Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4275 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4276 2019-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 67/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. o nieważności uchwały nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 4277 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, trybu i kryteriów przyznawania nagród i dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 4278 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
2019 4279 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze
2019 4280 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 49/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 4281 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 157/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania ulicom nazw: Głogowska, Obrowska, Czernikowska, Kikolska.
2019 4282 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 160/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2019 4283 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 168/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Toruń.
2019 4284 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.
2019 4285 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 175/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 4286 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 4287 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 142/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w przedmiocie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 4288 2019-08-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 128/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy podatkowych
2019 4289 2019-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.37.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4290 2019-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4291 2019-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 4292 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4293 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 71/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 4294 2019-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 72/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4295 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 4296 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4297 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego
2019 4298 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 4299 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 4300 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, gmina Płużnica
2019 4301 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4302 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4303 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom organizacyjnym
2019 4304 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/63/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 4305 2019-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu nakieskiego
2019 4306 2019-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Or.0050.1.78.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019  ROKU
2019 4307 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 4308 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 4309 2019-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 4310 2019-08-02 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie poiwatu żnińskiego
2019 4311 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 68/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 4312 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022
2019 4313 2019-08-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 73/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4314 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 154/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 4315 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr 29/1291/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 4316 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2019 4317 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 4318 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr V/130/19 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 4319 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4320 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 4321 2019-08-05 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2019 r.
2019 4322 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.79.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4323 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 4324 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040
2019 4325 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 4326 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.
2019 4327 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 4328 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chrostkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 4329 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 4330 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 4331 2019-08-06 Informacja Informacja nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 4332 2019-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4333 2019-08-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku
2019 4334 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 4335 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4336 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 4337 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 4338 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr 35 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie podwyższonej dotacji publicznemu przedszkolu, prowadzonemu przez inne osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Dębowa Łąka.
2019 4339 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 4340 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/244/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 4341 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr X/246/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią
2019 4342 2019-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książki na rok 2019
2019 4343 2019-08-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie złożenia kandydatury na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
2019 4344 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019
2019 4345 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 4346 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 18.06.2019 r.
2019 4347 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 64/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 4348 2019-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4349 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 127/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 4350 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr 104/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4351 2019-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.41.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4352 2019-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4353 2019-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4354 2019-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4355 2019-08-08 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.24.2019.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2019 r. w spraeie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Mondi Świecie S. A. z siedzibą w Świeciu, na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2019 4356 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Raciążek dotyczącego ograniczenia poboru wody
2019 4357 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 4358 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4359 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4360 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 81/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 4361 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr 121/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 4362 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Sicienko
2019 4363 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Sicienko, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4364 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.94.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 4365 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4366 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4367 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za I półrocze 2019 rok
2019 4368 2019-08-09 Postanowienie Postanowienie nr 54/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4369 2019-08-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 74/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4370 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 4371 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4372 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno
2019 4373 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4374 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4375 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.218.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4376 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4377 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4378 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasto Grudziądz, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4379 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 4380 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 4381 2019-08-12 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Koneck z dnia 2 sierpnia 2019 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONECK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
2019 4382 2019-08-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2019 4383 2019-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4384 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/47/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2019 4385 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/50/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych.
2019 4386 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/49/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/66/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
2019 4387 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/83/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 4388 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 4389 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski
2019 4390 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4391 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i młodsze.
2019 4392 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka.
2019 4393 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/68/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4394 2019-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4395 2019-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4396 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu
2019 4397 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, gmina Choceń
2019 4398 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Choceń z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 4399 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4400 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4401 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2019 4402 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelno.
2019 4403 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelno
2019 4404 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4405 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelno udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4406 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego.
2019 4407 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2019 4408 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
2019 4409 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4410 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4411 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2019 r.
2019 4412 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4413 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2019 rok.
2019 4414 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 87/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Brodnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4415 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4416 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brodnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4417 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zbiczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4418 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Grudziądza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4419 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 178/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Unisław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4420 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 179/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Obrowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4421 2019-08-14 Postanowienie Postanowienie nr 180/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Torunia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4422 2019-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4423 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 28/1282/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2019 4424 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4425 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.
2019 4426 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 4427 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4428 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016-2023
2019 4429 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno
2019 4430 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4431 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4432 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4433 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno
2019 4434 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4435 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Osiek
2019 4436 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4437 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4438 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 4439 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4440 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 4441 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytoń oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4442 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydroznej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powioatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano.
2019 4443 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2019 4444 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej beącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń - Lniano
2019 4445 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr 73/19 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (7)
2019 4446 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/131/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w  Gminie Grudziądz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4447 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2019 4448 2019-08-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.21.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla INFRATECH spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowaz siedzibą w Chełmnie
2019 4449 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 4450 2019-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 4451 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4452 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Brześć Kujawski w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2020 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 4453 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/55/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2019 rok
2019 4454 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 4455 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2019 4456 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4457 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 4458 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4459 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2019 4460 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych
2019 4461 2019-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36A.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4462 2019-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 4463 2019-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 4464 2019-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 4465 2019-08-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 75/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka.
2019 4466 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 4467 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4468 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 4469 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 4470 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skępe za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Skępe
2019 4471 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr X/48/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bądkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 4472 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4473 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4474 2019-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4475 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 4476 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok
2019 4477 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2019 4478 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4479 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4480 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 4481 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 4482 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 4483 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bądkowo oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4484 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 4485 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4486 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.68.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Nowawieś
2019 4487 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.69.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 48/3
2019 4488 2019-08-22 Uchwała Uchwała nr X.70.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń
2019 4489 2019-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4490 2019-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4491 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.120.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 4492 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4493 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 37/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4494 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 38/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 4495 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 39/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2019 4496 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 41/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 4497 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr 42/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4498 2019-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 30 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2018 roku
2019 4499 2019-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2019 4500 2019-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 4501 2019-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.68.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4502 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4503 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr 61/33/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 4504 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka
2019 4505 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 4506 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4507 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 4508 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4509 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 4510 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr 33/58/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2019 roku
2019 4511 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok.
2019 4512 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4513 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowo za I półrocze 2019
2019 4514 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 4515 2019-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4516 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XXI/52/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna.
2019 4517 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4518 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/108/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 4519 2019-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/109/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chełmża publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2019 4520 2019-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4521 2019-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.103.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 4522 2019-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.104.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuchola za pierwsze półrocze 2019 roku
2019 4523 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4524 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019.
2019 4525 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów, podmiotów i osób fizycznych uprawnionych do udzielania tych ulg.
2019 4526 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4527 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Zakrzewo.
2019 4528 2019-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Radomin z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 4529 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4530 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Osielsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4531 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4532 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4533 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4534 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lniano na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4535 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4536 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dragacz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4537 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4538 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Bydgoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4539 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 4540 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 136/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Radziejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4541 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 137/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brześć Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4542 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Koneck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4543 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Aleksandrowa Kujawskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4544 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 140/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bytoń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4545 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Radziejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4546 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 142/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Zakrzewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4547 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 143/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baruchowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4548 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 144/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kowal w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4549 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 145/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radziejów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4550 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 146/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Aleksandrów Kujawski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4551 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 147/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4552 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 148/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Raciążek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4553 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 149/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Choceń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4554 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Lipna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4555 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Chrostkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4556 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4557 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Włocławek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4558 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielgie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4559 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Brzuze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4560 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Włocławek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4561 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Lipno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4562 2019-08-29 Postanowienie Postanowienie nr 114/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Rypin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019 4563 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4564 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2019 4565 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 4566 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo
2019 4567 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 2/24 i 2/44 w Janikowie, gm. Janikowo.
2019 4568 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 4569 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu
2019 4570 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 4571 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców
2019 4572 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2019 4573 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
2019 4574 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4575 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Aleksandrowskim
2019 4576 2019-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4577 2019-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4578 2019-08-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 4579 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4580 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4581 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4582 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 122/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mogilno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4583 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4584 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 124/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4585 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Żnin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4586 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 126/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 4587 2019-08-30 Postanowienie Postanowienie nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego