Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6034 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy chronionej pomnika przyrody „Stanisław” w miejscowości Przysiek
2018 6035 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 6036 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Rypin
2018 6037 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rypin
2018 6038 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Rypin odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6039 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 2/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 6040 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
2018 6041 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 6042 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
2018 6043 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/3/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
2018 6044 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 6045 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019
2018 6046 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6047 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr 359/190/2018 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 6048 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 6049 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu.
2018 6050 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo.
2018 6051 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6052 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6053 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6054 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6055 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6056 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 6057 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork
2018 6058 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6059 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6060 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6061 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 6062 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 6063 2018-12-03 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
2018 6064 2018-12-03 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.34.2018.MWo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 6065 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr I/12/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 6066 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
2018 6067 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6068 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2019r.
2018 6069 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.
2018 6070 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2018 6071 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
2018 6072 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Sicienko z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z  pomnika przyrody lipy szerokolistnej znajdującej się na działce numer 147 w Zielonczynie gmina Sicienko
2018 6073 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 6074 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6075 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6076 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6077 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia
2018 6078 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenie niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 6079 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia
2018 6080 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6081 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6082 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Golub-Dobrzyń
2018 6083 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6084 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kcynia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2018 6085 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 6086 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 6087 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.112.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 6088 2018-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 6089 2018-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6090 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 524/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie.
2018 6091 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 525/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbiczno.
2018 6092 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 526/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka
2018 6093 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 527/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brodnica
2018 6094 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6095 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
2018 6096 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomośc i zwolnień w tym podatku
2018 6097 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2019
2018 6098 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6099 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr I.13.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6100 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r.
2018 6101 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 6102 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre
2018 6103 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 6104 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2019-2023”
2018 6105 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobre
2018 6106 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 6107 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2019 roku na terenie Gminy Drzycim
2018 6108 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 6109 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 6110 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-18/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2018 6111 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2019 r.
2018 6112 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6113 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6114 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-19/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 6115 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-20/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2018 6116 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-22/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 6117 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-24/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa w 2019r.
2018 6118 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II-23/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6119 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6120 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2018 6121 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2018 6122 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6123 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6124 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok
2018 6125 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6126 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie
2018 6127 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6128 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2018 6129 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2019 rok
2018 6130 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6131 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podatku rolnego na 2019 rok
2018 6132 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok
2018 6133 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6134 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
2018 6135 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6136 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 6137 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechocin
2018 6138 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 6139 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6140 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 6141 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Książkach z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6142 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 2/37/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018
2018 6143 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.68.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6144 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”
2018 6145 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”
2018 6146 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2018 6147 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”
2018 6148 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kuźnica”
2018 6149 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki”
2018 6150 2018-12-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno”
2018 6151 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodec na rok 2018.
2018 6152 2018-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 6153 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre”
2018 6154 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-15/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie
2018 6155 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-21/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa wymiaru podatku leśnego na 2019 rok
2018 6156 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II-14/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok
2018 6157 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 6158 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo
2018 6159 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo
2018 6160 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo
2018 6161 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
2018 6162 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 6163 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji
2018 6164 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku
2018 6165 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
2018 6166 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz
2018 6167 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6168 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z 7 drzew - pomników przyrody w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz
2018 6169 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019-2023”
2018 6170 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu
2018 6171 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 6172 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.
2018 6173 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2019 rok
2018 6174 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2019 r.
2018 6175 2018-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr V/2/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 6176 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka
2018 6177 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
2018 6178 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
2018 6179 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II /12/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
2018 6180 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2018 6181 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2018 6182 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6183 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6184 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6185 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6186 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6187 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6188 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6189 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6190 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok
2018 6191 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
2018 6192 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6193 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
2018 6194 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6195 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6196 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 6197 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 6198 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku i w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie
2018 6199 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Sępólno Krajeńskie
2018 6200 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 6201 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6202 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6203 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie
2018 6204 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 6205 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6206 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6207 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 6208 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6209 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6210 2018-12-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 6211 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6212 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6213 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gać obręb geodezyjny Węgrowo
2018 6214 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokre
2018 6215 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6216 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/7/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smukała – Elektrownia Wodna” w Bydgoszczy
2018 6217 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 6218 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6219 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2018 6220 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (12)
2018 6221 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwaę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r.
2018 6222 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 6223 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.
2018 6224 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wąpielsk
2018 6225 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk
2018 6226 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6227 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6228 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk na 2019 rok
2018 6229 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
2018 6230 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028
2018 6231 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
2018 6232 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 6233 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2018 6234 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6235 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6236 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 6237 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Żelazna” w miejscowości Grębocin
2018 6238 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego
2018 6239 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 roku
2018 6240 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Brodnica z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku
2018 6241 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6242 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 6243 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6244 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2018 6245 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
2018 6246 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2018 6247 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia procentowej stawki opłaty adiacenckiej
2018 6248 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6249 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2018 rok
2018 6250 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2018 6251 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wielgie
2018 6252 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wielgie
2018 6253 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie
2018 6254 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok
2018 6255 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6256 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.125.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 6257 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.126.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6258 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6259 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018
2018 6260 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 144/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/55/2018 Rady Gminy Sadki z 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki
2018 6261 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 145/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/390/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 6262 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/18 Rady Gminy Topólka z dnia dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6263 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.
2018 6264 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania przez gminę Inowrocław dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
2018 6265 2018-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6266 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat na 2019 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 6267 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2019 r.
2018 6268 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6269 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2018.
2018 6270 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6271 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2018 6272 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2018 6273 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w ramach realizacji zadań własnych gminy
2018 6274 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2018 6275 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2018 rok
2018 6276 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 6277 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek
2018 6278 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6279 2018-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.72.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6280 2018-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie gminy Warlubie na 2018 rok.
2018 6281 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2018 rok
2018 6282 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6283 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6284 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 6285 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó transportowych
2018 6286 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
2018 6287 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania rondu w miejscowości Zbójno nazwy Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości
2018 6288 2018-12-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.57.2018 Wójta Gminy Topólka z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6289 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6290 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6291 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok.
2018 6292 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6293 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6294 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6295 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osielsko z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2018 6296 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2018 6297 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 6298 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2018 6299 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6300 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świedziebnia z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świedziebnia na 2018 rok
2018 6301 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 roku
2018 6302 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6303 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6304 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6305 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały
2018 6306 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6307 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 6308 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6309 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych
2018 6310 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
2018 6311 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2019 roku
2018 6312 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 6313 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6314 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rk.
2018 6315 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
2018 6316 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 6317 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
2018 6318 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 6319 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 6320 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6321 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rada Miejska w Łabiszynie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 6322 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 6323 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6324 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2018 6325 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6326 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 6327 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 6328 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe
2018 6329 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2019
2018 6330 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6331 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości.
2018 6332 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bartniczka.
2018 6333 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 6334 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6335 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
2018 6336 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6337 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
2018 6338 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 6339 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6340 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6341 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 6342 2018-12-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/RF/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.
2018 6343 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Powiatu Świeckiego z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie: udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego.
2018 6344 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Nakło nad Notecią składników mienia komunalnego do korzystania
2018 6345 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018
2018 6346 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6347 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6348 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6349 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6350 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 6351 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2018 6352 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6353 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6354 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6355 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych.
2018 6356 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego "Dworkowe Skrzaty" w Lubieniu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski oraz nadania mu Statutu.
2018 6357 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/ 2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6358 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki
2018 6359 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki
2018 6360 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki
2018 6361 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 6362 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6363 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewkowo na rok 2019
2018 6364 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r.
2018 6365 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018
2018 6366 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6367 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6368 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 6369 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6370 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2018 6371 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 6372 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6373 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 6374 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świecie nad Osą
2018 6375 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/ 18/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Świecie nad Osą sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6376 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II /13/ 2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą.
2018 6377 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II /24/2018 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świecie nad Osą.
2018 6378 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6379 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6380 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2018 6381 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
2018 6382 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6383 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Gąsawie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6384 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok
2018 6385 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6386 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 6387 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 6388 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów
2018 6389 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów
2018 6390 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego
2018 6391 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
2018 6392 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 6393 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku
2018 6394 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
2018 6395 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 6396 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze
2018 6397 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania
2018 6398 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6399 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6400 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6401 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/317/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 22 maja 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
2018 6402 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Osięciny, za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 6403 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 6404 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Osięciny
2018 6405 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2018 6406 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6407 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok
2018 6408 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 6409 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6410 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Rogowo.
2018 6411 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 6412 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok
2018 6413 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6414 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6415 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2018 6416 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2018 6417 2018-12-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 11 września 2018 r. zawarte w dniu 11 września 2018 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Unisław w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6418 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6419 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6420 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
2018 6421 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 6422 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 6423 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 7/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018
2018 6424 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2018 rok
2018 6425 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik
2018 6426 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/26/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6427 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 6428 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Radomin z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2018 6429 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6430 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/28/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok
2018 6431 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Chełmno z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 6432 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2108 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 6433 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2018 6434 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa
2018 6435 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6436 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6437 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019r.
2018 6438 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 6439 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVI/217/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Bartłomieja w Szembruku
2018 6440 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy
2018 6441 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 6442 2018-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 6443 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiana uchwały budżetu na 2018 rok
2018 6444 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniającea uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 6445 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 r.
2018 6446 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 6447 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2019 na terenie Gminy Lubiewo
2018 6448 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6449 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Gruta z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gruta na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta
2018 6450 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6451 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Raciążek z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
2018 6452 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin.
2018 6453 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szubin.
2018 6454 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom publicznym i wewnętrznym, położonym w miejscowości Grzeczna Panna, gm. Szubin.
2018 6455 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Głęboczek, gm. Szubin.
2018 6456 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Stanisławka, gm. Szubin.
2018 6457 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Wąsosz, gm. Szubin.
2018 6458 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.
2018 6459 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2019 rok.
2018 6460 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6461 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 6462 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 6463 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.
2018 6464 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 3/18 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (14)
2018 6465 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 6466 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/25/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2022
2018 6467 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/27/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
2018 6468 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/29/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
2018 6469 2018-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.
2018 6470 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 6471 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
2018 6472 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 6473 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
2018 6474 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2018 6475 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
2018 6476 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6477 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6478 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2019 roku.
2018 6479 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 6480 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
2018 6481 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty dla gminy Waganiec.
2018 6482 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2018 6483 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waganiec.
2018 6484 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Waganiec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.
2018 6485 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2018
2018 6486 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
2018 6487 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok
2018 6488 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki
2018 6489 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki
2018 6490 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
2018 6491 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
2018 6492 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków osobom i rodzinom objętym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6493 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 6494 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Fabianki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 6495 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 3/2018 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.
2018 6496 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6497 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
2018 6498 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 6499 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.
2018 6500 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 6501 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6502 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Radziejów.
2018 6503 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radziejów.
2018 6504 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu.
2018 6505 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 16/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018.
2018 6506 2018-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/18 Rady Miasta Torunia z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń.
2018 6507 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6508 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018
2018 6509 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 6510 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 6511 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 6512 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
2018 6513 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Baruchowo
2018 6514 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 6515 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 6516 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 6517 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/ 13/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2018 6518 2018-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6519 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok
2018 6520 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok
2018 6521 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 6522 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 6523 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 6524 2018-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 6525 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie nr 262/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6526 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie nr 263/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6527 2018-12-13 Postanowienie Postanowienie nr 313/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6528 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
2018 6529 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu Osłonowego na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w gminie Łysomice
2018 6530 2018-12-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 147/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotniki Kujawskie” w części dotyczącej § 4 ust. 4; § 10 ust. 6; oraz w zakresie sformułowań: „w szczególności” i „co najmniej” w § 7 ust. 2 i 6; § 8 ust. 2; § 11 ust. 1 i 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały
2018 6531 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 6532 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/ 14 /2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
2018 6533 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6534 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej
2018 6535 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 6536 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/ 18 /2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2018 6537 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno
2018 6538 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzozie w 2019 roku.
2018 6539 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2018
2018 6540 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2018 Burmistrza Więcborka z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6541 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6542 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 6543 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6544 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 6545 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 6546 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Kowal z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Kowal.
2018 6547 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 6548 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6549 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6550 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kęsowo
2018 6551 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6552 2018-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 63.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 6553 2018-12-14 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.39.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2018 6554 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek" w Sośnie
2018 6555 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Sośno z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6556 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6557 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6558 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6559 2018-12-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.
2018 6560 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 6561 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 6562 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 6563 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
2018 6564 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.
2018 6565 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 24/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz określenia wzoru informacji i deklaracji w tym podatku.
2018 6566 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 25/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie.
2018 6567 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 26/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6568 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 28/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko.
2018 6569 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 29/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu.
2018 6570 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 31/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6571 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 32/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Świecie, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników.
2018 6572 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasady usytuowania miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Osięciny
2018 6573 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6574 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów
2018 6575 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6576 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 6577 2018-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 6578 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 6579 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
2018 6580 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
2018 6581 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 6582 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2018 6583 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok
2018 6584 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 6585 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6586 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku
2018 6587 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości obowiązujących w 2019 roku opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Miasta Włocławek na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
2018 6588 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2018 6589 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 6590 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 6591 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego
2018 6592 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku rolnym
2018 6593 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie
2018 6594 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2018 6595 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie
2018 6596 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 6597 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6598 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 6599 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok
2018 6600 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019
2018 6601 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019.
2018 6602 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2018 6603 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6604 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w  2019 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
2018 6605 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6606 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019
2018 6607 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6608 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego udzielonego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6609 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6610 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 6611 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6612 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck
2018 6613 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6614 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 6615 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 6616 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 6617 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski
2018 6618 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego
2018 6619 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6620 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6621 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego od dnia 1 stycznia 2019 do 19 stycznia 2020 r.
2018 6622 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2019r.
2018 6623 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/ 2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu poboru w tym podatku w 2019r.
2018 6624 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019r.
2018 6625 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1076/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie skargi Powiatu Wąbrzeskiegona rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2017 r. nr 80/2017 w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
2018 6626 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 470/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” S. A. w Inowrocławiu na uchwałę Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. nr XXIII/192/2017 w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu
2018 6627 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1347/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 września 2002 r. nr XXXVIII/311/2002 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
2018 6628 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd1364/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 października 2015 r. nr XI/65/2015 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Inowrocław
2018 6629 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1393/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 maja 2008 r. nr XIV/112/08 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6630 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 328/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Grudziądzu na uchwałę Rady Gminy Grudziądz z dnia 22 listopada 2017 r. nr XLVII/431/2017 w przedmiocie regulaminu korzystania z sal sportowych znajdujących się na terenie gminy
2018 6631 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 332/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 22 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. nr XXVII/149/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6632 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1257/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 23 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu na uchwałę Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lutego 2006 r. nr XXIX/153/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6633 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1232/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. nr X/246/15 w przedmiocie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich
2018 6634 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1308/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicyz dnia 8 grudnia 2005 r., nr XLI/343/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6635 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1361/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 29 maja 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2017 r., nr XXVI/177/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6636 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 440/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 30 maja 2018 r. w sprawie skargi na zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota z dnia 9 lutego 2018 r. nr SG.0050.16.2018 w przedmiocie odwołania dyrektora gminnego centrum kultury
2018 6637 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1345/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 lutego 2006 r., nr XXX/212/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
2018 6638 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 86/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. nr XL/826/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6639 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 110/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. nr XVII/125/04 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6640 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1309/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmnie na uchwałę Rady Miasta Chełmna z dnia 7 lutego 2006 r. nr XLI/276/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6641 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1331/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na uchwałę Rady Gminy Dragacz z dnia 27 marca 2017 r. nr XVIII/187/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6642 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1419/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2001 r. nr XXV-165/01 w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej
2018 6643 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 112/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe na uchwałę Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. nr XXIV/225/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6644 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 119/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXII/404/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6645 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 366/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Brodnica z dnia 22 marca 2017 r. nr XXV/154/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6646 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1383/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu na uchwałę Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5 grudnia 2005 r. nr XXXIV/274/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
2018 6647 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 1425/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim na uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 marca 2006 r. nr XXXVI/330/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6648 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 383/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXIII.174.2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6649 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 393/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2017 r. nr XXXIV/14/17 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6650 2018-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Bd 400/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2017 r. nr XX/101/2017 w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
2018 6651 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II /7/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 6652 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Lubicz z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
2018 6653 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 6654 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia
2018 6655 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia
2018 6656 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia
2018 6657 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r.
2018 6658 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie nr 24 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2018 6659 2018-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.1.118.2018 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok
2018 6660 2018-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Radomin z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/296/17 Rady Gminy Radomin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
2018 6661 2018-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.
2018 6662 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydatki w miejsce wygasłego mandatu radnej
2018 6663 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 148/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieważności uchwały nr LI/335/2018 Rady Miasta Kowal z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Kowal, w części dotyczącej § 1 pkt 3 uchwały
2018 6664 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr I/14/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 6665 2018-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 6666 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 27/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 841/2, nr 841/10, nr 841/11, nr 841/12, nr 841/13, nr 841/14, nr 841/15 i nr 842/4 położonych we wsi Morsk, gmina Świecie.
2018 6667 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok
2018 6668 2018-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.
2018 6669 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
2018 6670 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6671 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz
2018 6672 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 6673 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6674 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim
2018 6675 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim
2018 6676 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6677 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
2018 6678 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6679 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6680 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018
2018 6681 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok
2018 6682 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6683 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6684 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018
2018 6685 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Janikowo
2018 6686 2018-12-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego
2018 6687 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2018rok.
2018 6688 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/213/17 w sprawie budżetu Gminy Koneck na 2018 rok
2018 6689 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”
2018 6690 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 -2023.
2018 6691 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2018 6692 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miasta Rypin z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rypin.
2018 6693 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 156/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski.
2018 6694 2018-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018 6695 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 440/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2017 r. nr XXXVIII/383/2017 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6696 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 416/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 listopada 2015 r. nr XII/83/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. stwierdza nieważność zaskarżonej Uchwały w części obejmującej postanowienia załącznika: nr 1 rubryka „H” w zakresie zapisu: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”
2018 6697 2018-12-21 Aneks Aneks nr 1 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 31 sierpnia 2018 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Porozumienia Nr IF-III-T.041.115.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu zawarty w Toruniu pomiędzy:
2018 6698 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 492/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 4 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2015 r. nr XV/124/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6699 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 499/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 4 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. nr XIII/93/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2018 6700 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 474/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015 r. nrXVII/84/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6701 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 475/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 listopada 2015 r. nr 105/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6702 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 485/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 11 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015 r. nr XI/64/2015 w przedmiocie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2018 6703 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 487/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 25 września 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Warlubie z dnia 26 listopada 2015 r. nr XIV/68/2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6704 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 495/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 listopada 2015 r. nr XII/93/15 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6705 2018-12-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Bd 450/18 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia dnia 2 października 2018 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2015 r. nr XIV 99.2015 w przedmiocie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6706 2018-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z siłowni plenerowych stanowiących własność Gminy Rogowo
2018 6707 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 16/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 6708 2018-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.136.2018 Burmistrza Tucholi z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2018 r.
2018 6709 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6710 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok
2018 6711 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2019
2018 6712 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kikół
2018 6713 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Kikół z dnia dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 6714 2018-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018.
2018 6715 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną pzez właściciela nieruchomości opłatę za gospdoarowanie odapdami komunalnymi
2018 6716 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Koneck z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck
2018 6717 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 6718 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/6/20018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2018 rok
2018 6719 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Dąbrowa na 2019 rok.
2018 6720 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Dąbrowa
2018 6721 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 6722 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Szczepanowo
2018 6723 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2019.
2018 6724 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2018.
2018 6725 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 6726 2018-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Świecie nad Osą na 2018 rok.
2018 6727 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019
2018 6728 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Inowrocław oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6729 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6730 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6731 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2018 6732 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 6733 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 6734 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok.
2018 6735 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2018 6736 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki
2018 6737 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bobrowniki z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 6738 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 264/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6739 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019.
2018 6740 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok
2018 6741 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Skąpe.
2018 6742 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/40/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Sławkowo.
2018 6743 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 6744 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/41/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Strużal.
2018 6745 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Szerokopas.
2018 6746 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Świętosław.
2018 6747 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Chełmża
2018 6748 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznanie pomocy w zakresie dożywiania w formie udzielenia posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby i rodziny objęte wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6749 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Windak.
2018 6750 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/45/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Witkowo.
2018 6751 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/46/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zajączkowo.
2018 6752 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/47/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Zelgno.
2018 6753 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Bielczyny.
2018 6754 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Bogusławki.
2018 6755 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Brąchnówko.
2018 6756 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Browina.
2018 6757 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Drzonówko.
2018 6758 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Dziemiony.
2018 6759 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Głuchowo.
2018 6760 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Grzegorz.
2018 6761 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Grzywna.
2018 6762 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Januszewo-Dźwierzno.
2018 6763 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kiełbasin.
2018 6764 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kończewice.
2018 6765 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Kuczwały.
2018 6766 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Liznowo.
2018 6767 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Mirakowo.
2018 6768 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/35/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Nawra.
2018 6769 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/36/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Nowa Chełmża.
2018 6770 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/37/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Parowa Falęcka.
2018 6771 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca Statut Sołectwa Pluskowęsy.
2018 6772 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III - 30/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6773 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 2023.
2018 6774 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych dla młodzieży szkolnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Unisław
2018 6775 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy Unisław z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2019 r.
2018 6776 2018-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 6777 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 6778 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2019
2018 6779 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6780 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2019 rok.
2018 6781 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 315/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6782 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 316/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6783 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 317/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6784 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 318/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6785 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 319/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6786 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 320/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6787 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.
2018 6788 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn
2018 6789 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2019 rok
2018 6790 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2018 rok
2018 6791 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Gostycyn
2018 6792 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6793 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6794 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno”
2018 6795 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2018 6796 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r.
2018 6797 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lipno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019
2018 6798 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok
2018 6799 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lniano instrumentem płatniczym
2018 6800 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2019 roku”.
2018 6801 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
2018 6802 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6803 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Lniano z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023.
2018 6804 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.
2018 6805 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2018 6806 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019
2018 6807 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej w postaci gorących posiłków finansowanych z zadań własnych wydawanych dla uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej.
2018 6808 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2019
2018 6809 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2018 6810 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok
2018 6811 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021
2018 6812 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 6813 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/229/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chrostkowo
2018 6814 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/230/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 6815 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Gminy Chrostkowo
2018 6816 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
2018 6817 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 6818 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6819 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2019 – 2024
2018 6820 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok
2018 6821 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
2018 6822 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III -29/2018 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Nieszawa
2018 6823 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III -27/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 6824 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
2018 6825 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 10/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6826 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 11/18 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6827 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie.
2018 6828 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2019
2018 6829 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice
2018 6830 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Śliwice z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
2018 6831 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/79/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/14/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 6832 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6833 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6834 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski.
2018 6835 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
2018 6836 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 6837 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Czernikowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6838 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
2018 6839 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
2018 6840 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej
2018 6841 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2018 6842 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6843 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6844 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019r.
2018 6845 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
2018 6846 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6847 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania - posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6848 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6849 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/31/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Bydgoszczy
2018 6850 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/32/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy
2018 6851 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/42/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Bydgoskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
2018 6852 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/43/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad programu Bydgoski Budżet Obywatelski
2018 6853 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/44/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok (13)
2018 6854 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2019.
2018 6855 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Grudziądzu ul. Mastalerza 6
2018 6856 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/3618 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
2018 6857 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/37/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
2018 6858 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6859 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6860 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
2018 6861 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
2018 6862 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018
2018 6863 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2019
2018 6864 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6865 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno, korzystających z opieki zdrowotnej
2018 6866 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno
2018 6867 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/31/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i wymogów formalnych składanych projektów
2018 6868 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mogilno na lata 2019-2023
2018 6869 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2019
2018 6870 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019
2018 6871 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6872 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6873 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6874 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec
2018 6875 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocin
2018 6876 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok
2018 6877 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6878 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6879 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.
2018 6880 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 6881 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
2018 6882 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów ,,Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6883 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6884 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6885 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/19/ 2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok
2018 6886 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadki z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok
2018 6887 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Grudziądz
2018 6888 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Grudziądz
2018 6889 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku
2018 6890 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6891 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6892 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Gminy Grudziądz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2019 rok
2018 6893 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 6894 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bobrowo
2018 6895 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 6896 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/24/18 Rady Gminy Bobrowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2018 6897 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019.
2018 6898 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 26/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2018
2018 6899 2018-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok
2018 6900 2018-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2018 6901 2018-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2018 rok.
2018 6902 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok
2018 6903 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2018 BURMISTRZA STRZELNA z dnia dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok
2018 6904 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Chełmża z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2019 r.
2018 6905 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Dobre
2018 6906 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Dobre z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2019 rok
2018 6907 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowościach Stronno, Wudzyn i Dobrcz
2018 6908 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 6909 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6910 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2018 r.
2018 6911 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 6912 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Dobrcz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 6913 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
2018 6914 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 6915 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 26/III/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Koronowo-Trzeciewiec w miejscowości Sienno.
2018 6916 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/34/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok
2018 6917 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/37/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2019 roku
2018 6918 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/42/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6919 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/43/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Pruszcz
2018 6920 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/44/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr II/14/18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 6921 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/45/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr I/12/18 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz
2018 6922 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/46/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok
2018 6923 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr V/26/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.
2018 6924 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019.
2018 6925 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
2018 6926 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok.
2018 6927 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Brodnica z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2018 6928 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6929 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Bytoń z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6930 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
2018 6931 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018
2018 6932 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6933 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6934 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6935 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.
2018 6936 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Osiek.
2018 6937 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
2018 6938 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
2018 6939 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku
2018 6940 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osiek z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6941 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art.19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 6942 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
2018 6943 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 RADY GMINY DRZYCIM z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
2018 6944 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania
2018 6945 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018
2018 6946 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6947 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6948 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6949 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019
2018 6950 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brzozie
2018 6951 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/14//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6952 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6953 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/ 16//2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 6954 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 roku
2018 6955 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 19/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku
2018 6956 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 20/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (15)
2018 6957 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 6958 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Osie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 6959 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.
2018 6960 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2019
2018 6961 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2019
2018 6962 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 64.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 6963 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Łubianka z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubianka
2018 6964 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.
2018 6965 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2018 r.
2018 6966 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2019 r.
2018 6967 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia warunku, od spełnienia którego odstępuje się od żądania od osób objętych rządowym programem zwrotu wydatków.
2018 6968 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ryńsk, warunków i zasad korzystania z przystanków.
2018 6969 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Książki z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018
2018 6970 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie nr 324/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 6971 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie nr 321/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6972 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie nr 322/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6973 2018-12-28 Postanowienie Postanowienie nr 323/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 6974 2018-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 553/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Rypin
2018 6975 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia dnia 11 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018
2018 6976 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 r.
2018 6977 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2018 6978 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości ramach zadań własnych gminy.
2018 6979 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
2018 6980 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok
2018 6981 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
2018 6982 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2018
2018 6983 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Choceń z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2019
2018 6984 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na rok 2019
2018 6985 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 6986 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6987 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 6988 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019
2018 6989 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zniesienia form ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody
2018 6990 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.
2018 6991 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 6992 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
2018 6993 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa - II, Gmina Dragacz
2018 6994 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego
2018 6995 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dragacz
2018 6996 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6997 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Dragacz z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
2018 6998 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018
2018 6999 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Brzozie
2018 7000 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 10/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski”
2018 7001 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 7002 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 23/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2019
2018 7003 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2018 7004 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019
2018 7005 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na 2019 rok
2018 7006 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo
2018 7007 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Baruchowo
2018 7008 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Ryńska z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z pomocy społecznej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 7009 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
2018 7010 2018-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 66.2018 Wójta Gminy Baruchowo z dnia dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Baruchowo na 2018 rok
2018 7011 2018-12-31 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.39.6.2018.1737.XII.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zatwierdzenia taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 5 października 2018 r. Nr OGD.4210.43.25.2017.2018.1737.XII.DJ przedsiębiorstwa energetycznego: Orchis Energia Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
2018 7012 2018-12-31 Decyzja Decyzja nr OGD.4210.27.8.2018.18889.VI.DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zatwierdzenia taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 30 marca 2018 r. Nr OGD.4210.26.18.2017.2018.18889.VI.KG przedsiębiorstwa energetycznego: Zakład Innowacyjny Technik Energetycznych "PROMAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chwaszczynie