Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 205

Słowa kluczowe: Regionalna Izba Obrachunkowa

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5550 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn.
2019 5551 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/67/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 5549 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie rozwoju sportu
2019 4516 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/52/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna.
2019 4384 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/47/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2019 1143 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2019 933 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2019 r.
2019 568 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/13/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 567 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków
2019 570 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 podjęta została z naruszeniem prawa.
2019 569 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin
2019 510 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/7/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/25/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 511 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/22/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 453 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
2019 452 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku została podjęta z naruszeniem prawa
2019 455 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2019 454 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/17/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
2019 193 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/81/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały NR II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki.
2018 6831 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/79/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/14/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6439 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Bartłomieja w Szembruku
2018 4221 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2018 4032 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy.
2018 3138 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/336/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 793 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/165/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia miesięcznej diety dla sołtysa
2018 794 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/154/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 795 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLV/155/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 617 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 618 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 619 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/351/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 4329 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXV/40/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/250/17 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2017 3263 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/32/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/256/2017 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 3264 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/31/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/194/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”.
2017 3273 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XX/33/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/122/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bądkowo.
2017 3262 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVII/299/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania dotacji celowej w 2017 roku dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2017 3123 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/28/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/137/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 3124 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/206/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2017 2271 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/24/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/151/17 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radziejów.
2017 2272 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XII/25/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/134/2017 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno
2017 1952 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały Nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017, poz. 951).
2017 1092 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/17/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. Uchwała Nr VII/17/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/584/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 1093 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/18/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. Uchwała Nr VII/18/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/10/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza.
2017 1068 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/16/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.
2017 918 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/15/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobraniai wykorzystywania dotacji.
2017 933 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr V/9/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/584/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2017 934 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr V/10/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza.
2017 697 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr III/3/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/81/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 695 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr II/2/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/144/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2017 699 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/7/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/129/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 247 ).
2017 698 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego.
2017 400 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXI/66/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XXVII/242/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w ​Mroczy ​z ​dnia ​30 ​listopada ​2016 ​r. w ​sprawie ​określenia ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych ​i ​zwolnień ​w ​tym ​podatku.
2017 399 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXI/65/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w części ​uchwały ​Nr ​XXV/180/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w Więcborku ​z dnia ​23 ​listopada ​2016 r. ​w sprawie ​określenia ​wysokości ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych.
2017 396 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr I/1/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2017r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​uchwały ​nr ​XXVII/297/2016 ​Rady ​Miejskiej ​w ​Żninie ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​trybu ​udzielania ​i ​rozliczania ​dotacji ​dla ​przedszkoli, ​innych ​form ​wychowania ​przedszkolnego, ​szkół ​i ​placówek ​oświatowych ​prowadzonych ​na ​terenie ​Gminy ​Żnin ​przez ​inne ​niż ​Gmina ​Żnin ​osoby ​prawne ​i ​osoby ​fizyczne ​oraz ​trybu ​i ​zakresu ​kontroli ​prawidłowości ​ich ​wykorzystywania.
2017 404 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/70/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XVIII/186/2016 ​Rady ​GminyDobrcz ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​określenia ​rocznych ​stawek ​podatku ​od ​środków ​transportowych.
2017 403 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/69/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​Uchwały ​Nr ​XVIII/184/2016 ​Rady ​Gminy ​Dobrcz ​z ​dnia ​9 ​grudnia ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​zwolnień ​w ​podatku ​od ​nieruchomości. ​
2017 402 2017-01-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXXII/67/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016r. w ​sprawie ​stwierdzenia ​nieważności ​w ​części ​uchwały ​nr ​XXVI/132/2016 ​z ​dnia ​25 ​listopada ​2016 ​r. ​w ​sprawie ​wysokości ​stawek ​opłat ​za ​zajęcie ​pasa ​drogowego ​dróg, ​których ​zarządcą ​jest ​Zarząd ​Powiatu ​w ​Sępólnie ​Krajeńskim
2016 3189 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXI/50/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/285/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2016 3190 2016-09-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XXI/49/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/102/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Bartniczka na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 2931 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVIII/44/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomocą publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016, poz. 2379).
2016 2930 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVIII/43/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Górzno (Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2016, poz. 2199).
2016 2929 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVII/41/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/94/16 Rady Gminy Koneck z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck.
2016 2935 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XX/48/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2016 2933 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XIX/47/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2016 2932 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XIX/46/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 2351 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/28/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 129/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielonej Gminnej Spółce Wodnej w Świeciu z budżetu Gminy Świecie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 1327).
2016 2350 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/27/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/83/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom poz. 1290).
2016 2349 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/25/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1136).
2016 2354 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/35/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 125/XVIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego.
2016 2353 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/34/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/137/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej o charakterze de minimis (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 590).
2016 2352 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/29/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/159/2016 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Nakielskiego.
2016 1120 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2016 1119 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 1121 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/48/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 1123 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr I/3/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/63/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2016 1122 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/49/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym podatku.
2016 1118 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 1114 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały VIII/47/15 Rady Gminy Osie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Osie w ramach pomocy de minimis.
2016 1113 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/247/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2015 r. w sprawie podejmowania przez Prezydenta działań związanych z utwardzeniem osiedlowych dróg gruntowych.
2016 1115 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 1117 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/41/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 1116 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/42/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 1124 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/5/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/79/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1132 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 315).
