Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2500 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2501 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LV/312/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 2502 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/266/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2503 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na rok 2018
2018 2504 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/ 267/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Skwer 750-lecia Gniewkowa” terenowi położonemu przy Branżowej Szkole I stopnia i Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewkowie
2018 2505 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/268/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na stałe obwody głosowania
2018 2506 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo
2018 2507 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Mogilno w 2018 roku
2018 2508 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2509 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na stałe obwody głosowania
2018 2510 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie
2018 2511 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 2512 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina Skrwilno.
2018 2513 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru obniżek w wymiarze zajęć oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli.
2018 2514 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2515 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno
2018 2516 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 2517 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2018 2518 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja
2018 2519 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie
2018 2520 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LIII/281/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2521 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 2522 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2523 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania.
2018 2524 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, z drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny, stanowiącego pomnik przyrody, usytuowanego na działce nr 25/2 w Pniewach.
2018 2525 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/259/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania
2018 2526 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/261/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 2527 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 1 i Osiedlu Nr 3.
2018 2528 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania.
2018 2529 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 391/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2530 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2531 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 2532 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/24/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2533 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/25/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania
2018 2534 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV/27/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki
2018 2535 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno
2018 2536 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 339/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 71/90 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie zmiany nazewnictwa niektórych ulic w mieście.
2018 2537 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 340/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Świecie na stałe obwody głosowania.
2018 2538 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 341/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Świecie na rok 2018.
2018 2539 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr 342/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świecie.
2018 2540 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 2541 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2542 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2543 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wielgie niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2018 2544 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/362/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze” w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
2018 2545 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin
2018 2546 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/364/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2018 2547 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL/365/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Barcin na stałe obwody głosowania
2018 2548 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania
2018 2549 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina.
2018 2550 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na stałe obwody głosowania
2018 2551 2018-05-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą
2018 2552 2018-05-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gniewkowa z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017, wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2017  wraz z  informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017 I.  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2017
2018 2553 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-336/2018 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 grudnia 2017 r.
2018 2554 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 2555 2018-05-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2556 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 47/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku.
2018 2557 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 48/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu Rypińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Rypińskiego.
2018 2558 2018-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „i ćwiczeniach”.
2018 2559 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2560 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/266/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2561 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko
2018 2562 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/324/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2018 2563 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/327/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
2018 2564 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Więcborku i nadania statutu
2018 2565 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
2018 2566 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2567 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 2568 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/257/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2569 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/259/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą
2018 2570 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania
2018 2571 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 2572 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie nad Osą
2018 2573 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 marca 2011 r.
2018 2574 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/44/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2007 r.
2018 2575 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznych i zewnętrznych usytuowanych na obszarze Gminy Świecie nad Osą
2018 2576 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 2577 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
2018 2578 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Mrocza maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2579 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania
2018 2580 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1278/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2018 2581 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bocianowo - Akademia Muzyczna" w Bydgoszczy
2018 2582 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1288/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania kategorii drogi publicznej, niektórym ulicom w Bydgoszczy
2018 2583 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1289/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr LIV/1168/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2018 2584 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1290/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę Nr XVII/316/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy
2018 2585 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1291/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2586 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1292/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2587 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1293/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy w dniu 2 czerwca 2018 r.
2018 2588 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1294/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 2589 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1295/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 2590 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1296/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2591 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1304/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 2592 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1305/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy
2018 2593 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1306/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na stałe obwody głosowania
2018 2594 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/1308/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (5)
2018 2595 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/498/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2596 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/500/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych
2018 2597 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/501/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2598 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LII/502/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 2599 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/346/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat nakielski
2018 2600 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/345/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nakielskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nakielski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2601 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 2602 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI-207/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 2603 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 2604 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.
2018 2605 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2606 2018-05-08 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 30 kwietnia 2018 r. W SPRAWIE STAWKI CZYNSZU ZA 1m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU ODNOTOWANE W I i II PÓŁROCZU 2017r. NA TERENIE GMINY WIĘCBORK
2018 2607 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
2018 2608 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 2609 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
2018 2610 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Unisław
2018 2611 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 2612 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/320/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pakość na stałe obwody głosowania
2018 2613 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość
2018 2614 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/322/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2615 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/325/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, służebnościami przesyłu.
2018 2616 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Unisław z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
2018 2617 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 2618 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2619 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 2620 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy do kategorii dróg gminnych.
2018 2621 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Chrostkowo
2018 2622 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Chrostkowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 2623 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Chrostkowo
2018 2624 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2018 2625 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.31.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 2626 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr 387/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2627 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 2628 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2018.
2018 2629 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2630 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2631 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2632 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów zawierających alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2018 2633 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 2634 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2635 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2636 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 2637 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2638 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku
2018 2639 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 2640 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2641 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2642 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ciechocin w 2018 roku
2018 2643 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 2644 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 461/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2645 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 2646 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/48/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 2647 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
2018 2648 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/592/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
2018 2649 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/605/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2650 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 – 2018
2018 2651 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/268/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2018 2652 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na stałe obwody głosowania
2018 2653 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Cekcyn w 2018 roku
2018 2654 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/303/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2018-2022
2018 2655 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn
2018 2656 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cekcyn
2018 2657 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Cekcyn
2018 2658 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn
2018 2659 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Cekcyn
2018 2660 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 2661 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Niemczu, gmina Osielsko.
2018 2662 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Niwach.
2018 2663 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 2664 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 950/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r. nr XII/83/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny.
2018 2665 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 960/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. nr XIII/122/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2666 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 968/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. nr VIII/62/15 w przedmiocie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 2667 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 970/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ na uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2017r. nr XLIII/341/17 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Koronowo
2018 2668 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 973/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015 r. nr XIV/72/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2018 2669 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 981/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2670 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr ISA/Bd 982/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. nr 428/12 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2671 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 992/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Książki z dnia 4 grudnia 2015 r. nr XII/59/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2018 2672 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1023/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011 r. nr XVIII/79/2011 w przedmiocie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 2673 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 2674 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2675 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
2018 2676 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/284/18 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2677 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/283/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Zławieś Wielka
2018 2678 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.355.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2679 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.356.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
2018 2680 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.357.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2018 2681 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.360.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2682 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XL.363.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie możliwości zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska instrumentem płatniczym
2018 2683 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Radomin za pierwszy kwartał 2018 rok
2018 2684 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rogowo na stałe obwody głosowania
2018 2685 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 2686 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/265/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 2687 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2688 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 ro
2018 2689 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymia
2018 2690 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
2018 2691 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/18 Rady Gminy Choceń z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 2692 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Rypin” oraz „Zasłużony dla Miasta Rypin”.
2018 2693 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 2694 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Bądkowo w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 2695 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Łubianka
2018 2696 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2697 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin
2018 2698 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 2699 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Świecie nad Osą
2018 2700 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na stałe obwody głosowania
2018 2701 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 2702 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 2703 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2018 2704 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Mogileńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota należności wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
2018 2705 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
2018 2706 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2707 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Powiatu Inowrocławski z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 2708 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2018 2709 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr 514/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 2710 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr LVI/314/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr X/28/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2018 2711 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 2712 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 2713 2018-05-09 Porozumienie Porozumienie nr Nr Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w imieniu i na rzecz, którego działają: Dariusz Wochna – Starosta Aleksandrowski, Wojciech Marjański – Wicestarosta Aleksandrowski, przy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej – Skarbnika Powiatu, a Gminą Miejską Nieszawa reprezentowaną przez: Przemysława Jankowskiego - Burmistrza Miasta, przy kontrasygnacie Anny Komorowskiej – Skarbnika Miasta.
2018 2714 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 2715 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 2716 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Barcina z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
2018 2717 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2718 2018-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 2719 2018-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 maja 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skępem
2018 2720 2018-05-09 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.11.2018.Asp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Industry Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu,
2018 2721 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Pruszcz w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2722 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 2723 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sicienko na lata 2018 - 2021
2018 2724 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/282/18 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2725 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2726 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr LI/250/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kęsowo na rok 2018.”
2018 2727 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/960/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części centrum miasta Nakła nad Notecią
2018 2728 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/957/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 2729 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/958/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2730 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/959/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania.
2018 2731 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/262/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na stałe obwody głosowania
2018 2732 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na stałe obwody głosowania
2018 2733 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubiewo
2018 2734 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2018 2735 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński
2018 2736 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/18 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2737 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 2738 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr OA.0050.24.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2017 r.
2018 2739 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/56/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2740 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2741 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.40.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2742 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2743 2018-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 2744 2018-05-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrcz
2018 2745 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018 – 2022
2018 2746 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
2018 2747 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu
2018 2748 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Świecie nad Osą” i uchwalenia regulaminu nadawania tytułu
2018 2749 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa Chełmińska na stałe obwody głosowania
2018 2750 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.
2018 2751 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 2752 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wielgie na rok 2018
2018 2753 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.62.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 2754 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 2755 2018-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na 2018 r.
2018 2756 2018-05-11 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.7.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu Mondi Świecie S. A. z siedzibą w Świeciu,
2018 2757 2018-05-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2758 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LV/311/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2759 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 2760 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na stałe obwody głosowania.
2018 2761 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 2762 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/353/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Odolion
2018 2763 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/354/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski
2018 2764 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2765 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 452/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 2766 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 518/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 2767 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 745/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 2768 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo
2018 2769 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/528/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 2770 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2017 rok.
2018 2771 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok.
2018 2772 2018-05-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Osie z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Osie za 2017 rok
2018 2773 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 2774 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2775 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2776 2018-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2777 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chedecz
2018 2778 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021
2018 2779 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 2780 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLII/267/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania
2018 2781 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2018 2782 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 2783 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XI/42/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu”
2018 2784 2018-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 15 marca 2018 r. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2017 rok
2018 2785 2018-05-16 Informacja Informacja Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
2018 2786 2018-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykonania budżeteu za 2017 r.
2018 2787 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2788 2018-05-16 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.13.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu
2018 2789 2018-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 2790 2018-05-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2791 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2792 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 2793 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
2018 2794 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Krzekotowo - Mierucinek do kategorii dróg gminnych
2018 2795 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 2796 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/483/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Mogilno na stałe obwody głosowania
2018 2797 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XLV/484/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 2798 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Zławieś Wielka w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Zławieś Wielka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2799 2018-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. pomiędzy Gmina Miasta Toruń a Gmina Lubicz w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Lubicz
2018 2800 2018-05-17 Postanowienie Postanowienie nr 5/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2801 2018-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 2802 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2803 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/150/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobrcz w roku 2018.
2018 2804 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XI/151/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 Kąpieliska Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad Jeziorem w Borównie.
2018 2805 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2806 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2807 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/418/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski
2018 2808 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/425/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 2809 2018-05-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku
2018 2810 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2811 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 14 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2812 2018-05-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 2813 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 174/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2814 2018-05-22 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 175/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2815 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Toruń w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2816 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2817 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2018 2818 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 2819 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.298.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2820 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.299.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2821 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIII.302.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Baruchowo instrumentem płatniczym
2018 2822 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 2823 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2018 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 2824 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2018 rok.
2018 2825 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 2826 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.
2018 2827 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2828 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 2829 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/336/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz załączników do formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym
2018 2830 2018-05-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. zawarte w dniu 27 grudnia 2017r. pomiędzy GMINĄ MIASTA TORUŃ, GMINĄ LUBICZ i GMINĄ OBROWO w sprawie powierzenie Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy Lubicz oraz Gminy Obrowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie gmin Lubicz i Obrowo.
2018 2831 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 974/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 listopada 2015 r. nr XVII/121/2015 w przedmiocie uchwały w przedmiocie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2018 2832 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 945/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Osiek z dnia 3 grudnia 2015 r. nr XI/57/2015 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny
2018 2833 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1000/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 listopada 2015 r. nr IX/75/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
2018 2834 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 946/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 listopada 2015 r. nr X/56/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
2018 2835 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1010/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2015 r. nr X/79/15 w przedmiocie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 2836 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1062/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 listopada 2012 r. nr XX/182/12 w przedmiocie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2837 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 1011/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Unisław z dnia 7 grudnia 2015 r. nr X/89/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2838 2018-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 2839 2018-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 52/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/321/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, zespołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakoś
2018 2840 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 178/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2841 2018-05-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 179/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 2842 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LIII/280/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2843 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LIII/279/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LI/274/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2844 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2845 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LXV/541/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2846 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LXV/542/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2847 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr 264/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 2848 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 2849 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2018 2850 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV320/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej.
2018 2851 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/225/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre
2018 2852 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/229/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2853 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/228/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2854 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2018 2855 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/230/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2856 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/232/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski
2018 2857 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2858 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w mieście Chełmży w 2018 roku.
2018 2859 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/487/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Mogilnie
2018 2860 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 2861 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo
2018 2862 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 2863 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Janikowo
2018 2864 2018-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2865 2018-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2018 2866 2018-05-24 Postanowienie Postanowienie nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2867 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą jest Gmina Radziejów.
2018 2868 2018-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2869 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Janikowo
2018 2870 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Włocławek oraz określenie sezonu kąpielowego.
2018 2871 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/315/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2872 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LVII/316/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej statutu
2018 2873 2018-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.25.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2874 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 2875 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie
2018 2876 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 2877 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. W sprawie ustalenia na terenie Gminy Osiek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
2018 2878 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2879 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII.263.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2880 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 – 2022.
2018 2881 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole i przedszkolu funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 2882 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Złotniki Kujawskie dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 2883 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/325/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Radomin
2018 2884 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/307/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 2885 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 2886 2018-05-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 23 maja 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego za 2017 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich
2018 2887 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/508/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2888 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LIII/513/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej
2018 2889 2018-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
2018 2890 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski
2018 2891 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/367/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2892 2018-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 54/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 uchwały nr LIV/269/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga, nauczyciela doradztwa zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.
2018 2893 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegłowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2894 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/975/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Kcyńskiej i Osiedla Sobieskiego w Paterku
2018 2895 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/977/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią
2018 2896 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/979/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Bielawach
2018 2897 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/978/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawach
2018 2898 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/974/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 2899 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 2900 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2901 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018.”
2018 2902 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/326/18 Rady Gminy Radomin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku
2018 2903 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
2018 2904 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 2905 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2906 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2907 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 397/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 2908 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Kcynia.
2018 2909 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LXI/272/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2910 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 262/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 2911 2018-05-29 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”
2018 2912 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/46/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 2913 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/45/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/247/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Świeckiego dla gminnych spółek wodnych na bieżące utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
2018 2914 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/51/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/272/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 2915 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XII/50/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”.
2018 2916 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka
2018 2917 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2918 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/279/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 2919 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2920 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/256/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki w granicach administracyjnych Gminy Kęsowo.
2018 2921 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/255/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kęsowo w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2922 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 346/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym z budżetu gminy Świecie.
2018 2923 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 347/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2018 2924 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 2925 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.
2018 2926 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/443/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
2018 2927 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2928 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 2929 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 2930 2018-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.