Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Lipiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3660 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo„
2019 3661 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"
2019 3662 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3663 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żnińskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3664 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 54/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3665 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 56/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2019 3666 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 60/VI/19 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019 (5)
2019 3667 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 3668 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3669 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 3670 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2019 3671 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 3672 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3673 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano.
2019 3674 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 3675 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 3676 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XII / 54 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brodnickiego od dnia 1 września 2019 r.
2019 3677 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 3678 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/139/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3679 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nowe
2019 3680 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2019 3681 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2019 3682 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2018
2019 3683 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 3684 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/69/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3685 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/65/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych
2019 3686 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 3687 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 3688 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3689 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie
2019 3690 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3691 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/63//2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 3692 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 118/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 3693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kamień Krajeński i wysokości stawek opłaty za parkowanie w tej strefie.
2019 3694 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 3695 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 3696 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2019 3697 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3698 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/58/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia granic ich obwodów
2019 3699 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2019 3700 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/61/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.
2019 3701 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/62/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Bocianiej w Jarużynie, gmina Osielsko
2019 3702 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr V/64/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r.
2019 3703 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok
2019 3704 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3705 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Lisewo
2019 3706 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Lisewo
2019 3707 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
2019 3708 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 3709 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania
2019 3710 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2019 3711 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo
2019 3712 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2019 3713 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3714 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku
2019 3715 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3716 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz dostarczenie decyzji podatkowych
2019 3717 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów
2019 3718 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 3719 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3720 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3721 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 3722 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin
2019 3723 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3724 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 3725 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Mogilna w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno
2019 3726 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie.
2019 3727 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/96/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno
2019 3728 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3729 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2019 3730 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 3731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomosci oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej
2019 3734 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020
2019 3735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2019 3736 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski
2019 3737 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski
2019 3738 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku
2019 3739 2019-07-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zawarte pomiędzy powiatem bydgoskim a miastem Zielona Góra
2019 3740 2019-07-02 ANEKS Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r.na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się znajdujących się na terenie jego działania, zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim
2019 3741 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 3742 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019
2019 3743 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2019 3744 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/137/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3745 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/135/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
2019 3746 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 3747 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie formy, zakresu i trybu postępowania w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2019 3748 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 3749 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół
2019 3750 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3751 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 3752 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 3753 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3754 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
2019 3755 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3756 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok
2019 3757 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2019 3758 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+
2019 3759 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bąkowo
2019 3760 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buśnia
2019 3761 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bzowo
2019 3762 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krusze
2019 3763 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipinki
2019 3764 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocin
2019 3765 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/90/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Płochocinek
2019 3766 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Warlubie
2019 3767 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Komorsk
2019 3768 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 3769 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym i schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi.
2019 3770 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3771 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Strzelno.
2019 3772 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 3773 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozie oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 3774 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3775 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3776 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3777 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo
2019 3778 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3779 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 3780 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/143/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 3781 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/145/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 3782 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 3783 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 3784 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia
2019 3785 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3786 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 3787 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2019 3788 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3789 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i lokali użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2019 3790 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 3791 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sępoleńskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3792 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 3793 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 3794 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 29.06.2019 do 24.07.2019
2019 3795 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 26.07.2019 do 24.08.2019
2019 3796 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/99/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3797 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3798 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2019 3799 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 w Żninie
2019 3800 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin
2019 3801 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 7 w Żninie
2019 3802 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3803 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
2019 3804 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3805 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2019 3806 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie.
2019 3807 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 3808 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/ 53/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie nad Osą na lata 2019-2024.
2019 3809 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 3810 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII /58/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3811 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2019 3812 2019-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 3813 2019-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 3814 2019-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksiązki na rok 2019.
2019 3815 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Chodczu na terenie Miasta i Gminy Chodecz i połączenia go z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodczu, w zakresie § 5 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
2019 3816 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Chodczu oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 3817 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr X.59.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
2019 3818 2019-07-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2019 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/21/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Powiatu Grudziądzkiego.
2019 3819 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 3820 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 3821 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2019 3822 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3823 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.
2019 3824 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/131/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3825 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/132/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 3826 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/134/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo
2019 3827 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/135/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Luba” w miejscowości Mierzynek
2019 3828 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/136/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3829 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/137/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3830 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/138/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi
2019 3831 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 3832 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujący od 1 września 2019 roku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
2019 3833 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 3834 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek
2019 3835 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
2019 3836 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3837 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek
2019 3838 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Waganiec”.
2019 3839 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym oraz drodze publicznej.
2019 3840 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/78/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pensum innych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Waganiec niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2019 3841 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu i ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
2019 3842 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/80/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Waganiec oraz granic ich obwodów.
2019 3843 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2019 3844 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3845 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.103.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec
2019 3846 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.104.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
2019 3847 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.105.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
2019 3848 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.107.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2019 3849 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.112.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3850 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.113.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Białe Błota.
2019 3851 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 3852 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2019 3853 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 3854 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.74.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 3855 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.75.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3856 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.76.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
2019 3857 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII.84.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VI.66.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 3858 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 3859 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/117/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3860 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 3861 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 3862 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/97/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3863 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3864 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3865 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 3866 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/110/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3867 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XI/111/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 3868 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 25/1086/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 3869 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3870 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Radomin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 roku
2019 3871 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/51/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 3872 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gruta oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3873 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta
2019 3874 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego
2019 3875 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3876 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/119/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta na aleję Ratuszową w Inowrocławiu
2019 3877 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Droga do Lotniska, Ikara, Andrzeja Rakoczego, Okrężek i Marii Skłodowskiej-Curie
2019 3878 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3879 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/126/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 3880 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 3881 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/32/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3882 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3883 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 3884 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 145/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu.
2019 3885 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 146/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu.
2019 3886 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 147/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu.
2019 3887 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 148/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
2019 3888 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 153/19 Rady Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 3889 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 3890 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Lubiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Lubiewice, w gminie Lubiewo, stanowiącej działkę ewid. nr 287.
2019 3891 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 402/1 położonej w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 3892 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3893 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 3894 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3895 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3896 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3897 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2019 3898 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 3899 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski
2019 3900 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3901 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania terenowi znajdującemu się w narożniku pomiędzy frontem budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury, a ścianą budynku przy posesji plac Zamkowy 7A nazwy „Skwer im. Zenona Korytowskiego”
2019 3902 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Tucholi nad jeziorem Głęboczek
2019 3903 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Warszawskiej w Tucholi
2019 3904 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 3905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 3906 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Nowe Marzy i Stare Marzy – 2, gm. Dragacz
2019 3907 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 3908 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 3909 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 3910 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3911 2019-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.36.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 3912 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna
2019 3913 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/57/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3914 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku
2019 3915 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3916 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raciążek na rok 2019
2019 3917 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 3918 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2019 3919 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/253/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
2019 3920 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/255/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2019 3921 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/257/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2019 3922 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/262/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2019 3923 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/265/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Bydgoszczy
2019 3924 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/266/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie Bydgoszczy
2019 3925 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/268/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3926 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/269/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3927 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/272/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2019 3928 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/273/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (6)
2019 3929 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok
2019 3930 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 3931 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 83/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3932 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 3933 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Janikowo
2019 3934 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy Topólka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 3935 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 3936 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3937 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 3938 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Drzycim
2019 3939 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 3940 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 3941 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2019 3942 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3943 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie
2019 3944 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3945 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie
2019 3946 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 3947 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3948 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 3949 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski
2019 3950 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu
2019 3951 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2019 3952 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 3953 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz
2019 3954 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/96/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 3955 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XI/98/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu ich udzielania
2019 3956 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3957 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica oraz określenia granic ich obwodów
2019 3958 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brodnica publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 3959 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica
2019 3960 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 3961 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 3962 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3963 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 3964 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 3965 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3966 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2019 3967 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy Błękitna
2019 3968 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baruchowo
2019 3969 2019-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 3970 2019-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 3971 2019-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/19 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z publicznej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy i Miasta Janikowo
2019 3972 2019-07-05 Porozumienie Porozumienie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2019 r. i prowadzenie przez Powiat szkoły muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim
2019 3973 2019-07-05 Informacja Informacja nr 1/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Sprawozdanie ogólne dotyczące wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2018 rok
2019 3974 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2019 3975 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
2019 3976 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/129/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz
2019 3977 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 3978 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2019 3979 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/224/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 3980 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/228/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr L/997/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 3981 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/229/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią i granic ich obwodów oraz zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 3982 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/241/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/311/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 3983 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok
2019 3984 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3985 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Fabianki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny
2019 3986 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski
2019 3987 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 3988 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/45/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VIII/69/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrcz.
2019 3989 2019-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 3990 2019-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 3991 2019-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 3992 2019-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 3993 2019-07-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 3994 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2019 rok
2019 3995 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Radziejów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 3996 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 3997 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 3998 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 3999 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu aleksandrowskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4000 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski.
2019 4001 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
2019 4002 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 4003 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr V/91/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego
2019 4004 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 4005 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 4006 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4007 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
2019 4008 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4009 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół w Gminie Dąbrowa
2019 4010 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 4011 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 4012 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4013 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4014 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.64.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 4015 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 4016 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4017 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4018 2019-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 105 Burmistrza Gniewkowa z dnia 2 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4019 2019-07-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.31.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu OPEC - INEKO sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu,
2019 4020 2019-07-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 4021 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Czernikowo
2019 4022 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 4023 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2019 4024 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.
2019 4025 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski
2019 4026 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
2019 4027 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4028 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 4029 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2019 4030 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka
2019 4031 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
2019 4032 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/53/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami mieszanymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 4033 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 4034 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/87/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dalekiej i Cegielnianej w Szubinie.
2019 4035 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: ul. Kotomierskiej, ul. Spokojnej i ul. Koronowskiej w miejscowości Sienno na terenie gminy Dobrcz
2019 4036 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 4037 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz
2019 4038 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2019 4039 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek.
2019 4040 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4041 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4042 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 4043 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/57/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 4044 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/58/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego.
2019 4045 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Bielicach.
2019 4046 2019-07-11 ANEKS Aneks nr 1 Starosty Mogileńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Strzelnie ul. Parkowa 10 zawartego w Mogilnie w dniu 23 czerwca 2003 r., zawarty pomiędzy powiatem mogileńskim a gminą Strzelno
2019 4047 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na "Budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w m. Wielka Łąka”
2019 4048 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4049 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 4050 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4051 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4052 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 4053 2019-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 4054 2019-07-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.20.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
2019 4055 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 4056 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 4057 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1294/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/122/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2016 r.
2019 4058 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1189/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 września 2017 r.
2019 4059 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1348/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IX/64/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.
2019 4060 2019-07-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 kwietnia 2016 r.
2019 4061 2019-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 4062 2019-07-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu żnińskiego
2019 4063 2019-07-12 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.26.2019.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu PGE Toruń S. A. z siedzibą w Toruniu
2019 4064 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2019 4065 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 142/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 4066 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej w miejscowości Tur, gm. Szubin.
2019 4067 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w przysiółku Nadkanale, gm. Szubin.
2019 4068 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
2019 4069 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/85/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4070 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 4071 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osiek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiek
2019 4072 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 4073 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za udzial w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.
2019 4074 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2019r.
2019 4075 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 53/29/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 4076 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
2019 4077 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 4078 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 70/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 4079 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 4080 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 4081 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Gminy Chodecz instrumentem płatniczym
2019 4082 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 4083 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.
2019 4084 2019-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 101/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4085 2019-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.37.2019 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4086 2019-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok.
2019 4087 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka
2019 4088 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 4089 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 4090 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4091 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4092 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 4093 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4094 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działkach nr 457/3, 689/1, 685/1, 684/1 w miejscowosci Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 4095 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi (ulicy) położonej na działce nr 365/2 w miejscowości Osięciny do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 4096 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 47/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.
2019 4097 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr 85/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Świecie.
2019 4098 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4099 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 4100 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski
2019 4101 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielgiem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4102 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2019 4103 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielgie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4104 2019-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4105 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu rypińskiego
2019 4106 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2019 4107 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4108 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego
2019 4109 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok
2019 4110 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kowal oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4111 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr V/87/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Leczniczo - Opiekuńczemu w Raciążku
2019 4112 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 4113 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022.
2019 4114 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2019 4115 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2019 4116 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych
2019 4117 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu "Wąbrzeska Karta Seniora"
2019 4118 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2019 4119 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4120 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 60/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4121 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r.
2019 4122 2019-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno
2019 4123 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
2019 4124 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka
2019 4125 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski
2019 4126 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 4127 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.
2019 4128 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/63/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4129 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 4130 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 4131 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowo
2019 4132 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
2019 4133 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bobrowo
2019 4134 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brudzawy
2019 4135 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy
2019 4136 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czekanowo
2019 4137 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2019 4138 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Drużyny
2019 4139 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabówiec
2019 4140 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzybno
2019 4141 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kawki
2019 4142 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszyny
2019 4143 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszyny Szlacheckie
2019 4144 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Małki
2019 4145 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nieżywięć
2019 4146 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tylice
2019 4147 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wądzyn
2019 4148 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wichulec
2019 4149 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymokłe
2019 4150 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zgniłobłoty
2019 4151 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr VII/81/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 4152 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo gm. Lisewo.
2019 4153 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo.
2019 4154 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr 54/30/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 4155 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Bobrowiaczek", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2019 4156 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.
2019 4157 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.88.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 4158 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 4159 2019-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 4160 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 63/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 4161 2019-07-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 64/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skrwilno.
2019 4162 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski”.
2019 4163 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
2019 4164 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 4165 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buczek
2019 4166 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chojno
2019 4167 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 4168 2019-07-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 90/2019 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2018  rok
2019 4169 2019-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4170 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 123/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 lipca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 4171 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 4172 2019-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 4173 2019-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 4174 2019-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.62.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 4175 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Zławieś Wielka
2019 4176 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łasin na lata 2019 - 2022
2019 4177 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 4178 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4179 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/72/ 2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4180 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin
2019 4181 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Łasin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 4182 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej, wobec których Gmina Książki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
2019 4183 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Książki oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.
2019 4184 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w gminie Książki - Jezioro Łopatki.
2019 4185 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec
2019 4186 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4187 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr 98/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 4188 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Gminy Koneck z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 4189 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok.
2019 4190 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4191 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2019 4192 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.116.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota
2019 4193 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 4194 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowo – rekreacyjnego w Chełmcach.
2019 4195 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowo – rekreacyjnego w Polanowicach.
2019 4196 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2019 4197 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowa i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy.
2019 4198 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/62//2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica.
2019 4199 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Miasta Brodnicy.
2019 4200 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2019 4201 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2019 4202 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4203 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4204 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 4205 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 4206 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2019 4207 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4208 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 4209 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 4210 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sicienko
2019 4211 2019-07-25 Postanowienie Postanowienie nr 50/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4212 2019-07-25 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe nr 1/2019 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Janowiec Wielkopolski
2019 4213 2019-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 4214 2019-07-25 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.29.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawe zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Veolia Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu
2019 4215 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4216 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
2019 4217 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr VII/51/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1.09.2019 r.
2019 4218 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
2019 4219 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2019 rok.
2019 4220 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4221 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Łabiszyna
2019 4222 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 2019 roku
2019 4223 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Osie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
2019 4224 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr 152/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 4225 2019-07-26 Postanowienie Postanowienie nr 111/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 4226 2019-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.38.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4227 2019-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 4228 2019-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 4229 2019-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 4230 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 4231 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4232 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 93/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 4233 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 4234 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/260/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2017 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 4235 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
2019 4236 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2019 4237 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2019 4238 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4239 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 4240 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dmuchanego placu zabaw stanowiącego własność Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
2019 4241 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 4242 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 4243 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 118/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2019 4244 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 76/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 4245 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i lokalizacji siedziby Publicznego Przedszkola w Gostycynie
2019 4246 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4247 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4248 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/67/209 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2019 4249 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn
2019 4250 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 4251 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr X/75//2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2019 4252 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.68.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 4253 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 4254 2019-07-30 Porozumienie Porozumienie nr 111/2019 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 2127 C w miejscowości Golub-Dobrzyń
2019 4255 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
2019 4256 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2019r.
2019 4257 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 4258 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 4259 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2019 rok
2019 4260 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019
2019 4261 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 4262 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 4263 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
2019 4264 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 4265 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 4266 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.39.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 4267 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa
2019 4268 2019-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/68/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Waganiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, w zakresie § 5
2019 4269 2019-07-31 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań w zakresie wspierania organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
2019 4270 2019-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarte w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 17 lipca 2019 r. pomiędzy:
2019 4271 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 113 Burmistrza Gniewkowa z dnia 25 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 4272 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 4273 2019-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2019 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota.
2019 4274 2019-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/19 Burmistrza Świecia z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Świecie.