2016 1131 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 160).
2016 1133 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 21).
2016 1135 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/20/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 124/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 481).
2016 1134 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/81/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne i prawne inne niż powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom poz. 566).
2016 1130 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/14/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 158).
2016 1126 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/7/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/74/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1125 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 1127 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/8/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/85/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2016 1129 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr III/13/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miasta Chełmży przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 172).
2016 1128 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr II/9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/90/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
2015 4605 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/31/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały IX/64/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 4606 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/32/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2015 4604 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/30/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 68/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2015 4602 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/27/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4603 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4610 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/36/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/58/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomocą publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 4611 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/37/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 4609 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/97/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Mogilno niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia.
2015 4607 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 4608 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/34/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2015 4601 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/26/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VI/49/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2015 1332 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 5/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/19/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 1333 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III.21.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 1334 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 12/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/40/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1329 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 2/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/16/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2015 1330 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 3/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2015 1331 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 4/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/18/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
2015 1335 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 13/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/21/15 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 1339 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr IX/25/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 39/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1340 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/379/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Tuchola na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2015 1341 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVI.292.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 1336 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/20/2015 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1337 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 15/VI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/246/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 3849).
2015 1338 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2015 1328 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr 1/I/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II/15/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 1729 2014-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku oraz nadania jej statutu.
2014 1682 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/292/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2014 1683 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/334/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwały zmieniającej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2014 1684 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/24/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XL/358/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2014 801 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre.
2014 800 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/246/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 803 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
2014 802 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2013 4207 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/57/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XL/323/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa i poboru tej opłaty.
2013 4208 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/62/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2013 4209 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/63/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4130 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/54/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/245/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 4131 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/282/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2013 4132 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/59/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Dobre z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej, przez właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobre.
2013 3031 2013-10-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/225/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2013 2709 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/48/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2710 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/49/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców/właścicieli nieruchomości w Gminie Płużnica.
2013 2707 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/43/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2013 2708 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX/44/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/261/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Barcin.
2013 2713 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/52/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/211/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno.
2013 2714 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/217/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 2711 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XX/50/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Lniano z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 2712 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/51/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podjęta została z naruszeniem prawa.
2013 2543 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/165/2013 Rady Gminy Fabianki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Fabianki.
2013 2544 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XIV/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2013 2545 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIV/33/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr RGK.0007.48.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
2013 2511 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2013 2512 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr X/27/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 2510 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
2013 2508 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2509 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXVIII/256/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 2516 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr XVIII/240/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dobrcz.
2013 2517 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Łubianka z dnia 29 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 2515 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/36/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIV/218/13 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 2513 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr X/28/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2514 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XIV/34/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/224/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2012 1632 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIII/37/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/163/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.
2012 1633 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/38/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/160/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie: Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 308 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/54/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 309 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2012 r.
2012 306 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/52/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r.
2012 307 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/53/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2011r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI/96/11 Rady Miasta Rypina z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 315 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-68/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta na rok podatkowy 2012.
2012 321 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-71/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2012 322 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz wzorów formularzy podatkowych.
2012 317 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-69/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 319 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV-70/2011 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Nieszawa, na rok podatkowy 2012.
2011 2453 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/55/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu świeckiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 2452 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVII/45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/41/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2011 2455 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI/51/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/70/11 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie gminy Cekcyn oraz sposobu jej poboru
2011 2454 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/48/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/47/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 936 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 935 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/17/2011 Rady Miasta Kowala z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 938 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011r. w spriwe stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/125/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2011 937 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2011-2021
2011 666 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/7/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. wskazania, że uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dobrcz podjęta została z naruszeniem prawa.
2011 665 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.
2011 667 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania, że uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2011-2021 podjęta została z naruszeniem prawa
2011 669 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na 2011 r.
2011 668 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011r. stwierdzenia nieważności uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2962 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2963 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/60/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
2010 2964 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/61/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/403/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 r.
2010 2959 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/56/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/312/10 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2960 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/57/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LIII/546/10 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 2961 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/58/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LIII/547/10 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 2968 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 2969 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 2970 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/68/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LI/341/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2011 roku.
2010 2965 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/62/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 352/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 2966 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatkuod nieruchomości.
2010 2967 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr XXXV/247/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Fabianki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1819 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/263/2010 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 389 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Białe Błota na 2010 r. oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu
2010 269 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr 12/Dp/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Dobrcz na 2010 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.
2010 93 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr 19/Dp/2009 Rady Gminy Śliwice z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Śliwice na 2010 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu.
2010 58 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/47/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/177/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.
2010 57 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/46/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/237/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2010 56 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/45/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/206/09 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym oraz uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Gminy w Choceniu z dnia 30 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu ulg w podatku rolnym.
2010 61 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/50/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/177/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno w 2010 roku.
2010 60 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/49/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
2010 59 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/48/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/263/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.
2009 2633 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr 2/Dp/2009 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Osielsko na 2010 r. oraz o załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozie kwoty długu.
2009 1569 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XVII/30/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr L/753/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Bydgoszczy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2009 159 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 5/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 1 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Białe Błota na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 162 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 15/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Osielsko z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Osielsko na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 86 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 1/Dp/2008 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 grudnia 2008r. nr 1/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu
2009 62 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 17/Dp/2008 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO Nr 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrcz na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu