Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwiecień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1733 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 1734 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1735 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1736 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób przebywających na terenie Gminy Świedziebnia
2018 1737 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1738 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1739 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/268/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1740 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1741 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 1742 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/408/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 1743 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1744 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1745 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowal na 2018 rok”.
2018 1746 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/206/18 Rady Gminy Kowal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1747 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowal dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych na terenie Gminy Kowal przez osoby prawne inne niż Gmina Kowal lub przez osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 1748 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kowal
2018 1749 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1750 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 .
2018 1751 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim, prowadzonym przez Gminę Łysomice.
2018 1752 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1753 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 335 / 18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2018 r.
2018 1754 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Chełmża w ramach Programu priorytetowego EKOpiec.
2018 1755 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/339/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Chełmża, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 1756 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLI/344/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1757 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 1758 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2018 roku".
2018 1759 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubanie na stałe obwody głosowania
2018 1760 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie
2018 1761 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 1762 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
2018 1763 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1764 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1765 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/302/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1766 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/303/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2018.”
2018 1767 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub- Dobrzyń przedszkolu publicznym.
2018 1768 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Janowiec Wielkopolski do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 1769 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 1770 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Janowiec Wielkopolski na stałe obwody głosowania.
2018 1771 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym.
2018 1772 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/316/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 1773 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/312/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1774 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze
2018 1775 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2018 r.
2018 1776 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1777 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 1778 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świekatowo na okręgi wyborcze
2018 1779 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/456/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 1780 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/457/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno
2018 1781 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/459/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Mogilno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 1782 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/460/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Mogilno przedszkolach publicznych
2018 1783 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/461/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mogilno w 2018 roku
2018 1784 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/462/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko
2018 1785 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1786 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2017
2018 1787 2018-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z dnia 23 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2017 r., z wykonania planów finansowych instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Lipno
2018 1788 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2017 r.
2018 1789 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski.
2018 1790 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 260/2018 Burmistrza Nowego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
2018 1791 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 319/2018 Burmistrza Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość
2018 1792 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017
2018 1793 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Janikowo.
2018 1794 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017.
2018 1795 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za 2017 r.
2018 1796 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2017 rok.
2018 1797 2018-04-03 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze miasta Chełmna.
2018 1798 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 29 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1799 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 1800 2018-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 1801 2018-04-04 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. połozonych na obszarze gminy Lubicz.
2018 1802 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/317/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2018 roku
2018 1803 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łysomice za 2017 r.
2018 1804 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1805 2018-04-04 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Sicienko z dnia 23 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Sicienko.
2018 1806 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/140/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Dobrcz, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1807 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/141/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nekla
2018 1808 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/142/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotomierz
2018 1809 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/143/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze w miejscowości Kotomierz
2018 1810 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr X/144/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 1811 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2018"
2018 1812 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1813 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.12.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 1814 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/345/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1815 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 1816 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1817 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe
2018 1818 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.
2018 1819 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 1820 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warlubie.
2018 1821 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/257/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze
2018 1822 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/259/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu
2018 1823 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 1824 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski Gminy Pakość na 2019 r.”
2018 1825 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/309/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pakość na okręgi wyborcze
2018 1826 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/311/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakość na rok 2018.
2018 1827 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pakość dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023”
2018 1828 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 1829 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia „Zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”
2018 1830 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/17/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018
2018 1831 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1832 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/21/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1833 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku
2018 1834 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 1835 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku.
2018 1836 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 1837 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1838 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/314/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 1839 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/516/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 1840 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/517/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na stałe obwody głosowania
2018 1841 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/518/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2018 1842 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXII/519/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2018
2018 1843 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1844 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka
2018 1845 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1846 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Książki do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
2018 1847 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2017 rok
2018 1848 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1849 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2017 rok.
2018 1850 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko
2018 1851 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1852 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi wyborcze
2018 1853 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2018 1854 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego
2018 1855 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/297/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.
2018 1856 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXX/240/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na rok 2018 r.
2018 1857 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1858 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2018 rok.
2018 1859 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włocławek.
2018 1860 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
2018 1861 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cekcyn w 2018 roku
2018 1862 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Cekcyn na okręgi wyborcze
2018 1863 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 1864 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/288/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
2018 1865 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/289/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i  oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cekcyn
2018 1866 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/290/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Cekcynie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1867 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/291/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iwcu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1868 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielonce do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2018 1869 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/315/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 1870 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/316/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 1871 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/314/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Więcbork
2018 1872 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/313/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Więcbork na okręgi wyborcze
2018 1873 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowo za rok 2017
2018 1874 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2018 BURMISTRZA WĄBRZEŹNA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 r.
2018 1875 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania.
2018 1876 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1877 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia.
2018 1878 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2018 r.
2018 1879 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1880 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/217/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” na terenie Gminy Kikół.
2018 1881 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2018 1882 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finasowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia.
2018 1883 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 347/2018 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2017 rok
2018 1884 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2017.
2018 1885 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 312/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Świecie na okręgi wyborcze.
2018 1886 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 259/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2017- 2026 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
2018 1887 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 1888 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gostycyn na okręgi wyborcze
2018 1889 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGARMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIARZĄT NA TERENIE GMINY GOSTYCYN W 2018 ROKU”
2018 1890 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz określenia sezonu kąpielowego na wydzielonym obszarze
2018 1891 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn
2018 1892 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 1893 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2017
2018 1894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Obrowo” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1895 2018-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Kowal za 2017 rok
2018 1896 2018-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2018 r. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Ciechocin I SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN NA 2017 ROK Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2017 rok
2018 1897 2018-04-04 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.26.18.2017.2018.18889.VI.KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych "PROMAT" Sp. z o. o. z siedzibą w Chwaszczynie,
2018 1898 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1899 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/12/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 1900 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 1901 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 1902 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr X/147/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania
2018 1903 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Górzno w 2018 r.
2018 1904 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrówka, Unisławice i Kępka Szlachecka w gminie Kowal.
2018 1905 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 1906 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 496/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 1907 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy
2018 1908 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2018 1909 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 1910 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 1911 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2019 roku”
2018 1912 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2018 roku.
2018 1913 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin
2018 1914 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 19/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gm. Barcin.
2018 1915 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Barcin na okręgi wyborcze.
2018 1916 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 1917 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie
2018 1918 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 1919 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 1920 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1921 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1922 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.
2018 1923 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sępólno Krajeńskie na okręgi wyborcze
2018 1924 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Nowe w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018
2018 1925 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 1926 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
2018 1927 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/25/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul.Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta
2018 1928 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/27/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1929 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/287/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2018 1930 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiewo na okręgi wyborcze
2018 1931 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubiewo
2018 1932 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo na 2018 rok"
2018 1933 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1934 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/314/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1935 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2018 roku
2018 1936 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/260/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2018 r”.
2018 1937 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/262/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 Nr XLIX/258/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 1938 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr L/261/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze
2018 1939 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/206/2018 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła.
2018 1940 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2018 roku
2018 1941 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr X/148/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 1942 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Świekatowo na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania przy ich udzielaniu oraz sposobu rozliczania tych dotacji.
2018 1943 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 1944 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1945 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1946 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1947 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
2018 1948 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1949 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 1950 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe w 2018 roku
2018 1951 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe na stałe obwody głosowania
2018 1952 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 1953 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2018 1954 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/259/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze
2018 1955 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/260/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2018 roku”
2018 1956 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/484/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1957 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/487/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1958 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/492/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2018 1959 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LI/493/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudziądz w 2018 roku
2018 1960 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 181/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwalę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/250/15 w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu
2018 1961 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1364/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szubinie na uchwałę Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 r. nr XIX/231/16 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 1962 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie Powiatu Lipnowskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. Powiatem Lipnowskim, z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2018 1963 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 105/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2017 r. w sprawie skargi Mirosława Czerniec na uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno (obecnie Rady Gminy Ryńsk) z dnia 19 czerwca 2013 r. nr XXXIX/252/2013 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2018 1964 2018-04-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 187/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. nr 173/16 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2018 1965 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 10/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1966 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 446/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pruszcz za rok 2017
2018 1967 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/18 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2017 rok
2018 1968 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2018 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2017 rok
2018 1969 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2018 1970 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2017 r.
2018 1971 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1972 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2017 rok.
2018 1973 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 rok.
2018 1974 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/F/2018 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1975 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1976 2018-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 38/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/265/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie.
2018 1977 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 10/375/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne”
2018 1978 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Łubianka jest organem rejestrującym.
2018 1979 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 1980 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawie okręgów wyborczych.
2018 1981 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2018 1982 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubianka.
2018 1983 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski
2018 1984 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łubianka” programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1985 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2018 roku
2018 1986 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1987 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 1988 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok
2018 1989 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Choceń za park gminny
2018 1990 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choceniu.
2018 1991 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1992 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 1993 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/18 Rady Gminy Choceń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Choceń, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018 1994 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rogowo na okręgi wyborcze
2018 1995 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/255/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2018 roku"
2018 1996 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 1997 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.10.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.
2018 1998 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.14.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
2018 1999 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.15.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2000 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.16.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2001 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.17.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.
2018 2002 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.18.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2003 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.19.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.
2018 2004 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.20.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
2018 2005 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1247/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 2006 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1248/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
2018 2007 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1254/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy na okręgi wyborcze
2018 2008 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1260/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
2018 2009 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1261/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy
2018 2010 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1262/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy
2018 2011 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1263/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/862/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Bydgoszczy
2018 2012 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1264/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Bydgoszczy
2018 2013 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1265/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze wodnym miasta Bydgoszczy na rok 2018
2018 2014 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr LVII/1266/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (4)
2018 2015 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/278/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2016 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/279/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 2017 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 302/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 2018 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 4/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów działań z zakresu inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębowa Łąka”
2018 2019 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 5/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
2018 2020 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 6/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowa Łąka w roku 2018
2018 2021 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 14/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2022 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Strzelno na okręgi wyborcze
2018 2023 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelno w 2018 roku.
2018 2024 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 2025 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/15/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2018 roku
2018 2026 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/19/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sadki na okręgi wyborcze
2018 2027 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2028 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 2029 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2030 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok
2018 2031 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Waganiec.
2018 2032 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Waganiec na rok 2018” .
2018 2033 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2018 2034 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2035 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III-31/98 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 1998 roku o podziale sołectwa Waganiec.
2018 2036 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 2037 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec.
2018 2038 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Waganiec.
2018 2039 2018-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2017 rok
2018 2040 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2018 2041 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gruta za 2017 r.
2018 2042 2018-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
2018 2043 2018-04-06 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016r. położonych na obszarze gminy Inowrocław
2018 2044 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2045 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 450/18 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2046 2018-04-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 39/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019”
2018 2047 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2048 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 2049 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2050 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r..
2018 2051 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/274/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2052 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 313/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2018 2053 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Świeciu.
2018 2054 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 317/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym.
2018 2055 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 318/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 1 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2056 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 319/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 2 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2057 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 320/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 3 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2058 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 321/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 4 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2059 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 322/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 6 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2060 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 323/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 7 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2061 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 324/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 8 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2062 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 325/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 9 w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2063 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 326/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola nr 11 w Grucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za przedszkole oraz opłat za wyżywienie.
2018 2064 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 327/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2065 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 328/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2066 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 329/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Terespolu Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2067 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 330/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wiągu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2068 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 331/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2069 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 332/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ziemi Świeckiej w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2070 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 333/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2071 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 334/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2072 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 335/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2073 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 336/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na wydawaniu decyzji o wysokości opłat za wyżywienie.
2018 2074 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 2075 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r.
2018 2076 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Fabianki na dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania
2018 2077 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 2078 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim.
2018 2079 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Drzycim.
2018 2080 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Drzycim na okręgi wyborcze.
2018 2081 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 2082 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 2083 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 2084 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/18 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Wielgie jest organem rejestrującym
2018 2085 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gmina Wielgie, powiat lipnowski – część B i C
2018 2086 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część C
2018 2087 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok
2018 2088 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/18 Burmistrza Mogilna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2018 2089 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 2090 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2091 2018-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 2092 2018-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 40/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LII/299/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2093 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/263/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2094 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/215/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, budową przyłączy kanalizacyjnych, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
2018 2095 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 2096 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/2702018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna
2018 2097 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/337/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2098 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec celem redukcji emisji zanieczyszczeń: pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu [Mg/rok].
2018 2099 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLV/311/18 Rady Gminy Radomin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomin w 2018 roku
2018 2100 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok
2018 2101 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2102 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego
2018 2103 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo
2018 2104 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych.
2018 2105 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/952/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2018 2106 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/954/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
2018 2107 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/927/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze.
2018 2108 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/930/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2109 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/925/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 2110 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/929/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, będących pomnikami przyrody przy ul. Hallera na terenie Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2111 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/928/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z użytku ekologicznego na terenie Potulic, działka nr 3143/6 w obszarze Gminy Nakło nad Notecią.
2018 2112 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 2113 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na stałe obwody głosowania
2018 2114 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 27.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2017 rok.
2018 2115 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.33.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2116 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/a/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 2117 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 2118 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 2119 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Radziejowskiego instrumentem płatniczym.
2018 2120 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok.
2018 2121 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX.344.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podzialu gminy Dąbrowa Chełmińska na okręgi wyborcze
2018 2122 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLV/380/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kcynia na okręgi wyborcze.
2018 2123 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 2124 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2017 r.
2018 2125 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2017 ROK
2018 2126 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r.
2018 2127 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2017 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2017 rok.
2018 2128 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/18 Wójta Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2017 r.
2018 2129 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2017 rok
2018 2130 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 2131 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 35/18 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2017.
2018 2132 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”
2018 2133 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
2018 2134 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2135 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.343.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej
2018 2136 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2137 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.348.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Gzin
2018 2138 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2139 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/18 Rady Gminy Radomin z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 2140 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania
2018 2141 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie
2018 2142 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/18 Rady Gminy Osie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2143 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2144 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2145 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
2018 2146 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 2147 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/463/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania
2018 2148 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/467/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2149 2018-04-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2150 2018-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu we Włocławku Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2017 ROK
2018 2151 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/18 Wójta Gminy Rypin z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2152 2018-04-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy Bliskiej
2018 2153 2018-04-12 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Miasta Bydgoszczy
2018 2154 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 2155 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2017
2018 2156 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2017 rok
2018 2157 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.46.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia
2018 2158 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2017 rok.
2018 2159 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2017 rok
2018 2160 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/18 Burmistrza Kruszwicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2017 rok.
2018 2161 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2017 r.
2018 2162 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2018 r. dotyczy zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018
2018 2163 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 2164 2018-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/47/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2165 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 2166 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2167 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 498/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 2168 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 2169 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/200/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie siedziba Dolne Wymiary do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.
2018 2170 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2171 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2172 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 2173 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2174 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2175 2018-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2017 r. Z WYKONANIA BUDŻETU W 2016 ROKU Wąpielsk 2017 r.
2018 2176 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Janikowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2177 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Więcbork w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2178 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2179 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bobrowniki
2018 2180 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbiczno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2181 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łasin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2182 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Płużnica w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2183 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmża
2018 2184 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2185 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chrostkowo
2018 2186 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Wielgie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2017 r.
2018 2187 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1160/18 Burmistrza Świecia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2017, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
2018 2188 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 2189 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 2190 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 2191 2018-04-13 Informacja Informacja nr OPO.4110.52.2017.2018.JPi, OPO.4110.53.2017.2018.J Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2018 r. o decyzji Nr OPO.4110.52.2017.2018.JPi i OPO.4110.53.2017.2018.JPi
2018 2192 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 2193 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
2018 2194 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/426/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021.
2018 2195 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec
2018 2196 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/366/2018 zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2197 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLII/337/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2018
2018 2198 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2018 rok.
2018 2199 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016 - 2020.
2018 2200 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/931/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym na terenie Gminy Nakło nad Notecią w ramach Programu EKOPIEC 2018
2018 2201 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozie
2018 2202 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2018 r.
2018 2203 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 kwietnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2018 2204 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Rypin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2205 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Chełmno
2018 2206 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2017 rok
2018 2207 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 393/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.
2018 2208 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2209 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 2210 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.47.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 2211 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radomin oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin za 2017 rok
2018 2212 2018-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 kwietnia 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ORAZ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA 2017 ROK
2018 2213 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-201/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na 2018 rok”
2018 2214 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-199/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 2215 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-198/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, sztandaru, chorągwi i pieczęci Miasta Nieszawa.
2018 2216 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX-197/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2217 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2218 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/226/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Radziejów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 2219 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/218/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejów w roku 2018.
2018 2220 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/220/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 2221 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/221/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 2222 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka
2018 2223 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LIV/310/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2224 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 317/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 2225 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr L/245/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na stałe obwody głosowania
2018 2226 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeziora Wielkie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2227 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Bukowiec
2018 2228 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2229 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Ciechocinek
2018 2230 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogóźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2231 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 2232 2018-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2017 ROK
2018 2233 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
2018 2234 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2017r.
2018 2235 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2017 rok
2018 2236 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2237 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2017 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.
2018 2238 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2239 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2018 2240 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński
2018 2241 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 2242 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania
2018 2243 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2244 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Papowo Biskupie w 2018 roku
2018 2245 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 2246 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania
2018 2247 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr LIX/264/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 2248 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na stałe obwody głosowania.
2018 2249 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 2250 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XL/305/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2251 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2252 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie włączenia do drogi gminnej dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2018 2253 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dębowa Łąka
2018 2254 2018-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 2255 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2017 rok
2018 2256 2018-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 marca 2018 r. z rocznego wykonania budżetu miasta Chełmży za 2017 rok.
2018 2257 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050. 14.2018 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rogowo za 2017 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2017 rok
2018 2258 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.34.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2259 2018-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2260 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 42/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/270/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018”
2018 2261 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 43/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/271/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 2262 2018-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 41/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok.
2018 2263 2018-04-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka
2018 2264 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/269/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2018 2265 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/270/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2018”
2018 2266 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/274/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2018 2267 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2268 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2269 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 2270 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 2271 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Płużnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2018 2272 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2273 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII.288.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2274 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII.289.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2275 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/277/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2276 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/279/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Izbica Kujawska dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu "Ekopiec 2018"
2018 2277 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2278 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/281/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbicę Kujawska
2018 2279 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/282/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 2280 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2281 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Brodnicy
2018 2282 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brodnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 2283 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Brodnica
2018 2284 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 2285 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/528/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2286 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIII/530/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2287 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2288 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 2289 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Osiek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 2290 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 roku.
2018 2291 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na stałe obwody głosowania
2018 2292 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 2293 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr 733/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 2294 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVI.258.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2295 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/211/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 2296 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/214/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2297 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2298 2018-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2299 2018-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2300 2018-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Gniewkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 2301 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 88/219/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok.
2018 2302 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 2303 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2018 r. ”
2018 2304 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45 i 17/46.
2018 2305 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/18 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2306 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Bytoń z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2307 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/243/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 roku
2018 2308 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2309 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok
2018 2310 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/516/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja
2018 2311 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/517/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie
2018 2312 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/521/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2018 roku"
2018 2313 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/525/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego
2018 2314 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/309/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2315 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2018 2316 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/313/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 2317 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XL/314/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2018 rok
2018 2318 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
2018 2319 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2320 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2321 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 510/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 2322 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 2323 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 2324 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2325 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na stałe obwody głosowania.
2018 2326 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/19/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo
2018 2327 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2328 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Śliwice oraz ustalenia sezonu kąpielowego
2018 2329 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Śliwice na stałe obwody głosowania
2018 2330 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2018 2331 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2018 2332 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2333 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 2334 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu”
2018 2335 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 2336 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/23/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącej przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Sadki
2018 2337 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania
2018 2338 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 2339 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2340 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2341 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego.
2018 2342 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2018 Rady Miejskiej Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
2018 2343 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2344 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/355/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania
2018 2345 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/356/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2346 2018-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Koneck z dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONECK ZA 2017 ROK
2018 2347 2018-04-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia.
2018 2348 2018-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
2018 2349 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2350 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.55.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 2351 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 2352 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Dragacz na stałe obwody głosowania
2018 2353 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na zakup instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dragacz zamieszkałych poza działkami ujętymi w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dragacz i części miejscowości Michale
2018 2354 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania dla mieszkańców Gminy Dragacz w ramach programu priorytetowego EKOpiec przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2355 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 2356 2018-04-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2357 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 2358 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2359 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie
2018 2360 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2018 roku
2018 2361 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 2362 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 2363 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/520/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.
2018 2364 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/521/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
2018 2365 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/527/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gm. Szubin.
2018 2366 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/528/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.
2018 2367 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/529/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 2368 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/534/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 2369 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Chełmińskiego instrumentem płatniczym
2018 2370 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 2371 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/320/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 2372 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2373 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2374 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 2375 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/357/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2018 2376 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2377 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 2378 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Górzno
2018 2379 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania
2018 2380 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/18 Rady Gminy Kowal z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2381 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.261.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2382 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.262.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Golub-Dobrzyń publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 2383 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2017 r.
2018 2384 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 2385 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2017 rok
2018 2386 2018-04-25 Informacja Informacja nr 1 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 13 kwietnia 2018 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK
2018 2387 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 2388 2018-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.36.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 2389 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 2390 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2018 rok
2018 2391 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2392 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LIII/265/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 2393 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 2394 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018
2018 2395 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek
2018 2396 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2397 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/18 Rady Gminy Radomin z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 2398 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na stałe obwody głosowania.
2018 2399 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/340/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 2400 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/342/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2401 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/343/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Inowrocław oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2402 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.
2018 2403 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 2404 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 2405 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2406 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 2407 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 2408 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.
2018 2409 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika Nr 1 Regulaminu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 2410 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Spółkom Wodnym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 2411 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania
2018 2412 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeżewo
2018 2413 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo”
2018 2414 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/587/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 2415 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/381/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 2416 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/378/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
2018 2417 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz
2018 2418 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania
2018 2419 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 2420 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2421 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2422 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotniki Kujawskie.
2018 2423 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie
2018 2424 2018-04-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Burmistrza Kcyni z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2018 2425 2018-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RO.0050.22.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r.
2018 2426 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 261/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 2427 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 855/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na stałe obwody głosowania.
2018 2428 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 857/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 2429 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 392/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (5)
2018 2430 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 309/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (4)
2018 2431 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/348/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 2432 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie gminy Jeziora Wielkie, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 2433 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 736/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 2434 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koneck na rok 2018"
2018 2435 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2436 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/229/18 Rady Gminy Koneck z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koneck
2018 2437 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/735/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021
2018 2438 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/738/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 228 „Gołąbki”, nr 208 „Gąsawa” oraz nr 207 „Niedźwiedzi Kierz”
2018 2439 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018
2018 2440 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2441 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 2442 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łysomice
2018 2443 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLV/253/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2444 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/532/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2018 2445 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/533/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Koronowo, w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018
2018 2446 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/204/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 2447 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Cekcyn
2018 2448 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Białe Błota
2018 2449 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koneck w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2450 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Brodnica
2018 2451 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Inowrocław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2452 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie nr 1/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2453 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie nr 2/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mogilno na okręgi wyborcze
2018 2454 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2018 2455 2018-04-27 Postanowienie Postanowienie nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 2456 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 2457 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 2458 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 44/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 uchwały nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 2459 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 45/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/424/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2460 2018-04-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 46/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/11/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 2461 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XL/302/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 2462 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2463 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bądkowo w 2018 roku”
2018 2464 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 303/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 2465 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 310/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski
2018 2466 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/430/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 2467 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/433/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania.
2018 2468 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/434/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu.
2018 2469 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Lniano na stałe obwody głosowania
2018 2470 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2471 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2472 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/3018 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2473 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tuchola.
2018 2474 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchola na stałe obwody głosowania
2018 2475 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 2476 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/351/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018 2477 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego
2018 2478 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI-204/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2479 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 2480 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Rypin z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2481 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 15/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2482 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 16/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dębowa Łąka
2018 2483 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/37/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy - miasto Grudziądz w 2018 roku
2018 2484 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/38/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2018 roku
2018 2485 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/39/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 2486 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/40/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2018 2487 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/41/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 2488 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr L/42/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2489 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/535/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 2490 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 2491 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/385/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2492 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/386/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2493 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/387/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca statut Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.
2018 2494 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 2495 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kijewo Królewskie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2496 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 2497 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 2498 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 2499 2018-04-30 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.60.2017.2018.ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INFRATECH spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie