Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Listopad 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5673 2019-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci w części uchwały nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy
2019 5674 2019-11-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2019.
2019 5675 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 122/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5676 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 125/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5677 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 126/2019 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2019 r.
2019 5678 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koneck"
2019 5679 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
2019 5680 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 5681 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża.
2019 5682 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Chełmży.
2019 5683 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/180/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2019 5684 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/181/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2019 5685 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/182/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5686 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/183/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek
2019 5687 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/185/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)
2019 5688 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/187/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
2019 5689 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5690 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5691 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2019 5692 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2019 5693 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Mrocza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5694 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5695 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5696 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 5697 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Barcin.
2019 5698 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 158/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019
2019 5699 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 5700 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
2019 5701 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 5702 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020.
2019 5703 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.
2019 5704 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2019 5705 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 5706 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5707 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano
2019 5708 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w dodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5709 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano.
2019 5710 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2019 5711 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych waunków jego funcjonowania.
2019 5712 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2019 5713 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5714 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2019 5715 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5716 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 5717 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałe Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019  rok
2019 5718 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 5719 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 86/41/2019 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
2019 5720 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5721 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5722 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 października 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna gmina Wąpielsk
2019 5723 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5724 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5725 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta, zmienionej uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlić wiejskich na terenie Gminy Gruta
2019 5726 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poboru opłat w drodze inkasa.
2019 5727 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5728 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5729 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/69/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019r.
2019 5730 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2019 5731 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 5732 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2019 5733 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Stolnie
2019 5734 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Robakowie
2019 5735 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno "
2019 5736 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr 100/2019 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5737 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewidencyjnych 286/10, 286/11, 710/1, 710/2, 1114/4, 1114/3, 474/4, 474/3 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gm. Lubiewo.
2019 5738 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2019 5739 2019-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5740 2019-11-04 Porozumienie Porozumienie nr 21 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, zawarte pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskim a gminą miasto Golub-Dobrzyń
2019 5741 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.90.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5742 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 23 października 2019 r. zmieniające uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 5743 2019-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2019 rok
2019 5744 2019-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XI/57/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wychowawstwo, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny onadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród w szkołach prowadzonych przez Gminę Rogowo.
2019 5745 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 5746 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr VII/119/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 5747 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tucholi ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Tuchola pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi
2019 5748 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 5749 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów
2019 5750 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2019 5751 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5752 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5753 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
2019 5754 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd
2019 5755 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia
2019 5756 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Inowrocławia na lata 2019-2024
2019 5757 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2017 – 2021
2019 5758 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2019 5759 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/90/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 28 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano.
2019 5760 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 grudnia 2018 r.
2019 5761 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
2019 5762 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
2019 5763 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019
2019 5764 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5765 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2019 5766 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.83.2019 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5767 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XI/50/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
2019 5768 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 5769 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5770 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020
2019 5771 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
2019 5772 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/78/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 5773 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5774 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5775 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie
2019 5776 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr X/82/19 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu
2019 5777 2019-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 5778 2019-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.
2019 5779 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/44/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5780 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Gminy Koneck z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/18 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2019 rok
2019 5781 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 5782 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/123/2019 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zwolnienia od uiszczenia opłaty osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
2019 5783 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin
2019 5784 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
2019 5785 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
2019 5786 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2019 5787 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim.
2019 5788 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2019 5789 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Drzycim
2019 5790 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
2019 5791 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2019 5792 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
2019 5793 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
2019 5794 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5795 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5796 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 5797 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Szczekarzewo
2019 5798 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 5799 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XV/83/19 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
2019 5800 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 5801 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/138/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 5802 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/139/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica.
2019 5803 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/140/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5804 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/141/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulicy Dobrej, Kwiatowej i Jesionowej w miejscowości Grodztwo, Gmina Kruszwica.
2019 5805 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok
2019 5806 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5807 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2019 5808 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/127/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2019 5809 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5810 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5811 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/146/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 5812 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/147/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej nr 210227C
2019 5813 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/163/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2019 5814 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/164/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2019 5815 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2019 5816 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Więcbork, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Więcbork
2019 5817 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Wiatrakowa” ulicy w Wituni
2019 5818 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Brzozowej działki nr 58, 59, 62, 63 i 64 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5819 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
2019 5820 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5821 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 5822 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.
2019 5823 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książki.
2019 5824 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwaleniua Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2024.
2019 5825 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 5826 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5827 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadania jej statutu
2019 5828 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5829 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5830 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5831 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 5832 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 5833 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/93/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 5834 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/94/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu świeckiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2019 5835 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/95/19 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2019 5836 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 5837 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5838 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5839 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej
2019 5840 2019-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 5841 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2019 rok
2019 5842 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
2019 5843 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XII/82/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i  Gminy Chodecz
2019 5844 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz
2019 5845 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2019
2019 5846 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 5847 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
2019 5848 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 5849 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5850 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5851 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5852 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5853 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 5854 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Radziejów Nr XXIX/252/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Radziejów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5855 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 5856 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok
2019 5857 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2019 5858 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Bartłomieja Kołodzieja
2019 5859 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek.
2019 5860 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/163/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 5861 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/166/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Włocławek
2019 5862 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Sicienku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 5863 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2019 5864 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/105/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2019 5865 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2019 r. o zmianie Statutów Sołectw Gminy Sicienko
2019 5866 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lubiewie
2019 5867 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 5868 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.57.2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 5869 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 5870 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2019 5871 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 5872 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2019 5873 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5874 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Targowej w Sępólnie Krajeńskim.
2019 5875 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/88/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich działki nr 158/7, 158/10 i 158/11 w Więcborku, gmina Więcbork
2019 5876 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/142/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2019 5877 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/143/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5878 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/144/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 5879 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2019 5880 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/146/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2019 5881 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 5882 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
2019 5883 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych: „Moje boisko - ORLIK 2012” przy al. 3 Maja oraz boiska do mini piłki nożnej przy ul. Osnowskiej w Chełmnie.
2019 5884 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2019 5885 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5886 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 5887 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Drogosław, gm. Szubin.
2019 5888 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Zamość, gm. Szubin.
2019 5889 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2019 5890 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5891 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
2019 5892 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2020 rok.
2019 5893 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2019 5894 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 r.
2019 5895 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5896 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/46/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 5897 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 5898 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5899 2019-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 5900 2019-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/70/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 5901 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/132/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2019 5902 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2019 5903 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5904 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany lokalizacji Filii Biblioteki Publicznej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
2019 5905 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brześć Kujawski
2019 5906 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5907 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2019 5908 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 5909 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Unisław z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kokocko, gmina Unisław
2019 5910 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIV/87/19 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Więcbork
2019 5911 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Góra, gmina Inowrocław.
2019 5912 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław.
2019 5913 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 5914 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr xi/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław.
2019 5915 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5916 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.
2019 5917 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
2019 5918 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/110/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Inowrocław oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 5919 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/341/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych
2019 5920 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/342/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego
2019 5921 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/383/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok (9)
2019 5922 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 5923 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
2019 5924 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia.
2019 5925 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 102/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie.
2019 5926 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 105/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie.
2019 5927 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 106/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko.
2019 5928 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 107/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu.
2019 5929 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 108/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
2019 5930 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/19 Rady Gminy Choceń z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2019 5931 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019
2019 5932 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/116/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2019 5933 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr 87/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 5934 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok
2019 5935 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 5936 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 5937 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/147/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 5938 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/150/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2019 5939 2019-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019