Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1510

Słowa kluczowe: dotacje

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6067 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/74/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
2019 6066 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 6065 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/76/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 6079 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przyłączy kanalizacyjnych z budżetu Gminy Brodnica
2019 6075 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/78/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXVII/76/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 6068 2019-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/75/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu.
2019 5969 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 7 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Gostycyn, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 5806 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5674 2019-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2019.
2019 5693 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5550 2019-10-25 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn.
2019 5538 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2015Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo
2019 5457 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 241/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2019 5462 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr 250/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na rok 2020.
2019 5376 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo
2019 5344 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 5348 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5353 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Gostycyn, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 5290 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2019 5254 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Zakrzewo na rzecz spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2019 5258 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2019 5167 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji
2019 5168 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu
2019 5173 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 5124 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 5056 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/95/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cekcyn spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn
2019 4846 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 4758 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 4700 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Gruta
2019 4628 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo
2019 4516 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/52/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna.
2019 4386 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/49/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
2019 4338 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 35 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie podwyższonej dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez inne osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Dębowa Łąka.
2019 4221 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna
2019 4202 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4127 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
2019 4076 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
2019 4038 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 3988 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz.
2019 3897 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2019 3778 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3803 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2019 3754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 3709 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania
2019 3702 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r.
2019 3729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 3710 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 3665 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 56/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3601 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 3546 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr 27/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka
2019 3514 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 3441 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 3443 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz
2019 3444 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2019 3404 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 3389 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/233/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3395 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 3374 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 3333 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziejów
2019 3338 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2019 3270 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2019 3281 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2019 3205 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2019 r. zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Gruta dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 3128 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/42/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019.
2019 3133 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 3095 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2973 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2975 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2819 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/38/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/43//2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 2820 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/40/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w częsci uchwały Nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
2019 2821 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/39/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/42/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych.
2019 2742 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Rypińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
2019 2751 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 2756 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Powiatu Nakielskiego w ramach programu Ochrona Powietrza 2019
2019 2729 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2668 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 2678 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2695 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 2556 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 2563 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2019 2529 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 roku
2019 2530 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 2531 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2488 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 2400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo
2019 2263 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
2019 2218 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr XI/33/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji budynków.
2019 2105 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2099 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
2019 2146 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 2124 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiewo dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1991 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2019 1987 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 1997 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rypin
2019 2056 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44//19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 2049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 1938 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn"
2019 1948 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2019 1965 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1905 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 1897 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2019 1787 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 1706 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr III/60/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/382/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1693 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław.
2019 1676 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2019 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 1650 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1598 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe
2019 1614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1545 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmno dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1548 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2019 1515 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 1524 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1425 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
2019 1444 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2019 1400 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
2019 1385 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1325 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2019
2019 1335 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2019 1282 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1300 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1264 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2019 1145 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2019 1111 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym.
2019 1107 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2019 1125 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski
2019 1120 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 1082 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1064 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
2019 1034 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2019 1015 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 929 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lubraniec
2019 910 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 914 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/40/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2019”
2019 884 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 900 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ryńsk dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 844 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 822 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2019 809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/ 37 /2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2019 774 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/18/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2019 r.
2019 681 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
2019 625 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 599 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2019 453 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
2019 455 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2019 348 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin
2019 327 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 319 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków
2019 320 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 6941 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 6921 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/45/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr I/12/18 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 6864 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6728 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6676 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6458 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2018 6449 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 6264 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 6065 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 5878 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 16 listopada 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 5639 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr L/408/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 5529 2018-10-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018.
2018 5495 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 5484 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/402/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła
2018 5434 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 952/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 5380 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2018 5397 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LIX/567/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 5350 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 5268 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy
2018 5230 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr LXV/353/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XLI/210/2013 r z dnia 20 września 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 5042 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/486/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 4965 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 933/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019.
2018 4982 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/18 Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4922 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rojewo Nr XLI/263/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4889 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 4881 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4863 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/562/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 4852 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 4815 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 4833 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.299.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości dotacji
2018 4834 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.300.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4725 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 4729 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 4703 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 4682 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4528 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2018 4534 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/357/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica
2018 4501 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r.
2018 4436 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4514 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4513 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.293.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4410 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie.
2018 4312 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4307 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/291/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018  Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 4345 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/202/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ciechocin w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4351 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu Gminy Bukowiec
2018 4349 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4297 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4264 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4213 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4082 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4032 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy.
2018 3942 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Osie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3928 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/242/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 3929 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 317/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia.
2018 3930 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3845 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 3820 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 3782 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kcynia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 3746 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3725 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/288/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 3726 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Fabianki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 3627 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI/355/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3609 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.59.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3607 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 3665 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3664 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Dragacz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3637 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
2018 3534 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 3533 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3528 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
2018 3536 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 3576 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 3564 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 3541 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3485 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/328/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 3468 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3470 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3380 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 3381 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa  art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska
2018 3398 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2018 3365 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3369 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 3371 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/380/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3315 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3310 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Obrowo
2018 3330 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 3329 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia
2018 3281 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/552/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3299 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/338/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3260 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 3236 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 3223 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3221 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3216 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/553/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3161 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 3140 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
2018 3130 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa na rok 2018.
2018 3146 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3144 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/18 Rady Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2018.
2018 3108 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2017.
2018 3109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3117 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.
2018 3066 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zławieś Wielka dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3064 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku
2018 3080 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3085 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/290/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 3084 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/288/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3038 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Unisław” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3022 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Janikowo.
2018 3052 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3043 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 3015 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 3020 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 2974 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/312/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 2981 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/543/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 2985 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 2945 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lubiewo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2952 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ryńsk.
2018 2938 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2914 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/51/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2913 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/45/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2912 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 2915 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/50/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”.
2018 2925 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.
2018 2922 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.
2018 2921 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/255/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kęsowo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2907 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 397/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 2882 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 2890 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski
2018 2827 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2783 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XI/42/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu”
2018 2746 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 2729 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/958/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2694 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Bądkowo w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 2697 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 2706 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2623 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Chrostkowo
2018 2622 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Chrostkowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2567 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 2629 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2657 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 2634 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2630 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2515 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno
2018 2514 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2541 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2535 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno
2018 2482 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 16/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dębowa Łąka
2018 2432 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie gminy Jeziora Wielkie, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 2445 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/533/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2410 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Spółkom Wodnym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 2409 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika Nr 1 Regulaminu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 2416 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 2423 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2018 2421 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2366 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 2367 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/529/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2374 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2335 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2334 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu”
2018 2316 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/313/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 2354 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2353 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dragacz i części miejscowości Michale
2018 2336 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/23/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 2281 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnicy
2018 2276 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018"
2018 2271 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Płużnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 2282 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brodnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2289 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Osiek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2286 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/530/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2283 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica
2018 2222 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2200 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/931/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym na terenie Gminy Nakło nad Notecią w ramach Programu EKOPIEC 2018
2018 2136 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2138 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2123 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 2094 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/215/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2098 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec celem redukcji emisji zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu [Mg/rok].
2018 2112 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 2076 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania
2018 2079 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Drzycim.
2018 2084 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/18 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wielgie jest organem rejestrującym
2018 1993 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Choceń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018 1984 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łubianka” programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1978 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Łubianka jest organem rejestrującym.
2018 2019 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 5/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 2031 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec.
2018 2027 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2024 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 1924 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Nowe w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 1922 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2018 1937 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/262/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 1942 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Świekatowo na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2018 1939 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/206/2018 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła.
2018 1829 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”
2018 1844 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2018 1806 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/140/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Dobrcz, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1816 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1850 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko
2018 1880 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/217/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” na terenie Gminy Kikół.
2018 1882 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 1855 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/297/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
2018 1871 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/314/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Więcbork
2018 1748 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowal
2018 1750 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 .
2018 1746 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1747 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1771 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
2018 1776 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1754 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec.
2018 1760 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie
2018 1670 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1667 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/16/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 1661 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1698 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości na ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.
2018 1689 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2018 1682 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 1615 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/224/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1618 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/227/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 1626 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasto i Gminy Górzno w ramach Programu Priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1553 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2018 1555 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 1540 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2018 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 1545 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka
2018 1568 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Chodecz w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1575 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 1556 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 1561 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2018 1523 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 1497 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1488 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo.
2018 1494 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Tłuchowo
2018 1453 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1455 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1432 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.284.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1425 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 1398 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budzetu Gminy Osięciny dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1403 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1414 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 1379 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku
2018 1383 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1339 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1312 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła
2018 1316 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” w gminie Lubanie
2018 1319 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/31/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 1289 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/233/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1296 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubraniec jest organem ewidencyjnym
2018 1244 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-187/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 1247 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 1218 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/339/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 1234 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/474/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1186 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 1185 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Chełmno w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”
2018 1181 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Radomin jest organem rejestrującym.
2018 1199 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/8/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1196 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 1189 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1148 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jeżewo
2018 1147 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 1138 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 1157 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1156 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe
2018 1151 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
2018 1078 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/130/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1086 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/331/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża
2018 1074 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 1075 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 1095 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1112 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna
2018 1118 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 1108 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/446/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych"
2018 1111 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym.
2018 1063 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1015 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 813/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 1008 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1004 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Włocławek.
2018 1016 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 1038 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1028 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1023 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 986 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2018 951 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/274/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 952 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXX/276/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Cekcyn w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 947 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 940 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 945 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2018 954 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 960 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/235/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Łysomice jest organem rejestrującym.
2018 961 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVII/242/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym.
2018 959 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLII.237.2018 Rady Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
2018 957 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym.
2018 958 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym
2018 908 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Raciążek, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 911 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Wielgie
2018 915 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 880 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
2018 887 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Świecie nad Osą dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 850 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 836 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX\330\18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 816 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 817 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
2018 796 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek
2018 797 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 799 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 768 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Kowal w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 777 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 731 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 728 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Kikół jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 727 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nakielskiego.
2018 735 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mrocza oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 756 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 748 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 737 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/438/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 702 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 705 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 707 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 685 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.6.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne.
2018 677 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem rejestrującym.
2018 688 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i  wykorzystania
2018 687 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/7/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 649 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Koneck
2018 648 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/18 Rady Gminy Koneck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck
2018 644 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/554/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 654 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LIX/499/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 661 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka przez osoby prawne inne niż Gmina Bartniczka lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 660 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czernikowo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 655 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 622 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/481/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 615 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr I/2/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIV/315/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 623 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/486/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2018 628 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Rogowo jest organem rejestrującym, trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
2018 625 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2018 606 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 564 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/885/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 565 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/887/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2018 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nakło nad Notecią dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 557 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 559 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/5/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 578 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 591 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 68/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2018 568 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym
2018 574 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/483/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2018 530 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Łysomice jest organem rejestrującym.
2018 527 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 519 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Złotniki Kujawskie jest organem rejestrującym
2018 539 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 534 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/413/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznych szkołach podstawowych niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi, dla których Gmina Kruszwica jest organem rejestrującym w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2018 533 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/412/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 504 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji