Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 363

Słowa kluczowe: wierzytelności

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5882 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2019 4590 2019-09-02 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2019 4525 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów, podmiotów i osób fizycznych uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 4382 2019-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 4303 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 3645 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie-miasto Grudziądz lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 3416 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 2067 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 1819 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru
2019 1155 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koneck lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych
2019 1137 2019-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 855 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru.
2019 436 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych.
2019 291 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Brodnica do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru
2018 6231 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2018 6035 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 5469 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVI.413.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do wprowadzania danych do rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 4849 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/556/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2018 3471 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..
2018 3332 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 2983 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/615/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2889 2018-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2018 2865 2018-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 2703 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2018 2704 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Mogileńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2018 1846 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Książki do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
2018 1768 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Janowiec Wielkopolski do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 955 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 862 2018-02-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 808 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 778 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu gminy miasto Chełmża zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o..
2018 520 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Złotniki Kujawskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2018 535 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 488 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Książki lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 440 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XLV/327/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/68/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg
2018 16 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 5531 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/266/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2017 5472 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 5085 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2017 4947 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2017 4236 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1054/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2017 4237 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr L/1055/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2017 4262 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XL/324/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2017 4059 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2017 3708 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wąbrzeskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz informacji o udzielonych ulgach
2017 3668 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/36/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 3669 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXII/37/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o.
2017 3523 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/414/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 3374 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Barcin zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o.
2017 3364 2017-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 3286 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 3136 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV.214.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 2993 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI/27/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2017 2924 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.206.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2017 2780 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/168/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Miasto Wąbrzeźno oraz jej jednostkom podległym
2017 2501 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2017 2376 2017-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2017 2374 2017-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/17 Rady Gminy Radomin z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2017 951 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2017 913 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chrostkowo i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2016 4722 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.149.2016 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Golub-Dobrzyń i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2016 4550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
2016 4373 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2016 4393 2016-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 3319 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osięciny lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 3221 2016-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 3062 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposonu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilprawny przypadających Gminie Kijewoe Krolewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunkow dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 2997 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2917 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 2931 2016-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr XVIII/44/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomocą publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016, poz. 2379).
2016 2488 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2016 2379 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kijewo Królewskie lub jej jednostkom podległym oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1921 2016-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 1642 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/526/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
2016 1104 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/16 Rady Gminy Radomin z dnia 23 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2016 707 2016-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2016 608 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 500 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnianych do udzielania tych ulg.
2016 353 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lisewo oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2016 198 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 4499 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 3645 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2015 3456 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
2015 3261 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 3169 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miasta Rypin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały
2015 2827 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/58/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2767 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kęsowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 2738 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg
2015 2472 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 2271 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2221 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 2229 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 2080 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V /47 /2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1837 2015-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2015 1373 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2015 1160 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 1168 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1128 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie płużnica oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 1052 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2015 734 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV-31/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Nieszawa i jej jednostkom podległym
2015 763 2015-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2015 519 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2015 397 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2015 114 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 3944 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 3878 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2014 3641 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/23/14 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 3552 2014-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 3502 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 3019 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/216/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2906 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/32/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/354/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2911 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/43/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2014 2933 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2717 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/1295/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 2728 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2745 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LIX/313/14 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 września 2014r. o zmianie Uchwały Nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2014 2656 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 2604 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/270/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2573 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXX/23/14 Rady Gminy Rogowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg.
2014 2556 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2528 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/85/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2014 2494 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2444 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bedzie pomoc publiczną.
2014 2429 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2014 2433 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIII/380/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2389 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2014 2399 2014-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 2373 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na rzecz Gminy Książki oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2351 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/216/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 8 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w której ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2327 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/348/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2275 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/14 Rady Gminy Skrwilno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skrwilno i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2014 2267 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/2014 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2245 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 2225 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2180 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LII/371/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wąbrzeźno lub gminnym jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2140 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2109 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym.
2014 2024 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/368/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1985 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/14 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2075 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/454/2014 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2072 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1967 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/607/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2014 1962 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/314/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1980 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1970 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Skępe i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1939 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XV/61/14 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających związkowi
2014 1915 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1837 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1738 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/47/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1676 2014-05-30 Uchwała Uchwała nr XLII/363/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2014 1635 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 768/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2014 1594 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXV/354/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 1463 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterzecywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazaniaorganów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1396 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1082 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 900 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/14 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Choceń
2014 747 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LIII/1139/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2013 3417 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 3318 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 2996 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/973/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części  wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka  lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2013 3008 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Strzelno jak również jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 2799 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 2645 2013-08-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2013 2390 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/274/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Tucholskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2013 2264 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2013 1522 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalnmości pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 1333 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1178 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr II/4/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/187/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2013 1000 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/162/13 Rady Gminy Gruta z dnia 27 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 951 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/13 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2013 777 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Izbica Kujawska oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania ulg.
2013 485 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gruta oraz jej jednostkom podległym
2013 239 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Świedziebnia i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2013 155 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/187/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2012 3651 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Radziejowskiemu jak również jednostkom podległym, oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2012 3222 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kowal lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 3203 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Radomin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Radomin oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 2799 2012-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 2633 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Lubanie lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2577 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 2298 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1841 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr III/49/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. zmienionej uchwałą Nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu dzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 1773 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1760 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/427/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg
2012 1721 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1718 2012-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 1613 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 1614 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mrocza lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 1610 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 365/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1574 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1557 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/156/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1470 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIII/191/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1441 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/22/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1382 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2012 1283 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2012 1193 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy społecznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu dla osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 1156 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 1106 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2012 1069 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Rojewo lub jej jednostkom.
2012 999 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2012 897 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 824 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2012 547 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 381 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2012 382 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Miasta Kowal z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kowal, mających charakter cywilnoprawny.
2012 373 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej
2012 211 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubiewo oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 94 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Więcbork i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 3277 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Sośno oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 2476 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Sadki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2401 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr 194/11 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym.
2011 2361 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brześć Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2311 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2201 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgach stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2108 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świeckiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2052 2011-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lipnowskiemu i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2011 2024 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
2011 2035 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Chełmża.
2011 1912 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1731 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom podległym, warunków dpouszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu z urzędu
2011 1680 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI / 30 / 2011 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1663 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 1 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któych ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1501 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Unisław z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Unisław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 1477 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1314 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzozie.
2011 1200 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 1137 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 65/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1121 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Osiek oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1111 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1059 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie miejskiej Wąbrzeźno oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym
2011 1061 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 73/11 Rady Miasta Torunia z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 1022 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających Gminie Zbiczno i jej jednostkom podleglym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 1010 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 972 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 908 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 853 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2010 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 855 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr III/51/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Aleksandrowskiemu i jego jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 848 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Świecie nad Osą oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 670 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 336 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/ 23 / 11 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Pruszcz Nr LIX/391/2010 i uchwały Nr LVII/372/2010
2011 312 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 315 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 253 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuchola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 254 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 181 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2011 168 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w splacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 158 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Górzno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 116 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 119 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Chełmińskiemu i jego jednostkom podległym i wskazania organów uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w którym ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 100 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bartniczka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 102 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 104 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 70 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pienięznych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 43 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 10 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 2999 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wąbrzeźno oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2987 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło nad Notecią, mających charakter cywilnoprawny
2010 2979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Chełmno
2010 2980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/5/10 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty
2010 2950 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr LIV/ 450 /2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny , przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2937 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XL/232/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 2924 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2895 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gąsawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2889 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2010 2814 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2010 Rady Gminy Fabianki z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2790 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2796 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/40/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2010 2693 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bytoń lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 2712 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/302/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2623 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII /274/10 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bobrowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2610 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LIII/449/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szubin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2564 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2587 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 2536 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 16 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobre i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2549 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/428/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 2333 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/309/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa , oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2349 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/257/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2307 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LXV / 478 / 10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie Chełmża oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2205 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radziejów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 2171 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Zakrzewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2191 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr L/533/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 2145 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/2010 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2150 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/535/ 2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kcynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2010 2151 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2010 Rady Powiatu w Żninie z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żnińskiemu lub jego jednostkom podległym
2010 2123 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2092 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1100/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2109 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy Stolno z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2040 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/428/10 Rady Miasta Rypina z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Rypina oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2043 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/245/2010 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 2044 2010-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 2031 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXIV/391/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010r. trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Włocławskiemu i jego jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacaniu należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1997 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XXXVII/188/2010 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Rypińskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1982 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 16 września 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łubianka i jej jednostkom podległym.
2010 1983 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXVIII/171/2010 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1910 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1882 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII / 214 / 2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1884 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XLIV/218/2010 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 8 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych
2010 1868 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLV/313/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2010 1873 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy Świekatowo z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Świekatowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1854 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Barcin lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1860 2010-09-27 uchwala Uchwala nr XXXVII/302/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1850 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr LVII/372/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2010 1840 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Jeżewo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1806 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr VI/62/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1792 2010-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Toruńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 1777 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/372/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrcz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1754 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brodnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1738 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1723 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bukowiec i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1720 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1728 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/430/2010 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Nakielskiemu lub jego jednostkom podległym, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg i określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 1732 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr V/60/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osielsko i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1730 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 1715 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Warlubie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1703 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/10 Rady Gminy Cekcyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Cekcyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1707 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/406/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 1692 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LI/553/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Koronowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1687 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1686 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/16/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu i jego jednostkom podległym i wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1696 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/199/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych na rzecz gminy Książki mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1691 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/10 Rady Gminy Gruta z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1695 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1680 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Miasto Radziejów i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1640 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr LV/280/2010 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1641 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kowalewo Pomorskie jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2010 1650 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/177/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1646 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/35/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1644 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XV/33/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/220/2010 Rady Miejskiej Kowala z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy Miasto Kowal lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu wierzytelności cywilnoprawnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także i organów do tego uprawnionych
2010 1632 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Śliwice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1538 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1507 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/10 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1439 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV/436/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1442 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.
2010 1408 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/375/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żnin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1394 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 1388 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/420/10 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, stosowaniu z urzędu tych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1378 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pakość lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1371 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1317 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/10 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Chełmno
2010 1304 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX-180/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Bądkowo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2010 1229 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 258/XLI/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu i jego jednostkom podległym.
2010 1239 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2010 1188 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 1130 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010r. Uchylenie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 992 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2010 943 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/474/ 2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 802 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacienależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznejw przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 612 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/572/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 342 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2007 - 2012
2010 332 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/ 442 /2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kcyni.
2010 241 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/298/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/147/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Sępólno Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 208 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/556/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 50 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII-150/09 Rady Miasta Nieszawa z dnia 9 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych miasta Nieszawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2009 1820 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr I/4/09 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2009 1563 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osiek z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2009 1428 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/897/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009 1289 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/256/2009 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2009 160 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr 104/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 107 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających gminie Jeżewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych