Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Styczeń 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 10 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/58/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III\22\2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.
2019 101 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2019 102 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok
2019 103 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 104 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 105 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2019
2019 106 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 67.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2019 107 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 108 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 109 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/60/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2019 110 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 111 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2019 114 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
2019 115 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 116 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Łasin
2019 117 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin instrumentem płatniczym.
2019 118 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 5/3/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2019 119 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2019 12 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/62/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019 120 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok
2019 121 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 122 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 123 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2019 124 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 125 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 126 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 127 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2019 128 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2019.
2019 129 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Świecie nad Osą.
2019 13 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /19 /2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2019 130 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 131 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2019 132 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.
2019 133 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 134 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 135 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /32/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 136 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 137 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kijewo Królewskie
2019 138 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2019 139 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń
2019 14 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 140 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w gminie Golub-Dobrzyń
2019 141 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2019 142 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 143 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 144 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.
2019 145 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brodnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 146 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2019 147 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 148 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 149 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 15 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 150 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 151 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2019 152 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 153 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 154 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości
2019 155 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.
2019 156 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno
2019 157 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźno
2019 158 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2019 159 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2019 16 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III-28/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 160 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2019 rok
2019 161 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r.
2019 162 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 163 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 164 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w Karnowie do kategorii dróg gminnych
2019 165 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawach
2019 166 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/49/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Paterku
2019 167 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/544/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr XI/217/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015 r.
2019 168 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/61/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2019 169 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Czarnym Błocie i Złejwsi Wielkiej
2019 17 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Radziejowie Nr XXXVI/226/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
2019 170 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2019 171 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2019 172 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 173 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 174 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 175 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Strzelnie
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody.
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 18 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2019 180 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko
2019 181 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2019 182 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 183 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 184 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 185 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 186 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 187 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 188 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 189 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2019 rok.
2019 19 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2019 193 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/81/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały NR II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki.
2019 194 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2019.
2019 195 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2019 196 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo
2019 197 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świekatowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 198 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 199 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wąbrzeskiego na 2019 r.
2019 2 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Gniewkowie
2019 20 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2019 200 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
2019 201 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 202 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 203 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
2019 204 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
2019 205 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wąbrzeskiego
2019 206 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok
2019 207 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 208 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
2019 209 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w  ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 21 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Brodnica do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V/42/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2019 219 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 22 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 220 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok.
2019 221 2019-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2019 222 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2019 223 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryńsk.
2019 224 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia odcinka drogi z drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg.
2019 225 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2019 226 2019-01-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 227 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośno
2019 228 2019-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 2/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2019 229 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 230 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/47/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 231 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2019 232 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2019 233 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2019 234 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 235 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2019 236 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2019 237 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2019 239 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 24 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2019 240 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 241 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2019
2019 242 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/40/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Chełmno
2019 243 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 244 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2019
2019 245 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 15/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenu w miejscowości Wielkie Radowiska, gmina Dębowa Łąka
2019 246 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 17/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 247 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 18/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest gmina Dębowa Łąka oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym
2019 248 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2019 249 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie statutu gminy Zbójno
2019 25 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok.
2019 250 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok
2019 251 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2019 252 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 5/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2019 253 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2019 254 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok
2019 255 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 256 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2019 257 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/18 z dnia 8 marca 2018 r. Rady Gminy Chełmno w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2019 258 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
2019 26 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Janiny Lech
2019 260 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.
2019 261 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2019 262 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.
2019 263 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2019 264 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019
2019 265 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na rok 2019
2019 266 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2019 267 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 268 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2019
2019 269 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 270 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 271 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 272 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.
2019 273 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 274 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 275 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Gniewkowo
2019 276 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie Gminy Gniewkowo
2019 277 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2019 278 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2019 rok
2019 279 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski
2019 28 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 280 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielgie
2019 281 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 282 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 283 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Więcborka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2019 284 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok
2019 285 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2019
2019 286 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia oplat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2019 287 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2019 288 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2019 289 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.76.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2019 29 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2019 290 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
2019 291 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kcynia lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2019 292 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Świecie nad Osą
2019 293 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2019 294 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 295 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 296 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
2019 297 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2019 298 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.
