Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2931 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 55/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2932 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 6 pkt 4 lit. b w zakresie „ogrodzeń pełnych”, § 19 pkt 3 lit. d tiret drugie w zakresie „obiektów małej architektury”, § 20 pkt 2 lit. f, § 21 pkt 2 lit. a uchwały Nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Akademia Muzyczna” w Bydgoszczy
2018 2933 2018-06-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 57/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnosci § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” uchwały Nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2934 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 2935 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/49/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 2936 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/50/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy – miasto Grudziądz
2018 2937 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/51/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
2018 2938 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2939 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 2940 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2941 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
2018 2942 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubiewo
2018 2943 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2944 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
2018 2945 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Lubiewo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2946 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 2947 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Bytoń za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2948 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2949 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/276/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielgie za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2950 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2951 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2952 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/394/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Ryńsk.
2018 2953 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/746/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LI/803/2014 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2018 2954 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/749/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie
2018 2955 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/750/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie
2018 2956 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/751/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
2018 2957 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/752/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
2018 2958 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/753/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich
2018 2959 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/754/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 2960 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/755/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy
2018 2961 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XLV/756/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno
2018 2962 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno.
2018 2963 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 2964 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 752/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 2965 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole – Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 2966 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1322/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2018 2967 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1324/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 2968 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1325/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Bydgoszczy
2018 2969 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LX/1328/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (6)
2018 2970 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 316/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 2971 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 2972 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2973 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni, Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej
2018 2974 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/312/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
2018 2975 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/313/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2018 2976 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/314/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 2977 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/315/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 - letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
2018 2978 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/535/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.
2018 2979 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/539/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
2018 2980 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/541/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Szubin oraz nauczycieli o różnym wymiarze godzin.
2018 2981 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/543/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 2982 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/545/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 2983 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/615/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 2984 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/617/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2985 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 2986 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 2987 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.
2018 2988 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 2989 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Warlubie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2990 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warlubie
2018 2991 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/33/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2992 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 2993 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/275/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Książki.
2018 2994 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2995 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2018 2996 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 2997 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/239/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2998 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodnicy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2999 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3000 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.
2018 3001 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 3002 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 3003 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/9/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego
2018 3004 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 3005 2018-06-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok
2018 3006 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 3007 2018-06-04 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie korekty do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2017 rok.
2018 3008 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXi/207/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
2018 3009 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 3010 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 3011 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 3012 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
2018 3013 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 3014 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin
2018 3015 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 3016 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
2018 3017 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno
2018 3018 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów
2018 3019 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
2018 3020 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania.
2018 3021 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2018”
2018 3022 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Janikowo na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Janikowo.
2018 3023 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 3024 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010604C Iwiec- Bysław
2018 3025 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010610C Zamrzenica- Klonowo
2018 3026 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 010614C Klonowo- Sucha
2018 3027 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Morzycach prowadzonym przez Gminę Bytoń.
2018 3028 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/250/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytoń w roku 2018”.
2018 3029 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 3030 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Osie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3031 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.36.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 3032 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.37.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2018 3033 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.48.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2018 3034 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/317/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3035 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 3036 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 3037 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/323/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Włocławski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3038 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Unisław” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3039 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock
2018 3040 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3041 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3042 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 3043 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 3044 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/545/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3045 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/547/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej
2018 3046 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/548/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu cmentarza komunalnego w Koronowie
2018 3047 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/549/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Koronowo
2018 3048 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 3049 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 3050 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
2018 3051 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójno
2018 3052 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Zbójno w 2018 r. w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 3053 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 3054 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3055 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3056 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3057 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23 obręb Lutówko gm. Sępólno Krajeńskie.
2018 3058 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim.
2018 3059 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 3060 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3061 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 3062 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 3063 2018-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3064 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku
2018 3065 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3066 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zławieś Wielka dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3067 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2018 3068 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Piotrkowie Kujawskim oraz nadania mu statutu.
2018 3069 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 3070 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo
2018 3071 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/357/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 3072 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/358/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska handlowego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi
2018 3073 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/359/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 3074 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/360/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Tuchola
2018 3075 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchola.
2018 3076 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr L/363/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3077 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 3078 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych
2018 3079 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2018 3080 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/327/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3081 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
2018 3082 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 3083 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Płużnica”
2018 3084 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/288/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3085 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/290/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 3086 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3087 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3088 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3089 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/992/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 3090 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LV/273/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3091 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 3092 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 3093 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3094 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 3095 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku
2018 3096 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLI/207/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mala Nieszawka (dz. 230/70)
2018 3097 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
2018 3098 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok
2018 3099 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odpłatności za pobyt oraz wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki.
2018 3100 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Bobrownikach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki oraz nadania mu statutu.
2018 3101 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.305.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3102 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIV.306.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 3103 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 3104 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/34/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 3105 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 3106 2018-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3107 2018-06-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 59/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 w zakresie „i obiektami małej architektury” oraz § 6 pkt 10 lit. a w zakresie „za wyjątkiem podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych” uchwały Nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 3108 2018-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2017.
2018 3109 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
2018 3110 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr LV/275/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo”
2018 3111 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/477/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Inowrocław
2018 3112 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/478/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocławia
2018 3113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/479/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Inowrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3114 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/490/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cegielnej i Andrzeja
2018 3115 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/493/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej
2018 3116 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 3117 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko.
2018 3118 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/44/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3119 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/45/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Osielsko
2018 3120 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr V/47/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Księdza Henryka Mrossa w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 3121 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 3122 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
2018 3123 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3124 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII- 212/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 3125 2018-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy
2018 3126 2018-06-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2102C z Borówna do Wielkiej Łąki
2018 3127 2018-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.50.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 3128 2018-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3129 2018-06-14 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 193/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3130 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa na rok 2018.
2018 3131 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 3132 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/748/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe
2018 3133 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2018 3134 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 529/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 3135 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/60/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego
2018 3136 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/69/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku
2018 3137 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/72/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2018 3138 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/336/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 3139 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Dąbrowie i nadania jej statutu.
2018 3140 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
2018 3141 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie
2018 3142 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso.
2018 3143 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół
2018 3144 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/18 Rady Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza w roku 2018.
2018 3145 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie.
2018 3146 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3147 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/370/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku.
2018 3148 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/371/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin.
2018 3149 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3150 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/373/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Barcin
2018 3151 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr 754/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 3152 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 3153 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/242/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica
2018 3154 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/243/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica
2018 3155 2018-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Tucholskiego z dnia 26 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Starostą Tucholskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Tuchola w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
2018 3156 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 3157 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 3158 2018-06-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin.
2018 3159 2018-06-14 Postanowienie Postanowienie nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3160 2018-06-14 Postanowienie Postanowienie nr 5/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3161 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Radziejów na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 3162 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Radziejów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w mieście Radziejów w 2019 r.”
2018 3163 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozie
2018 3164 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Brzozie
2018 3165 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 3166 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3167 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Mrocza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
2018 3168 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mrocza w 2018 roku
2018 3169 2018-06-15 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe nr 0050.22.2018 Burmistrza Łabiszyna z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów w okresie letnim na terenie gminy Łabiszyn
2018 3170 2018-06-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.4.2018.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o. o. z siedzibą w Kruszwicy
2018 3171 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubraniec
2018 3172 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów
2018 3173 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 3174 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3175 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radziejów
2018 3176 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 3177 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.270.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3178 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3179 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska
2018 3180 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska.
2018 3181 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/18 Rady Gminy Choceń z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 3182 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”
2018 3183 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr LIX/320/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 9 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 3184 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 3185 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo.
2018 3186 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i rozmiaru zniżek udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Koneck od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 3187 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLV/368/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Chełmża oraz zasad jego ustalania
2018 3188 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostycyn
2018 3189 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3190 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gostycyn
2018 3191 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLI/273/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 3192 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Warlubie zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Świecki Przedszkola Specjalnego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Warlubiu
2018 3193 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3194 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 3195 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 3196 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3197 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.70.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 3198 2018-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 3199 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 395/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 3200 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski
2018 3201 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 3202 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 3203 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 3204 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/343/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 3205 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/341/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3206 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania
2018 3207 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2018 3208 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Lubanie
2018 3209 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 3210 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/18 Rady Gminy Koneck z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Koneck) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
2018 3211 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn
2018 3212 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr 308/171/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 3213 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXVII/554/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 3214 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/549/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Szubin.
2018 3215 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 3216 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/553/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 3217 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3218 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
2018 3219 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brześć Kujawski
2018 3220 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
2018 3221 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 3222 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
2018 3223 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3224 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/320/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2018 3225 2018-06-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji powierzonego gminie przez powiat, zadania własnego Powiatu w zakresie dróg powiatowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk” - I etap, zawarte pomiędzy gminą Golub-Dobrzyń a powiatem golubsko-dobrzyńskim
2018 3226 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 3227 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 3228 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 12 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3229 2018-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3230 2018-06-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. o możliwości zgłaszania kadydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 3231 2018-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 61/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 pkt 4 lit. c, pkt 7 w zakresie „obiektów małej architektury, ogrodzeń”, § 20 pkt 2 lit. b tiret czwarte uchwały Nr LX/1317/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Okole-Królowej Jadwigi” w Bydgoszczy
2018 3232 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXII-210/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 3233 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/531/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 3234 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/535/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022
2018 3235 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/551/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew
2018 3236 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/553/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 3237 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolista znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin.
2018 3238 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/555/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018
2018 3239 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/556/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018
2018 3240 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/557/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin
2018 3241 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/558/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin
2018 3242 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 3243 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/18 Rady Gminy Gruta z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 3244 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2018 3245 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3246 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych .
2018 3247 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/109/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i samorządów osiedlowych
2018 3248 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie.
2018 3249 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Błądzimiu do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3250 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3251 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemkowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3252 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lniano na lata 2016 - 2020
2018 3253 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 3254 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr L.272.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 3255 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo
2018 3256 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kowal maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
2018 3257 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.
2018 3258 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Drzycim
2018 3259 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Drzycim.
2018 3260 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia.
2018 3261 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 3262 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3263 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 3264 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Janikowo w 2018 roku.
2018 3265 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Janikowo w 2018 roku.
2018 3266 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 3267 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/197/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ciechocin
2018 3268 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 3269 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3270 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej
2018 3271 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/490/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 3272 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 3273 2018-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 62/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 pkt 2 lit. g w zakresie „obiekty małej architektury i” uchwały Nr XLVII/387/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock.
2018 3274 2018-06-25 Informacja Informacja nr OPO.4110.7.2018.JPi, OPO.4110.10.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2018 r. o decyzji Nr OPO.4110.6.2018.JPi i OPO.4110.9.2018.JPi
2018 3275 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 3276 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3277 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 3278 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszyn”
2018 3279 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037
2018 3280 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solniska Szubińskie PLH040030
2018 3281 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/552/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 3282 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2018 3283 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo
2018 3284 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 3285 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLII/247/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 3286 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/263/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 3287 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/261/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 3288 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 3289 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec.
2018 3290 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2018 3291 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 3292 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3293 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gąsawa.
2018 3294 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe, gmina Gąsawa.
2018 3295 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/306/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Biskupin, gmina Gąsawa.
2018 3296 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo
2018 3297 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 3298 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/337/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, droga w Ostrowie stanowiąca dojazd do terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych
2018 3299 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/338/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Płużnica w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 3300 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 3301 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 3302 2018-06-26 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.21.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy
2018 3303 2018-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.30.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 3304 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3305 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3306 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Gminy Kowal z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 3307 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
2018 3308 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3309 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2018 3310 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Obrowo
2018 3311 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 3312 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3313 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/368/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej nr 1664 położonej w Tucholi przy ul. Plaskosz
2018 3314 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/370/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
2018 3315 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/371/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Tuchola dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 3316 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/375/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2018 3317 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LI/373/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 3318 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 3319 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 3320 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża
2018 3321 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno
2018 3322 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno
2018 3323 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla bezdomnych
2018 3324 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 875/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2018 3325 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 880/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 3326 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2018 3327 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 885/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 3328 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 316/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 3329 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia
2018 3330 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 318/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego
2018 3331 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 322/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego
2018 3332 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 323/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2018 3333 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 325/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (6)
2018 3334 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/315/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 3335 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/323/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2018 3336 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/324/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
2018 3337 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/318/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 3338 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/325/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 3339 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o  przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowal, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017r.
