Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3975 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 77/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/287/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
2018 3976 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 78/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Fabianki
2018 3977 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 79/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności uchwały nr XXXIII/304/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Fabianki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3978 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 80/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXIII/305/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.
2018 3979 2018-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 81/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 21. ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” oraz § 22 ust. 2 w zakresie „obiekty małej architektury” uchwały Nr LV/530/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w południowej części obrębu geodezyjnego Pieńki Królewskie
2018 3980 2018-08-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół
2018 3981 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2018 3982 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3983 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018
2018 3984 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV/467/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 3985 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 3986 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/566/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka
2018 3987 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.142.2017 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika wraz z zapewnieniem komunikacji rowerzystom z drogi podporządkowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno
2018 3988 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IB-I-T.041.4.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia w w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 554 relacji Orzechowo – Kikół
2018 3989 2018-08-01 Porozumienie Porozumienie nr IF-III-T.041.77.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji Pakość - Strzelno na odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km pomiędzy
2018 3990 2018-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3991 2018-08-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OR. 0050.1.68.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 25 lipca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
2018 3992 2018-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 3993 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 3994 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.391.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
2018 3995 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.392.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3996 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV.393.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3997 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr L/402/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3998 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/789/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 3999 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/798/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
2018 4000 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 4001 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/495/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 4002 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2018 4003 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno
2018 4004 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 788/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4005 2018-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 4006 2018-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/102/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4007 2018-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4008 2018-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 4009 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały nr XXVII/194/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, w części obejmującej § 2, 3, 5, 6, 7 i 8
2018 4010 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Gminy Kowal z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4011 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/30/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 4012 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/29/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 4013 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4014 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/796/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem
2018 4015 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4016 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4017 2018-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 4018 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 84/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. o nieważności w części uchwały nr XXXVII/230/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Skrwilno
2018 4019 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 537/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4020 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 546/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 4021 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/638/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
2018 4022 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko
2018 4023 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
2018 4024 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 4025 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
2018 4026 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr 276/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 4027 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 4028 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Osieku.
2018 4029 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4030 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVI/534/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4031 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LVI/540/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Mokre, Gmina Grudziądz
2018 4032 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy.
2018 4033 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 4034 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 4035 2018-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4036 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 85/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXI/168/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określanie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 4037 2018-08-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 86/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr L/1016/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 4038 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 890/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022”.
2018 4039 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/651/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4040 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/338/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2018 4041 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr LXI/341/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 4042 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 4043 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 490/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 4044 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/18 Rady Miasta Chełmży z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4045 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4046 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bartniczka
2018 4047 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 4048 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka .
2018 4049 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Bartniczka na okręgi wyborcze.
2018 4050 2018-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.92.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 4051 2018-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4052 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.314.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4053 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVI.315.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo
2018 4054 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 4055 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 4056 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 4057 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr LXXI/580/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 4058 2018-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4059 2018-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 62.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 4060 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4061 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków
2018 4062 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta i ustalenia inkasa za opróżnianie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne
2018 4063 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre
2018 4064 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 4065 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/300/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Waganiec.
2018 4066 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 4067 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4068 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/54/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osielsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4069 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/55/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Osielsko.
2018 4070 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Osielsko za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 4071 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4072 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko
2018 4073 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4074 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr 340/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 4075 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4076 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4077 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 4078 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4079 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4080 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku
2018 4081 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Górzno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4082 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4083 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrebnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4084 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 4085 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 4086 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/283/18 Rady Gminy Lipno z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 4087 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stolno
2018 4088 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/342/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Płużnica
2018 4089 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/343/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalania na terenie Gminy Płużnica odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4090 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/344/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płużnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4091 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 4092 2018-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 40.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 4093 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/637/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 4094 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/285/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 4095 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/286/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 4096 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/287/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński
2018 4097 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.282.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4098 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.285.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń
2018 4099 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LIII.289.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń
2018 4100 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Kowala
2018 4101 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Kowal na rok 2018
2018 4102 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania ze skweru na Palcu Rejtana w Kowalu
2018 4103 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2018 4104 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 4105 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2018 4106 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli
2018 4107 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
2018 4108 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 4109 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r
2018 4110 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 4111 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2018 4112 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre dla obszaru położonego w miejscowości Morawy
2018 4113 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/554/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.
2018 4114 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/556/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2018 4115 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/557/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania.
2018 4116 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/558/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szubin.
2018 4117 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/559/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.
2018 4118 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/560/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Smolniki, gm. Szubin.
2018 4119 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/561/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Małe Rudy, gm. Szubin.
2018 4120 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/565/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 4121 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/49/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 4122 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr xxxv/273/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia drogi lokalnej w Żernikach do kategorii dróg gminnych
2018 4123 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski
2018 4124 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4125 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4126 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych
2018 4127 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 4128 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 4129 2018-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.93.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 4130 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Koneck z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Koneck
2018 4131 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4132 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2018 4133 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie pomników przyrody
2018 4134 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych
2018 4135 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie obwodów głosowania
2018 4136 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 4137 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 4138 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowe
2018 4139 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XL/237/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXIV/195/17 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński
2018 4140 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 4141 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 4142 2018-08-17 Uchwała Uchwała nr LV/270/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 4143 2018-08-17 Porozumienie Porozumienie nr IB-II.041.120.2018 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2018 r.
2018 4144 2018-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2018 4145 2018-08-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4146 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/630/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Hiacyntowa” w miejscowości Grębocin
2018 4147 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/631/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Serdeczna” w miejscowości Złotoria
2018 4148 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LIV/389/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 4149 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/240/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 4150 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4151 2018-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 4152 2018-08-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4153 2018-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 17 sierpnia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Koneck
2018 4154 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łubianka na rok 2018.
2018 4155 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Topólka z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 4156 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
2018 4157 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko
2018 4158 2018-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Dobrcz z Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawarte pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Dobrcz
2018 4159 2018-08-22 ANEKS Aneks nr 2/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 8 sierpnia 2018 r. do Trójstronnego porozumienia międzygminnego zawartego w Bydgoszczy w dniu 27 maja 2016 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko i gminą Dobrcz
2018 4160 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 4161 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 4162 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/109/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 4163 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 4164 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 510/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za I półrocze 2018 r.
2018 4165 2018-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 4166 2018-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 17/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu tucholskiego na okręgi wyborcze
2018 4167 2018-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 20/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 4168 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
2018 4169 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 4170 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 4171 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Warlubie
2018 4172 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 421/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 4173 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 329/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 4174 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 4175 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 4176 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4177 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 4178 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LI/1022/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 4179 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2018 4180 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2018 4181 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 4182 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowo za I półrocze 2018
2018 4183 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4184 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 4185 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 57.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 4186 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/20187 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 4187 2018-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 4188 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XL/351/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Raciążek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4189 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gminie Lubień Kujawski.
2018 4190 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 4191 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 4192 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Lubień Kujawski.
2018 4193 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 4194 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/655/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 4195 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
2018 4196 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji opisu obwodów głosowania
2018 4197 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica
2018 4198 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 4199 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 4200 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kijewo Królewskie
2018 4201 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4202 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/259/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie
2018 4203 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 4204 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
2018 4205 2018-08-24 Porozumienie Porozumienie Powiatu Tucholskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy powiatem tucholskim a gminą Tuchola
2018 4206 2018-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 4207 2018-08-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/43/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki.
2018 4208 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 97/238/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2018 rok.
2018 4209 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 283/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 4210 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 4211 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rypin z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 4212 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 4213 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4214 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 4215 2018-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 4216 2018-08-27 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.25.2018.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, dla przedsiębiorstwa energetycznego OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
2018 4217 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII-216/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 4218 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Osięciny
2018 4219 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1375/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2018 4220 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Inowrocław
2018 4221 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2018 4222 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 4223 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża.
2018 4224 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/392/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Chełmża publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
2018 4225 2018-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 4226 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 4227 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 4228 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 296/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4229 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 4230 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 4231 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym
2018 4232 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 4233 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska
2018 4234 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska
2018 4235 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 797/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 4236 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 32/1595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 4237 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr L/344/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radomin
2018 4238 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 4239 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 4240 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr LV/274/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kęsowo
2018 4241 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
2018 4242 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec
2018 4243 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubraniec
2018 4244 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 4245 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skępe oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Skępe miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4246 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 4247 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 4248 2018-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 4249 2018-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu.
2018 4250 2018-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 4251 2018-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 90/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w części: dotyczącej § 1 ust. 4 i 5 oraz § 6 we fragmencie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od”.
2018 4252 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 4253 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójno
2018 4254 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/349/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych oraz Szkole Policealnej wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Kowalu
2018 4255 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/345/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Radomin
2018 4256 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/348/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 4257 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 4258 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/401/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 4259 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/402/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu
2018 4260 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/403/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 4261 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/404/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2018 4262 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/405/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz
2018 4263 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/407/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2018 4264 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/510/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 4265 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa
2018 4266 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szymborskiej i Transportowca
2018 4267 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/519/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Posadzego, Polnej i Dyngusowej
2018 4268 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr L/274/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 4269 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 4270 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny gminnej
2018 4271 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4272 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Wielgie oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków.
2018 4273 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Wielgie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 4274 2018-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 4275 2018-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok