Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1056

Słowa kluczowe: porozumienia

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6029 2019-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ciechocinek przez Powiat Aleksandrowski zadania publicznego w zakresie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski - odbywającego się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku w roku szkolnym 2019/2020.
2019 5740 2019-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 21 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zawarte pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą miasto Golub-Dobrzyń
2019 5504 2019-10-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2019 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2019 r. w sprawie współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin, zawarte pomiędzy gminą Żnin a gminą Gąsawa
2019 5511 2019-10-21 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5393 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Toruń – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5392 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5391 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Cierpiszewo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5396 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5395 2019-10-09 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. do porozumienia z dnia 17 września 2015 r. zawarty pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5394 2019-10-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Żołędowo – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2019 5310 2019-10-07 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do porozumienia, zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gmina Białe Błota
2019 5282 2019-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 1 października 2019 r. (SSO.onp.6510.8.4.2019) zawarte w Warszawie, pomiędzy:
2019 5283 2019-10-04 Porozumienie Porozumienie nr SSO.onp.6510.8.3.2019 Starosty Mogileńskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zawarte pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2019 4976 2019-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2019 4794 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w miejscowości Macikowo
2019 4795 2019-09-09 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2125 C w związku z planowaną przebudową skrzyżowania
2019 4269 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań w zakresie wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4270 2019-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarte w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 17 lipca 2019 r. pomiędzy:
2019 4254 2019-07-30 Porozumienie Porozumienie nr 111/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2019 4046 2019-07-11 ANEKS Aneks nr 1 Starosty Mogileńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Strzelnie ul. Parkowa 10 zawartego w Mogilnie w dniu 23 czerwca 2003 r., zawarty pomiędzy powiatem mogileńskim a gminą Strzelno
2019 4047 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”
2019 3972 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. i prowadzenie przez Powiat szkoły muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
2019 3739 2019-07-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zawarte pomiędzy powiatem bydgoskim a miastem Zielona Góra
2019 3740 2019-07-02 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r.na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się znajdujących się na terenie jego działania, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2019 3657 2019-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 155/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Inowrocławskiego
2019 3658 2019-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego
2019 3450 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 3451 2019-06-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu na terenie miasta Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2019 3452 2019-06-17 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 maja 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Metodycznego Nauczycieli w Grudziądzu
2019 3423 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr 23/180/19 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2019 3403 2019-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
2019 2822 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 3.2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów z Gminą Radziejów w zakresie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 Bieganowo – Radziejów”
2019 2794 2019-05-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Włocławek w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku
2019 2652 2019-04-30 ANEKS Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 15 marca 2019 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2019 2354 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenie warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno w latach 2019 – 2020, w tym przygotowania przeprawy, realizacji przeprawy, remontów posezonowych i zabezpieczenia promu na zimę, zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w imieniu i na rzecz, którego działają: Lidia Zwierzchowska – Starosta Aleksandrowski, Adam Potaczek – Wicestarosta Aleksandrowski, przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu, a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Emilii Kejna – z upoważnienia Skarbnika Miasta Nieszawa.
2019 2156 2019-04-05 ANEKS Aneks nr 1/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2019 r. zawarty pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka
2019 2008 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie nr 4 Powiatu Tucholskiego z dnia 26 marca 2019 r. Powiatu Tucholskiego w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2019 1773 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 1766 2019-03-28 ANEKS Aneks Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr IB-I-T.041.19.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., zawarty pomiędzy:
2019 1728 2019-03-27 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia
2019 1731 2019-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 36/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Inowrocławski Miastu Inowrocław zarządzania strefą płatnego parkowania w centrum Miasta
2019 1708 2019-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
2019 1659 2019-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 3 Powiatu Tucholskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań zarządcy drogi powiatowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa na czas realizacji inwestycji obejmującej przebudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej
2019 1618 2019-03-21 ANEKS Aneks nr 2 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń,
2019 1453 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 2 Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą
2019 1272 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2019 1273 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 1177 2019-02-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną we Włocławku
2019 1127 2019-02-26 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz
2019 1134 2019-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1.2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2019 1026 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2019 1027 2019-02-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2019 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2019 1020 2019-02-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2019 997 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie nr 1.2018 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2019 940 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1286C Morsk – Świecie - Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zawarte pomiędzy zarządem powiatu świeckiego a Burmistrzem Świecia
2019 941 2019-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Rady miasta Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Janikowo realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Inowrocław w zakresie pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług mieszkańcom Gminy Miasta Inowrocław przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
2019 584 2019-01-29 ANEKS Aneks nr 2 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w dniu 18 pażdziernika 2018 roku w Toruniu pomiędzy:
2019 585 2019-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Powierzenia zadań zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 535 2019-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2019 r.
2019 551 2019-01-25 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2019 474 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 5/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 473 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 4/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 475 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2019 480 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zadania w zakresie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” – I etap.
2019 476 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmujacym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych majacych znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się.
2019 309 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno
2018 6900 2018-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2018 6697 2018-12-21 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 31 sierpnia 2018 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w Toruniu pomiędzy:
2018 6658 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 24 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 6417 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 11 września 2018 r. zawarte w dniu 11 września 2018 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Unisław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6028 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020",zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jeżewo
2018 5808 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich, zawarte pomiędzy gminą Brodnica a gminą Miasta Brodnica
2018 5761 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 5652 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą
2018 5332 2018-10-23 ANEKS Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 14 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2018 5291 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 5292 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.8.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 5293 2018-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 października 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 5240 2018-10-18 ANEKS Aneks nr 3/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 5241 2018-10-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Inowrocław z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Inowrocław wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na trasie od ul. Św. Ducha przez Jacewo do ul. Jacewskiej poza granicami Miasta Inowrocławia, zawarte na podstawie uchwały nr XLL/504/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej oraz uchwały nr XLVIII/383/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu komunikacji miejskiej
2018 5242 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatu rypińskiego
2018 5022 2018-10-05 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.19.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Brodnica w sprawie zadania polegającego na budowie zatoki autobusowej prawostronnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544
2018 4991 2018-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1292C Wyrwa – Polski Konopat – Drozdowo na odcinku od km 1+900 do km 2+900 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2018 4992 2018-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4809 2018-09-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16 maja 2018 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2018 4788 2018-09-24 ANEKS Aneks nr 2/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 4787 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska na odcinku od km 0+000 do km 3+100 i od km 4+300 do km 9+800 o łącznej dług. 8,6 km oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska od km 3+300 do km 4+600 o dług. 1,3 km
2018 4790 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej nr 1508 C Niemcz – Jarużyn na odcinku od km 1+965 do km 2+061 (do granicy pasa drogowego drogi gminnej – ul. Jana Pawła II), dług. 0,096 km
2018 4789 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz na odcinku od km 3+230 do km 9+630, dług. 6,4 km
2018 4615 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 4616 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4617 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4559 2018-09-13 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 4358 2018-09-05 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Chełmno, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem miasta Chełmno
2018 4205 2018-08-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy powiatem tucholskim a gminą Tuchola
2018 4157 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko
2018 4158 2018-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Dobrcz z Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dobrcz
2018 4159 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 27 maja 2016 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2018 4143 2018-08-17 Porozumienie Porozumienie nr IB-II.041.120.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
2018 3987 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.142.2017 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika wraz z zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno
2018 3988 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.4.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 554 relacji Orzechowo – Kikół
2018 3989 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.77.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji Pakość - Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km pomiędzy
2018 3894 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 313/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3895 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 315/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy"
2018 3861 2018-07-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2018 r. zawarte w dniu 29 czerwca 2018 roku, pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2018 3432 2018-06-29 ANEKS Aneks nr 1/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 3225 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji powierzonego gminie przez powiat, zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” - I etap, zawarte pomiędzy gminą Golub-Dobrzyń a powiatem golubsko-dobrzyńskim
2018 3192 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Warlubie zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Świecki Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Warlubiu
2018 3155 2018-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 26 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Starostą Tucholskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Tuchola w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2018 3125 2018-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2018 3126 2018-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki
2018 2815 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Toruń w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2830 2018-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. zawarte w dniu 27 grudnia 2017r. pomiędzy GMINĄ MIASTA TORUŃ, GMINĄ LUBICZ i GMINĄ OBROWO w sprawie powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz oraz Gminy Obrowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie gmin Lubicz i Obrowo.
2018 2790 2018-05-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2798 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Zławieś Wielka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2799 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gmina Miasta Toruń a Gmina Lubicz w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz
2018 2777 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chedecz
2018 2757 2018-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2744 2018-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2018 2721 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2713 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr Nr Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w imieniu i na rzecz, którego działają: Dariusz Wochna – Starosta Aleksandrowski, Wojciech Marjański – Wicestarosta Aleksandrowski, przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu, a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej – Skarbnika Miasta.
2018 2555 2018-05-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2551 2018-05-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2018 2495 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kijewo Królewskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2448 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Białe Błota
2018 2447 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Cekcyn
2018 2449 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koneck w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2451 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Inowrocław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2450 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Brodnica
2018 2424 2018-04-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2018 2263 2018-04-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka
2018 2253 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dębowa Łąka
2018 2227 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bukowiec
2018 2226 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeziora Wielkie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2228 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2230 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogóźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2229 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Ciechocinek
2018 2204 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Rypin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2205 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmno
2018 2179 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowniki
2018 2180 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbiczno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2178 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2176 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2177 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2184 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2185 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chrostkowo
2018 2183 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmża
2018 2181 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łasin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2182 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2149 2018-04-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2152 2018-04-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Bliskiej
2018 1962 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2018 1965 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1719 2018-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1642 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1641 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2018 1644 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1643 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1532 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1531 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lisewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1533 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1535 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1534 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1421 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1345 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Wąbrzeźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1354 2018-03-16 ANEKS Aneks nr 4 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lutego 2018 r. do Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 28 maja 1998 r., sporządzony dnia 27 lutego 2018 r. pomiędzy: 1.Gminą Miasta Lipna reprezentowaną przez Pawła Banasika, z siedzibą w Lipnie przy Placu Dekerta 8, zwaną w dalszej części Miasta Lipno, a 2.Gminą Lipno reprezentowaną przez Andrzeja Piotra Szychulskiego – Wójta Gminy Lipno z siedzibą w Lipnie przy ul. Mickiewicza, w dalszej części Gminą Lipna
2018 1336 2018-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubraniec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1308 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1309 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Chełmińska
2018 1305 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1306 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Stolno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1283 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiedzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin
2018 1284 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1272 2018-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Papowo Biskupie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1242 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1207 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1206 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1208 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobre
2018 1210 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1209 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1172 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2018 1173 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr EK-I.041.2.2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie dokształcania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest Województwo, młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych
2018 1124 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmno
2018 1123 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1125 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Wielka Nieszawka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1129 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 1126 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2018 1067 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1066 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1069 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1068 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 994 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lniano w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 995 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 996 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Górzno
2018 991 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Inowrocław
2018 992 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Solec Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 993 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Warlubie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1000 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Ryńsk w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1001 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nieszawa w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1002 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Grudziądz
2018 997 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 998 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Piotrków Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 999 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 969 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 970 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 971 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowe w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 968 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 965 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Śliwice w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 966 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dragacz
2018 967 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tuchola w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 972 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Tłuchowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 977 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gruta
2018 978 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 979 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 976 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 973 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jabłonowo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 974 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmża
2018 975 2018-02-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Świecie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 921 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa
2018 920 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świekatowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 923 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 922 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gostycyn
2018 917 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 916 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2018 919 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Drzycim
2018 918 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 929 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 928 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Skrwilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 931 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Książki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 930 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowo
2018 925 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2018 924 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Boniewo
2018 927 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Topólka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 926 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 890 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Biskupia
2018 889 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Aleksandrów Kujawski
2018 891 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Choceń
2018 893 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Powiatu Tucholskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2018 892 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Czernikowo
2018 636 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 3/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 listopada 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 637 2018-02-05 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 2014r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych
2018 542 2018-01-31 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2018 543 2018-01-31 ANEKS Aneks nr 4/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 479 2018-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno
2018 396 2018-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.14.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Gruta
2018 370 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2018 r.
2018 381 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sicienko wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
2018 367 2018-01-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2017 Wójta Gminy Kikół z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Bobrowniki z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Bobrowniki.
2018 321 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 195 2018-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Nakło w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2018 98 2018-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Koronowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy miasto Bydgoszcz a gminą Koronowo
2017 4724 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2017 4723 2017-12-04 ANEKS Aneks nr 1/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 26.09.2017 r. pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim i Miastem Bydgoszcz, w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”
2017 4725 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” , zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem tucholskim
2017 4727 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Cekcyn
2017 4726 2017-12-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gniewkowo
2017 4383 2017-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą
2017 4346 2017-11-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Koronowo przez Gminę Sicienko zadania publicznego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, zawarte pomiędzy gminą Sicienko a gminą Koronowo
2017 4148 2017-11-02 ANEKS Aneks nr 2/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 4003 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 11 października 2017 r. w sprawie przejęcia wykonywania wszystkich funkcji zarządcy drogi o numerze 1242C Drzycim-Sulnówko-Świecie od km 10+780 do km 12+700 do końca roku 2022
2017 4004 2017-10-20 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.4.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 4005 2017-10-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3892 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 3891 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3893 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3896 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2017 3894 2017-10-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2017 3238 2017-08-24 Porozumienie Porozumienie nr . Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Miasta Brodnicy zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Brodnicki Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Brodnicy
2017 3194 2017-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 4/UMWP/DIF/2017 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2017 3195 2017-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 7/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 3182 2017-08-16 Porozumienie Porozumienie nr ES/4040/5/1/2017 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 1 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, Nr NIP 888-311-57-91, Nr REGON 910866778, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Włocławku, w imieniu którego działają
2017 3037 2017-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Łysomice, a Gminą Miasta Toruń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2017 2991 2017-07-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Kikół części zadania zleconego z administracji rządowej Gminy Powierzającej zadanie w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte pomiędzy gminą Kikół a gminą Zbójno
2017 2979 2017-07-13 ANEKS Aneks nr 1/17 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 lipca 2017 r. do porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2016 r., pomiędzy Gminą Chrostkowo a Gminą Miasta Lipna, w sprawie dowozu dzieci (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017r. Poz.1053)
2017 2879 2017-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie kierowania na pobyt dzienny zaburzonych psychicznie mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,
2017 2843 2017-07-06 ANEKS Aneks nr 1/2017 Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia 2016r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 2607 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EK.4321.1/1/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Czernikowo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum w Czernikowie
2017 2608 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EK.4321.1/2/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Czernikowo publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Branżowej Szkoły I stopnia w Czernikowie
2017 2504 2017-06-09 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 C Radziki Duże-Osiek-Dzierżno na odcinku około 270 m w miejscowości Radziki Duże, gm. Wąpielsk - budowa chodnika przy w/w drodze
2017 2410 2017-06-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Kikół z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Chrostkowo z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez powierzenia przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Chrostkowo
2017 2322 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr SSO.onp.6510.1.-11/17 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie, zawarte pomiędzy powiatem sępoleńskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017 2161 2017-05-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Kruszwicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kruszwica realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Inowrocław w zakresie pomocy społecznej polegającej na świadczeniu usług mieszkance Miasta Inowrocławia pani Monice Wojdylak zam. w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 17/7 przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy
2017 1966 2017-04-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1752 2017-04-10 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych, zawarte pomiędzy powiatem świeckim a powiatem bydgoskim
2017 1546 2017-04-07 Porozumienie Porozumienie nr 2.2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Włocławku sporządzenia opinii projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radziejów na lata 2016-2022”, zawarte pomiędzy gminą Włocławek a gminą miastem Radziejów
2017 1458 2017-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 1.2017 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2017 1342 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1343 2017-03-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2017 1126 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 1070 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Lipno
2017 1071 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Bobrowniki z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez środowiskowy Dom Samopomocy ,,Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Bobrowniki zawarte pomiędzy:
2017 1073 2017-03-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno.
2017 1053 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia transportu dziecka zamieszkałego na terenie Miasta ze wskazanego miejsca do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek oraz ustalenia zasad rozliczeń finansowych z tym związanych
2017 1057 2017-03-09 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1285C Dworzysko – Topolno na odcinku od km 0+000 do km 4+500 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2017 910 2017-03-01 ANEKS Aneks nr 3 Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 października 2016 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2017 858 2017-02-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznejw Tucholi
2017 805 2017-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2017 753 2017-02-17 ANEKS Aneks nr 1/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. do porozumienia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2017 734 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Grudziądz zawarte w dniu 1 lutego 2017 r. pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, zwanym dalej „Naczelnikiem” i Wójtem Gminy Grudziądz, zwanym dalej „Wójtem”, w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej „opłatami”.
2017 735 2017-02-16 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2017 693 2017-02-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli
2017 692 2017-02-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2017 650 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2017 651 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 5/2017 Gminy Miasto Włocławek z dnia 5 stycznia 2017 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksnadrowskiego
2017 587 2017-02-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2017 419 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2017 r.
2017 428 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.115.2016 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2017r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarte w dniu 28 grudnia 2016 roku w Toruniu pomiędzy:
2017 262 2017-01-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 214 2017-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Gminy Miasto Włocławek z dnia 26 września 2016r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowegow Zielonej Górze
2016 4828 2016-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.11.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 4830 2016-12-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łubianka pełnienia zadania organizatora w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami
2016 4608 2016-12-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie przekazania w zarząd drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Rogowo – działka nr 136 obręb Cegielnia celem realizacji inwestycji pn.: „PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM”.
2016 4459 2016-12-05 ANEKS Aneks nr 2 Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 lipca 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2016 4220 2016-11-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipna z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Miasta Lipna,
2016 4029 2016-11-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 15 marca 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Czernikowo z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Gminę Czernikowo
2016 3969 2016-11-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. w sprawie realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”
2016 4007 2016-11-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Miasta i Gminy Skępe z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto i Gminę Skępe
2016 3965 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 . z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia przez powiat na rzecz gminy zadania publicznego, zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Brodnickiego, a gminą Miasta Brodnicy
2016 3911 2016-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Starosty Brodnickiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie prowadzenie zadania polegającego na obsłudze prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie prowadzenia przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zadania polegającego na obsłudze baz danych ewidencji gruntów i budynków
2016 3752 2016-11-03 ANEKS Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016r. do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r.
2016 3634 2016-10-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Torunia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę.
2016 3540 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a powiatem grudziądzkim
2016 3541 2016-10-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2016 Prezydenta Miasta Grudziądz z dnia 5 października 2016r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zawarte pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a gminą Grudziądz
2016 3460 2016-10-12 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2016r. w sprawie użyczenia Wojewodzie pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej budynku „C” Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, które zostały zaadaptowane na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego zwanego dalej „Centrum” i Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, zwanej dalej „OST 112” oraz zabezpieczenia warunków do bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej i urządzeń przygotowanych na potrzeby Centrum, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 3351 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 16 września 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Łubianka pełnienia zadania organizatora w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami
2016 3348 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3349 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3350 2016-10-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 8 września 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3200 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2016 3201 2016-09-20 Porozumienie Porozumienie nr SG.0310.1.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2016r. w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu
2016 3188 2016-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3141 2016-09-15 ANEKS Aneks Prezydenta Miasta Bydgoszczy do trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 maja 2016r. pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2016 3142 2016-09-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz, gminą Osielsko oraz gminą Dobrcz
2016 3108 2016-09-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Brześć Kujawski
2016 3101 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3103 2016-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2016 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2016 3066 2016-09-08 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 22 lipca 2016r. dotyczące przekazania w zarząd części drogi powiatowej nr 2355 C oraz współfinansowania zadania pn.:”Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim
2016 2712 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie nawiązania współpracy przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Dabrowa Chełmińska w zakresie wykonywania zadań z zakresu użyteczności publicznej odnoszących się do zaopatrywania mieszkańców oraz podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, przy wsparciu technicznym i infrastrukturalnym Miasta Bydgoszcz i spółki MWiK
2016 2149 2016-06-27 Porozumienie Porozumienie nr XVIII/94/2016 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie utworzenia i utrzymywania systemu informacji danych przestrzennych
2016 2035 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego,
2016 1803 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2016 1786 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim – zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Różanna – zwanym dalej „Nadleśniczym”.
2016 1757 2016-05-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Toruń z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia realizacji całości zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń, a powiatem toruńskim
2016 1663 2016-05-10 ANEKS Aneks nr 1/2016 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przęjecia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2016 1425 2016-04-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr z 24 lutego 2016 r. Wójta Gminy Brodnica w sprawie powierzenia Gminie Miasta Brodnicy, przez Gminę Brodnica do realizacji w terminie do 30 czerwca 2016 roku, zadania własnego Gminy Brodnica w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami na terenie Karbowa
2016 1426 2016-04-18 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2016 946 2016-03-18 ANEKS Aneks nr 1/2015 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przejęcia przez miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Sicienko, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Sicienko
2016 947 2016-03-18 ANEKS Aneks nr 6/2016 Starosty Nakielskiego z dnia 4 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego
2016 895 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 2/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 896 2016-03-15 ANEKS Aneks nr 3/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 897 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia przez poowiat bydgoski - ziemski miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2016 884 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi w województwie kujawsko-pomorskim
2016 846 2016-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2016 847 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Toruń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia gminie Miasta Toruń części zadań gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz, zawarte pomiędzy gminą Miasto Toruń a gminą Lubicz
2016 649 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 648 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 647 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 29.10.2015r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 652 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie powierzenia Nadleśniczemu prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną, z wyłączeniem możliwości wydawania decyzji administracyjnych, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawarte pomiędzy Starostą Bydgoskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bydgoszcz
2016 651 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 05.11.2015 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 650 2016-02-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Włocławski zawarte w dniu 05.11.2015 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2015 – 2016’’, pomiędzy:
2016 633 2016-02-17 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2016 501 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rypinie oraz udzielania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a powiatem rypińskim
2016 440 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednicywem Miejskiej Biblioteki Publicznej Publicznej w Tucholi
2016 356 2016-01-22 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zawarte w dniu 30.11.2015 r. w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika rzy drodze powiatowej Nr 2127C Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin
2016 357 2016-01-22 ANEKS Aneks nr 1/2015 Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 września 2015r. do porozumienia zawartego dnia 19 grudnia 2015r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2016 358 2016-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 1.2016 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2016 287 2016-01-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Toruńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Toruńskim w 2016 r.
2016 266 2016-01-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz
2016 49 2016-01-05 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Gminie Wąbrzeźno do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS
2015 4678 2015-12-23 ANEKS Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 września 2015r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej
2015 4615 2015-12-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zawarte pomiędzy gminą Wąbrzeźno a gminą Płużnica
2015 4252 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.13.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 3478 2015-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Gminy Miasto Włocławek z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 3178 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 12 października 2015r. w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie
2015 3150 2015-10-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Ciechocin pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2121C relacji Ciechocin – Świętosław w km 0 + 215 do 0 + 355 po stronie lewej”.
2015 3137 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 25 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
2015 3115 2015-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Województwa Pomorskiego
2015 3116 2015-10-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 września 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2967 2015-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 września 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Warlubie prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krusze - etap I o długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym: Krusze dz. nr 72/1, 87/2, 89 i części drogi gminnej o dł. 0,123 km położonej w miejscowości Fletnowo, gmina Dragacz, w obrębie geodezyjnym Fletnowo dz. nr 6”
2015 2970 2015-10-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 września 2015r. w sprawie powierzenia gminie-miasto Grudziądz przez Gminę Grudziądz wykonywania zadania w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 2899 2015-09-29 Porozumienie Porozumienie nr 9/UM/DIF/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania przez Województwo Pomorskie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim
2015 2818 2015-09-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie na odcinku od km 15+620 do km 15+920 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2015 2790 2015-09-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2729 2015-09-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem i gminą Radzyń Chełmiński a gminą-miasto Grudziądz
2015 2702 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2703 2015-09-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2015 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2015 2536 2015-08-20 ANEKS Aneks nr 1 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. Do porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r., zawarte pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Gminą Golub-Dobrzyń, Gminą Ciechocin, Gminą Radomin, Gminą Zbójno
2015 2485 2015-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, wykonywanych w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka
2015 2466 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie . z dnia 29 maja 2015r. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - USŁUGI W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w sprawie wzajemnego udostępniania danych i usług przestrzennych
2015 2421 2015-07-28 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 13 marca 2015r. do Porozumienia z dnia 26.01.2015 r. w sprawie powierzenia gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 2368 2015-07-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2015 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lniano częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zawarte pomiędzy gminą Cekcyn a gminą Lniano
2015 2333 2015-07-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2015 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Lniano częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 2187 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2188 2015-07-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”.
2015 2089 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 1947 2015-06-24 Porozumienie Porozumienie nr OR.33.20.2015 Starosty Świeckiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie wykonania części zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego
2015 1877 2015-06-12 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.6.2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przekazania Gminie Barcin do realizacji zadania własnego Powiatu Żnińskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie
2015 1667 2015-05-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2015 1600 2015-05-08 ANEKS Aneks nr 5/2015 Starosty Nakielskiego z dnia 12 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle nad Notecią zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego, zawarte pomiędzy zarządem powiatu nakielskiego a Burmistrzem miasta i gminy Nakło nad Notecią
2015 1493 2015-05-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. 1. Dariusz Wochna - Starosta Aleksandrowski 2. Wojciech Marjański - Wicestarosta Aleksandrowski przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego – Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej – Skarbnika Miasta treści następującej:
2015 1296 2015-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015 1297 2015-04-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 272.1.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Mrocza polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2015 812 2015-03-16 ANEKS Aneks nr 2/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 listopada 2014r. do porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2013r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2015 784 2015-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2014r. Powiat Bydgoski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadania publicznego w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania
2015 785 2015-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim
2015 593 2015-03-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mogileńskiego z dnia 14 lipca 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego, zawarte pomiędzy gminą Mogilno, gminą Strzelno, gminą Jeziora Wieliie, gminą Dąbrowa, powiatem mogileńskim
2015 471 2015-02-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2015 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem oświaty
2015 337 2015-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2015 338 2015-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 1.2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2015 58 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2015 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim
2014 3945 2014-12-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.10.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 października 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 3572 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2014 3573 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 15 października 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego zawarte w dniu 15 października 2014 r. w Tucholi
2014 3535 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo
2014 3534 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gostycyn
2014 3533 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janowiec Wielkopolski.
2014 3538 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Śliwice
2014 3537 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiądzy Wojewodą Kujasko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn
2014 3536 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą KUjawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2014 3529 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo
2014 3528 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pakość
2014 3527 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3532 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2014 3531 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bukowiec
2014 3530 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennychzawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Złotniki Kujawskie
2014 3547 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin
2014 3546 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osielsko
2014 3545 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kruszwica
2014 3550 2014-11-28 ANEKS Aneks nr 2 a Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia z dnia 21 września 2009 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury komunikacyjnej
2014 3549 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie
2014 3548 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a gminą Choceń
2014 3541 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Solec Kujawski
2014 3540 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki
2014 3539 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa Chełmińska
2014 3544 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kcynia
2014 3543 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo
2014 3542 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz
2014 3497 2014-11-25 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Osielsko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3410 2014-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Brodnickiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego zawarte pomiędzy powiatem brodnickim, miestem Brodnica, miastem i gminą Jabłonowo Pomorskie, miasto i gminą Górzno, gminą Bartniczka, gminą Bobrowo, gminą Brodnica,gminą Brzozie, gminą Osiek, gminą Świedziebnia, gminą Zbiczno
2014 3413 2014-11-20 ANEKS Aneks nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2014r. do Porozumienia nr 10/UMWP/DIF/2014 zawartego w dniu 3 czerwca 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Województwem Pomorskim w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2014 3367 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 stycznia 2014r. do porozumienia dotyczącego wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych zawartego w dniu 22 listopada 2013r. pomiędzy Zarządem Powiatu Bydgoskiego reprezentowanym przez Starostę Wojciecha Porzycha i Wicestarostę Zbigniewa Łuczaka przy kontrasygnacie Skarbnika - Grażyny Czepanko, a Wójtem Gminy Osielsko Wojciechem Sypniewskim.
2014 3366 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3365 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Osielsko zimowego utrzymania dróg powiatowych
2014 3368 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Sicienko przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3371 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Wójta Gminy Osielsko z dnia 29 września 2014r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 15 kwietnia 2014r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko
2014 3370 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Powiatu Bydgoskiego.
2014 3369 2014-11-18 ANEKS Aneks nr 1/2014 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 października 2014r. do porozumienia zawartego dnia 27 grudnia 2013r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 3316 2014-11-17 Porozumienie Porozumienie Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 października 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
2014 3278 2014-11-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Nakielskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Nakielskiego zawarte w dniu 16 września 2014 r.
2014 3226 2014-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 27 grudnia 2013r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2014 3227 2014-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych
2014 3125 2014-11-07 ANEKS Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Solec Kujawski przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 3056 2014-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Rypina z dnia 19 września 2014r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miasta Rypin inwestycji polegającej na rozszerzeniu istniejącego cmentarza komunalnego w Starorypinie Prywatnym, zawarte pomiędzy gminą miastem Rypin a gminą Rypin.
2014 2969 2014-10-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Włocławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego, zawarte pomiędzy gminą Baruchowo,, gminą Boniewo, miastem i gminą Chodecz, gminą Izbica Kujawska, miastem i gminą Lubień Kujawski, miastem i gminą Lubraniec, powiatem włocławskim
2014 2948 2014-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem
2014 2936 2014-10-24 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
2014 2898 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2897 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Miasta i Gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2900 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.9.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2899 2014-10-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.8.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 września 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2884 2014-10-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 września 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego, zawarte pomiędzy powiatem aleksandrowskim, gminą miejską Aleksandrów Kujawski, gminą Ciechocinek, gminą Nieszawa, gminą wiejską Aleksandrów Kujawski,, gminą Bądkowo,, gminą Koneck, gminą Waganiec, gminą Raciążek, gminą Zakrzewo
2014 2844 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Starosty Grudziądzkiego na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego”, zawarte pomiędzy powiatem grudziądzkim, miastem i gminą Łasin i gminą Świecie nad Osą
2014 2712 2014-10-03 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2014 2680 2014-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 4.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 września 2014r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 1.2014
2014 2681 2014-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 5.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 9 września 2014r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 2.2014
2014 2551 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Rypińskiego na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.
2014 2541 2014-09-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego zawarte w dniu 22 sierpnia 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami:
2014 2437 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie nr OR.033.2.2014 Starosty Świeckiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Świecie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Świeckiego.
2014 2438 2014-09-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 25 lipca 2014r. na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego”
2014 2413 2014-08-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie przekazania zarządzania droga powiatową nr 1029C Zdroje - Wierzchy na odcinku od km 0+866 do km 6+316 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2014 2366 2014-08-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2353 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.3.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Powiatu Grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2354 2014-08-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2014 2341 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014 2283 2014-07-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej"
2014 2208 2014-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 10/UMWP/DIF/2014 Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiegozawarte pomiedzy:Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim
2014 1584 2014-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte w dniu 20 lutego 2014 r. pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2014 1341 2014-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Osielsko w sprawie wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie współdziałania Gminy Osielsko z Miastem Bydgoszczą w przedmiocie lokalnego transportu zbiorowego, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gmina Osielsko
2014 1342 2014-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Białe Błota w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacyjnych łączących Bydgoszcz z niektórymi miejscowościami Gminy lub przebiegających na obszarze Gminy, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota
2014 1343 2014-04-16 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 768)
2014 847 2014-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy zawarte pomiędzy: Powiatem Brodnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brodnicy, w imieniu którego działają:
2014 811 2014-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Tuchola wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi
2014 794 2014-03-11 ANEKS Aneks nr 1/2013 Rady Gminy Unisław z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 3 marca 2010, pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Unisław
2014 741 2014-03-06 ANEKS Aneks nr 3/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 742 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 679 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2014 637 2014-02-27 ANEKS Aneks nr Nr Nr 4/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 636 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 4/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 639 2014-02-27 ANEKS Aneks nr 2/2013 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskoanlenia i Edukacji we Włocławku
2014 638 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr Nr Nr 2/2014 Gminy Miasto Włocławek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku
2014 575 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 3.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie współdziałania Gminy Miasto Radziejów i Gminy Radziejów w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Broniewek
2014 560 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/1/2013 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 25 stycznia 2013r.
2014 561 2014-02-19 ANEKS Aneks nr 2/2013 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego Nr WE/3/2012 w sprawie realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawartego w dniu 30 października 2012 r.
2014 541 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie wydania pozwolenia na użytkowanie (oddania do użytkowania) terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 542 2014-02-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej pomiędzy Wojewoda Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
2014 521 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2013r. do Porozumienia Nr WE/4/2010 w sprawie przyjęcia zadania Gminy Sicienko polegającego na realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz, zawartego w dniu 16 marca 2010r.
2014 522 2014-02-14 ANEKS Aneks nr 4/2013 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2013r. do porozumienia zawartego dnia 24 grudnia 2012r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2014 507 2014-02-12 ANEKS Aneks nr 1/2014 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia Nr WE/3/2010 w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Białe Błota, zawartego w dniu 9 kwietnia 2010r.
2014 496 2014-02-11 ANEKS Aneks nr 1 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2013r. do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom
2014 449 2014-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 1.2014 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania Gminy Radziejów w zakresie wychowania przedszkolnego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Radziejowie wchodzące w skład Miejskiego Zespołu Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Radziejów