2018 3340 2018-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieważności w części uchwały Nr XL/307/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie, Kobylarni,Prądocinie i Nowej Wsi Wielkiej w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1U/P, 2U/P, 1U, 2U, 2KD-L, 2KD-GP, 3KD-GP, 1KDW, 4MN, Uo.
2018 3341 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo  publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 3342 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 269/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 3343 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 3344 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 3345 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo
2018 3346 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 3347 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 3348 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/57/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2018 3349 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/58/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz
2018 3350 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LII/62/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu
2018 3351 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/339/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Śliwice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3352 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/340/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śliwice
2018 3353 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 3354 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzewo oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2018 3355 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo.
2018 3356 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 3357 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 3358 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2018 3359 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2018 3360 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2018 3361 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
2018 3362 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lisewo.
2018 3363 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lisewo.
2018 3364 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz
2018 3365 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Pruszcz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 3366 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 3367 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 3368 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 3369 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
2018 3370 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Placu Street Workout
2018 3371 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLII/380/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.
2018 3372 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 3373 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 3374 2018-06-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z dnia 23 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
2018 3375 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.50.2018 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok
2018 3376 2018-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/2/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2018 3377 2018-06-28 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą Poznaniu
2018 3378 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy Baruchowo na rok 2018
2018 3379 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 3380 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 3381 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa  art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska
2018 3382 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego
2018 3383 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Rypin
2018 3384 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1334/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście – Jagiellońska 17" w Bydgoszczy
2018 3385 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1335/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat
2018 3386 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1336/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 15 września 2018 r.
2018 3387 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1337/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2018 3388 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1340/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3389 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1341/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVI/704/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy
2018 3390 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1342/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie mieszkań chronionych na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej
2018 3391 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1349/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Bydgoszczy
2018 3392 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1350/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Bydgoszczy
2018 3393 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1351/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla placu na terenie Bydgoszczy
2018 3394 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1352/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Bydgoszczy
2018 3395 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1353/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali
2018 3396 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1354/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - właścicielom lokali mieszkalnych
2018 3397 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1355/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy"
2018 3398 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bydgoszczy
2018 3399 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LXI/1358/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (7)
2018 3400 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/153/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobku prowadzonym przez Gminę Dobrcz
2018 3401 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/155/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrcz na 2018 rok.
2018 3402 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/156/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew Kasztanowców Białych rosnących na cmentarzu w miejscowości Dobrcz.
2018 3403 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/157/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa gatunku Kasztanowiec Biały rosnącego w miejscowowści Kozielec.
2018 3404 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/158/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrcz, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3405 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/159/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrcz, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2018 3406 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/160/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Dobrcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3407 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/161/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego wsi Wudzyn.
2018 3408 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/162/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Długiej w miejscowości Kotomierz, gmina Dobrcz.
2018 3409 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/163/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 50/4, nr 50/5, nr 50/6, nr 50/7, nr 50/8 oraz nr 50/9 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz.
2018 3410 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/165/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stronno
2018 3411 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/166/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stronno
2018 3412 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/167/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 3413 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/169/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrcz
2018 3414 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/171/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 3415 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 3416 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/776/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej
2018 3417 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/777/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023
2018 3418 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/785/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie
2018 3419 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kończewicach.
2018 3420 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2018 3421 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stolno
2018 3422 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 3423 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w  Robakowie
2018 3424 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia.
2018 3425 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kcynia.
2018 3426 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 3427 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łysomice oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łysomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3428 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Łysomice
2018 3429 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 3430 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/246/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej
2018 3431 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/248/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku
2018 3432 2018-06-29 ANEKS Aneks nr 1/2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2017r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez Miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego
2018 3433 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XL/249/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
2018 3434 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 313/173/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018