Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 984 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 985 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 284/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 986 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Kamień Krajeński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2018 987 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim oraz zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim wchodzącej w skład tego Zespołu.
2018 988 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Krajeński w 2018 roku.
2018 989 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 990 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 302/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 991 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Inowrocław
2018 992 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Solec Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 993 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Warlubie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 994 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lniano w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 995 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 996 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Górzno
2018 997 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Żnin w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 998 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Piotrków Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 999 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osięciny w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1000 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Ryńsk w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1001 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nieszawa w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1002 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Grudziądz
2018 1003 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Mogileńskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach na 2018 r.
2018 1004 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Włocławek.
2018 1005 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włocławek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 1006 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki.
2018 1007 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Gminie Włocławek.
2018 1008 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1009 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 1010 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/197/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Topólka w 2018 roku.”
2018 1011 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/199/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1012 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 807/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego i Ugory w Toruniu.
2018 1013 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 808/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu.
2018 1014 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 812/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody oraz zniesienia statusu pomnika przyrody.
2018 1015 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 813/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 1016 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 814/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.
2018 1017 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 821/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 1018 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/893/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią
2018 1019 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/920/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządu Mieszkańców nr 1 w Nakle nad Notecią
2018 1020 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/921/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządu Mieszkańców nr 8 w Nakle nad Notecią
2018 1021 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/922/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządu Mieszkańców nr 10 w Nakle nad Notecią
2018 1022 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/891/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 1023 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLV/892/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
2018 1024 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXV/198/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1025 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr xLIV/361/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1026 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/75/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1027 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
2018 1028 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1029 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dragacz w 2018 roku
2018 1030 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dragaczu
2018 1031 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1032 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dragacz
2018 1033 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzozowo
2018 1034 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/308/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 1035 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Jarantowice.
2018 1036 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryńsk dla terenów położonych we wsi Myśliwiec.
2018 1037 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 1038 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 1039 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
2018 1040 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i nadania im statutów.
2018 1041 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cymbark.
2018 1042 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czystochleb.
2018 1043 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarantowice.
2018 1044 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze.
2018 1045 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludowice.
2018 1046 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabędź.
2018 1047 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Radowiska.
2018 1048 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myśliwiec.
2018 1049 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechowo.
2018 1050 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechówko.
2018 1051 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pływaczewo.
2018 1052 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydwórz.
2018 1053 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ryńsk.
2018 1054 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sitno.
2018 1055 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławki.
2018 1056 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianek.
2018 1057 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzciano.
2018 1058 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałycz.
2018 1059 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wałyczyk.
2018 1060 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgorzyn.
2018 1061 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleń.
2018 1062 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 1063 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1064 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego
2018 1065 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1066 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1067 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1068 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1069 2018-03-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Lipno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1070 2018-03-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1071 2018-03-02 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.37.7.2017.2018.554.XV.ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
2018 1072 2018-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, powołanych przy Sądzie Okręgowym we Włocławku
2018 1073 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowrocław na 2018r.”
2018 1074 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2018 1075 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 1076 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski
2018 1077 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/129/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 1078 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/130/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobrcz dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dobrcz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1079 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/131/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 2 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 1080 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/132/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrcz w 2018 roku”.
2018 1081 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr VIII/133/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2018 1082 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 1083 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/327/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w rejonie miejscowości Skąpe.
2018 1084 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/328/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2018 1085 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/329/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Głuchowie.
2018 1086 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/331/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża
2018 1087 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 1088 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego
2018 1089 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 1090 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 – 2020
2018 1091 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbójno
2018 1092 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbójno
2018 1093 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy terenu przy zbiorniku wodnym w Zbójnie
2018 1094 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
2018 1095 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1096 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Wielkopolski na okręgi wyborcze
2018 1097 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 1098 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1099 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1100 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książki w roku 2018.
2018 1101 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1102 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1103 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2018 1104 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/3/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok
2018 1105 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/1/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych
2018 1106 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/310/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
2018 1107 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/443/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 1108 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/446/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych"
2018 1109 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/292/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i 2203) uchwala się, co następuje:
2018 1110 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/293/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
2018 1111 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym.
2018 1112 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna
2018 1113 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Gąsawa instrumentem płatniczym.
2018 1114 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Gąsawa.
2018 1115 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i tryb pobierania opłat.
2018 1116 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 486/2018 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2018 r.
2018 1117 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1118 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych
2018 1119 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.240.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu w sprawie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1120 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki, określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy
2018 1121 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1122 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.254.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1123 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rogowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1124 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Chełmno
2018 1125 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Wielka Nieszawka w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1126 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą miejską Bydgoszcz
2018 1127 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świeckiego w 2018 r.
2018 1128 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/18 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach – opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Świeckiego w 2018r.
2018 1129 2018-03-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z przekazywaniem w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 1130 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie.
2018 1131 2018-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu.
2018 1132 2018-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 16/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/234/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
2018 1133 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierzat na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2018.
2018 1134 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zławieś Mała i Czarne Błoto
2018 1135 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Zławieś Wielka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
2018 1136 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2018 1137 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1138 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
2018 1139 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na okręgi wyborcze.
2018 1140 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
2018 1141 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1142 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.
2018 1143 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski.
2018 1144 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 1145 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1146 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/285/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1147 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 1148 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jeżewo
2018 1149 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/294/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
2018 1150 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/295/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu
2018 1151 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/300/2018 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń jest organem rejestrującym.
2018 1152 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/299/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2018 1153 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/274/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2018
2018 1154 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1155 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.
2018 1156 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe
2018 1157 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Skępe jest organem rejestrującym
2018 1158 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 1159 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/12/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej położonej na terenie miasta Grudziądza
2018 1160 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/14/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”
2018 1161 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz
2018 1162 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/18/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Grudziądza w latach 2018-2019"
2018 1163 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko
2018 1164 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko
2018 1165 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Sicienko instrumentem płatniczym
2018 1166 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 1167 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019
2018 1168 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 1169 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1170 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 311/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę Świecie przedszkolach publicznych.
2018 1171 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 1172 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie
2018 1173 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr EK-I.041.2.2018 Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie dokształcania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest Województwo, młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie, obejmującej teoretyczną naukę przedmiotów zawodowych
2018 1174 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 1175 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1176 2018-03-07 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr 56/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie zastępcze w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 1177 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1178 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1179 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr VIII/135/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze.
2018 1180 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radomin
2018 1181 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Radomin jest organem rejestrującym.
2018 1182 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów,logopedów, psychologów i doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skrwilno.
2018 1183 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1184 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/257/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2018 roku
2018 1185 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Chełmno w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”
2018 1186 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu miasta Chełmna na budowę przyłącza gazowego.
2018 1187 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Toruńskiej i części ulicy Grzegorza Gorczyckiego na terenie miasta Chełmna
2018 1188 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 1189 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1190 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2018.
2018 1191 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1192 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1193 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 1194 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2018.
2018 1195 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1196 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Tuchola.
2018 1197 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Tucholi
2018 1198 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 1199 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/8/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1200 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Sadki publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1201 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 1202 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1203 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Nowe za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1204 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe na okręgi wyborcze
2018 1205 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 319/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1206 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1207 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1208 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobre
2018 1209 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Włocławek w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1210 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 września 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1211 2018-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/30/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 1212 2018-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 1213 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 1214 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LII/296/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca
2018 1215 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018.
2018 1216 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/335/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r."
2018 1217 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/336/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 1218 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL/339/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
2018 1219 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2021
2018 1220 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/502/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 1221 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/505/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Koronowo na okręgi wyborcze
2018 1222 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/507/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 1223 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/508/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo
2018 1224 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LX/509/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2018 1225 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1215/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody - dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Głębinowej w Bydgoszczy
2018 1226 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1216/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 r.
2018 1227 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1217/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
2018 1228 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1224/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na 2018 rok
2018 1229 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1225/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2018 1230 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVI/1227/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (3) oraz innych uchwał
2018 1231 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1232 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/453/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1233 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudziądz
2018 1234 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/474/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grudziądz dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 1235 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/475/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Grudziądz publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1236 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr L/479/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2018 1237 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Radziejów za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1238 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miasto Radziejów
2018 1239 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2018 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dróg kategorii drogi gminnej.
2018 1240 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo
2018 1241 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1242 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1243 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1244 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX-187/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na inne źródła ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania”
2018 1245 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/18 Rady Gminy Radomin z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 roku
2018 1246 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2022
2018 1247 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziejów
2018 1248 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalającego wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2018 1249 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płużnica w 2018 roku
2018 1250 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1251 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 1252 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica
2018 1253 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkola gminnego prowadzonego przez Gminę Płużnica i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 1254 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1255 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1256 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/270/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na terenie gminy Wąpielsk
2018 1257 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/268/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąpielsk na 2018 rok.
2018 1258 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 1259 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2018 1260 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty
2018 1261 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/560/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1262 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/567/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Łagodna” w miejscowości Rogowo
2018 1263 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/568/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sowia” w miejscowości Nowa Wieś
2018 1264 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/569/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Ratownicza” w miejscowości Mierzynek
2018 1265 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/572/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 1266 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr 252/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 1267 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1268 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janikowo na 2018 rok.
2018 1269 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Janikowo na okręgi wyborcze.
2018 1270 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 1271 2018-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok.
2018 1272 2018-03-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Papowo Biskupie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1273 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 1274 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 1275 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1276 2018-03-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie koncesji WCC/295/273/U/OT1/98/WF
2018 1277 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1278 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/184/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/157/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
2018 1279 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1280 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/187/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 1281 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku
2018 1282 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze
2018 1283 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiedzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Szubin
2018 1284 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1285 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1286 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.23.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1287 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1288 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/338/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1289 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/233/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 1290 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/234/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław
2018 1291 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/236/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2018
2018 1292 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/246/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1293 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 1294 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1295 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2018 r.”
2018 1296 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Lubraniec jest organem ewidencyjnym
2018 1297 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 1298 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubraniec, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienie tych kryteriów oraz liczby punktów, możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
2018 1299 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 1300 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 1301 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/211/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1302 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr Xl/213/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół
2018 1303 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/214/2018 Rady Gminy Kikół z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1304 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr LXI/514/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1305 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kowal w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1306 2018-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Stolno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1307 2018-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 1308 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sadki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1309 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dąbrowa Chełmińska
2018 1310 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za pomocą innego instrumentu płatniczego.
2018 1311 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2018 roku
2018 1312 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Osie, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu, montażu i uruchomienia proekologicznych źródeł ciepła
2018 1313 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1314 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/182/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie w zakresie obszarów położonych w miejscowości Gąbinek i Lubanie
2018 1315 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubanie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1316 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego „EKOpiec 2018” w gminie Lubanie
2018 1317 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/191/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 1318 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 1319 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/31/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybie przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2018 1320 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze
2018 1321 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 257 /2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczch
2018 1322 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2018 roku”
2018 1323 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie
2018 1324 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stolno instrumentem płatniczym
2018 1325 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie
2018 1326 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
2018 1327 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 1328 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r. zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1329 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia 6 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1330 2018-03-14 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2018 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Lisewo.
2018 1331 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2018 roku
2018 1332 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Powiatu Lipnowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w 2018 roku.
2018 1333 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 1334 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 17/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważnościć uchwały nr XXIX/4/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rogowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 1335 2018-03-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 18/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr XXX/271/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fabianki na lata 2018-2023
2018 1336 2018-03-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubraniec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1337 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr L/476/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla Gminy Grudziądz”
2018 1338 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr IX/138/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr VIII/135/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału gminy Dobrcz na okręgi wyborcze.
2018 1339 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1340 2018-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.34.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 1341 2018-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 465/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok
2018 1342 2018-03-15 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka
2018 1343 2018-03-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.3.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła nr OPO.4210.47.2016.2017.ASz1 przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu
2018 1344 2018-03-15 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.62.2017.2018.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 1345 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Wąbrzeźno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1346 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016 – 2019
2018 1347 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/18 Rady Gminy Osie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze
2018 1348 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 1349 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1350 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/180/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1351 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/176/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1352 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/174/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 1353 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1354 2018-03-16 ANEKS Aneks nr 4 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lutego 2018 r. do Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 28 maja 1998 r., sporządzony dnia 27 lutego 2018 r. pomiędzy: 1.Gminą Miasta Lipna reprezentowaną przez Pawła Banasika, z siedzibą w Lipnie przy Placu Dekerta 8, zwaną w dalszej części Miasta Lipno, a 2.Gminą Lipno reprezentowaną przez Andrzeja Piotra Szychulskiego – Wójta Gminy Lipno z siedzibą w Lipnie przy ul. Mickiewicza, w dalszej części Gminą Lipna
2018 1355 2018-03-16 Informacja Informacja Burmistrza Koronowa z dnia 8 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze GMINY KORONOWO.
2018 1356 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Żnińskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2018 1357 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Żnińskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego
2018 1358 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr I/263/2018 Wójta Gminy Dobre z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2017 rok
2018 1359 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.
2018 1360 2018-03-16 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Brodnicy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Brodnicy
2018 1361 2018-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 20/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/222/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 r.
2018 1362 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2018 Rady Miasta Kowala z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/262/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2018 r.
2018 1363 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLII/566/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
2018 1364 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 1365 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w 2018 roku
2018 1366 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre w 2018 roku
2018 1367 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1368 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1369 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018
2018 1370 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1371 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1372 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.
2018 1373 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1374 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1375 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1376 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2018 rok.
2018 1377 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży , form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postepowania w tych sprawach.
2018 1378 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin
2018 1379 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/249/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 9 lutego 2018 roku
2018 1380 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1381 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1382 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Papowo Biskupie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1383 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1384 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze
2018 1385 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 297/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego
2018 1386 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1387 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/218 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowo w roku 2018.”
2018 1388 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1389 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018 1390 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
2018 1391 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 1392 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1393 2018-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Or.0050.1.26.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok
2018 1394 2018-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Pakości z dnia 13 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Pakość.
2018 1395 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2018 1396 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Brodnickiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego.
2018 1397 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/178/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2018 rok.
2018 1398 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budzetu Gminy Osięciny dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1399 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1400 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 1401 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze
2018 1402 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wyręba, gmina Łabiszyn.
2018 1403 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu"
2018 1404 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1405 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 1406 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2018 roku
2018 1407 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/257/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 1408 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 299/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (2)
2018 1409 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 295/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 1410 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 296/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski
2018 1411 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 1412 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1413 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2018 roku
2018 1414 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 1415 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Bydgoskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2018r. Nr 5/2018 dotyczącego ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bydgoski w 2018 roku
2018 1416 2018-03-21 Informacja Informacja Burmistrza Tucholi z dnia 16 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Tuchola
2018 1417 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 328/2018 Wójta Gminy Choceń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok
2018 1418 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Górzno.
2018 1419 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1420 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1421 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubień Kujawski w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1422 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr X/29/17 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2018 rok.
2018 1423 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1424 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1425 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska.
2018 1426 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 376/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 1427 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 1428 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1429 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok
2018 1430 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.280.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 1431 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.283.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1432 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.284.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Baruchowo w ramach programu EKOpiec 2018, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1433 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLI.285.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2018
2018 1434 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
2018 1435 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
2018 1436 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 1437 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 570/2018 Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2017 rok
2018 1438 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018 rok.
2018 1439 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1440 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 70/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu.
2018 1441 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 71/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.
2018 1442 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 72/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.
2018 1443 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 73/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu.
2018 1444 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 74/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia.
2018 1445 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 75/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia.
2018 1446 2018-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 76/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych.
2018 1447 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Kowal z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2018r.
2018 1448 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2017.
2018 1449 2018-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 marca 2018 r. z wykonania planu finansowego oraz informacja o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2017
2018 1450 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050 – 309/2018 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotniki Kujawskie za 2017 r.
2018 1451 2018-03-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części do uchwały Nr XXXIV/266/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Łąkie i Jeziorki, gmina Strzelno w zakresie terenu oznaczonego symbolem 6RM
2018 1452 2018-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
2018 1453 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/450/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1454 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/451/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Inowrocławia na okręgi wyborcze
2018 1455 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1456 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie na okręgi wyborcze
2018 1457 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 291/161/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 1458 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 1459 2018-03-23 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Toruniu w 2018 roku oraz średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku 2018.
2018 1460 2018-03-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1461 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Książki z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2018 1462 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2017 rok.
2018 1463 2018-03-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 22/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXX/208/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą, w części obejmującej: 1) § 2 uchwały w zakresie słów: „i szczegółowych warunków”; 2) § 1 ust. 3, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 załącznika do uchwały: Regulamin wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą; 3) załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Świecie nad Osą.
2018 1464 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.
2018 1465 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1466 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
2018 1467 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/507/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szubin.
2018 1468 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/508/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.
2018 1469 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/509/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Szubin na okręgi wyborcze.
2018 1470 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/510/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin.
2018 1471 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/514/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin.
2018 1472 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/515/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kołaczkowo, gm. Szubin.
2018 1473 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/518/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 1474 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 1475 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/728/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 143 „Głęboczek”
2018 1476 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/726/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 199 „Lubanie”
2018 1477 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/717/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
2018 1478 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/716/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
2018 1479 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/715/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1480 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/714/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2018 1481 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XLII/712/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018
2018 1482 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 1483 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1484 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
2018 1485 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 1486 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2018 r.
2018 1487 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy inormacji i deklaracji podatkowych.
2018 1488 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lisewo.
2018 1489 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1490 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród
2018 1491 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie w zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi i nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
2018 1492 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Tłuchowo Przedszkolu Publicznym im. "Bajkowa Kraina" w Tłuchowie
2018 1493 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1494 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Tłuchowo
2018 1495 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1496 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1497 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brześć Kujawski dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1498 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski.
2018 1499 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/18 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1500 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/256/18 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dragacz na okręgi wyborcze
2018 1501 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 156/225/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017
2018 1502 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osielsko na okręgi wyborcze
2018 1503 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 374/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (3)
2018 1504 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 10 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
2018 1505 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
2018 1506 2018-03-26 Informacja Informacja nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017r. położonych na obszarze gminy Janikowo.
2018 1507 2018-03-26 Zestawienie Zestawienie nr BM.7113.1.2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017  rok położonych na obszarze Gminy Brześć Kujawski
2018 1508 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia
2018 1509 2018-03-26 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2018 1510 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr 311/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2017
2018 1511 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 1512 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1513 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo
2018 1514 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1515 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1516 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2018 roku
2018 1517 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 1518 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie, powstałej z przekształcenia gimnazjum
2018 1519 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2018 rok
2018 1520 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1521 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Śliwice na okręgi wyborcze
2018 1522 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/311/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2018 roku.
2018 1523 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/18 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji
2018 1524 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice.
2018 1525 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2018 1526 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1527 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Topólka
2018 1528 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2018 1529 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/18 Rady Gminy Topólka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1530 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1531 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lisewo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1532 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1533 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1534 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1535 2018-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Aleksandrowskiego
2018 1536 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 1537 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2017-2027
2018 1538 2018-03-27 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Barcina z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Barcin.
2018 1539 2018-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
2018 1540 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej w 2018 r. podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2018 1541 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX-192/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.
2018 1542 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziora Wielkie
2018 1543 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1544 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka
2018 1545 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy Bartniczka
2018 1546 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
2018 1547 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 1548 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania.
2018 1549 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2018 roku
2018 1550 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 1551 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1552 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
2018 1553 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
2018 1554 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeżewo w 2018 roku
2018 1555 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej dotacji z budżetu Gminy Jeżewo oraz sposób jej rozliczania
2018 1556 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na ekologiczne w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
2018 1557 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1558 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 1559 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na okręgi wyborcze
2018 1560 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kamień Krajeński na okręgi wyborcze.
2018 1561 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Krajeński.
2018 1562 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 827/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu.
2018 1563 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 828/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy - Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu.
2018 1564 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 831/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2018.
2018 1565 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 835/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych.
2018 1566 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 836/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Torunia.
2018 1567 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr 838/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 1568 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Chodecz w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1569 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XL/267/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2018"
2018 1570 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1571 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 1572 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1573 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 1574 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mrocza na okręgi wyborcze
2018 1575 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/343/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 1576 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLI/344/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze
2018 1577 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 1578 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2018 roku.
2018 1579 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1580 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 1581 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018”
2018 1582 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze
2018 1583 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 1584 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1585 2018-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 marca 2018 r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze gminy miasta Chełmży
2018 1586 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Rady Gminy Radomin z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 1587 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.30.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 1588 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.276.2018 Wójta Gminy Bytoń z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2017 rok
2018 1589 2018-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Toruński
2018 1590 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 25/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 3 pkt 1, ust. 8 pkt 5 lit. c i pkt 10 uchwały Nr XXXI/250/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Dąb Wielki
2018 1591 2018-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 26/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 7 ust. 1, § 21 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, § 22 ust. 3 pkt 5 tiret trzecie, ust. 5, § 23 ust. 3 pkt 4 tiret trzecie, ust. 6 uchwały Nr XXVIII/278/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski
2018 1592 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 1593 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 1594 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 255/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na rok 2018.
2018 1595 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Inowrocław na okręgi wyborcze.
2018 1596 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 1597 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/330/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2018 1598 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/333/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo.
2018 1599 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/335/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie i nadania Statutu.
2018 1600 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/263/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2018 1601 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/267/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1602 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/268/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2018 1603 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/269/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie
2018 1604 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/270/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie.
2018 1605 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/273/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2018 roku
2018 1606 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1607 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1608 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/18 Rady Gminy Sośno z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2018 r.
2018 1609 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/420/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 1610 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/423/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kruszwica na okręgi wyborcze.
2018 1611 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/424/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1612 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/425/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kruszwica na lata 2018-2023.
2018 1613 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLI/427/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 1614 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/221/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1615 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/224/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 1616 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/225/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 1617 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/226/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdmności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 2018 roku.
2018 1618 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/227/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży” w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2018 1619 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 1620 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1621 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.
2018 1622 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1623 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Górznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1624 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1625 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2018 Rady Miasta I Gminy Górzno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1626 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasto i Gminy Górzno w ramach Programu Priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1627 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Tuchola na okręgi wyborcze
2018 1628 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 1629 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/368/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz na 2018 rok
2018 1630 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/367/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku
2018 1631 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/366/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
2018 1632 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/365/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze
2018 1633 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XLV/370/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 1634 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lniano na okręgi wyborcze
2018 1635 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano
2018 1636 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowniki w 2018 r.
2018 1637 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych.
2018 1638 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 1639 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty.
2018 1640 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1641 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Powiatu Włocławskiego
2018 1642 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1643 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1644 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 9/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1645 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2017 rok
2018 1646 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2017 rok
2018 1647 2018-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2017
2018 1648 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 248/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego za 2017 rok
2018 1649 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr F.0050.19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok.
2018 1650 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr XIII/2018 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2017 rok
2018 1651 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2017 rok
2018 1652 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2018 1653 2018-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2017 r.
2018 1654 2018-03-29 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski za 2016 rok
2018 1655 2018-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 17/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1656 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 1657 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/18 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 1658 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 1659 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/573/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1660 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/574/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1661 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/578/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2018 1662 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/580/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 1663 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/581/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku
2018 1664 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/11/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 1665 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/14/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2018 rok.
2018 1666 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/15/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1667 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXX/16/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rogowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania
2018 1668 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1669 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mrocza
2018 1670 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
2018 1671 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrocza na rok 2018”
2018 1672 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ryńsk na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
2018 1673 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/366/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 1674 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 1675 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryńsk w 2018 r.
2018 1676 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2018 1677 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/268/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1678 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/267/18 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 1679 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 1680 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru
2018 1681 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 1682 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
2018 1683 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku
2018 1684 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1685 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka.
2018 1686 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1687 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2018 1688 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek
2018 1689 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka
2018 1690 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1691 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2018 r.
2018 1692 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno
2018 1693 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/18 Rady Gminy Lipno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 1694 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1695 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czernikowo
2018 1696 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernikowo w 2018 roku
2018 1697 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/304/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Złotniki Kujawskie na stałe obwody głosowania
2018 1698 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości na ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej.
2018 1699 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/306/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2018.
2018 1700 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1701 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogóźno w 2018 roku
2018 1702 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogóźno oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1703 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów ,logopedów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2018 1704 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 1705 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/266/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2018 roku
2018 1706 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/268/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty
2018 1707 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/270/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1708 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok
2018 1709 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gąsawa na okręgi wyborcze.
2018 1710 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku.
2018 1711 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 1712 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rojewo na okręgi wyborcze
2018 1713 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr 313/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 1714 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
2018 1715 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubień Kujawski.
2018 1716 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.
2018 1717 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
2018 1718 2018-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku, położonych na obszarze gminy Toruń.
2018 1719 2018-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Gminy Miasto Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. Gminy Miasto Włocławek w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
2018 1720 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.
2018 1721 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2018 1722 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 1723 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
2018 1724 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2017 rok
2018 1725 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Choceń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Choceń.
2018 1726 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 1727 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 rok
2018 1728 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Kikół z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2017 rok
2018 1729 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2018.
2018 1730 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem w roku 2018.
2018 1731 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/18 Wójta Gminy Dragacz z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
2018 1732 2018-03-30 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze gminy-miasta Grudziądz