Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wrzesień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4276 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 286/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 4277 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 4278 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/583/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4279 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/589/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości
2018 4280 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/590/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
2018 4281 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/591/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022".
2018 4282 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/594/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo
2018 4283 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXII/595/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4284 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu
2018 4285 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia opieki dzieciom w czasie przejazdu autobusem komunikacji publicznej do szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dragacz
2018 4286 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/475/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 4287 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr 427/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (8)
2018 4288 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2018 4289 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4290 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
2018 4291 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4292 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4293 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/383/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 4294 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/349/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2018 4295 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2018 4296 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/350/18 Rady Gminy Radomin z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania
2018 4297 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4298 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 4299 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr L/409/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 4300 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/287/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dragacz
2018 4301 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4302 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4303 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 4304 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/288/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4305 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/289/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 4306 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/290/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 4307 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/291/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018  Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 4308 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/292/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo
2018 4309 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/295/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4310 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 33/1632/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4311 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świekatowo, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 4312 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 4313 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbiczno odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4314 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zbiczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4315 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli
2018 4316 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 4317 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody.
2018 4318 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/18 Rady Gminy Choceń z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4319 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 4320 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zławieś Wielka
2018 4321 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zławieś Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4322 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabiszyn maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 4323 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łabiszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4324 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXXV/308/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Łabiszyn
2018 4325 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4326 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Jabłowo Pałuckie
2018 4327 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Jabłówko
2018 4328 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Jeżewo
2018 4329 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Jeżewice
2018 4330 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Lubostroń
2018 4331 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Dąbie
2018 4332 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec
2018 4333 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 339/179/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 4334 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII /227/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2018 4335 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w  uchwale Nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na stałe obwody głosowania.
2018 4336 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 4337 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 4338 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 4339 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/567/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 4340 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/572/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4341 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/573/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 4342 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/575/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 4343 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 4344 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4345 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/202/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ciechocin w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 4346 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/203/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
2018 4347 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 4348 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4349 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowiec dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4350 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 4351 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu Gminy Bukowiec
2018 4352 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4353 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowiec
2018 4354 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/298/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4355 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/281/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2018 4356 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzelno
2018 4357 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/297/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4358 2018-09-05 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gminie Miasta Chełmno, zawarty pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem miasta Chełmno
2018 4359 2018-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVIII/348/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 4360 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4361 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 296 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
2018 4362 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4363 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4364 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.69.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2018 roku
2018 4365 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2018.
2018 4366 2018-09-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4367 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 285/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2018- 2028
2018 4368 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2018 – 2023
2018 4369 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/313/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wąpielsk
2018 4370 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/314/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wąpielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4371 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/315/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, warunków częściowego zwolnienia z opłat, a także czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wąpielsk
2018 4372 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/316/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2018 4373 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/317/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wąpielsk.
2018 4374 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/324/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4375 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Więcborku
2018 4376 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 4377 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/271/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4378 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/275/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 4379 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LVI/276/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Dobrzyniu nad Wisłą
2018 4380 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/261/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 4381 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 175/252/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2018 4382 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 365/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4383 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 367/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 4384 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr 368/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 4385 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4386 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/48/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 4387 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 4388 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejrawie
2018 4389 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2018 4390 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XL/258/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4391 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/257/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 4392 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2018 4393 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.
2018 4394 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.40.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4395 2018-09-06 Informacja Informacja nr 55/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2018 r. I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok
2018 4396 2018-09-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 4 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4397 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 554/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4398 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego
2018 4399 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/36/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 4400 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo
2018 4401 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4402 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/456/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia.
2018 4403 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/458/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kcyni.
2018 4404 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LII/462/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 16 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody pn. „Aleja przydrożna złożona z 400 drzew” w granicach administracyjnych Gminy Kcynia
2018 4405 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie
2018 4406 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie.
2018 4407 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Papowo Biskupie
2018 4408 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 4409 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z toalety publicznej na terenie m. Bądkowo przy ulicy Włocławskiej.
2018 4410 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brzozie.
2018 4411 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/345/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018 4412 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/346/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/295/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu
2018 4413 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LXII/347/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4414 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 4415 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice oraz z jednego drzewa zlokalizowanego na dz. nr 27/7 w miejscowości Laskowice
2018 4416 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Jeżewo
2018 4417 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 4418 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeżewo
2018 4419 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/371/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Jeżewo
2018 4420 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/373/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeżewo
2018 4421 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2018 4422 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 4423 2018-09-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 4424 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4425 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 4426 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Lubraniec
2018 4427 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski
2018 4428 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tym zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz nauczycieli którym powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji.
2018 4429 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
2018 4430 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otłoczyn
2018 4431 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Zławieś Wielka a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Zławieś Wielka oraz trybu pobierania opłat za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 4432 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 430/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 4433 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2018 4434 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4435 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/238/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkół ponadpodstawowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym
2018 4436 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Rojewo dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 4437 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 4438 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania
2018 4439 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 288/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 4440 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/426/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Elizewo.
2018 4441 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/422/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębogóra.
2018 4442 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII /423/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewko.
2018 4443 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/424/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobieszewo.
2018 4444 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/425/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dziewierzewo.
2018 4445 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/427/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głogowiniec.
2018 4446 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/428/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grocholin.
2018 4447 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/429/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gromadno.
2018 4448 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Iwno.
2018 4449 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/431/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Karmelita.
2018 4450 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kazimierzewo.
2018 4451 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/433/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Laskownica.
2018 4452 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/434/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludwikowo.
2018 4453 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/435/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łankowice.
2018 4454 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/436/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Malice.
2018 4455 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/437/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miastowice.
2018 4456 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mieczkowo.
2018 4457 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/439/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Notecka.
2018 4458 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/440/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Palmierowo.
2018 4459 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Paulina.
2018 4460 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrowo.
2018 4461 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rozpętek.
2018 4462 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sierniki.
2018 4463 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/445/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sipiory.
2018 4464 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/446/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowa.
2018 4465 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/447/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słupowiec.
2018 4466 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/448/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smogulecka Wieś.
2018 4467 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/449/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Studzienki.
2018 4468 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr lii/450/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suchoręcz.
2018 4469 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/451/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szczepice.
2018 4470 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/453/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Turzyn.
2018 4471 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/454/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żarczyn.
2018 4472 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/455/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawia - Włodzimierzewo.
2018 4473 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LII/452/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.
2018 4474 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.102.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 4475 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4476 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 4477 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 4478 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/208 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej w Ostrowie, gm. Mrocza
2018 4479 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza
2018 4480 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Jedynka” w mieście Mrocza
2018 4481 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Osiedla „Młodych” w mieście Mrocza
2018 4482 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4483 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 4484 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/95/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 4485 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/97/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek
2018 4486 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/110/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2018 4487 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/117/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu
2018 4488 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/118/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 4489 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/119/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4490 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/122/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
2018 4491 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.78.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4492 2018-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4493 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/328/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 4494 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali
2018 4495 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński.
2018 4496 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Rypin.
2018 4497 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/370/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4498 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/363/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4499 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rypin dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 4500 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/367/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/148/12 Rady Miasta Rypina z dnia 18 czerwca 2012 roku
2018 4501 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r.
2018 4502 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobre
2018 4503 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 4504 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 4505 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowniki oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4506 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/18 Rady Gminy Choceń z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018.
2018 4507 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 563/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4508 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gostycyn oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4509 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 4510 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/286/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4511 2018-09-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.22.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janikowie, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
2018 4512 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.290.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4513 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LIV.293.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4514 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 4515 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew gatunku dąb szypułkowy, stanowiących pomniki przyrody.
2018 4516 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
2018 4517 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.
2018 4518 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
2018 4519 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 września 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Chełmża do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 4520 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4521 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4522 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych ich rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Łubianka oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4523 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/393/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 4524 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/394/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Senior+".
2018 4525 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1028/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią
2018 4526 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1038/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 4527 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1027/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 4528 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
2018 4529 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1032/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nakło nad Notecią"
2018 4530 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1024/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 4531 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LII/1036/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XXIV/501/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2018 4532 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4533 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 4534 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/357/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Płużnica
2018 4535 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4536 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/1379/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2018 4537 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/1380/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4538 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/1384/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (9)
2018 4539 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/409/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4540 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/413/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych oraz nadania nazw drogom gminnym.
2018 4541 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/414/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 4542 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/415/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 4543 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/416/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ryńsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4544 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LI/417/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ryńsk.
2018 4545 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 4546 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/574/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022
2018 4547 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/579/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie
2018 4548 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/580/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4549 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 581/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4550 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/582/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4551 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/583/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec
2018 4552 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/586/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin
2018 4553 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 801/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4554 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4555 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4556 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 6 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4557 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 4558 2018-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 71.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4559 2018-09-13 ANEKS Aneks nr 1 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Grudziądz prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 4560 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za I półrocze 2018 r.
2018 4561 2018-09-13 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2018 r. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA I  PÓŁROCZE 2018 ROKU Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. za I półrocze 2018 roku
2018 4562 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4563 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/323/18 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4564 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/294/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 4565 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/295/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2018 4566 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/293/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto - Chełmno.
2018 4567 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr L/292/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4568 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 4569 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
2018 4570 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie
2018 4571 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 5 września 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4572 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 916/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Szosa Bydgoska - „Park Handlowy” w Toruniu.
2018 4573 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 917/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia.
2018 4574 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 77/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.
2018 4575 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 78/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 4576 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 79/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.
2018 4577 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 80/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.
2018 4578 2018-09-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 81/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 4579 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4580 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4581 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Szczawno, gmina Skrwilno.
2018 4582 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno.
2018 4583 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo
2018 4584 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4585 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 4586 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4587 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Janikowo.
2018 4588 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Janikowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4589 2018-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/18 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4590 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.316.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4591 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.317.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo
2018 4592 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.320.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018
2018 4593 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.322.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2018 4594 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.323.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo
2018 4595 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLVII.324.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4596 2018-09-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4597 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4598 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 4599 2018-09-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 94/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Placu Rejtana w Kowalu (załącznik nr 1 do uchwały), w części określonej w:- § 3 ust. 1 pkt 1,- § 3 ust. 1 pkt 4,- § 3 ust. 1 pkt 5,- § 3 ust. 1 pkt 6,- § 4 ust. 1 załącznika do uchwały.
2018 4600 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXII/344/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 4601 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4602 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr 923/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
2018 4603 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr L/674/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4604 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV-225/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4605 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LII/353/18 Rady Gminy Radomin z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 4606 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/179/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 10 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrcz
2018 4607 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano
2018 4608 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lniano..
2018 4609 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LIV/65/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4610 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/292/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 4611 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/294/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
2018 4612 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/295/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo.
2018 4613 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XL/296/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 4614 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Gruta z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 4615 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.5.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu
2018 4616 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.7.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4617 2018-09-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.6.2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkole na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
2018 4618 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Radomin za I półrocze 2018 roku
2018 4619 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4620 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.106.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 4621 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4622 2018-09-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 4623 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XL/239/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4624 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4625 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/257/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4626 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 4627 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
2018 4628 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4629 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4630 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4631 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo
2018 4632 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
2018 4633 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rogowo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 4634 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 4635 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz udzielania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2018 4636 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/358/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 4637 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2018 4638 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 4639 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/288/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 4640 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/289/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Budżet Obywatelski" w Jabłonowie Pomorskim
2018 4641 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/290/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 4642 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr L/293/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 4643 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4644 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXiX/339/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 4645 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4646 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4647 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego
2018 4648 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 4649 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4650 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach burmistrza
2018 4651 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4652 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4653 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 4654 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 września 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 4655 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 4656 2018-09-18 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.31.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ANWIL S. A. z siedzibą we Włocławku
2018 4657 2018-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. o sprostowaniu błędu.
2018 4658 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 4659 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4660 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4661 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4662 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek.
2018 4663 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 4664 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.73.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 4665 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.75.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.
2018 4666 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.82.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2018 4667 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.83.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota
2018 4668 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.84.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2018 4669 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK 0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 4670 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.76.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców
2018 4671 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.85.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
2018 4672 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 4673 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe
2018 4674 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXXIII/597/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4675 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/456/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 4676 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/522/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4677 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/525/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018 4678 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/526/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek
2018 4679 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/527/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4680 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4681 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LVII/277/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4682 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/391/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4683 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/348/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4684 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4685 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2018 Rady Gminy w Książkach z dnia 14 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4686 2018-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 14 września 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4687 2018-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 4688 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/ 2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych .
2018 4689 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/223/2001 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 listopada 2001r w sprawie Statutu Gminy.
2018 4690 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 312/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski.
2018 4691 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka.
2018 4692 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
2018 4693 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4694 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Chełmińskiego
2018 4695 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/502/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 4696 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/507/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mogilno
2018 4697 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L/508/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4698 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 4699 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4700 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4701 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 4702 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4703 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2018 4704 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/346/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4705 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/347/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4706 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLV/350/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4707 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 4708 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/191/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie
2018 4709 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 4710 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/20187 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 18 września 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4711 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.108.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 4712 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4713 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy
2018 4714 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz
2018 4715 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/657/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4716 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubicz
2018 4717 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/659/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Lubicz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży
2018 4718 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/660/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4719 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/661/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie gminy Lubicz godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 4720 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz
2018 4721 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L/667/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 4722 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 4723 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2018 4724 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tłuchowo
2018 4725 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 4726 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 4727 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr 572/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4728 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLI/242/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 4729 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 4730 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”
2018 4731 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 4732 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4733 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Bobrowo
2018 4734 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 4735 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4736 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 4737 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
2018 4738 2018-09-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2018 r.
2018 4739 2018-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 września 2018 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 4740 2018-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 256/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4741 2018-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 17 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4742 2018-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4743 2018-09-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 97/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXXI/289/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 4744 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka
2018 4745 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jeżewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4746 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV-221/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 4747 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/310/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku i nadania jej statutu
2018 4748 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr VII/61/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4749 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr L/509/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno
2018 4750 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
2018 4751 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4752 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVIII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (9)
2018 4753 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/448/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/376/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2018 w tym dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
2018 4754 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/451/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2018 4755 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 4756 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Świedziebnia oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 4757 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 352/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 4758 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 953/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 października 2017 r. w sprawie skargi Gminy Koronowo na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 79/2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Koronowo
2018 4759 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1319/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2000 r. nr XV/109/00 w przedmiocie zasad wykonywania przyłączy kanalizacyjnych, przyłączania się do kanalizacji oraz zasad dostarczania wody, odprowadzania ścieków i korzystania z gminnego wysypiska nieczystości stałych
2018 4760 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 988/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXIV/215/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4761 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 870/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r., nr IX/43/2015 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2018 4762 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 792/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Heleny Siwińskiej na zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r., nr 246/2016 w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018 4763 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1010/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2017 r. nr XXII/205/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4764 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1012/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. nr XXVII/169/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4765 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1003/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r. nr XXIV/167/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4766 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1015/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2017 r. nr XXIII/201/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4767 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1256/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmnie na uchwałę Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 3 lutego 2006 r. nr XXVIII/186/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4768 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1442/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. nr XXVI/136/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 4769 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 727/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. nr X/101/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji sołtysa
2018 4770 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1273/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 listopada 2015 r. nr XIV/76/2015 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4771 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 57/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca 2017 r. nr XX/125/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4772 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1026/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXI/367/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4773 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1063/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. nr XXI/214/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4774 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1280/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r. nr XXXII/214/2013 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4775 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1329/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 lutego 2017 r. nr XX/219/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4776 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1453/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód na uchwałę Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. nr 950/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Torunia
2018 4777 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 marca 2017 r. nr XXVI/166/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4778 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1269/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 lutego 2017 r. nr XXV/190/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4779 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr IISA/Bd 744/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Beaty Klajbor i Łukasza Klajbora na uchwałę Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2017 r. nr RGK.0007.55.2015 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 4780 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1231/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r., nr XLI/243/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 4781 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 118/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 9 września 2015 r. nr XI/91/15 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2018 4782 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1297/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r. nr XXIX/174/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4783 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 737/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. nr XXII/185/2016 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 4784 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1002/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017 r. nr XIX/217/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4785 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1332/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r. nr XX/157/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4786 2018-09-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1330/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. nr XXVII.228.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 4787 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa Chełmińska na odcinku od km 0+000 do km 3+100 i od km 4+300 do km 9+800 o łącznej dług. 8,6 km oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa Chełmińska od km 3+300 do km 4+600 o dług. 1,3 km
2018 4788 2018-09-24 ANEKS Aneks nr 2/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 4789 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień – Niemcz – Bydgoszcz na odcinku od km 3+230 do km 9+630, dług. 6,4 km
2018 4790 2018-09-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 lipca 2018 r. wspólna realizacja zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej nr 1508 C Niemcz – Jarużyn na odcinku od km 1+965 do km 2+061 (do granicy pasa drogowego drogi gminnej – ul. Jana Pawła II), dług. 0,096 km
2018 4791 2018-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 4792 2018-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 98/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 4 ust. 1 pkt 10, 12, 18 i 19 uchwały Nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4793 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/337/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 4794 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4795 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4796 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Boniewo
2018 4797 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2018 4798 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boniewo
2018 4799 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno
2018 4800 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno
2018 4801 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4802 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/71/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza
2018 4803 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/69/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4804 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/68/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2018 4805 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LV/67/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4806 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo
2018 4807 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 348/181/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 4808 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr L/401/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4809 2018-09-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 16 maja 2018 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2018 4810 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 4811 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 21 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4812 2018-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4813 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 4814 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 4815 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
2018 4816 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 289/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 4817 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 4818 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Inowrocław.
2018 4819 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Latkowo, gmina Inowrocław.
2018 4820 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/386/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław
2018 4821 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Inowrocław.
2018 4822 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/357/ 2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
2018 4823 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/358/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 4824 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/359/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2018 4825 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/360/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
2018 4826 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI /361/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2018 4827 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/362/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
2018 4828 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/336/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2018 4829 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/340/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę
2018 4830 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/341/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 4831 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.295.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4832 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.298.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4833 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.299.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości dotacji
2018 4834 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LV.300.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4835 2018-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.88.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 4836 2018-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4837 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wielka Nieszawka
2018 4838 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 4839 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński.
2018 4840 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LX/327/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4841 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/544/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4842 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/546/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz
2018 4843 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/549/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Grudziądz
2018 4844 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/551/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 040470C w północnej części obrębu Biały Bór, Gmina Grudziądz
2018 4845 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/552/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą powiatową nr 1395C w obrębie Biały Bór, Gmina Grudziądz
2018 4846 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/553/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej w obrębie Nowa Wieś, Gmina Grudziądz
2018 4847 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/554/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
2018 4848 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/555/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sztynwag
2018 4849 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/556/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2018 4850 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVII/559/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Grudziądz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4851 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złotniki Kujawskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4852 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2018 4853 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/802/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 4854 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/806/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej
2018 4855 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/808/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 4856 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/810/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich
2018 4857 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/811/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
2018 4858 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/812/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
2018 4859 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/813/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
2018 4860 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/816/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu
2018 4861 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4862 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/560/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4863 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/562/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Grudziądz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania