Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1218 2019-03-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2019 1219 2019-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1220 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 1221 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1222 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1223 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1224 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok.
2019 1225 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej
2019 1226 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1227 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 r.
2019 1228 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Inowrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 1229 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice.
2019 1230 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Brzozie.
2019 1231 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1232 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1233 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 1234 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gruta
2019 1235 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 1236 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dusocin
2019 1237 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gogolin
2019 1238 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabowiec
2019 1239 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mały Rudnik
2019 1240 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marusza
2019 1241 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mokre
2019 1242 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś
2019 1243 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Parski
2019 1244 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piaski
2019 1245 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pieńki Królewskie
2019 1246 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozgarty
2019 1247 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ruda
2019 1248 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarszewy
2019 1249 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sosnówka
2019 1250 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Folwark
2019 1251 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sztynwag
2019 1252 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szynych
2019 1253 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/76/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Świerkocin
2019 1254 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/77/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turznice
2019 1255 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/79/019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Węgrowo
2019 1256 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/78/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wałdowo Szlacheckie
2019 1257 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/ 2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Biały Bór
2019 1258 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Wełcz
2019 1259 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/81/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielkie Lniska
2019 1260 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zakurzewo
2019 1261 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie podziału Sołectwa Kłobukowo i utworzeniu dwóch sołectw
2019 1262 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo.
2019 1263 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1264 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2019 1265 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Cekcyn
2019 1266 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/36/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 1267 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1268 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 1269 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/7/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat
2019 1270 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 1271 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 1272 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2019 1273 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań polegajacych na kształceniu uczniów szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2019 1274 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1275 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie
2019 1276 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 lutego 2019 r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2018
2019 1277 2019-03-04 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy Nakło nad Notecią
2019 1278 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 1279 2019-03-04 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.64.2018.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
2019 1280 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno"
2019 1281 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 1282 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1283 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie statutu gminy Rogóźno
2019 1284 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakie muszą odpowiadać składane projekty
2019 1285 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1286 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/27/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Topólka w 2019 roku”
2019 1287 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Topólka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1288 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2019 r.
2019 1289 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw,wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
2019 1290 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.
2019 1291 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1292 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie i nadania jej statutu
2019 1293 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice ul. Orzeszkowej, obręb Lipno, gmina Jeżewo
2019 1294 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr vi/39/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2019 roku
2019 1295 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1296 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 1297 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1298 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Nowe
2019 1299 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2019 roku
2019 1300 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1301 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1302 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim
2019 1303 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad poboru opłat targowych przez inkasenta
2019 1304 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 1305 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
2019 1306 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych - Sołectw Lutowo i Lutówko w Gminie Sępólno Krajeńskie
2019 1307 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
2019 1308 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo
2019 1309 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1310 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.
2019 1311 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 1312 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz na 2019 rok
2019 1313 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 1314 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 1315 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław na 2019 rok”
2019 1316 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław
2019 1317 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Inowrocław oraz określenia granic ich obwodów
2019 1318 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2019 1319 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 1320 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1321 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 1322 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/21/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń
2019 1323 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/22/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1324 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2019 rok
2019 1325 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr III/26/19 Rady Gminy Choceń z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2019
2019 1326 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1327 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubiewo na lata 2019-2024
2019 1328 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo na 2019 rok"
2019 1329 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.
2019 1330 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY GNIEWKOWO
2019 1331 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 1332 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1333 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 1334 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2019 roku
2019 1335 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla osób fizycznych na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dragacz
2019 1336 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz
2019 1337 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/160/13 Rady Gminy Dragacz w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków izasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dragacz
2019 1338 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1339 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1340 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1341 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich
2019 1342 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo.
2019 1343 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1344 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rojewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1345 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Sośno wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 1346 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Tuchola poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1347 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1348 2019-03-06 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brodnicy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2019 1349 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rypińskiego instrumentem płatniczym
2019 1350 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr III/80/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2019 1351 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 1352 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2019 1353 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1354 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobre
2019 1355 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanowo
2019 1356 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanowo Drugie
2019 1357 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowo
2019 1358 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisław
2019 1359 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Byczyna
2019 1360 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Byczyna – Kolonia
2019 1361 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czołpin
2019 1362 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dęby
2019 1363 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre
2019 1364 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre - Kolonia
2019 1365 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobre -Wieś
2019 1366 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłonowo
2019 1367 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszczały
2019 1368 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywosądz
2019 1369 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Narkowo
2019 1370 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysiek
2019 1371 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarglin
2019 1372 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczeblotowo
2019 1373 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ułomie
2019 1374 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/83/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1375 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/84/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre w 2019 roku
2019 1376 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.23.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 1377 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.24.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 1378 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 1379 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 1380 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2019 1381 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1382 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 1383 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2019
2019 1384 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 1385 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1386 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz
2019 1387 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 1388 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1389 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz w 2019 roku
2019 1390 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mały Rudnik obręb geodezyjny Mały Rudnik
2019 1391 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 1392 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogowo.
2019 1393 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 1394 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok
2019 1395 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 1396 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko.
2019 1397 2019-03-07 Postanowienie Postanowienie nr OPO.4210.64.2018.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do decyzji nr OPO.4210.64.2018.2019.ASz1
2019 1398 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1399 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1400 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
2019 1401 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 1402 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
2019 1403 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion
2019 1404 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2019 1405 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/93/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bydgoszczy
2019 1406 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/95/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka- Fordońska- Jasiniecka" (część zachodnia) w Bydgoszczy
2019 1407 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/97/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Bydgoszczy
2019 1408 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/107/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 r.
2019 1409 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/108/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu jarzębów szwedzkich rosnących w alei drzew przy ul. Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy
2019 1410 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/109/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody buka pospolitego rosnącego w Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2019 1411 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/110/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody skupiska czterech topól rosnących przy ul. Ducha Świętego w Bydgoszczy
2019 1412 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/111/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (2)
2019 1413 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1414 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 1415 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 32/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 1416 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1417 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 1418 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 1419 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2019 1420 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/33/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1421 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2019 1422 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Śliwice
2019 1423 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/28/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2019 roku
2019 1424 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1425 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
2019 1426 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 51/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie Sulnowa.
2019 1427 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 53/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 124/4 i nr 383 położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie.
2019 1428 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 1429 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowo – rekreacyjnej w Racicach.
2019 1430 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
2019 1431 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2019 1432 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2019 1433 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2019 roku
2019 1434 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria
2019 1435 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1436 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 1437 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzieniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1438 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2019 1439 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mogileńskiego
2019 1440 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1441 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
2019 1442 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.
2019 1443 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza
2019 1444 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2019 1445 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2019 1446 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1447 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1448 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 1449 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1450 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2019 1451 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 10/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dębowa Łąka
2019 1452 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 11/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
2019 1453 2019-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 2 Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania zarządzania drogą
2019 1454 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, działających na terenie Miasta Włocławek
2019 1455 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 1456 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.20.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 1457 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice
2019 1458 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1459 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Gminie Baruchowo za 2018 rok
2019 1460 2019-03-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.51.2018.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu
2019 1461 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1462 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania
2019 1463 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Nakielskiego
2019 1464 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/82/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 1465 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2019 1466 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/88/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w Olszewce do kategorii dróg gminnych
2019 1467 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/90/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/311/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2019 1468 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1469 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola w Radzyniu Chełmińskim prowadzonego przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński.
2019 1470 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 1471 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
2019 1472 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 1473 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2019 roku
2019 1474 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023”
2019 1475 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 22/14/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 1476 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 978/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w przedmiocie odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy
2019 1477 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1452/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. nr 537/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2017
2019 1478 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 103/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 12 uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 maja 2015 r. nr IV/22/2015 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin
2019 1479 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 402/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 marca 2017 r. nr XXII/120/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1480 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 425/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. nr XXX/172/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1481 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 133/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r. nr XXVII/181/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1482 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 marca 2017 r., nr XXIII/198/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1483 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1394/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. nr XXVII/208/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1484 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 185/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 9, § 17, § 18 załącznika do uchwały Rady Gminy Rogoźno z dnia 24 października 2017 r. nr XXVII/156/2017 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1485 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 522/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 w części do uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. nr RGK.0007.139.2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2019 1486 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 30/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sośno z dnia 22 kwietnia 2004 r. nr XII/71/04 w przedmiocie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019 1487 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 51/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017 r. nr RGK.0007.32.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1488 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 109/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 2 uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2009 r. nr XXX/339/2009 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody
2019 1489 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 131/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. nr XVIII/125/2016 w przedmiocie zamiany gruntów między gminą a osobą fizyczną
2019 1490 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 784/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 11 ust. 2 i § 12 załącznika do uchwały Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r., nr XXXVI/280/2017 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1491 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 331/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Książki z dnia 28 marca 2017 r. nr XXVIII/195/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1492 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 851/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia zastępczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. nr 178/2018 w przedmiocie nadania nazwy ulicy
2019 1493 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 451/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 r. nr XVII/101/2016 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2017
2019 1494 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 115/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 15 ust.1 uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2006 r. nr XXXIII/229/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1495 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 772/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 czerwca 2016 r. nr XXII/197/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1496 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 814/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2, § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. nr XVIII/140/2016 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1497 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 339/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r. nr XVIII/124/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1498 2019-03-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 424/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Osiek z dnia 14 grudnia 2016 r. nr XIX/98/16 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2019 1499 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.6.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1500 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek.
2019 1501 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 1502 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019
2019 1503 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.28.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 1504 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 1505 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2018 rok
2019 1506 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 19/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/26/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy
2019 1507 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2019 1508 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2019 1509 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/96/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”
2019 1510 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1511 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieciny
2019 1512 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujuących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej
2019 1513 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci gminy Osięciny
2019 1514 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2019 roku
2019 1515 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 roku
2019 1516 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 1517 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1518 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/30/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1519 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/28/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.
2019 1520 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1521 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kowalewo Pomorskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 1522 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 1523 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1524 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1525 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1526 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 1527 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2019 roku
2019 1528 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej - Miasto Lubień Kujawski
2019 1529 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych - Sołectw Gminy Lubień Kujawski.
2019 1530 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku.
2019 1531 2019-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miasta Brodnicy
2019 1532 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.8.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1533 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019
2019 1534 2019-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Or.0050.1.33.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
2019 1535 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zakątek”w Lipnie w 2019 roku.
2019 1536 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1537 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2019 roku.
2019 1538 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Lipnowskiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Na Zakręcie” w Lipnie w 2019 roku.
2019 1539 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 1540 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
2019 1541 2019-03-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin w przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 1542 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9).
2019 1543 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2).
2019 1544 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2019 roku.
2019 1545 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Chełmno dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1546 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr NRV/36/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 lutego 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Chełmna.
2019 1547 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/ 38/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 1548 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
2019 1549 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 1550 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/89/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w Trzeciewnicy do kategorii dróg gminnych
2019 1551 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś I” dla terenu położonego w północnej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1552 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1553 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1554 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś II” dla terenu położonego w południowej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1555 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1556 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1557 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1558 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1559 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1560 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZIELNOWO III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1561 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno
2019 1562 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno
2019 1563 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 1564 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2018.
2019 1565 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 73/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu.
2019 1566 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 74/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej wskazanych ulic w Toruniu.
2019 1567 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr 86/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2019.
2019 1569 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2019 1570 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”.
2019 1571 2019-03-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2019 1572 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 1573 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.
2019 1574 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2019 r.
2019 1575 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ryńsk.
2019 1576 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 1577 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1578 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr I/33/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2018 rok
2019 1579 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Grudziądzkiego
2019 1580 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2019 roku
2019 1581 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo
2019 1582 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/42/19 Rady Gminy w Sicienku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 1583 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1584 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019”
2019 1585 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2019 1586 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1587 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ulicy Warszawskiej
2019 1588 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa gatunku buk zwyczajny z terenu gminy Radomin
2019 1589 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2019 roku
2019 1590 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Radomin z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2019 rok
2019 1591 2019-03-15 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 12 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018r. położonych na obszarze Gminy Tuchola
2019 1592 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Radziejowskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dot. ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej, tj w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski
2019 1593 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Nowe
2019 1594 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2019 rok
2019 1595 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.6.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 1596 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/70/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
2019 1597 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Ruda II” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Stara Ruda, Gmina Radzyń Chełmiński
2019 1598 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe
2019 1599 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019r.
2019 1600 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Żnińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2019 1601 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1602 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2019 rok
2019 1603 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 1604 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1605 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 1606 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019
2019 1607 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1608 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Świeckiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2019 r.
2019 1609 2019-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2018 ROK
2019 1610 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1611 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 1612 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1613 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 1614 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2019 1615 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną w miejscowości Bartniczka w Gminie Bartniczka.
2019 1616 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka
2019 1617 2019-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Lisewo.
2019 1618 2019-03-21 ANEKS Aneks nr 2 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Toruń,
2019 1619 2019-03-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie częściowej nieważności uchwały nr IV/25/2019 Rady Miasta Kowal z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowalu oraz w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparciai
2019 1620 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 40/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 1621 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2019 1622 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie.
2019 1623 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo
2019 1624 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chrostkowo
2019 1625 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 1626 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Chrostkowo za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 1627 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1628 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 1629 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo
2019 1630 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 1631 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
2019 1632 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 1633 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.
2019 1634 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1635 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego na rzecz członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
2019 1636 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 1637 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 1638 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2019"
2019 1639 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Koneck z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Koneck
2019 1640 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Koneck z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1641 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centrum miejscowości Bobrowo w gminie Bobrowo
2019 1642 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2019.”
2019 1643 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
2019 1644 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/96/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 1645 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 1646 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.25.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
2019 1647 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1648 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1649 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 1650 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1651 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku
2019 1652 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1653 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2019 1654 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2019 1655 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1656 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 706/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/223/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1657 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 793/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1658 2019-03-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 562/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2015 r. w części obejmującej postanowienia załączników
2019 1659 2019-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 3 Powiatu Tucholskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań zarządcy drogi powiatowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa na czas realizacji inwestycji obejmującej przebudowę dwóch skrzyżowań drogi powiatowej
2019 1660 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 1661 2019-03-21 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018r. położonych na obszarze gminy Janikowo.
2019 1662 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1663 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/19 Wójta Gminy Choceń z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok
2019 1664 2019-03-21 Zestawienie Zestawienie nr BM.7113.1.2019 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018  rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2019 1665 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 1666 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 1667 2019-03-21 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.54.2018.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu INFRARECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie
2019 1668 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1669 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno przeprowadzonych w dniu 17 marca 2019 r.
2019 1670 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewkowie przeprowadzonych w dniu 17 marca 2019 r.
2019 1671 2019-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia przeprowadzonych w dniu 17 marca 2019 r.
2019 1672 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1673 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2019 1674 2019-03-21 Postanowienie Postanowienie nr 15/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1675 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za rok 2018
2019 1676 2019-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2019 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2019 1677 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 1678 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr 55/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 6 marca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 1679 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami
2019 1680 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żurczyn, gm. Szubin.
2019 1681 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.
2019 1682 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 1683 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr 61/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 1684 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr III/55/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Ostrowąs (Plebanka).
2019 1685 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr III/44/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 1686 2019-03-22 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2019 1687 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII / 33 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Brodnickiego instrumentem płatniczym
2019 1688 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII / 34 /2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 1689 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/17/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2019 rok
2019 1690 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/18/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 1691 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/19/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 1692 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr II/21/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Osielsko
2019 1693 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław.
2019 1694 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 1695 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2019
2019 1696 2019-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2018 r.
2019 1697 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 30 marca 2017 roku
2019 1698 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1699 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 1700 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mogilno
2019 1701 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
2019 1702 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019
2019 1703 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2019 1704 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 1705 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia progaramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2019 rok
2019 1706 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr III/60/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/382/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Aleksandrowski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 1707 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2019
2019 1708 2019-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Starosty Grudziądzkiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin
2019 1709 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 1710 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Radziejów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2018 rok
2019 1711 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5
2019 1712 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Kikół z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2019
2019 1713 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stolno
2019 1714 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2019 1715 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2019 roku”
2019 1716 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2019 roku.
2019 1717 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2019 1718 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 1719 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
2019 1720 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 1721 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2018
2019 1722 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2018 rok
2019 1723 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2019.
2019 1724 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2019.
2019 1725 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 rok
2019 1726 2019-03-26 Informacja Informacja nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 1727 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2018 rok
2019 1728 2019-03-27 ANEKS Aneks Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Narodowym Funduszem Zdrowia
2019 1729 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2019 1730 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1731 2019-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 36/2019 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Inowrocławski Miastu Inowrocław zarządzania strefą płatnego parkowania w centrum Miasta
2019 1732 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
2019 1733 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2019 roku
2019 1734 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”
2019 1735 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2019 roku
2019 1736 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dąbrowa
2019 1737 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2019 1738 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 1739 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1740 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1741 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
2019 1742 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 1743 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Topólka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2019 1744 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Toruńskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2019 1745 2019-03-27 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz
2019 1746 2019-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Pakości z dnia 25 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Pakość.
2019 1747 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok
2019 1748 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osięciny na 2019 rok
2019 1749 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/36/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów
2019 1750 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/45/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Chodecz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1751 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. uchylająca uchwałę Nr VI/39/19 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Chodecz
2019 1752 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w m. Kromszewice
2019 1753 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 12 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/98/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty targowej
2019 1754 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdmności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2019 roku.
2019 1755 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 1756 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2019 1757 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum
2019 1758 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2019 1759 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.
2019 1760 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 1761 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2019 1762 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2019 1763 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 1764 2019-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Toruń o średnich miesięcznych kosztach utrzymania w 2019 roku mieszkańców w domach pomocy społecznej w Toruniu oraz średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2019 1765 2019-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za1 m² powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2019 1766 2019-03-28 ANEKS Aneks Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia Nr IB-I-T.041.19.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., zawarty pomiędzy:
2019 1767 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2018 rok.
2019 1768 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.26.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.
2019 1769 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Lisewo za 2018 rok
2019 1770 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2018-2027 za 2018 rok
2019 1771 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Zbójno
2019 1772 2019-03-28 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2019 1773 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 1774 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI-40/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.
2019 1775 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ na terenie Gminy Raciążek i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążku
2019 1776 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Raciążku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1777 2019-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2019 1778 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2018 rok.
2019 1779 2019-03-29 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2019 1780 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 1781 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1782 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 1783 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janikowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 1784 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 1785 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 1786 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Jeziora Wielkie.
2019 1787 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2019 1788 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Kowal z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowal na 2019 rok”.
2019 1789 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1790 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1791 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
2019 1792 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1793 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42 Burmistrza Gniewkowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2018, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018
2019 1794 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.
2019 1795 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Chełmża zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1796 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2019 r.
2019 1797 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2019 1798 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Koneck z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koneck za 2018 rok, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów instytucji kultury.
2019 1799 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym
2019 1800 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1801 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku.
2019 1802 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 1803 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1804 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2019 1805 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1806 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
2019 1807 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2019 1808 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanie budżetu miasta Radziejów za 2018 rok
2019 1809 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.32.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 1810 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.
2019 1811 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2019 1812 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku"
2019 1813 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Pakości z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2018r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2019 1814 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2018 rok
2019 1815 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r.
2019 1816 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 1817 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2019 roku”
2019 1818 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 1819 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane przekazywane są do rejestru
2019 1820 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.
2019 1821 2019-03-29 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy Rogóźno
2019 1822 2019-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna
2019 1823 2019-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2018 rok
2019 1824 2019-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 28 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze GMINY KORONOWO.