 4 we fragmencie: „nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
2018 5786 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5700 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów
2018 5699 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radziejów.
2018 5702 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 116/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 we fragmencie: „pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 6 i § 7 uchwały nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5701 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 8 we fragmencie: „pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych”, a także § 11 ust. 6, § 15 ust. 4, § 19 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3, § 21 ust. 1 we fragmencie: „- w miarę możliwości” oraz § 21 ust. 3 uchwały nr XXXIII/178/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek
2018 5627 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 5 i ust. 8, § 5 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 6 ust. 4 załącznika do uchwały nr 32/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka
2018 5628 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejów.
2018 5629 2018-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 112/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1068/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 1 ust. 13 oraz § 2 dotyczącej wyrażenia „po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą”.
2018 5575 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Waganiec
2018 5576 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Waganiec
2018 5577 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LX/300/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo - w części obejmującej § 1 pkt 14 dotyczący § 46 ust. 2 i 4
2018 5530 2018-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/352/2018Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 5413 2018-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 i § 33 oraz § 39 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 5374 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisów § 1 pkt 6 uchwały nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 5375 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXVI/1421/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2018 5376 2018-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 104/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 ust. 13 i § 17 ust. 2 oraz załącznika nr 5 w zakresie: § 1 ust. 3, § 2, § 3, § 4, § 12 ust. 4 zd. drugie, § 21 ust. 1, § 27, § 33 ust. 2 i § 40 ust. 1 - uchwały nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka.
2018 5297 2018-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 5243 2018-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z 11 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
2018 4792 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 4 ust. 1 pkt 10, 12, 18 i 19 uchwały Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4743 2018-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4597 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4598 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 4599 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu (załącznik nr 1 do uchwały), w części określonej w:- § 3 ust. 1 pkt 1,- § 3 ust. 1 pkt 4,- § 3 ust. 1 pkt 5,- § 3 ust. 1 pkt 6,- § 4 ust. 1 załącznika do uchwały.
2018 4366 2018-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4251 2018-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w części: dotyczącej § 1 ust. 4 i 5 oraz § 6 we fragmencie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od”.
2018 4207 2018-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki.
2018 4036 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określanie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 4037 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr L/1016/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 4018 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4009 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w części obejmującej § 2, 3, 5, 6, 7 i 8
2018 3977 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3976 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3979 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21. ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” oraz § 22 ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” uchwały Nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3978 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.
2018 3975 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3937 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z 26 czerwca 2018 r. uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota
2018 3938 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3939 2018-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 3912 2018-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3780 2018-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/277/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 3435 2018-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec w części określonej w: § 1 pkt 2 oraz w punktach od 4 do 10
2018 3340 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały Nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni,Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P, 1U, 2U, 2KD-L, 2KD-GP, 3KD-GP, 1KDW, 4MN, Uo.
2018 3273 2018-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. g w zakresie „obiekty małej architektury i” uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock.
2018 3231 2018-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 4 lit. c, pkt 7 w zakresie „obiektów małej architektury, ogrodzeń”, § 20 pkt 2 lit. b tiret czwarte uchwały Nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole-Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 3107 2018-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” oraz § 6 pkt 10 lit. a w zakresie „za wyjątkiem podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych” uchwały Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 2931 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2932 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 6 pkt 4 lit. b w zakresie „ogrodzeń pełnych”, § 19 pkt 3 lit. d tiret drugie w zakresie „obiektów małej architektury”, § 20 pkt 2 lit. f, § 21 pkt 2 lit. a uchwały Nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy
2018 2933 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” uchwały Nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2913 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/45/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2912 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 2915 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/50/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”.
2018 2914 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/51/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2892 2018-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.
2018 2839 2018-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakoś
2018 2812 2018-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 2556 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku.
2018 2557 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Rypińskiego.
2018 2558 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „i ćwiczeniach”.
2018 2459 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/424/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2460 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/11/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 2260 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/270/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018”
2018 2261 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/271/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 2262 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok.
2018 2092 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LII/299/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2046 2018-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019”
2018 1976 2018-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/265/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie.
2018 1590 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 1, ust. 8 pkt 5 lit. c i pkt 10 uchwały Nr XXXI/250/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki
2018 1591 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 1, § 21 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, § 22 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, ust. 5, § 23 ust. 3 pkt 4 tiret trzecie, ust. 6 uchwały Nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski
2018 1463 2018-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/208/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą, w części obejmującej: 1) § 2 uchwały w zakresie słów: „i szczegółowych warunków”; 2) § 1 ust. 3, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 załącznika do uchwały: Regulamin wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą; 3) załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2018 1451 2018-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XXXIV/266/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Łąkie i Jeziorki, gmina Strzelno w zakresie terenu oznaczonego symbolem 6RM
2018 1361 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/222/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 r.
2018 1334 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnościć uchwały nr XXIX/4/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 1335 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018-2023
2018 1132 2018-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/234/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
2018 900 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 13/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XL.275.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, ustalania wysokości warunków przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 901 2018-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały nr XL.276.2018 Rady Gminy Baruchowo dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Baruchowo
2018 614 2018-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/194/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 28 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 r.
2018 517 2018-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. o nieważności uchwały nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bobrowniki
2018 497 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1191/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 498 2018-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/1192/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 443 2018-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.
2017 5225 2017-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/232/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2017 4356 2017-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.
2017 4309 2017-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 3109 2017-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/200/2017 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Janowcu Wielkopolskim
2017 3069 2017-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/252/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „15 Lutego” położonej w miejscowości Tuchola
2017 3059 2017-07-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/360/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Stycznia położonej w miejscowości Mogilno
2017 2982 2017-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r.
2017 2796 2017-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/368/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Koronowo
2017 2722 2017-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 i 4, § 3 ust. 4 pkt 1, § 11 ust. 2 i 4 oraz § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/175/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2017 2688 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/211/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, w części dotyczącej § 2 i § 3 oraz załącznika nr 1 i 2 do uchwały.
2017 2689 2017-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/215/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2610 2017-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin
2017 2414 2017-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 12/17 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
2017 2324 2017-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały nr 214/XXVII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
2017 2217 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w części dotyczącej § 4.
2017 2218 2017-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 4 uchwały nr XXII/147/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 2169 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 5 uchwały nr XLI/861/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy.
2017 2168 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w spraie stwierdzenia nieważności przepisu § 23 uchwały nr XLI/860/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2171 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 225/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2170 2017-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/201/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych, w części określonej § 2, § 3, § 5, § 7, § 8 uchwały.
2017 2045 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/22/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w części dotyczącej § 6.
2017 2044 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/177/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2046 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/243/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie
2017 2049 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/212/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2047 2017-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 uchwały Nr XXXVI/179/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2013 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.19.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 2014 2017-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 18/2017 z dnia 7 marca 2017 r., znak: WIR.II.743.4.18.2017.JS stwierdzającym nieważność w części uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 1548 2017-04-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w: południowo-wschodniej części miejscowości Czarne Błoto, centralnej części miejscowości Górsk, centralnej części miejscowości Gutowo, wschodniej części miejscowości Rozgarty, południowo-zachodniej części miejscowości Rzęczkowo, centralnej i zachodniej części miejscowości Stary Toruń, południowej części miejscowości Zarośle Cienkie, północno-zachodniej części miejscowości Zławieś Mała, centralnej i zachodniej części miejscowości Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka
2017 1148 2017-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 8 pkt 1 uchwały Nr XX/138/17 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w miejscowości Brzezie.
2017 1024 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 5 uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki
2017 1025 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 7 uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Złotniki Kujawskie dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Helenowo, Mierzwin, Niszczewice, Złotniki Kujawskie, Gniewkówiec, Tupadły, Bronimierz
2017 1026 2017-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym
2017 420 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/134/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2017 421 2017-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXII/136/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 155 2017-01-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/126/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Chełmińskiej, w całości.
2017 62 2017-01-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/252/2016 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Kujawską, Kolegiacką, Folwarczną, Cichą i Zacisze w miejscowości Kruszwica
2017 24 2017-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 15 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” § 16 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 16 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 17 pkt 4 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 17 pkt 4 lit. b w zakresie „terenu inwestycji”, § 18 pkt 3 lit. a w zakresie „budowlanej”, § 18 pkt 3 lit. b w zakresie „terenu inwestycji” uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice.
2016 4980 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 108/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 4981 2016-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6 w zakresie wyrazów: „przed dniem zawarcia aktu notarialnego”, § 9 uchwały nr XXIV/185/2016 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotniki Kujawskie służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2016 4696 2016-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo w zakresie terenu oznaczonego symbolem RU.
2016 4614 2016-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/83/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej.
2016 4169 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130
2016 4170 2016-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
2016 4138 2016-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/115/16 Rady Gminy Koneck z dnia 25 października 2016 r. w sprawie trybui sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2016 3938 2016-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 1 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 11 ust. 2 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 20 ust. 10 pkt 2 i 3, § 21 ust. 10 pkt 2 część druga (po przecinku), § 22 ust. 8 część druga (po przecinku), § 23 ust. 11 część druga (po przecinku), § 24 ust. 8 część druga (po przecinku) oraz § 25 ust. 6 uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo.
2016 3915 2016-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXVI/57/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w części ​uchwały ​Nr ​XVIII/157/16 ​Rady ​Gminy ​Sicienko ​z dnia ​31 sierpnia ​2016 r. ​w sprawie ​przyjęcia ​zasad ​udzielania ​i rozliczania ​dotacji ​celowej ​na ​dofinansowanie ​realizacji ​przez ​mieszkańców ​gminy ​Sicienko ​przydomowych ​oczyszczalni ​ścieków ​i przyłączy ​ciśnieniowych ​do ​sieci ​kanalizacji ​sanitarnej. ​
2016 3813 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Radziejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
2016 3812 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 ust. 1 pkt 11 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 1 pkt 22, § 8 ust. 2 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 2 pkt 14. § 8 ust. 3 pkt 6 w zakresie „liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki”, § 8 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 8 ust. 3 pkt 15, § 8 ust. 7 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 8 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 8 ust. 9 pkt 3 w zakresie „na warunkach zarządcy drogi”, § 10 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały Nr XXI/157/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” w zakresie danych osobowych podmiotów, którzy złożyli uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2016 3811 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 95/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 2 lit. c część druga (po przecinku) uchwały Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej
2016 3816 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziejów.
2016 3815 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.
2016 3814 2016-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2016 3598 2016-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 3524 2016-10-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 1 pkt 3 w zakresie „zgodnie z potrzebami” uchwały Nr XXV/63/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową
2016 3356 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/497/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2016 3357 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/501/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 3 ust. 3 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i ust. 4, § 5 ust. 1, § 10 ust. 5, § 11 ust. 5 oraz załącznika nr 4 do przedmiotowej uchwały.
2016 3358 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 5 pkt 2 i pkt 3.
2016 2908 2016-08-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 pkt 4, § 18 ust. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, § 21 ust. 2 pkt 3, § 23 ust. 2 pkt 2 w zakresie „zakaz połączenia komunikacyjnego drogi 1KDD z drogą krajową nr 15 (teren 1KDGP)” uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Szabda.
2016 2807 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/105/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2016 2808 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2809 2016-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2016 2795 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gostycyn z dnia 30 czerwca 2016 r. nr XX/135/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie
2016 2796 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2797 2016-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2016 2708 2016-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z 17 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janikowo.
2016 2680 2016-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 3, § 16 pkt 3, § 19 oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/120/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi BLIZNO-BLIZIENKO-KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM
2016 2660 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/266/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Szubin
2016 2661 2016-07-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/271/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2421 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2016 2420 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2016 2423 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia.
2016 2422 2016-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2270 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/139/16 Rady Gminy Bobrowo z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo dla działki nr 54/8
2016 2271 2016-07-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 15 oraz § 10 pkt 4 uchwały Nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 2231 2016-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/36/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej
2016 2152 2016-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/92/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skrwilnie.
2016 2119 2016-06-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/93/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Skrwilno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 1943 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1944 2016-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 13 lit. d w zakresie cyt. „na warunkach właściwego zarządcy sieci” uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy wschodniej części Jeziora Zamkowego
2016 1837 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały Nr XI/142/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz, w części dotyczącej zapisu: „stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały” – poprzez uchylenie powyższego zapisu oraz poprzez uchylenie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
2016 1838 2016-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2016 1746 2016-05-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 oraz załącznika nr 2 do uchwały nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 1633 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4 uchwały Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 123/2, obręb ewidencyjny Płazowo, gm. Lubiewo.
2016 1634 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 9 pkt 5, § 9 ust. 9 pkt 5 lit. b w zakresie „i na warunkach określonych przez gestora sieci”, § 11 ust. 2 pkt 3, § 11 ust. 3 pkt 3, § 11 ust. 4 pkt 2, § 12 ust. 4 pkt 2 oraz § 13 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą.
2016 1631 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/103/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz określenia granic ich obwodów
2016 1632 2016-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2016r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXI/102/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym
2016 1577 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/120/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
2016 1578 2016-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/76/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno
2016 1546 2016-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 oraz załącznika nr 6 do uchwały nr XII/99/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 1342 2016-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 ust. 7 pkt 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5RM oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/88/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi ŁOPATKI–ZASKOCZ–KSIĄŻKI w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 5RM oraz 9RM.
2016 1195 2016-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/175/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej w zakresie § 13 ust. 1, § 19 i § 21 ust. 1 „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin”, stanowiącego załącznik nr 3 do ww. uchwały.
2016 1174 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa
2016 1173 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzam nieważności w części uchwały Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
2016 1172 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
2016 1175 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
2016 1178 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2016 1177 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 pkt 6 lit. f w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej” uchwały nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz
2016 1176 2016-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 6 pkt 6 lit. e w zakresie „budowlanej” i § 6 pkt 8 lit. a w zakresie „budowlanej”, uchwały nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2016 1046 2016-03-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz załącznika nr 1, 2, 3, 7, 9, 4 w zakresie terenu oznaczonego symbolami MWU4 do uchwały Nr XVIII/105/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
2016 845 2016-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr XVIII/90/2016 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki-Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B
2016 556 2016-02-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016r. o nieważności uchwał nr XVI/94/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz uchwały Nr XVI/95/15 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/144/12 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2016 397 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzaenia nieważności w części uchwały nr XV/164/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin w zakresie § 11 wyrazów „z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.
2016 396 2016-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 17 ust. 3 pkt 3 w zakresie „budowlanej”, § 18 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 19 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 20 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 23 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 24 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 25 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 26 ust. 4 pkt 5 w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
2016 2 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 125/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kcynia w części dotyczącej § 2 „w celu poznania opinii mieszkańców o sprawie poddanej konsultacji”, § 7, § 8.
2016 1 2016-01-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 124/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważnośćci w części uchwały nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w zakresie § 22 wyrazów „i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.”
2015 4648 2015-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 123/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/82/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno
2015 4071 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 119/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/111/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 2.
2015 4072 2015-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 120/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
2015 3967 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 19 pkt 2 lit. l w zakresie „budowlanej” uchwały Nr XIII/113/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej
2015 3968 2015-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 118/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewżności § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIX/315/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyżyny-Chemik” w Bydgoszczy
2015 3484 2015-11-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 15 pkt 4 uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Karbowo, gmina Brodnica
2015 3408 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 109/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w części dotyczącej § 5 oraz § 7 ust. 2 i 3.
2015 3409 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 110/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/50/15 Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2015 3410 2015-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mroczy w części dotyczącej § 3 ust. 2, § 9, § 19 pkt 2 i 3 oraz § 21
2015 3224 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 106/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2015 3225 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 107/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kamień Krajeński i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3181 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 100/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie.
2015 3180 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie.
2015 3182 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie.
2015 3184 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 103/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie
2015 3183 2015-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie
2015 3176 2015-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 96/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin
2015 3000 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/73/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Grzywnie
2015 3001 2015-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno w zakresie terenów oznaczonych symbolami: ZN1, ZN2, ZL1, ZL2, ZL4, MN/U1.
2015 2490 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 9 w zakresie „budowlanej”; § 9 pkt 6 w zakresie „budowlanej”; § 17 pkt 8 lit. c tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ul. Kl. Janickiego
2015 2489 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 w zakresie „budowlanej”; § 20 pkt 8 lit. d tiret czwarte w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 54 położonej w miejscowości Rydlewo
2015 2492 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr V/58/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrcz.
2015 2491 2015-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, ETAP I – sołectwo Wójcin.
2015 2448 2015-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2015 r. Nr VI/50/15 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn”
2015 2444 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego w mieście Brześć Kujawski
2015 2443 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszaru położonego przy ul. H. Sawickiej w Brześciu Kujawskim.
2015 2445 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/53/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno dla działki nr 255/4 położonej w miejscowości Bachotek
2015 2447 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Pakość w miejscowościach Ludkowo, Łącko, Rybitwy oraz Wielowieś
2015 2446 2015-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 10 uchwały Nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska
2015 2424 2015-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica
2015 2400 2015-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 oraz § 14 pkt 4 uchwały Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 2” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2343 2015-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67 /2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/50/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Północ I”.
2015 2315 2015-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w części dotyczącej § 3.
2015 2261 2015-07-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenbia nieważności § 6 ust. 1 pkt 7 lit. c, § 6 ust. 2 pkt 7 lit. c, § 7 ust. 2 oraz załącznika nr 3 do uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonach ulic: al. Niepodległości, Studziennej, Najświętszej Maryi Panny, Jagiellońskiej, Jacewskiej oraz Grochowej w zakresie terenu oznaczonym symbolem UO
2015 2183 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno
2015 2182 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 28 pkt 3 uchwały Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 1” dla terenu położonego w Koronowie
2015 2184 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/47/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XX/127/2012 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 30 października 2012 r. zmieniającą uchwałę XIII/77/2011 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. Nr 236).
2015 2186 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica w miejscowości Arturowo i Karczyn w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 2ZL.
2015 2185 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia.
2015 2096 2015-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 maja 2015 r. Nr VIII/46/2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego oraz określenia regulaminu jej działania w zakresie § 4 ust. 1 pkt 3.
2015 2021 2015-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015r. o nieważności uchwały Nr IX/66/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce dla zamieszkałych na terenie gminy Mogilno uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów
2015 1984 2015-06-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Moczadła
2015 1949 2015-06-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo
2015 1839 2015-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr IV/35/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dobrcz
2015 1752 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 24 pkt 12 uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa – Kotomierska – Przemysłowa” dla terenu położonego w Koronowie.
2015 1753 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/40/15 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miasto Włocławek.
2015 1693 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 23 ust. 1 pkt 6 lit. i, § 24 ust. 1 pkt 4 lit. i, § 25 pkt 5 lit. g, § 26 pkt 3 lit. g, § 27 pkt 4 lit. g uchwały Nr V/41/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice
2015 1603 2015-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
2015 1546 2015-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 1497 2015-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo.
2015 1441 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, Lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej.
2015 1442 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 11 pkt 12 w zakresie zapisu „[…] zakazuje się wprowadzania paliw stałych”, § 28 pkt 10, § 29 pkt 10 oraz § 35 pkt 4 uchwały nr VI/46/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla pięciu terenów położonych w rejonach ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Józefa Krzymińskiego, Gen. Franciszka Kleeberga, Jakuba Jasińskiego i Macieja Wierzbińskiego, Świętego Ducha i Mieszka I, Warsztatowej, Wojska Polskiego i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia, Budowlanej, Staropoznańskiej i linii kolejowej Herby Nowe – Gdynia oraz ul. Plebanka.
2015 1443 2015-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 15 oraz § 21 pkt 8 uchwały nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ul. Pakoskiej i linii kolejowej Inowrocław – Poznań.
2015 1396 2015-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Gutowo
2015 1382 2015-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piastowo, gmina Gąsawa
2015 1186 2015-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 8 pkt 11, § 10 pkt 5, § 14 pkt 3, § 26 pkt 10, § 27 pkt 13, § 28 pkt 2, § 30 pkt 7 (drugiego) oraz § 30 pkt 8 uchwały nr VI/111/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Nakło nad Notecią w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i północnej obwodnicy miasta
2015 906 2015-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych
2015 875 2015-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 7 w zakresie zapisu „Dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa i mienia ludzi bądź konstrukcji istniejącej zabudowy, a także w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu”, § 5 pkt 3, § 7 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 7 lit. B, § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z yłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej”, § 11 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice oraz załącznika nr 1B do tej uchwały w zakresie linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania.
2015 800 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.
2015 770 2015-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 6 w zakresie zapisów „i W” oraz § 7 pkt 3 lit. d uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla terenu położonego w Sulinowie
2015 706 2015-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2015r. o nieważności uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Bytoniu oraz nadania jej statutu.
2015 667 2015-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 23/V/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Bydgoskiego
2015 372 2015-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Żyzna” w Bydgoszczy
2015 371 2015-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/22/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi, a także legendy załącznika nr 1 do uchwały w zakresie zapisu „niepubliczna” przy oznaczeniu terenu drogi wewnętrznej – KDW.
2015 262 2015-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części załącznika do uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Skrwilnie
2014 3844 2014-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 117/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/295/2014 Rady Gminy Kowal z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Kowal
2014 3805 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 115/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 ust. 11 pkt 7 uchwały Nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno
2014 3784 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 113/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 7 pkt 2 i 3, § 11 pkt 6, § 12 pkt 4 uchwały nr LV/338/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1.8 R, załącznika nr 4 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 4.1 WS oraz załącznika nr 5 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 5.6 RZ
2014 3785 2014-12-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 114/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Gorczenica, Moczadła i Kominy.
2014 3760 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 105/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/331/14 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
2014 3624 2014-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 102/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/402/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 października 2014 r.
2014 3582 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 99/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 875/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu
2014 3372 2014-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 89/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6 oraz załącznika Nr 1 uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w zakresie terenu oznaczonego symbolami KDD
2014 3317 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały nr 425/XLI/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2014 3318 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci uchwały nr L/446/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część B
2014 3154 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w całości.
2014 3155 2014-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II, w całości.
2014 3020 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie orzekania o nieważności uchwały Nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
2014 3021 2014-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 4 pkt 4, § 5 ust. 5 pkt 3, § 8 i § 16 pkt 2 uchwały nr LI/97/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym, a także załącznika nr 1 do uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem 3U
2014 2974 2014-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 pkt 8 lit. e w zakresie zapisu „[…] na warunkach wydanych przez gestora sieci”, § 9 pkt 1 lit. b i § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” oraz § 12 uchwały nr XXIX/289/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2014 2940 2014-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności w części uchwały Nr XXXIV/478/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra” dla terenu położonego przy ulicach: Składowej, Jasnej, Leszka Białego i Klemensa Janickiego
2014 2871 2014-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie orzeczenia nieważności ust. 4, ust. 11 lit. h, ust. 14, ust. 15, ust. 16 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze oraz - podstawy prawnej uchwały w zakresie zwrotu ,,ust. 3 i 4”
2014 2583 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 76/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LIII/323/2014 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu
2014 2584 2014-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LII/402/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie wsi Kończewice.
2014 2519 2014-09-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 36/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo
2014 2489 2014-09-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 35/14 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo.
2014 2471 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi
2014 2472 2014-09-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo
2014 2307 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.
2014 2308 2014-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/75/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta.
2014 2287 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21 ust. 2 i ust. 3, § 26 ust. 1, 2 i 4, § 127 ust. 1 i 2, § 46 ust. 1 i § 51, § 64 ust. 3, § 94 ust. 3 i 4 załącznika do uchwały nr XXXII/328/2014 Rady Gminy Cekcyn z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cekcyn
2014 2238 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 i 3, § 2 ust. 5 pkt 1-9 uchwały nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pakość.
2014 2239 2014-07-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały, § 3 ust. 4 załącznika do uchwały, ust. 3 załącznika do uchwały w zakresie zdania: „Bieżące prowadzenie świetlicy wiejskiej należy do zadań sołtysa i rady sołeckiej”, § 4 ust. 1, 2 i § 6 załącznika do uchwały nr XXXII/304/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pakość.
2014 2159 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/315/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 46/11, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz
2014 2160 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6. pkt 4, § 7 pkt 2, § 12 pkt 7, § 12 pkt 8, § 12 pkt 21, § 13 pkt 2 lit. i oraz załącznika nr 2 zatytułowanego „Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grudziądz o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz” w zakresie danych osobowych osób, które złożyły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwały Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
2014 2079 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 pkt 3 lit. a uchwały Nr XXXVIII/269/14 Rady Gminy Choceń z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń
2014 2080 2014-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w obrębie wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa
2014 1901 2014-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm. Kcynia
2014 1859 2014-06-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 ust. 1 pkt 3, § 6 pkt 10 lit. a, § 8 pkt 10 lit. a oraz § 9 pkt 10 lit. b uchwały nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
2014 1839 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa
2014 1840 2014-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/211/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin obejmującego obszar części wsi Elgiszewo - teren Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Okonin
2014 1764 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/44/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi
2014 1765 2014-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 5 uchwały Nr XLII/576/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Kruśliwieckiej, Szosy Bydgoskiej i Osiedla Bydgoskiego.
2014 1677 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/197/14 Rady Gminy Koneck z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck w 2014 roku.
2014 1678 2014-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/14 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części przedmiotowej uchwały Nr XXXIX/327/2014 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie
2014 1582 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/253/2014 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kowal oraz nadania jej statutu
2014 1583 2014-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLI/561/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Inowrocławia w 2014 roku.
2014 1574 2014-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/341/14 Rady Miasta Rypin z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego.
2014 1556 2014-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/864/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej honorowane statuetkami „Laur Św. Wawrzyńca”, które przyczyniają się do wzrostu promocji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2014 1534 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/201/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie
2014 1533 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie.
2014 1535 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/202/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
2014 1537 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 1 i § 4 pkt 7 uchwały Nr XL/293/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 272/4 położoną we wsi Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 1536 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/292/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 23/2 w obrębie Wielkie Lniska, gmina Grudziądz
2014 1476 2014-05-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 pkt 15 uchwały Nr XXXII/422/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700 – lecia.
2014 1397 2014-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXII/436/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2014 846 2014-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.
2014 572 2014-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVII/191/13 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.
2014 494 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2014r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 4 uchwały nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.
2014 495 2014-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 282/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu
2014 342 2014-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/8 w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz
2014 326 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/248/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2014 327 2014-02-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/1089/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo – Chodkiewicza” w Bydgoszczy"
2014 272 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/313/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2014-2018
2014 273 2014-01-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/328/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork.
2014 42 2014-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2013r. orzekające o nieważności uchwały Nr XXXII/140/13 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018.
2013 4206 2013-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 listopada 2013 r. Nr XLII/397/13 w sprawie nadania Statutów Osiedli w zakresie § 17 ust. 1 pkt c i w § 23 ust. 1 wyrazy „oraz w zakresie gospodarki finansowej Skarbik Gminy” załączników nr 1, 2, 3, 4, 5
2013 4096 2013-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.
2013 3430 2013-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/284/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz w latach 2013-2018
2013 3180 2013-10-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 82/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów w rejonach ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2013 3038 2013-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 8 zdanie drugie uchwały nr 602/13 Rady Miasta Torunia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń
2013 2885 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/266/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XIX/133/04 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2013 2886 2013-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXXVIII/265/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina.
2013 2865 2013-09-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Zarządzenia nr 75/2013 Burmistrza Rypina z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów na niektóre obszary miasta Rypina
2013 2643 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 12 uchwały nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.
2013 2644 2013-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4. ust. 1 pkt 12 uchwały Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).
2013 2610 2013-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r.
2013 2557 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo
2013 2494 2013-07-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.
2013 2387 2013-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/249/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypina
2013 2301 2013-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w spraie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Lubiewo z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXVIII/193/2013 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo w zakresie § 22 ust.2 tiret 3, w § 27 ust. 2 wyrazy „oraz przedłożyć oświadczenie o niekaralności”, § 27 ust. 3 i § 32.
2013 2051 2013-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 2 ust. 2 pkt 5, § 3 ust. 4 pkt 1 i 3, § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej
2013 2010 2013-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVI/175/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo
2013 1761 2013-04-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Cekcynie z dnia 20 marca 2013 r. nr XXII/211/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłatności jak również trybu ich pobierania
2013 1573 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/168/2013 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia niektórych przepisów uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2013 1574 2013-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 53/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 pkt 6 oraz § 12 uchwały nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”
2013 1515 2013-04-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. o nieważności uchwały Nr XXXII/229/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin
2013 1501 2013-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XXVIII/176/2013Rady Gminy Dobre z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 1444 2013-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2013r. o nieważności uchwały Nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin
2013 1201 2013-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2013r. wsprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/216/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski.
2013 990 2013-03-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 482/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń
2013 805 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w pprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/144/12 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośno
2013 804 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/540/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w części dotyczącej § 6 ust. 3-6, § 11 ust. 4, § 13 ust. 1
2013 807 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 230 i 231/10 we wsi Paliwodzizna.
2013 806 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/141/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.
2013 769 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/148/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kęsowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 770 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/156/2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2013 771 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXII/144/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.
2013 737 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 738 2013-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/262/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy w Mroczy w części dotyczącej § 6 pkt 1, § 6 pkt 2 lit. a i c, § 7 pkt 2, § 8 pkt 1 lit. a, § 12 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, § 24, § 25, § 26, § 27 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2013 713 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 2 lit. e w części „wytworzonych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej” uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 712 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 33/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie
2013 715 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 36/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/101/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 714 2013-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 35/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 690 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 29/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 689 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 28/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/202/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz.
2013 688 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 27/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/228/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 693 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XVI/203/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrcz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 692 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kamień Krajeński.
2013 691 2013-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 30/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dotyczącej nieważności uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa
2013 680 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 24/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.
2013 679 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/283/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin
2013 682 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 681 2013-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2013 611 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/144/2012 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2013 612 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/144/12 Rady Gminy Lipno z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 613 2013-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XX/193/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 561 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/177/2012 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostycyn
2013 562 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.161.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r.
2013 563 2013-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/209/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 548 2013-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.160.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota
2013 549 2013-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia o nieważności uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012 r.
2013 539 2013-01-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 3 ust. 1 pkt 1-3, § 8, § 17 ust. 1 pkt 1-3, § 17 ust. 2 pkt 3-4, § 18 ust. 5, § 19 ust. 4, § 21 uchwały nr XXVI/268/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.
2013 520 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/101/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 519 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/146/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 522 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XXV/181/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie.
2013 521 2013-01-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIII/102/12 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2012 r.
2013 493 2013-01-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Drugim.
2013 382 2013-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2013r. o nieważności uchwały Nr XVI/94/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r.
2013 383 2013-01-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2013r. o nieważności uchwały Nr XVI/98/12 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 grudnia 2012 r
2013 359 2013-01-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2013r. stwierdzający nieważność § 6 ust. 5-7, § 6 ust. 12, § 15 pkt 8, dotyczącego odpadów budowlanych i rozbiórkowych w części dotyczącej domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych o brzmieniu: „Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu. Odbiór tego rodzaju odpadów nastąpi na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych i wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów”, § 21, § 25 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/219/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
2013 304 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/212/12 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 3 grudnia 2012 r.
2013 305 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 4/13 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie nieważności uchwały Nr XX/95/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo
2013 123 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
2013 124 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 10 ust. 2 pkt 1 i 2, § 10 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej Gniewkowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo.
2012 3779 2012-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2012 3780 2012-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/82/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3679 2012-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Gminy Brześć Kujawski
2012 3480 2012-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie stwietrdzenia nieważności uchwały nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre.
2012 3427 2012-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2012r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Nr 62/2012
2012 3428 2012-12-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie
2012 3281 2012-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXII/133/2012 Rady Miasta Kowala z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułów : „Honorowy Obywatel Miasta Kowal” i „Zasłużony dla Miasta Kowal”
2012 2754 2012-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 58/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2012 r. nr XXXI/126/2012 w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubiewo.
2012 2284 2012-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin w części dotyczącej § 7 ust. 1
2012 2251 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr 141/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 2252 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 31/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruszcz w 2012 r.
2012 2253 2012-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 32/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżewo w 2012 r.
2012 1806 2012-09-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/12 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 10 - 13 oraz § 3 ust. 2 tiret czwarte uchwały nr XX/112/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 1710 2012-08-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brudzawki
2012 1234 2012-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/72/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa.
2012 1194 2012-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Mrocza”
2012 1136 2012-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 23/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/194/12 Rady Miejskiej Mogilno z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminie Mogilno
2012 1109 2012-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/75/2012 Rady Gminy w Dąbrowie dotyczącej przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2012 r.
2012 1097 2012-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2012 r.
2012 1098 2012-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2012 r.
2012 984 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 14/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 14/2012 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
2012 985 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR 15/2012 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
2011 3289 2011-12-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/64/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie
2011 1506 2011-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.
2011 1466 2011-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 12/2011 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2011r. o stwierdzeniu w części nieważności uchwały VIII/88/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz
2010 2728 2010-12-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 34/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2010r. o nieważności uchwały nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r.
2010 2223 2010-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy w części dotyczącej § 2 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 3, 5, 6 (w części) i 7, § 5 ust. 1 i 2.
2010 1625 2010-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 777/10 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2010 r.
2010 587 2010-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/252/09 rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość
2010 160 2010-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 2009 r. w sprawie statutów sołectw
2010 133 2010-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 37/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2009r. stwierdzam nieważność w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/530/09 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Inowrocławia