2019 299 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2019 3 2019-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok.
2019 300 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 301 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 302 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2019 303 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2019 304 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2019 305 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr 14/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2019 306 2019-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2019 307 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV-31/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2019 308 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2019 309 2019-01-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania Gminy Miasta Lipno z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi Miasto Lipno
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowiec
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2019 rok
2019 311 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2019
2019 312 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 313 2019-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 314 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2019 315 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok
2019 316 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 317 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 318 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin
2019 319 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków
2019 32 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
2019 320 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 321 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 322 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2019 323 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 6/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2019 324 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.
2019 325 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 38/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie".
2019 326 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 327 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 328 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 329 2019-01-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2019 330 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 331 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 332 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2019 333 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 334 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 335 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok
2019 336 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2019 337 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 338 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 339 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 34 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 340 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2019 341 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2019.
2019 342 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 343 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2019 344 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2019 345 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 346 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 347 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 348 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2019 349 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019
2019 350 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz
2019 351 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 352 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 353 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 354 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Promienna” w miejscowości Grębocin
2019 355 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2019 356 2019-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 357 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.
2019 358 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie
2019 359 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/ 26/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/158/2012 z dnia 14  grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną uchwałami nr XXVIII/195/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz XIV/121/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016 r
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2019 360 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łubianka.
2019 361 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/39/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 362 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/40/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Kujawski
2019 363 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/41/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. uchylająca uchwały zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.
2019 364 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2019
2019 365 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019
2019 366 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2019 367 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2019 rok
2019 368 2019-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr V/22/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2019 369 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 370 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2019 371 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 372 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 373 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2019 rok.
2019 374 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 375 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 376 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 377 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2019 378 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok
2019 379 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 380 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2019 381 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2019 382 2019-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.81.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2019 383 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gąsawa.
2019 384 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
2019 385 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 386 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Gąsawa na 2019 rok.
2019 387 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019.
2019 388 2019-01-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.47.2018.2019.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Spółka z o. o. z siedzibą w Tucholi,
2019 389 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 390 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 391 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 392 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2019 393 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/30/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowal
2019 394 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice
2019 395 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czerniewiczki
2019 396 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębniaki
2019 398 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobrzelewice
2019 399 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziardonice
2019 4 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Kowala z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2019 r.
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2019 – 2023
2019 400 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołaszewo
2019 401 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grabkowo
2019 402 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grodztwo
2019 403 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kępka Szlachecka
2019 404 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzewent
2019 405 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nakonowo
2019 406 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przydatki Gołaszewskie
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakutowo
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzały
2019 409 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Unisławice
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej
2019 410 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Kowal z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Więsławice - Parcele
2019 411 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.
2019 412 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2019 413 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Osięciny
2019 414 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 415 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 416 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 417 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2019 418 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2019 419 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 42 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2019 420 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska
2019 421 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.149.2018 Burmistrza Tucholi z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2019 422 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bytoń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2019 423 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 424 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2019 425 2019-01-10 Postanowienie Postanowienie nr 2/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 43 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2019 44 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Biskupia
2019 45 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 46 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2019 47 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2019 48 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowrocławskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2019 49 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2019 rok
2019 5 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miasta Kowala z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2019 50 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 51 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2019
2019 52 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 53 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2019 54 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/27/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Cekcyn
2019 57 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/33/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
2019 58 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/35/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2019 59 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/37/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019
2019 6 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019
2019 61 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 62 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 63 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2019 64 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018
2019 65 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
2019 66 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 67 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.133.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 68 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.134.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo
2019 69 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.135.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon
2019 7 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2019
2019 70 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
2019 71 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2019 72 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk
2019 73 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 74 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 75 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2019 76 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 77 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2019 78 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2019 rok
2019 79 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 8 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2019 80 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomin
2019 81 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 82 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2019 83 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2019 84 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi
2019 85 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 86 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy – dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 87 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
2019 89 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.
2019 9 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr II/57/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
2019 90 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2019 91 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 rok
2019 92 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 93 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok
2019 94 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2019 426 2019-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 7 ust. 4 w zakresie „drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KD-L oraz przez” uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
2019 427 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 20/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2019 428 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu
2019 429 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2019 430 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 431 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019
2019 432 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 433 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 434 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 435 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2019 436 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym przypadającym Powiatowi Lipnowskiemu i jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do tego uprawnionych.
2019 437 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
2019 438 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem"Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023"
2019 439 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr III/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.
2019 440 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 441 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2018 roku
2019 442 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019
2019 443 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2019 444 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2019 445 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 446 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 447 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniającej w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 448 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019
2019 449 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2019 450 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
2019 451 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2019 452 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania, że uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku została podjęta z naruszeniem prawa
2019 453 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/3/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
2019 454 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/4/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/17/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
2019 455 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr I/2/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
2019 456 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019
2019 457 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2019 458 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2019 r
2019 459 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018
2019 460 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2019 461 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2019
2019 462 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 463 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 464 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 465 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
2019 466 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 467 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2019 468 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019
2019 469 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 470 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
2019 471 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych
2019 472 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 473 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 4/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 474 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 5/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2019 475 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania.
2019 476 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. Powiat Bydgoski - ziemski powierza Miastu Bydgoszcz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmujacym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych majacych znacznie ograniczone mozliwości samodzielnego poruszania się.
2019 477 2019-01-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 478 2019-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim
2019 479 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 480 2019-01-23 ANEKS Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zadania w zakresie realizacji zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” – I etap.
2019 481 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.134.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2019 482 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2019 483 2019-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Nakielskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią
2019 484 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2019 485 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2019 486 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2019 487 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2019 488 2019-01-23 Informacja Informacja nr OPO.4110.20.2018.2019.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2019 r. o decyzji nr OPO.4110.20.2018.2019.MWo
2019 489 2019-01-23 Postanowienie Postanowienie nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2019 490 2019-01-23 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.44.2018.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie
2019 491 2019-01-23 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.46.2018.2019.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2019 r. wsprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku
2019 492 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności
2019 493 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 494 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 495 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 496 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 497 2019-01-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu
2019 498 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2018 Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2019 rok
2019 499 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019  rok
2019 500 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2019 501 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok
2019 502 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2019 503 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok
2019 504 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2019 505 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 506 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2019 507 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w Nowem
2019 508 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie  określenia wysokości stawek opłaty targowej
2019 509 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie  powierzenia uprawnień Burmistrzowi Nowego
2019 510 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/7/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/25/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 511 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/22/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 512 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/ 28 /2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2019 513 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2019 514 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/20/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na rok 2019
2019 515 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bądkowo
2019 516 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bądkowo na lata 2019-2023.
2019 517 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 518 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie budżetu gminy na 2019r.
2019 519 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 520 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 521 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 522 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2019 523 2019-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grudziądzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 524 2019-01-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 525 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2019 526 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019
2019 527 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
2019 528 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 529 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2019 PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu
2019 530 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
2019 531 2019-01-24 Postanowienie Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 532 2019-01-24 Postanowienie Postanowienie nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 533 2019-01-24 Postanowienie Postanowienie nr 20/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 534 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2019 535 2019-01-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2019 r.
2019 536 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno"
2019 537 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r.
2019 538 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 21/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok
2019 539 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Błoto
2019 540 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bruki Kokocka
2019 541 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bruki Unisławskie
2019 542 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Głażewo
2019 543 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grzybno
2019 544 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kokocko
2019 545 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Raciniewo
2019 546 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stablewice
2019 547 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gołoty
2019 548 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Unisław.
2019 549 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/41/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącym
2019 550 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/45/19 Rady Gminy Unisław z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Unisław.
2019 551 2019-01-25 ANEKS Aneks nr 1 Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. do Porozumienia z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2019 552 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2019 553 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok
2019 554 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2019 rok
2019 555 2019-01-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 7/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota
2019 556 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2019 557 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 8/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2019 558 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 16/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2019 559 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 17/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2019 560 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 23/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 r.
2019 561 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 35/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2019 562 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 40/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń.
2019 563 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019.
2019 564 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/ 36/2019 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2019 565 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciechocin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 566 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok
2019 567 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków
2019 568 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/13/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2019 569 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/32/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin
2019 570 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia, że uchwała nr 21/2018 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 podjęta została z naruszeniem prawa.
2019 571 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2019 572 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 573 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowiec
2019 574 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec
2019 575 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2019 576 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Gostycynie ul. Słoneczna 4
2019 577 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty
2019 578 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 579 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2019 580 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku
2019 581 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2019 582 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin
2019 583 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 584 2019-01-29 ANEKS Aneks nr 2 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2018 r. do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w dniu 18 pażdziernika 2018 roku w Toruniu pomiędzy:
2019 585 2019-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Powierzenia zadań zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 586 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.4.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok
2019 587 2019-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/19 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin
2019 588 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świecie nad Osą na 2019 rok.
2019 589 2019-01-29 Postanowienie Postanowienie nr 8/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wstąpienia kandydatki w miejsce wygasłego mandatu radnego
2019 590 2019-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.
2019 591 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2019 592 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży.
2019 593 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat.
2019 594 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad, opłat i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Chełmży zlokalizowanych poza pasem drogowym.
2019 595 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Tuchola na 2020 rok
2019 596 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 597 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem jest Gmina Tuchola, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków korzystania z tych przystanków
2019 598 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.21.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2019 599 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym
2019 600 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Gostkowo
2019 601 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kamionki Duże
2019 602 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kamionki Małe
2019 603 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Lulkowo
2019 604 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Łysomice
2019 605 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ostaszewo
2019 606 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Papowo Toruńskie
2019 607 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Papowo Toruńskie Osieki
2019 608 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Różankowo
2019 609 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Turzno
2019 610 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Tylice
2019 611 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wytrębowice
2019 612 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zakrzewko
2019 613 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zęgwirt
2019 614 2019-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.
2019 615 2019-01-30 Postanowienie Postanowienie nr 6/2019 Komisarza Wyborczego w Totuniu I z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 616 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sępoleńskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2018,
2019 617 2019-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Książki z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
2019 618 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr LI/148/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych
2019 619 2019-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr III-30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2019 620 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 621 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawanie i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ze świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania
2019 622 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 623 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok
2019 624 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2019 625 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dąbrowa na zadania służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na paliwo stałe, na proekologiczne.
2019 626 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jajkowo.
2019 627 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzozie.
2019 628 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Janówko.
2019 629 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małe Leźno.
2019 630 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mały Głęboczek.
2019 631 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sugajno.
2019 632 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świecie.
2019 633 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Trepki.
2019 634 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wielki Głęboczek.
2019 635 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wielkie Leźno.
2019 636 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zembrze.
2019 637 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2019 638 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 639 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/10//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019.
2019 640 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzyniu Chełmińskim
2019 641 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2019 rok.
2019 642 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019
2019 643 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Powiatu Tucholskiego
2019 644 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 645 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 473/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 r. nr X/65/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2019 646 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 575/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2015 r. nr XIV/101/2015 w przedmiocie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 647 2019-01-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 572/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 listopada 2015 r. nr IX/82/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 648 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.3.2019 Burmistrza Tucholi z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2019 r.
2019 649 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2019 650 2019-01-31 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 29 stycznia 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Gostycyn
2019 651 2019-01-31 Postanowienie Postanowienie nr 9/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej